Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με τηλεδιάσκεψη


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στις 29 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3- 2020) και γ) Π.Ν.Π. 30-3-2020 ΦΕΚ 75/Α, με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Epresence (https://www.epresence.gov.gr), με τα παρακάτω θέματα:

Α) Επερωτήσεις: 1. της Περιφερειακής Παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας”:

– για τα προβλήματα των σεισμόπληκτων στα χωριά Ζάρκο και Γριζάνο του Νομού Τρικάλων.

Β) Προτάσεις Ψηφισμάτων:

  1. της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:

– αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας.

Γ) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης :

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών της 13ης & 14ης Συνεδρίασης έτους 2021 (Πρακτικά 13/08- 07-2021 & 14/13-07-2021) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Θέμα 2ο : 3 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2021.

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 3ο : Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2021 (Β΄ Τρίμηνο).

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 4ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019.

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 5ο : Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 6ο : Έγκριση – ένταξη στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2021 της προμήθειας δύο (2) απινιδωτών για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων».

Εισηγητής: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. ΘΕΜΑ Θέμα 7ο : Χορήγηση Αδειών Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου σε Παραγωγούς Πωλητές.

Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πρόνοιας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Θέμα 8ο : 12ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θεσσαλών στις 7 & 8 Αυγούστου 2021 στην Ελασσόνα. Εισηγητής: κ. Λιούπας Νικόλαος, Θεματικός Aντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης.

Θέμα 9ο : Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων 2021 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας. Εισηγητής: κ. Λιούπας Νικόλαος, Θεματικός Aντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης.

Θέμα 10ο : Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2021 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων. Εισηγητής: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. ΘΕΜΑ Θέμα 11ο : Έγκριση πραγματοποίησης θεατρικών παραστάσεων και θεάτρου σκιών καθώς και συνδιοργάνωσης Ανταμώματος στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας έτους 2021.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Νούσιος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας.

Θέμα 12ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών ισχύος 100 kW, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Καπνιτζή Νικόλαου, που προτείνεται να εγκατασταθεί σε υφιστάμενο κτίριο, εκτός ορίων οικισμού, εντός ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου Δήμου Τεμπών, στη θέση “Βάρκα” της Τ.Κ. Πυργετού, Δ.Ε. Κ. Ολύμπου του Δήμου Τεμπών της ΠΕ Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.

Θέμα 13ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Πιαλείας» στην ΔΕ Πιαλείων του Δήμου Πύλης, της ΠΕ Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.

Θέμα 14ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Φιλύρας» του Δήμου Πύλης, της ΠΕ Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.

Θέμα 15ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του οικισμού Αγνώντα», στη θέση «Αγνώντας» του Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης. ΘΕΜΑ 16ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 86,6176MW», στη θέση ¨Γελεσλέρ¨ Νεοχωρακίου, της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.

Θέμα 17ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 0,499 MW, με φερόμενο φορέα την εταιρεία Βιοαεριο Ελασσονας μονοπροσωπη Ι.Κ.Ε. σε γεωτεμάχια της Δ.Κ. Βερδικούσσης, Δ.Ε. Βερδικούσσης, του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.

Θέμα 18ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Επανατοποθέτηση και Επαναλειτουργία εκπαιδευτικού σχοινοσιδηρόδρομου (λιφτ), στη θέση «Κάναλος» Κισσάβου, της Δ.Ε. Νέσσωνος, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.

Προηγούμενο άρθρο Δήμος Σοφάδων: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων
Επόμενο άρθρο Κ. Χαλίλης: Η Οξυά, δέκα μήνες μετά τον Ιανό