Ειδήσεις

Σύσκεψη Διοίκησης του Π.Τ. με συλλόγους Λογιστών-Φοροτεχνικών της Θεσσαλίας


Στη Λάρισα, την 31ηΜαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία μας σύσκεψη των μελών της Διοίκησης του Π.Τ. με τους προέδρους και αντιπροσώπους όλων των συλλόγων Λογιστών–Φοροτεχνικών των Νομών της Θεσσαλίας, προκειμένου να μας ενημερώσουν για τα προβλήματα του κλάδου τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν όλοι οι παρευρισκόμενοι κατά την παρουσίαση του Υπομνήματος για την εφαρμογή MyDATA – Ηλεκτρονικά βιβλία, που κατατέθηκε στην 82η Τακτική ΣΤΑ του ΟΕΕ από το 16ο Περιφερειακό τμήμα Ιόνιων Νήσων.

Κατά την άποψη μας στο συγκεκριμένο κείμενο ο συγγραφέας του έχει καταφέρει, να αποτυπώσει πολύ ορθά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν από την εφαρμογή των MyDATA και να τεκμηριώσει με επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο ποιες οι είναι οι λογιστικές και οι νομικές συνέπειες της εφαρμογής τωνMyDATA για τον κλάδο των λογιστών και λειτουργία των γραφείων τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επίσης, παρουσιάστηκαν διάφορες προτάσεις και συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις νέες μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Ειδικότερα, καταλήξαμε στα παρακάτω συμπεράσματα:

 1. Θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ όσα αναγράφονται στο προαναφερόμενο υπόμνημα και βάσει αυτών να προχωρήσουν σε βελτιώσεις στην υλοποίηση και εφαρμογή των ΜyDATA. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει πολύ στενή συνεργασία του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ με την αντίστοιχη επιτροπή του ΟΕΕ, προκειμένου να επιλύονται τα προβλήματα που υπάρχουν αλλά και αυτά που θα προκύπτουν από την εφαρμογή τωνMy-Data.Πρέπει, οπωσδήποτε, να λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των συλλόγων των λογιστών, των συλλογικών οργάνων τους και των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων, έτσι ώστε τα My-DATA να μην καταλήξουν ακόμη ένα γραφειοκρατικό μηχανογραφικό σύστημα πληροφοριακών στοιχείων, αλλά ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και της οικονομίας με αναβαθμισμένο τον επιστημονικό ρόλο του λογιστή.
 2. Αποσύνδεση των δηλώσεων Ε3 από ταMyDATA και οπωσδήποτε να μη κλειδώσουν οι αντίστοιχοι κωδικοί. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα από εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες (κυρίως συζύγους των υπόχρεων) οι οποίοι δεν έχουν πάρει κλειδάριθμο, με αποτέλεσμα να μην έχουν κωδικούς εισόδου και κατ’ επέκταση να μην μπορούν να κάνουν επικαιροποίηση στοιχείων. Να αποσυνδεθεί άμεσα η επικαιροποίηση στοιχείων από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
 3. Επιπλέον, σήμερα 14/4/2022 είναι αδύνατη η υποβολή του Ε3 από νομικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η υποβολή δήλωσης εισοδήματος (Ν) των προσώπων αυτών. Κατά την άποψη μας, θα πρέπει να επισημανθεί η αδυναμία αυτή στους υπευθύνους (Υπουργό Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ), προκειμένου να παραταθεί η προθεσμία των δηλώσεων εισοδήματος των προσώπων αυτών.
 4. Υποχρεωτικότητα για την υποβολή στοιχείων από τους φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στις καθορισμένες ημερομηνίες (π.χ. ΟΠΕΚΕΠΕ για επιδοτήσεις, βεβαιώσεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων,κλπ).
 5. ΤαMyDATA πρέπει να εφαρμοσθούν από 1/1/2023, κυρίως λόγω της πανδημίας, όπως έχουν αναφέρει κυβερνητικά στελέχη, αλλά και της ενεργειακής κρίσης και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στις επιχειρήσεις από τις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις. Η περίοδος του 2022 θα πρέπεινα είναι μια μεταβατική περίοδος,ώστε να επιλυθούν αρκετά προβλήματα που υπάρχουν και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις επιχειρήσεις για την εφαρμογή τους. Ενδεικτικά  εφαρμογή θα μπορούσε να ξεκινήσει για τις πολύ μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και να εξαιρεθούν προσωρινά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 6. Άμεσα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σεμινάρια ταχύρρυθμης κατάρτισης των λογιστών – φοροτεχνικών, αλλά και των μισθωτών λογιστών για την εφαρμογή τωνMyDATA.
 7. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης για ανέργους οικονομολόγους με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείοκαι φορέα το Ο.Ε.Ε.(με θεωρητική κατάρτιση και ταυτόχρονη απασχόληση ή πρακτική άσκηση σε λογιστικά γραφεία ή επιχειρήσεις),προκειμένου οι νέοι οικονομολόγοι να έρθουν πιο κοντά με την εφαρμογή τωνMyDATA και των λογιστικών εφαρμογών.

Τέλος, στη διάρκεια της παραπάνω συνάντησης,επισημάνθηκε ιδιαίτερα ο ρόλος και η συμβολή του λογιστή – φοροτεχνικού στη διάρκεια των δύο ετών της πανδημίας, που κάτω από αντίξοες και πρωτόγνωρες συνθήκες υπερέβαλλαντους εαυτούς τους, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και την οικονομία, χωρίς όμως η κυβέρνηση να προωθήσει προς επίλυση τα άμεσα προβλήματα του κλάδου, όπως:

 • Την κατάργηση των ορίων υπογραφής.
 • Τη δυνατότητα ασθένειας για τους λογιστές.
 • Την κατοχύρωση άδειας του Αυγούστου, όπως γίνεται με τους άλλους εργαζόμενους.
 • Την κατάργηση της προβλεπόμενης ευθύνηςτου λογιστή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθότι δεν μπορεί να έχει ποινική ευθύνη ο λογιστής για πράγματα που δεν γνωρίζει και δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την προέλευση των χρημάτων.

Το Ο.Ε.Ε., ως θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας και τα μέλη του λογιστές, θα συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, την ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Προηγούμενο άρθρο Μέτρα πρόληψης για τη νέα αντιπυρική περίοδο στο Μουζάκι
Επόμενο άρθρο Έλεγχος και βελτίωση της κατάστασης του ποταμού από τους πολίτες και μαθητές μιας πόλης