Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τόπου δια ζώσης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 & 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητάς της  για το έτος 2020.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση Συνεργασίας με τους Δήμους Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά, Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας, για την Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους»
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση – εκμίσθωση δημοτικής έκτασης από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση εκταμιεύσεως χρημάτων για την οικονομική στήριξη πυροπλήκτων πολιτών
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Μουζακίου για τη συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Μουζακίου για τη συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Π.Ν.Π. 22.08.2020 (ΦΕΚ 161/τ.Α/2020)
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ. Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμηθειών για το έτος 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων – Γ΄ Κατανομή 2021
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με διαγωνισμό καταστήματος του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Αθανασίου Ανδρέου» υπέρ Δήμου Μουζακίου, εμβαδού 81,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην πόλη του Μουζακίου στην διεύθυνση Λεωφόρος Αντώνη Βασιλείου (ΟΤ 91)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ονομασία οδών της Τ.Κ. Ελληνοπύργου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή-συντήρηση πεζοδρομίων οικισμού Μουζακιου» (Α.Μ. 13/15)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης

 

Προηγούμενο άρθρο Φώτης Αλεξάκος: Ένας χρόνος μετά τον Ιανό - Γιατί πνίγηκε η Καρδίτσα;
Επόμενο άρθρο Επαναλειτουργούν από το Σάββατο 25/9 τα Λουτρά Σμοκόβου