Ειδήσεις

Στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από κατολισθήσεις


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2624/Β/30-05-2022 η δυνατότητα χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του Δεκεμβρίου 2020 στην περιοχή Αγία Μαρίνα της Τοπικής Κοινότητας Καρίτσης Δολόπων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Με την δημοσίευση της απόφασης ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη των πληγέντων σε πρόγραμμα αυτοστέγασης ή αποπεράτωση σε θέση εκτός των ορίων της οριοθετημένης με την παρούσα απόφαση περιοχής και εντός της ΠΕ Καρδίτσας, εφόσον το κτίριο είναι κατεδαφιστέο. Επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής (άτοκο δάνειο και δωρεάν  κρατική αρωγή) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία.

Στις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την ανακατασκευή ή επισκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τις κατολισθήσεις του θέματος, το κόστος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ. Η ως άνω υπολογιζόμενη Σ.Σ. ανακατασκευής, δύναται να χρησιμοποιηθεί για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου) ή για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτιρίου. H Σ.Σ. συνίσταται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία και από 20% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) που χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα στους/στις δικαιούχους δανειολήπτες/-τριες.

Η προθεσμία για όσους επιθυμούν έλεγχο και έκδοση έκθεσης αυτοψίας, πρέπει να  υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας 6  μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας απόφασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και  την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ανακατασκευάσουν το πληγέν κτίριό τους ή να, μετά τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της  παρούσας απόφασης και μέχρι 1 έτος από την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης των κατολισθήσεων.Αναλυτικές οδηγίες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής αναφέρονται στο παραπάνω ΦΕΚ.

Προηγούμενο άρθρο Κοινή παρέμβαση των Ενώσεων Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων
Επόμενο άρθρο Αποτελέσματα rapid tests στην Καρδίτσα