Ειδήσεις

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Νεοχωρίου


Από την Αστυνομική Δ/νση Καρδίτσας γίνεται γνωστή η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων κυκλοφορίας, στο τμήμα δημοτικής οδού (Α-Γ) της Τ.Κ. Νεοχωρίου, στην θέση «Όβορος» για το χρονικό διάστημα από 03/06/2021 έως και 30/08/2021, για εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης τεχνικού ρέματος.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από τις πλησιέστερους οδούς και από τις διασταυρώσεις που επιτρέπεται η στροφή προς αυτές, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Λίμνης Πλαστήρα.

Η εργοταξιακή σήμανση και ο φωτισμός θα παραμένουν και τις ώρες που δε γίνονται εργασίες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το Α.Τ. Λίμνης Πλαστήρα, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.

Προηγούμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοιού για την Πέμπτη 17/6
Επόμενο άρθρο Η ΟικόΣφαιρα για το θέμα του εθισμού στα ηλεκτρονικά μέσα