Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  και   το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 ( ΦΕΚ 136  Α΄) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  31-01-2023  ημέρα Τρίτη  και ώρα   12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Θέμα:  1ο 1η Υποχρεωτική Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Γενική Γραμματέας κ. Λαφαζάνη Αικατερίνη
     Θέμα:  2ο 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Γενική Γραμματέας κ. Λαφαζάνη Αικατερίνη
     Θέμα:  3ο Επικαιροποίηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών και μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού
Εισηγητής: Γενική Γραμματέας κ. Λαφαζάνη Αικατερίνη
     Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Δ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
     Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης για την εκτέλεση της  προμήθειας  με  τίτλο  «Αναβάθμιση ΚΕΠ προμήθεια Η/Υ – Αναβάθμιση ΚΕΠ προμήθεια λογισμικού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με τον καθορισμό  δικαιούχων  αποζημίωσης μελών  για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
       Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
          Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης διαπίστωση ανάγκης ονοματοδοσίας της πλατείας Νεοχωρίων της Τ.Κ. Βραγκιανών της  Δ.Ε. Αχελώου σε « Πλατεία Καθηγητή Λάμπρου Μαργαρίτη».
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
          Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης διαπίστωση ανάγκης ονοματοδοσίας του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου Δροσάτου  της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας  σε « Δημοτικό Σχολείο Παρδαλός Παναγιώτης».
       Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
        Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση και τον ορισμό νέου  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ) του Δήμου Αργιθέας.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
          Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στην Κοινότητα Μαράθου  Δήμου Αργιθέας»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
          Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Βελτίωση δικτυών ύδρευσης οικισμών τοπικής κοινότητας Αργυρίου».
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
          Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Διάνοιξη δρόμου προς οικισμό Παλιοχωραφα της Τ.Κ.Βραγκιανών»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
          Θέμα:  14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Ανάπλαση μονοπατιών στον οικισμό Μεταμόρφωσης Τ.Κ Ανθηρού του Δήμου Αργιθέας» .
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
          Θέμα:  15ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Προηγούμενο άρθρο Ελληνική Λύση: Οικισμός υπό συνεχή αποκλεισμό στην Π.Ε. Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Προχωράει η ανέγερση του νέου Κέντρου Υγείας Μουζακίου