Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 4η Μαϊου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων μεθέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2023 (A’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

3. Αποδοχή και κατανομή ποσού 62.940,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (2η δόση έτους 2023).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απαλοιφής των περιορισμών της δωδεκαετούς παραμονής των ασύμβατων χρήσεων γης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.15 α της αριθμ. 8903/193281/2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ 155/ΑΑΠΘ/16-06-2011). – Έγκριση τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Τροποποίηση της αριθμ. 23/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

6. Περί ανανέωσης χρησιδανείου Γραφείου Κτηματογράφησης Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο ΚΚΕ μ-λ Καρδίτσας: Με τους εργάτες και τους λαούς που αγωνίζονται
Επόμενο άρθρο Κάλεσμα του Ν.Τ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Καρδίτσας για την Εργατική Πρωτομαγιά