Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, στη Νέα Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Κτίριο της Περιφέρειας στην οδό Καλλισθένους & Θεοφράστου, στις 15 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, και β) των διατάξεων του Νόμου 4954/2022, δια ζώσης με τα παρακάτω θέματα:

Α) Επερώτηση:

  1. Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
    – σχετικά με τον αμίαντο που είναι αποθηκευμένος σε χώρο του μεταλλείου Ερέτρειας Φαρσάλων.

Β) Πρόταση ψηφίσματος:

  1. Της Περιφερειακής Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία»:
    – για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Γ) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 25ης συνεδρίασης έτους 2022 (Πρακτικό 25/29-12-22) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση ΠΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ετήσιας έκθεσης έτους 2021 για την κοινωνική ένταξη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων σχετικά με την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στην Π.Ε. Λάρισας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πινακάς Βσίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων σχετικά με την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση κατάργησης αδρανών λογαριασμών των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων και μεταφοράς των υπολοίπων τους στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 7ο: Μερική τροποποίηση της αριθμ. 33/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πινακάς Βσίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας.
ΘΕΜΑ 8ο: Διοργάνωση διημερίδας με θέμα: Αντιμετωπίζοντας τη σχολική διαρροή των μαθητών Ρομά με καινοτόμες προσεγγίσεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νάτσινα Δήμητρα, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας.
ΘΕΜΑ 9ο: Πολιτιστικές – θεσμοθετημένες εκδηλώσεις και ημερίδες- συνέδρια του έτους 2023 Π.Ε. Λάρισας – Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2023 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση σκοπιμότητας δαπανών συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και λοιπών δράσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Β. Σποράδων, έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση προγράμματος συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε εμπορικές εκθέσεις του αγροδιατροφικού τομέα για το έτος 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 13ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής και λειτουργίας βουστάσιου δυναμικότητας 500 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 450 μόσχων πάχυνσης, φερόμενης ιδιοκτησίας της «Πολυκαρπος Τριανταφυλλου ΙΚΕ» στη θέση “Μαυρόιες”, στην Τ.Κ. Κάτω Βασιλικών του Δήμου Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 20 MW στη θέση «ΧΟΝΔΡΟΣΠΑΝΙ» στη Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας, Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας», της εταιρείας INTRAKAT Αιολικη Ανατολικης Αργιθεας Ε.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 33,6 MW στη θέση «Κορυφές» και των συνοδών του έργων, στους Δήμους Αργιθέας και Μουζακίου, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας», της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Ενεργειακη ΑΒΕΤΕ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 16ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος (7) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Αυγό» ΔΕ Πινδέων ισχύος 52mw, στη θέση «Κορυφή-Καρατζιούνη» ΔΕ Πινδέων ισχύος 29,4 mw, στη θέση «Κορυφή-Καυκιά» ΔΕ Πινδέων ισχύος 28mw, στη θέση «Ψηλά
Δέντρα» ΔΕ Πινδέων ισχύος 42 mw, στη θέση «Κερασούλες-Νταλαμήτρου ΔΕ Πινδέων ισχύος 33,6 mw, στη θέση «Κορυφή-Καυκιά» ΔΕ Πινδέων -Αργιθέας ισχύος 29,4mw, στη θέση «Μαυροβούνιον» ΔΕ Πινδέων -Αργιθέας ισχύος 25,2 mw και των συνοδών τους έργων που χωροθετούνται στο Δήμο Πύλης-Αργιθέας των Π.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 17ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έκδοση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την ίδρυση και εγκατάσταση μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος ιδιοκτησίας της εταιρείας «Σκιάθος μπετόν Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», στη θέση «Σπαρτιάς» Σκιάθου, στον Δήμο Σκιάθου, της Π.Ε. Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα

Προηγούμενο άρθρο Σύλλογος Εκπ/κών Α ΄θμιας Ν. Καρδίτσας: 3ωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 15 του Δεκέμβρη
Επόμενο άρθρο Πρόσληψη δύο Εργατών Καθαριότητας στο Δήμο Καρδίτσας