Ειδήσεις
Tags |

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας


Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας  στις 15 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα18:30,να στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων (29-11-2022).
 2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής διοργάνωσης της Έκθεσης του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

Εισηγητής: Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή και εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2023-2027.

Εισηγητής: Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απασχόληση ενός νομικού συμβούλου (δικηγόρου) με ετήσια σύμβαση έργου για την υποστήριξη υποθέσεων της Υπηρεσίας  Γ.Ε.ΜΗ.  του Επιμελητηρίου Καρδίτσας., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 4919/2022.

Εισηγητής: Παπαδημητρίου Γεώργιος Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων  Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου για τα καθήκοντα του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών διδομένων (DPO) για το έτος 2023 στα πλαίσια της συμμόρφωσης του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/679  «Γενικός  κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων  (GDPR)» για την  προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εισηγητής : Παπουτσής Ευριπίδης , Γενικός Γραμματέας Επιμ/ρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Σοφάδων για επιχορήγηση του Συλλόγου από το Επιμελητήριο που θα διατεθεί για την κάλυψη παγίων εξόδων του και εξόδων εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει την περίοδο των Χριστουγέννων.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης Επιμ/ρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Δήμου Παλαμά για συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε δαπάνες στολισμού και επιχορήγηση εκδηλώσεων του Δήμου για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης Επιμ/ρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Ορθοδόξου Χριστιανικής Αγωγής Καρδίτσας ΄΄Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ΄΄ για προσφορά από το Επιμελητήριο δεμάτων με τρόφιμα που θα δοθούν σε άπορες οικογένειες για τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης Επιμ/ρίου.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Κεντρικής Ελλάδος για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης Επιμ/ρίου.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου που θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τον θεσμικό ρόλο, τις δράσεις και τις υπηρεσίες που παρέχει το Επιμελητήριο Καρδίτσας στις επιχειρήσεις μέλη του.

Εισηγητής : Παπαδάκος Πέτρος , Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Επιμ/ρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποστολή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στις επιχειρήσεις μέλη αναφορικά με συμμετοχή τους σε εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές  μέσω του Επιμελητηρίου.

Εισηγητής : Παπαδάκος Πέτρος , Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Επιμ/ρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασηςσχετικά με υλοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Απόφαση 2262/52 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ Τεύχος  Β 2280/10-5-2022). Το ανωτέρω πρόγραμμα  έχει κωδικό: 3202200761, τίτλο : «Ψηφιακό,marketing και κοινωνικά δίκτυα»» και φορέα υλοποίησης το κέντρο δια βίου μάθησης «ΕΥΡΩΪΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΚΕ» .

Εισηγητής: Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασηςσχετικά με υλοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Απόφαση 2262/52 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ Τεύχος  Β 2280/10-5-2022). Το ανωτέρω πρόγραμμα  έχει κωδικό: 3202200880, τίτλο : «Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση της επιχείρησης»» και φορέα υλοποίησης το κέντρο δια βίου μάθησης «ΕΥΡΩΪΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΚΕ» .

Εισηγητής: Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασηςσχετικά με προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων  γραφείου.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης Επιμ/ρίου.

 1. Διάφορα.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Λία Ρογγανάκη: Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Κατοχυρωμένα και αναφαίρετα;
Επόμενο άρθρο Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας