Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας


Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό την 25- 04 – 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2023
Θέμα:  2ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Α΄  τριμήνου 2023  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
Θέμα:  3ο Διαγραφή χρηματικών ενταλμάτων οικονομικού έτους 2017 & 2019
Θέμα:  4ο Περί εξειδίκευση της πίστωσης διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων
Θέμα:  5ο Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για την έγκριση συνομολόγησης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  του έργου « Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας
Θέμα:  6ο Περί εισήγησης για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.885,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2023 ( Α΄ Κατανομή)
Θέμα:  7ο Λήψη απόφασης αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και έγκρισης υποβολής αίτησης υπαγωγής της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  8ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή της πρόθεσης της δωρεάς δασοτεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

 

Προηγούμενο άρθρο 2.161 τροχονομικές παραβάσεις στη Θεσσαλία από τις 16 μέχρι τις 22 Απριλίου
Επόμενο άρθρο Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει Ημέρα Καριέρας