Ειδήσεις

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας σε ειδική δημόσια συνεδρίαση


Ειδική δημόσια συνεδρίαση (δια ζώσης)  του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019  και του άρθρου 163 παρ. 4  του Ν. 3463/2006  όπως ισχύουν, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις 27-10-2023 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

Έγκριση  οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) έτους 2022.

Επίσης στις  27-10-2023  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  13:00 μ.μ.  θα ακολουθήσει συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Προηγούμενο άρθρο Συλλυπητήρια της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για τον θάνατο του Δημητρίου Αποστολάκου
Επόμενο άρθρο Μουσική Συναυλία Αλληλεγγύης και διεκδίκησης των Πλημμυροπαθών