Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στο Περιφερειακό Μέγαρο (Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου) στις 6 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα:
Α) Επερωτήσεις:
1. Των Περιφερειακών Συμβούλων κ.Τσιάρα Αθανασίου και κ. Τραγάνη Σταύρου της Περιφερειακής Παράταξης «Η Θεσσαλία στην καρδιά μας»:
– για τη Μεσοχώρα.
2. Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– για τη μη αποκατάσταση του προβλήματος, που προκαλείται από τη μεγάλη κατολίσθηση στη θέση «Σκάλα» Ανθηρού, του Δήμου Αργιθέας.
3. Των Περιφερειακών Συμβούλων κ. Τσιαπλέ Αναστάσιου και κ. Γκαραλιάκου Ζήση της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– για τη μη κατασκευή νέου δρόμου Λάρισας-Φαρσάλων.
4. Των Περιφερειακών Συμβούλων κ. Τσιαπλέ Αναστάσιου και κ. Νάνου Απόστολου της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»: – για τα προβλήματα της επαρχιακής οδού από Λαύκο, Προμύρι έως Πλατανιά του Νοτίου Πηλίου.
Β) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 10ης συνεδρίασης έτους 2022 (Πρακτικό 10/13-05-2022) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 2ο: 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποιήσεις προϋπολογισμών-ένταξη νέων έργων στις Συλλογικές Αποφάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-SCRUΤIΝY”».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή χαρακτηρισμού και ανάληψη ευθύνης συντήρησης νέων οδικών τμημάτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας.
ΘΕΜΑ 7ο: Παράταση μίσθωσης ακίνητων για την στέγαση Υπηρεσιών της ΠΕ Καρδίτσας καθώς και περιφερειακών γραφείων εκπαίδευσης : 1) Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Καρδίτσας 2) Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Καρδίτσας 3) Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Καρδίτσας 4) Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας 5) Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας 6) Κ.Ε.Δ.Α.Σ Υ Ν. Καρδίτσας .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση – ένταξη στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2022 της προμήθειας δύο (2) απινιδωτών για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 9ο: Δωρεάν παραχώρηση απινιδωτή.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.
ΘΕΜΑ 10ο: Πολιτιστικές – θεσμοθετημένες εκδηλώσεις του έτους 2022 Π.Ε. Λάρισας – Περιφέρεια Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2022 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 12ο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Β.Σποράδων, έτους 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 13ο: Εκδηλώσεις 2022, Πολιτιστικές, συνέδρια-ημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων – Περιφέρεια Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 14ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021 – 25.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 15ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021-2025.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021 -2027.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 17ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία του οδικού έργου: «Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ: τμήμα Μαλιακός – Κλειδί» με φορέα έργου το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και παραχωρησιούχο την εταιρεία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 18ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 250,00443 MW, της εταιρείας QAIR ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στη θέση ΚΑΛΛΙΘΕΑ» της Τ.Κ. Καλλιθέας, Δ.Ε. Ναρθακίου του Δήμου Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 19ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50MW της εταιρείας ΑΣΑ 1 Ι.Κ.Ε. στις θέσεις «ΤΡΑΓΑΣΙΑ», στην Τ.Κ. Κ. Βασιλικών της Δ.Ε. Πολυδάμαντα, του Δ.Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκου σταθμoύ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 79,34976 MW, της εταιρείας ΗΛΙΑΚΗ ΑΥΡΑ ΜΙΚΕ στη θέση «Βαθύλακκος» των Τ.Κ. Υπέρειας και Κρήνης, Δ.Ε.
Ενιππέα του Δ. Φαρσάλων και της Τ.Κ. Κυπάρισσου, Δ.Ε. Κραννώνα του Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 21ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 13,85982 MW, της εταιρείας NEW SPES CONCEPT A.E. στη θέση «ΔΙΑΚΟΣ», των Τ.Κ. Γαλανόβρυσης και Τ.Κ. Ευαγγελισμου, Δ.Ε. Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 22ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 38,586 MW της εταιρείας ΑΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στις θέσεις στις θέσεις «Ζαγόρι, 5 Λευκαδούλια», «Προφήτης Ηλίας» και «Καρφί» της Δ.Ε. Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 23ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 39,956 MW, στη θέση «Νταουτζιά» της Δ.Ε. Αλμυρού», Δήμου Αλμυρού, της ΠΕ Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 24ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 94,995MW και νέου Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης (Υ/Σ) 33/150KV στη θέση ̈ΠΟΛΥΖΕΪΚΑ ̈», της Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 25ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 95,0MW στη θέση ̈ΤΑΜΠΟΥΡΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ̈», της Τ.Κ. Περιβλέπτου και της Δ.Κ. Βελεστίνου, της Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 26ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 100,00MW στη θέση ̈ΤΑΜΠΟΥΡΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ̈, της Τ.Κ. Περιβλέπτου και της Δ.Κ. Βελεστίνου, της Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και του συνοδού υποσταθμού ανύψωσης τάσης
Υ/Σ 33/150kv στη θέση ̈ΒΕΛΕΝΤΛΑΣ ̈ της Τ.Κ. Περιβλέπτου, της Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα
Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 27ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 19,999 MW στην θέση «ΣΥΚΙΕΣ», Τ.Κ. Συκέων, της Δ.Ε. Φύλλου, του Δήμου Παλαμά Π.Ε Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΛΕΡ Ι.Κ.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 28ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού, συνολικής ισχύος 15,00525 MW στην θέση «ΧΟΝΔΡΗ ΡΑΧΗ», Δ.Ε. Κοιλάδας & Φύλλου, Π.Ε. Λάρισας & Καρδίτσας, αντίστοιχα και νέου Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης 20/150 kV στην θέση «ΣΥΚΙΕΣ» Δ.Ε. Φύλλου Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας CANTREVA A.E.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 29ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Υδρομάστευση υδροληψίας από το ρέμα Κεφαλοπόταμο για υδροδότηση οικισμών Γοργογύρι, Δίλοφο, Πρίνος, Γενέσι» στην ΔΕ Κόζιακα στο Δήμο Τρικκαίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα

Προηγούμενο άρθρο Ιερά Αγρυπνία επί τη αποδόσει της εορτής του Πάσχα
Επόμενο άρθρο Πρεμιέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων με τα ΕΠΑΛ