Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-1-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00’ μ.μ (θα προηγηθεί της συνεδρίασης κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας)  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2023 (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας – διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επιχορήγησης του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ) (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς στις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό υπευθύνων – υπολόγων διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών πάγιας προκαταβολής προέδρων κοινοτήτων έτους 2023 (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ανώτατου ορίου δαπάνης κηδείας αιρετών έτους 2023 (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ) (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ. Ιω. Ρόβας)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρακτική άσκηση φοιτητών – σπουδαστών Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι στο Δήμο Καρδίτσας για τα έτη 2023 – 2027 (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διάθεση ποσού από ΣΑΤΑ για εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Παν. Ευθυμίου)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (εισ.: πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Παν. Ευθυμίου)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εν μέρει τροποποίηση της υπ’αριθ. 229/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη διάρκεια μίσθωσης των κτιρίων στέγασης των γραφείων της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών & του Γ΄Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του υπ’αριθ. Ι-19 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθ. Ι-24 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή χρηματικής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Τσίπρας Βασ.) (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή χρηματικής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Κυρίκος Δημ.) (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή χρηματικής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Μπουγατσάς Ευθ. του Στεργ.) (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή χρηματικής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Μπουγατσάς Ευθ. του Στεφ.) (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή χρηματικής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Τσιαμούρας Χρ.) (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή χρηματικής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Σερκέζος Γ.) (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή χρηματικής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Τσιγαρίδα Ελ.) (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος δημότη για καταβολή αποζημίωσης (εισ.: αντιδήμαρχος Φ. Παπαδημητρίου)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάθεση απόψεων για την έγκριση επέμβασης για το έργο κατασκευής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση Φ/Β πάρκου στην κοινότητα Πορτίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σπ. Κουρτεσιώτης)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την εκποίηση αντικειμένων της υπηρεσίας Καθαριότητας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

 

 

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα
Επόμενο άρθρο Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD EXPO