Ειδήσεις

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην πόλη του Παλαμά


Γίνεται γνωστή η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Παλαμά από 25.10 έως και 29.10.2021 κατά τις ώρες 07:30 έως 15:30 στις οδούς:
α) Μαρμαντζά μεταξύ των οδών Ανδρούτσου και Γρηγορίου Ε ́,
β) Ανδρούτσου μεταξύ των οδών Καραϊσκάκη και Βελουχιώτη,
γ) 25ης Μαρτίου μεταξύ των οδών Σουλιώτη και Ρ. Φεραίου,
δ) Τσίρα μεταξύ των οδών Ανδρούτσου και Αγ. Λαύρας,
ε) 28ης Οκτωβρίου μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Σουλιώτη,
στ) Παπαδιαμάντη μεταξύ των οδών Γράμμου και Πραξιτέλους,
ζ) Γρηγορίου Ε ́ μεταξύ των οδών Καραϊσκάκη και Βελουχιώτη,
η) Κολοκοτρώνη μεταξύ των οδών Π. Μελά και Δαβάκη,
θ) Φαλιάκη μεταξύ των οδών Αριστοτέλους και Ανώνυμος,
ι) Αγ. Αθανασίου μεταξύ των οδών Φαλιάκη και Ανώνυμος,
ια) Πραξιτέλους μεταξύ των οδών Παπαδιαμάντη και Κοσκινά,
ιβ) Βενιζέλου μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και Ανώνυμος,
ιγ) Ηρώων Πολυτεχνείου μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και Πλαστήρα,
ιδ) Αναπαύσεως μεταξύ των οδών Πλαστήρα και Μπαρτζιώκα.
ιε) Μακεδονίας μεταξύ των οδών Σαρανταπόρου και Μπότσαρη.
ιστ) Ζέρβα μεταξύ των οδών Ανδρούτσου και Κανάρη.
ιζ) Ζέρβα μεταξύ των οδών Κονδύλη και Κολοκοτρώνη.
ιη) Τσίρα μεταξύ των οδών Γρηγορίου Ε ́ και Ανδρούτσου.
ιθ) Αγ. Αθανασίου μεταξύ των οδών Ανώνυμους και Ανώνυμους.
κ) Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Πατρ. Γρηγορίου Ε ́
κα)Μακεδονομάχων μεταξύ των οδών Γουλιανού και Στυλιάρα
κβ)Στυλιάρα μεταξύ των οδών Μακεδονομάχων και Κύπρου λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου «Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη του
Παλαμά».
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής
σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από τις πλησιέστερους οδούς και από τις διασταυρώσεις που επιτρέπεται η στροφή προς αυτές, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Παλαμά.
Η εργοταξιακή σήμανση και ο φωτισμός θα παραμένουν και τις ώρες που δε γίνονται εργασίες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Προηγούμενο άρθρο 40 νέα θετικά κρούσματα covid στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Α. Ακρίβος: Σημαντικά τα οφέλη της λειτουργίας του φράγματος της Μεσοχώρας