Ειδήσεις

Συνεργασία μεταξύ του ΣΘΕΒ και του Δικτύου Πράξη


Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν αναπτύξει από το 1992 για τις δράσεις διάχυσης καινοτομίας και τεχνολογίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, συνεχίζουν αδιαλείπτως παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης, διαμεσολάβησης και συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και ερευνητικής συνεργασίας στην επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα της περιοχής στοχεύονταςστην ενίσχυση τηςανταγωνιστικότητας των θεσσαλικών επιχειρήσεων.

Οι δύο φορείς λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής και της επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκέςπρωτοβουλίες για την έρευνα, την καινοτομίακαι την περιφερειακή ανάπτυξη,υλοποιούν δράσεις εξωστρέφειας και ενημέρωσης, εκπαιδευτικές ημερίδες, συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης διαχείρισης καινοτομίας  και  μεταφοράς τεχνολογίας μέσω τηςαξιοποίησης σχετικών χρηματοδοτικών εργαλείων, δικτύωσης ελληνικών ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Ο ΣΘΕΒ με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ από το 2016 έως σήμερα :

 • υλοποίησε περισσότερες από 15εκδηλώσεις – ενημερωτικές ημερίδες,
 • υποστήριξεπάνω από 30 επιχειρήσεις μέλη τουεντοπίζοντας εξειδικευμένους συνεργάτες από το εξωτερικό για τεχνολογική, εμπορική ή ερευνητική συνεργασία,
 • ενημέρωσε 20επιχειρήσεις για ειδικά θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας,
 • προώθησε περισσότερα από 40 ερωτήματα των επιχειρήσεων μελών του για ανεύρεση νέων δικτύων και αγορών στο εξωτερικό παρέχοντας επιχειρηματική πληροφόρηση σε θέματα αγοράς, ανταγωνισμού και state-of-the-art (προκαταρκτικές μελέτες αγοράς, έρευνα πατεντώνκλπ),
 • υποβοήθησε περισσότερες από 20 επιχειρήσεις μέλη του να συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις για την αναζήτηση συνεργατών (b2b, matchmakingevents) και
 • ενθάρρυνε τις επιχειρήσεις μέλη του να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά, εθνικά δίκτυα και σχήματα συνεργασίας.

Αξίζει να αναφερθείπως το τελευταίο έτος και εν μέσω πανδημίας οι υπηρεσίες των δυο φορέων οδήγησαν στα παρακάτω αποτελέσματα:

 • 1 επιχείρηση κατέληξε σε εμπορική συμφωνία για εξαγωγή των προϊόντων της στην Πολωνία
 • 1 επιχείρηση κατέληξε σε ερευνητική συνεργασία που αφορούσε συμμετοχή σε υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πρόσκληση GreenDeal
 • 1 επιχείρησηκατέληξεσε τεχνολογική συνεργασία μεινστιτούτο βιοτεχνολογίας του εξωτερικού
 • 3 επιχειρήσεις αξιοποίησαν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και έλαβαν ευρωπαϊκή μικροχρηματοδότηση
 • 1 επιχείρησηαξιοποίησε τις συμβουλευτικέςυπηρεσίες και προχώρησε σε κατοχύρωση εμπορικού σήματος

Αξίζει να σημειωθεί  το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point, NCP) στην Ελλάδα για το HorizonEurope, το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

OΣΘΕΒ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ έχουν προγραμματίσει σειρά ενημερωτικών δράσεων και επισκέψεων με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των επιχειρήσεων για συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα.

Για τις υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο Πράξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ τηλ. 2410555507 & e-mail: sthev@sthev.gr (Υπεύθυνος κος Γρηγορίου Κωνσταντίνος)

 

Προηγούμενο άρθρο Το ΕΒΕ για την παράταση καταβολής οφειλών λόγω του Ιανού
Επόμενο άρθρο Ν. Παπαγεωργίου προς Πρόεδρο της Δημοκρατίας: Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τα έργα του Αχελώου