Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας την Τετάρτη 30 Αυγούστου


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, στη Νέα Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Κτίριο της Περιφέρειας στην οδό Καλλισθένους & Θεοφράστου στις 30 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, και β) του Νόμου 5043/2023 για να λάβετε μέρος στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα: Α) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικών της 18ης και 19ης συνεδρίασης έτους 2023 (Πρακτικά 18/31-07-2023 & 19/21-08-2023) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 3 ο : Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2024.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 5ο : Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2023 (Β΄Τρίμηνο).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αλμυρού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 8ο : Πρόσληψη προσωπικού μέσω του Προγράμματος Απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 9ο : Τροποποίηση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας για το σχ. έτος 2022-23.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πινακάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας.

ΘΕΜΑ 10ο : Αναπροσαρμογή τιμής δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων σχολικού έτους 2022-2023, λόγω τιμής καυσίμου για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο & Ιούνιο 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 11ο : Εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής και πιστοποίησης εργασιών για τροποποίηση της σύμβασης «Ανάθεση για τη συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών του σταθμού παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο χώρο της πρώην ΔΕΣΕ» ως προς το χρόνο ισχύος της.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Γενική Συνέλευση των μελών του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας ΑΕ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 13ο : Κατεπείγουσα πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, σύμφωνα με την περίπτωση των διατάξεων της παρ. 1α και 1β του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α/15-01-2021).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση – ένταξη στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2023, προμήθειας επτά (07) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών, για την ανάγκη πρόληψης της υγείας των πολιτών της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας χρηματοδοτουμένης από το έργο: ΕΡΓΟ: «2022ΝΠ41700044 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2022-2025». ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΛΗ – ΜΕΣΟΧΩΡΑ 2022-23». Συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Τρικάλων.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας χρηματοδοτουμένης από το έργο: ΕΡΓΟ: «2022ΝΠ41700044 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2022-2025». ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΣΧΟΦΥΤΟ-ΠΟΛΥΝΕΡΙ-ΒΑΛΚΑΝΟ-ΜΥΡΟΦΥΛΛΟ-ΓΚΟΛΦΑΡΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2022-23». Συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 €. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Τρικάλων.

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας χρηματοδοτουμένης από το έργο: ΕΡΓΟ: «2022ΝΠ41700044 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2022-2025». ΥΠΟΕΡΓΟ 12: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ – ΚΑΛΟΓΗΡΟΙ – ΒΡΟΝΤΕΡΟ – ΕΛΑΤΗ 2022-23». Συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Τρικάλων.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση διάθεσης χρηματοδότησης σχετικά με την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για την υλοποίηση του προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)» από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) ΠΕ Καρδίτσας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Καρδίτσας.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2023 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων» και η προμήθεια έκδοσης περιοδικού αθλητικού περιεχομένου για τις ανάγκες της αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλαμπάκας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού.

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Β. Σποράδων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού -Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση διοργάνωσης μουσικής συναυλίας και εκθέσεων φωτογραφίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Β. Σποράδων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού -Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας για το έτος 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού -Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Διεθνή Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών, FRUIT ATTRACTION, 3-5/10/2023, Μαδρίτη, Ισπανία και στην Έκθεση SEREXPO, 20-24/9/2023, Σέρρες.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 24ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: “Λειτουργία Υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας κρέατος-παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και τυποποίησης κρεατοσκευασμάτων καθώς και κατασκευής μονάδας βιολογικού καθαρισμού΄΄, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΕ΄΄, στη θέση «Τσαντάλι»,4ο χλμ Λάρισας – Τυρνάβου, 1ο χλμ από τη συμβολή αυτής με την οδό προς τον οικισμό Αγίας Σοφίας, Δ.Κ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 25ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) της δραστηριότητας «υφιστάμενου λατομείο αδρανών υλικών, συνοδών έργων αυτού (σπαστηροτριβείο, κινητή μονάδα ασφαλτομίγματος) και προσθήκη μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ,» φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨Λατομεία Σποράδων Α.Ε.¨, στη θέση ¨Ρέματα¨ του Δ.Δ. Αλοννήσου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα. ΘΕΜΑ 26ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) της δραστηριότητας «Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών» φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨Δ. Κουκουμβρής – Δ. Καπουρνιώτης & ΣΙΑ Ο.Ε.¨ έκτασης 20.000,76m2, στη θέση ¨Ξυγκάς¨ του Δ.Δ. Συκής, Δήμου Νοτίου Πηλίου Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 27ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, του έργου «Λιμνοδεξαμενή στη θέση ¨Καστανιά¨ Αλοννήσου και έργα ύδρευσης Αλοννήσου» των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 28ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ), ισχύος 1,57 MW, στην Τ.Κ. Καρίτσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στην Τ.Κ. Βραγγιανών του Δήμου Αγράφων στην Π.Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 29ο : ΜΠΕ για την τροποποίηση της υπ’ Αριθ. 145521/18.11.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), Τμήμα Μακρυχώρι – Καλαμπάκα», ως προς τις διαφοροποιήσεις από την οριστικοποίηση του σχεδιασμού στο υποτμήμα από Χ.Θ 111+500 έως 137+550.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 30ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης μονάδας μεταποίησης και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «INTERCOMM FOODS A.E.», στο 8ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας – Συκουρίου, στην Τ.Κ. Ομορφοχωρίου, του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα. ΘΕΜΑ 31ο : Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο [ΜΥΗΕ] ισχύος 0.56 MW στο ρέμα «Κρούσματα» της ΤΚ Μυρόφυλλου, του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής ενότητας Τρικάλων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 32ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Δασική αναψυχή παραποτάμιας περιοχής παρακείμενης του οικισμού Πύλης Τρικάλων” της ΤΚ Πύλης, της Δ.Ε. Πύλης του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα

Προηγούμενο άρθρο Ενημερωτική εκδήλωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τον ιό του Δυτικού Νείλου στο Αγναντερό
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα