Tag Archive | "Αγροτικά"

Tags: , ,

Ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Posted on 15 Μαΐου 2020 by admin

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας μετά από την ανάρτηση στο διαδίκτυο του εγγράφου με αριθ. πρωτ. 2139/55846/19-02-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για τα παρακάτω:

 • Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 8197/90920/2013 (ΦΕΚ Β΄1883) Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σε θέματα του Παραρτήματος Β’ του ν. 4036/2012 (Α’8) είναι πέντε (5) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς χορήγησής του. Επιπροσθέτως η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αναφέρει ότι το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την λήξη της ισχύος του ο ενδιαφερόμενος δύναται να εξετασθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 12 προκειμένου να ανανεώσει την ισχύ του για επιπλέον 5 έτη.
 • Στην ιστοσελίδα http://ppp-usercert.minagric.gr/ παραμένει διαθέσιμη δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή για την προετοιμασία στις ερωτήσεις που τίθενται στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
 • Το σύστημα των εξετάσεων ανανέωσης ακολουθεί την διαδικασία του συστήματος απόκτησης. Οι φορείς κατάρτισης και τα κέντρα εξετάσεων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/elenxoifitoprostateytikonmenu/525-ethniko-sxe-drashs/1590-sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon-gr στο τμήμα Ψηφιακή Υπηρεσία Πιστοποίησης Γνώσεων Ορθολογικής χρήσης Γεωργιών Φαρμάκων με τίτλο Φορείς Κατάρτισης και Κέντρα Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.
 • Ο κανονισμός των εξετάσεων βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/Kanonismos_SYSXOPIS_12.15.pdf.
 • Οι ερωτήσεις καταχωρίζονται ανά κεφάλαιο του Παραρτήματος Β’ του ν.4036/2012 (Α’8) και βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/SYSXOPIS_ERWTHSEIS_v.6.1_071815.pdf.
 • Το τέλος των εξετάσεων ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της με αριθ. πρωτ. 13631/159106/2013 Κ.Υ.Α. (Β’3410) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 11118/127128/2015 (Β΄2518).

Με βάση τα ανωτέρω ενημερώνουμε για την υποχρέωση των επαγγελματιών χρηστών των οποίων λήγει η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων να προβούν εκ νέου σε εξετάσεις για την ανανέωση του. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του ν. 4036/2012 (Α’8), η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν σε ισχύ το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.                                                                                   

Comments (0)

Tags: , ,

Επί τάπητος τα αγροτικά ζητήματα της Καρδίτσας

Posted on 14 Φεβρουαρίου 2020 by admin

Συνάντηση εργασίας σε πολύ θετικό κλίμα στο γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστα Σκρέκα είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνος Νούσιος, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παραδόθηκε στον Υφυπουργό ολοκληρωμένο υπόμνημα του κ. Νούσιου, με τις θέσεις και τις προτάσεις της Π.Ε. Καρδίτσας επί των ζητημάτων της αγροτικής παραγωγής και παρεμβάσεων για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος. Ο κ. Νούσιος δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει τη έμπρακτη συμβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας από την πρώτη ημέρα της θητείας του Κώστα Αγοραστού στην αγροτική αναβάθμιση και ανάπτυξη με έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Στον Υφυπουργό επισημάνθηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη τα θέματα, επείγοντα και μακροπρόθεσμα, σχετικά με τον πρωτογενή τομέα και την ύπαιθρο, προτείνοντας λύσεις και καταθέτοντας στρατηγικές σκέψεις.

Ειδικότερα, ετέθη υπόψη στον κ. Σκρέκα το μεγάλο έργο της αντικατάστασης  των διωρύγων του ΤΟΕΒ Ταυρωπού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 11,2 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα συζητήθηκε η νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ 2021-2027, η «Πράσινη Συμφωνία» και οι επικείμενες παρεμβάσεις αναφορικά με τις άμεσες ενισχύσεις και τον τρόπο που θα δίνονται.

Ακολούθως έγινε αναφορά στην ανάγκη συνέχισης του έργου του τεχνητού εμπλουτισμού του υδροφορέα στην περιοχή Φύλλου – Ορφανών προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική ενίσχυση του υδροφόρου συστήματος και εναλλακτικά σχέδια εξέλιξής του, με την υφιστάμενη μελέτη να μεταφέρεται ως πρώτη επιλαχούσα στον καινούριο προγραμματισμό του ΕΣΠΑ.

Ιδιαίτερη μνεία από τον κ. Νούσιο έγινε και στην κατάθεση προτάσεων για ρυθμίσεις οφειλών αγροτών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) στη ΔΕΗ και την προοπτική χρηματοδότησης τύπου 4.3.1 για τις έγγειες βελτιώσεις.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ανέδειξε επίσης το θέμα του περιβαλλοντολογικού τέλους άρδευσης, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται αναθεώρησή του, ιδίως στη λεκάνη απορροής του Πηνειού, αφού όπως ανέφερε το μέτρο ανεστάλη αλλά δεν ανεκλήθη.

Παράλληλα, επί τάπητος τέθηκε η εγκατάσταση και πριμοδότηση αγροτικών φωτοβολταϊκών μέσω οργανισμών, η διευκόλυνση/απλοποίηση στη διαδικασία ένταξης στη μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (νιτρορύπανση) και η χορήγηση κονδυλίου αποζημίωσης για την πρόσφατη κήρυξη του πεδινού τμήματος του νομού Καρδίτσας ως αρουραιόπληκτο.

Στην ατζέντα καταχωρήθηκε η ρύθμιση και ο προσδιορισμός των δασικών εκτάσεων έτσι ώστε να μην περιορίζουν τη λειτουργία των βοσκοτόπων, προωθώντας τη διεύρυνση του ορισμού τους.

Σύμπτωση απόψεων και επιλογών στρατηγικής διαπιστώθηκε και στο θέμα της ενίσχυσης του ρόλου των ΤΟΕΒ, ιδίως σε περιοχές όπου οι Δήμοι είναι φορείς διαχείρισης άρδευσης σε ανοιχτά δίκτυα όπου είναι περιοχή δικαιοδοσίας ΤΟΕΒ, προτείνοντας τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής βεβαίωσης άρδευσης με σφραγίδα από ΤΟΕΒ, ζήτημα που έχει άμεση σύνδεση με τις οφειλές προς τη ΔΕΗ.

Τέλος, στο προσκήνιο ήρθε η μελέτη για υπογειοποίηση δικτύου Μεταμόρφωσης – Παλαμά – Βλοχού και η μελέτη κατασκευής του αντλιοστασίου στο Καρποχώρι.

Ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών έχει ανοίξει ήδη από τη σύσκεψη εργασίας που προηγήθηκε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό και η συνεργασία αναμένεται εντονότερη, ειδικά στα θέματα της οργάνωσης του Αγροτικού τομέα, καθώς ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε να επισκεφθεί άμεσα την περιοχή της Καρδίτσας για την καλύτερη δυνατή επίλυση και καταγραφή αιτημάτων.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Γ. Ντελής: Τα έργα που θα αλλάξουν τον Θεσσαλικό κάμπο

Posted on 13 Ιανουαρίου 2020 by admin

 Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης, με αφορμή το ψήφισμα υπερ των κινητοποιήσεων των αγροτώναισθάνομαιότι ουσιαστικά δεν βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους.Ναι μεν τα διάφορα ψηφίσματα, αποτελούν ένα διαπραγματευτικό εργαλείο στα χέρια τους. Ναι μεν,οι λέξεις «άγριος» και «αγρότης» έχουν την ίδια ρίζα: «αγρός». Στους εξαγγελθέντες αγώνες τους οι αγρότεςμπορούν να πρωτοτυπούν. Να κρεμούν πανό στα στηθαία των γεφυρών που να λένε: Δεν είμαστε υποζύγια, είμαστε εργάτες της γης, κινητοποιούμαστε για τα δίκαια αιτήματά μας.Όμως,αυτά από μόνα τους αρκούν;

Επίσης, με αφορμή τις δηλώσεις του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού ότι:  «Δεν είμαστε εδώ για τους εαυτούς μας. Είμαστε για τη νέα ευρωπαϊκή γενιά που έρχεταιβάζοντας το νου, τη λογική, την ψυχή και την καρδιά να λειτουργούν  προς τη σωστή κατεύθυνση»,«Ο καλύτερος τρόπος να μιλήσει κανείς για την περιφερειακή ανάπτυξη είναι να την κάνει πράξη»και την αναγγελία λειτουργίας  γραφείου στις Βρυξέλλες το επόμενο διάστημα με στόχο να αποτελέσει έναν κόμβο επικοινωνίας όλων των Θεσσαλών, των δημάρχων, αλλά και των επιχειρηματιών πάνω σε ζητήματα που αφορούν τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε και τη διασύνδεση με την Θεσσαλία,

έχω να αναφέρω τα εξής:

Στη Θεσσαλία με συνολική έκταση 14 εκατομμύρια στρέμματα (10,7% της χώρας), παράγεται πάνω από το 10 % της αγροτικής παραγωγής της χώρας και το 40% της συνολικής παραγωγής βάμβακος, ενδεικτικά στοιχεία του έντονα αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής. Παρά τις περιορισμένες ποσότητες νερού που διαθέτει η Θεσσαλία τους θερινούς μήνες, οι αρδευόμενες εκτάσεις της αυξήθηκαν κατά 250 % σε σχέση με το 1962.Στη Θεσσαλία καλλιεργούνται περίπου 5.000.000 στρέμματα, εκ των οποίων αρδεύονται τα 2.500.000. Τα 700.000 αρδεύονται από επιφανειακά νερά (28 %) και τα 1.800.0000 από υπόγεια νερά (72%) της Θεσσαλίας.

Η άρδευση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη γεωργία στη χώρα μας. Καμία εαρινή καλλιέργεια δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς άρδευση. Επομένως, η σωστή χρήση του αρδευτικού νερού είναι ιδιαίτερα σημαντική.Ο άλλοτε σιτοβολώνας της χώρας, ο εύφορος θεσσαλικός κάμπος,πώς έφτασε να διψά; Γιατί,όμως,η Θεσσαλία δεν έχει νερό; Η εντατική μονοκαλλιέργεια βαμβακιού,το φαινόμενο της υπέρ-άρδευσης στον Θεσσαλικό κάμπομαζί με τηνη αλόγιστη σπατάλη του νερού «ήπιαν» έως τον πάτο τα υπόγεια νερά με συνέπεια να αδειάσει ο «υδροφόρος ορίζοντας».

Ιδιαίτερα για τη Θεσσαλία, η απαίτηση για ορθή χρήση του νερού είναι καίρια, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα είναι περιορισμένα. Κυρίως γιατί ένα μεγάλο μέρος της άρδευσης γίνεται με κακή εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων που είναι αποθέματα προηγούμενων αιώνων που εμείς εξαντλούμε σε μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι, ο κάμπος έφτασε να διαθέτει 30.000 γεωτρήσεις και οι αγρότες να αντλούν νερό από 350,ακόμη και 800μέτρα βάθος σε σχέση με τα 35 που ήταν ο μέσος όρος το 1970. Η εξάντληση των υπογείων υδροφορέων προκαλεί πτώση της στάθμης του νερού που βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Αυτό προκαλεί μακροχρόνια είσοδο θαλασσινού αλμυρού νερού, χαμηλώνει τη ποιότητα του αρδευτικού νερού και τελικά κάνει το νερό ακατάλληλο για άρδευση. Παράλληλα, τα υπόγεια νερά της Θεσσαλίας εμφανίζουν μεγάλες συγκεντρώσεις νιτρικών λόγω της υπερλίπανσης. Μεγάλες περιοχές της Θεσσαλίας απειλούνται από εκτεταμένη οικολογική καταστροφή και καταστροφή γόνιμων εδαφών.Το έλλειμμα του υπόγειου υδροφορέα της Θεσσαλίας υπολογίζεται περίπου στα 30.000 – 40.000 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ακόμη και όλο τον Αχελώο να ρίξουμε θα θέλαμε 50-80 χρόνια για να φτάσουμε τον υπόγειο υδροφορέα στα επίπεδα της δεκαετίας του ’60.

Πλανώνται,όμως,όσοι θεωρούν ότι με την εκτροπή του Αχελώου θα λύσουν το αρδευτικό πρόβλημα της Θεσσαλίας. Μπορεί να  το μετριάσουν, να το λύσουν όμως όχι. Και η αιτία είναι ο τρόπος  διαχείρισης του νερού στο Θεσσαλικό κάμπο. Το αρδευτικό στη Θεσσαλία θυμίζει τρύπιο βαρέλι. Οι κυβερνώντες προσπαθούν μέσω του Αχελώου να γεμίσουν το βαρέλι με νερό. «Το νερό θα πέσει απλά στον Πηνειό και οι αγρότες με σωλήνες θα παίρνουν νερό και θα αρδεύουν όσο θέλουν». Το νερό δεν θα προλάβει να φτάσει καν στις εκβολές του Πηνειού. Εκτιμάται ότι το 40-50% του νερού με το οποίο ποτίζονται τα χωράφια χάνεται.

Επίσης, από την εκτροπή του Αχελώου θα ωφεληθούν μόνο όσοι βρίσκονται κοντά ή θα έχουν πρόσβαση με δίκτυα στον Πηνειό και τους ταμιευτήρες και κανένας άλλος!Εν προκειμένω, η πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια χωλαίνει. Γιατί, δεν έχει σχεδιαστεί το αρδευτικό δίκτυο που θα υποδεχθεί και θα αξιοποιήσει το νερό που θα φτάσει στη Θεσσαλία.

Οι λύσεις που έχουμε μπροστά μαςθα πρέπει να περιλαμβάνουν:

Α)Κατασκευή περιφερειακών έργων πολλαπλού σκοπούπου στόχο έχουν να επιτρέψουν την καλύτερη αξιοποίηση των επιφανειακών υδατικών πόρων και τη μερική αναστροφή του αρνητικού ισοζυγίου. Ταυτόχρονα να ξεκινήσει και μία ενημερωτική εκστρατεία για να πεισθεί ο παραγωγός για την ορθολογική διαχείριση των νερών.

Ειδικότερα:Καλύτερη διαχείριση των υδάτωντων ποταμών του Πηνειού, του Νεοχωρίτη στην Ελασσόνα,του Ενιπέα  στη ΝΑ Θεσσαλία (Φάρσαλα – Αλμυρός) κ.α. με δημιουργία ταμιευτήρων που θα συγκεντρώνουν τα χειμερινά νερά σε μικρούς ή μεγάλους ταμιευτήρες και θα εμπλουτίζουν τους υπόγειους υδροφορείς.Τα παραπάνω έργα δεν επιλύουν το τεράστιο υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, όμως, επειδή καλύπτουν ανάγκες σε συγκεκριμένες περιοχές, τις οποίες ούτως ή άλλως δεν αναμένεται να καλύψει η μεταφορά οποιασδήποτε ποσότητας από τον Αχελώο, θα συμβάλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχεται το υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης.

Β) Δημιουργία κλειστών αγωγών άρδευσης και σύγχρονων μεθόδων άρδευσης

1.Η δημιουργία κλειστών αγωγών  άρδευσηςπου θα ξεκινούναπό τηλίμνη Πλαστήρα,  τη λίμνη Σμοκόβου, τη Μεσοχώρα, τη Συκιά και απόδιάφορους ταμιευτήρες νερού και θα φτάνουν στοχωράφι του αγρότη.

2.Αύξηση της απόδοσης της χρήσης του αρδευτικού νερού στο χωράφι.  Τασυστήματα επιφανειακής άρδευσης (κατάκλιση, άρδευση με αυλάκια) όπου λιγότερο από 50% του νερού χρησιμοποιείται από τα φυτά ενώ το υπόλοιπο χάνεται, τασυστήματα καταιονισμού (τεχνητής βροχής) με μεγαλύτερη απόδοση κοντά στο 75% να  αντικατασταθούν απόσυστήματα ποτίσματος με σταγόνα που έχουν το μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης (γύρω στο 90%), και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.Επομένως, η σημερινή κατάσταση στη άρδευση πρέπει να αλλάξει τώρα!Και αυτό θα συμβεί, αν επιδοτηθούν γενναία η αλλαγή από τις ράμπες και τα κανόνια στην στάγδην ή υπόγεια άρδευση.

Γ)Ευρείς και γενναίουςαναδασμούςπου αφενός  θα συγκεντρώνουν τις εκτάσεις των ιδιοκτητών σε μια περιοχή,  αφετέρουθα πρέπει να προβλέπουντη γειτονική διανομή εκτάσεων σε ομάδες παραγωγών που επιθυμούν να συνεργαστούν, έτσι ώστε να καλλιεργούν μεγαλύτερης κλίμακας αγροτικά τεμάχια με προφανή αποτελέσματα, όπωςμείωση κόστους παραγωγής, περισσότερο ανταγωνιστικάπροϊόντα στη τοπική και διεθνή αγορά, γρηγορότερη και  καλύτερη προώθηση προϊόντων,ηλεκτρονική διαχείριση και εμπορία της παραγωγής τους,κλπ.

Δ) Δημιουργία ζωνώναποκλειστικών καλλιεργειών, αμπελώνων,δενδροκαλλιεργειών που ευδοκιμούν στην περιοχή,νέων καλλιεργειών, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων γεωργικών δραστηριοτήτων και

Ε) Πρόβλεψη  ηλεκτροδότησης και παροχής αερίουκατά μήκος των αγωγών άρδευσης έτσι ώστε να δοθούν οι δυνατότητες να αναπτυχθούν η αγροτο-κτηνοτροφική και δασική βιομηχανία στην περιοχή (θερμοκήπια, αποξυραντήρια, μονάδες μεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνοτροφικές μονάδες, μονάδες εκμετάλλευσης του δασικού πλούτου, κ.α.).

ΣΤ)Μεταφορά νερού από όμορες λεκάνες απορροής που έχουν περίσσευμα νερών όπως το έργο της μεταφοράς μέρους των νερών του Άνω ρου του Αχελώου (600 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού),μια σκέψη λογική καθώς η Δυτική Ελλάδα με τις πολύ υψηλές βροχοπτώσεις έχει περίσσευμα νερών που χάνονται στο Ιόνιο. Ένα φαραωνικών διαστάσεων έργο έτοιμο σε ποσοστό 80%, που στοίχισε στον ελληνικό λαό πάνω από 600.000.000 ευρώ και θα στοιχίσει περίπου άλλα 200.000.000 ευρώ και το οποίο θα προστατεύσει τη Θεσσαλία από την ερημοποίηση – υφαλμύρωση των εδαφών της, καθώς και ολόκληρο το οικοσύστημά της που πλήττεται από την έλλειψη βροχοπτώσεων.  Από την άλλη πλευρά, μπορείτε να φανταστείτε ότι, αν όλα αυτά τα χρήματα διατίθονταν για μια «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα στον αγροτικό θεσσαλικό κάμπο»,σήμερα θα μιλούσαμε για μια άλλη αγροτική οικονομία, ίσως και να μη χρειαζόταν καθόλου η εκτροπή του Αχελώου.

Στη  βάση μιας τέτοιας προοπτικής:

1ον. Η αγροτική γη της Θεσσαλίας θα αναβαθμιστεί, θα αποκτήσει  μεγαλύτερη χρηματική αξία.

2ον. Το κόστος παραγωγής του αγρότη θα ελαττωθεί, διότι οι κλειστοί αγωγοί άρδευσης μέσω της κατωφερούς πίεσης, θα μεταφέρουνόλο το νερό στο χωράφι του αγρότη,με υψηλές πιέσεις, με χαμηλότερο κόστος,ακόμη και σε περιοχές που σήμερα δεν αρδεύονται.

3ον. Θα αποφέρειτεράστια οφέλη στο περιβάλλον και στον υδροφόρο ορίζοντα, αφού σήμερα μεγάλες περιοχές του κάμπου της Θεσσαλίας αρδεύονται από γεωτρήσεις .

4ον. Θα συμβάλει στηβελτίωση  της ελκυστικότητας της περιοχής και στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

ΚύριεΠεριφερειάρχη και κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης,καταλαβαίνετε, λοιπόν,τηναναγκαιότητατης εκπόνησης αυτής της μελέτης και τηνένταξή της στα Ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτήσεων. Πρόκειται για ΤΟ ΕΡΓΟπου θα αναβαθμίσει ολόκληροτοθεσσαλικόκάμπο,που θα βελτιώσει την κοινωνικοοικονομικήκατάσταση τηςπολύπαθούςΘεσσαλίας, που θα αλλάξει την μοίρα του τόπου, για το οποίο θα μας ευγνωμονούν οι επόμενες γενιές. Σε ενάντια περίπτωση,Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΣ θα σέρνεται αναχρονιστική, επιζήμια, παραπαίουσακαι ασθμαίνουσα, παίρνοντας ανάσες οξυγόνου από τα ψίχουλα των κινητοποιήσεων. Ιδού η Ρόδος,  κ.Περιφερειάρχη και  κ. Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Ανοιχτή επιστολή του Γιάννη Ντελή στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  κ. Βορίδη

Comments (0)

Tags: , ,

Διεξοδική συζήτηση για τα αγροτικά στη συνάντηση Βορίδη- Σκόνδρα

Posted on 29 Αυγούστου 2019 by admin

Σειρά συναντήσεων με Υπουργούς της κυβέρνησης, πραγματοποιεί η Βουλευτής Καρδίτσας κ Ασημίνα Σκόνδρα, προκειμένου να τους θέσει εκ του σύνεγγυς και αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες της και τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Να θέσει επίσης υπόψιν τους, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Νομού, προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις και να υλοποιηθούν έργα, ώστε και η ποιότητα ζωής των κατοίκων να βελτιωθεί και να μπουν οι αναπτυξιακές βάσεις για το Νομό.

Η πρώτη συνάντηση που επέλεξε να έχει, ήταν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βορίδη.

Η κ. Σκόνδρα τον επισκέφθηκε στο γραφείο του, συζήτησαν επί αρκετή ώρα ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, αλλά και την παραγωγή αυτή κάθε αυτή, μέσα σε ένα πραγματικά εγκάρδιο κλίμα, αφού έχουν συνεργαστεί ως πρώην συνάδελφοι πολλές φορές κατά το παρελθόν και συνδέονται με μια ειλικρινή φιλία.

Γι’ αυτό άλλωστε ο Υπουργός γνωρίζει καλά την πεποίθηση της κ. Σκόνδρα, ότι ο πρωτογενής τομέας, είναι ένας εκ των τριών πυλώνων, που μαζί με τον τουρισμό και τη ναυτιλία, μπορούν να επιφέρουν την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και την ανάπτυξη στη χώρα.

Τα θέματα που έθεσε η Βουλευτής και κυριάρχησαν στη συζήτηση αφορούσαν:

-Το υψηλό καλλιεργητικό κόστος

-Τις ανοιχτές τιμές των προϊόντων

-Την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων

-Την αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ

-Κίνητρα για συμμετοχή αγροτών σε συνέργειες και ομάδες καθώς και

-Τα υψηλά ασφάλιστρα και την υπερφορολόγηση  των αγροτών

Η κ. Σκόνδρα κατέθεσε προτάσεις και απόψεις της επί των ζητημάτων αυτών, τις οποίες ο αρμόδιος Υπουργός τις άκουσε με προσοχή.

Ο κ. Βορίδης ευχαρίστησε την Βουλευτή για την επίσκεψη και την ενδιαφέρουσα συζήτηση και την διαβεβαίωσε ότι οι ανησυχίες της και οι προτάσεις της θα ληφθούν υπόψιν, στο πλαίσιο της χάραξης του στρατηγικού σχεδίου του Υπουργείου του, που θα έχει ως  επίκεντρο την ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνωνπαραγωγών, ταυτόχρονα όμως, με υψηλές περιβαλλοντικές φιλοδοξίες, με στόχο τη παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, αυξημένης προστιθέμενης αξίας, με την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών.

Στάθηκε ιδιαίτερα στις παράνομες ελληνοποιήσεις και τον μιμητισμό των αγροτικών προϊόντων, εκφράζοντας την απόφασή του για την πάταξη αυτού του φαινομένου.

Αναφέρθηκε επίσης στην προσεχή διαπραγμάτευση για τη νέα ευρωπαϊκή ΚΑΠ, όπου στο επίκεντρό της θα θέσει τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών.

Αναγνωρίζοντας ο κ. Βορίδης, ότι η τοπική οικονομία της Καρδίτσας, στηρίζεται κυρίως στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και με δεδομένο ότι η Βουλευτής ασχολείται επισταμένως και είναι γνώστης των αγροτικών ζητημάτων, δεσμεύτηκε για μια συχνή και στενή συνεργασία με την κ. Σκόνδρα, με στόχο πάντα το καλύτερο για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Δύο νέα αγροτικά έργα για την Π.Ε. Καρδίτσας

Posted on 27 Μαρτίου 2019 by admin

Δύο νέα έργα στον αγροτικό τομέα συνολικού προϋπολογισμού 520.000 ευρώ είναι έτοιμα να δημοπρατηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την διάθεση των πιστώσεων από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πρόκειται για τα έργα:

– Προμήθεια και μεταφορά υλικών οδοστρωσίας αγροτικών οδών περιοχής ΤΟΕΒ Ταυρωπού, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ

– Προμήθεια σωλήνων άρδευσης Π.Ε. Καρδίτσας, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με σχέδιο και αποτελεσματικότητα στηρίζει στην πράξη την παραγωγή και τους ανθρώπους της υπαίθρου. Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο τις Υπηρεσίες και τους Περιφερειακούς μας Συμβούλους, συμβάλλουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας στην ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας. Σκοπός των παρεμβάσεων μας αποτελεί η μείωση του κόστους της μεταφοράς των προϊόντων, η πιο εύκολη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά ευπαθών προϊόντων. Επίσης, η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και στις αγροτικές περιοχές της Θεσσαλίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κτλ.), η οποία θα συμβάλει με τη σειρά της στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα της περιοχής».

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Επίσκεψη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης στην 27η Agrotica

Posted on 02 Φεβρουαρίου 2018 by admin

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας,  Νικόλαος Ντίτορας, επισκέφτηκε την Πέμπτη, 1  Φεβρουαρίου 2018  τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 27ης Διεθνούς Έκθεσής Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων – Agrotica, όπου παρευρέθη στα εγκαίνια , που πραγματοποίησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου.

Η Agrotica είναι η μεγαλύτερη εκθεσιακή εκδήλωση του κλάδου της αγροτικής οικονομίας των Βαλκανίων και της ΝΑ Μεσογείου και συγκαταλέγεται στις πρώτες εκθέσεις του αγροτικού τομέα της Ευρώπης.

Ο Συντονιστής, στην πρόσκληση που του έγινε για να συμμετάσχει, δεν θα μπορούσε να μην ανταποκριθεί και να λείψει  από την διοργάνωση, δεδομένου του αγροτικού χαρακτήρα του Θεσσαλικού κάμπου, που περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη πεδιάδα και σιτοβολώνα της Ελληνικής επικράτειας, και έχει χαρακτηριστεί ως η παραγωγικότερη περιφέρεια σε γεωργικά προϊόντα πρώτης ύλης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των εγκαινίων, ο Συντονιστής είχε την ευκαιρία να βρεθεί και να συνομιλήσει με τον Υπουργό Αγροτικής ανάπτυξης κ. Ε. Αποστόλου,τον Υφυπουργό Αγροτικής ανάπτυξης Β. Κόκκαλη, με τον  πρόεδρο της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τ. Τζήκα, τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας κ. Β. Μιχελάκη και Αιγαίου κ. Ν. Θεοδωρίδη, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κ. Μπακογίαννη, τις βουλευτές του Σύριζα, Καρδίτσας κ. Π. Βράντζα και Χαλκιδικής κ. Α. Ιγγλέζη και με αλλούς εκπρόσωπους των ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β βαθμού καθώς και με εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα .Επίσης,ενημερώθηκε για τις καινοτόμες νέες τεχνολογίες που παρουσίασε το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο της 27ης Διεθνούς Έκθεσης Agrotica.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Στο Δήμο Σοφάδων ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Β. Κόκκαλης

Posted on 12 Ιανουαρίου 2018 by admin

Τις εργασίες καθαρισμού του ρέματος της Κακάρας επιθεώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλης Κόκκαλης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Δήμο Σοφάδων.

Ο κ. Κόκκαλης βρέθηκε στη γέφυρα της Κακάρας, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Σοφάδων κ. Θάνο Σκάρλο, τους Αντιδημάρχους κκ Β. Αλεξόπουλο και Σπ. Εκίζογλου, την διοίκηση του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ  και άκουσε προσεχτικά τόσο τους εκπροσώπους του ΓΟΕΒ Θεσσαλίας για την πορεία των έργων όσο και τους παραγωγούς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Μέχρι στιγμής έχουν καθαριστεί περίπου 28 χιλιόμετρα του κεντρικού καναλιού ενώ μαζί με τα παρακάναλα αναμένεται να καθαριστούν σχεδόν 64 χλμ. Ο κ. Κόκκαλης εκτίμησε ότι μετά τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν η περιοχή θα θωρακιστεί αντιπλημμυρικά και θα αποφευχθούν φαινόμενα προηγούμενων ετών.

Ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος υπογράμμισε από την πλευρά του ότι η Δημ. Αρχή σε συνεργασία με όλους τους φορείς στοχεύει στην προστασία ανθρώπων και περιουσιών γι’ αυτό διεκδικεί κάθε αναγκαίο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας. Παράλληλα τέθηκε στον κ. Κόκκαλη και το θέμα  της  κατασκευής αυτορυθμιζόμενων θυροφραγμάτων.
Σύσκεψη στο Λεοντάρι

Αμέσως μετά ο κ. Κόκκαλης παραβρέθηκε σε σύσκεψη στο Λεοντάρι, παρουσία και της βουλευτή κ. Χρυσούλας Κατσαβριά – Σιωροπούλου.

Η βουλευτής του νομού, αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο του πρωτογενή τομέα, στην δρομολόγηση αναπτυξιακών έργων, εκτίμησε ότι σύντομα θα υπάρξουν καλά νέα και για τα αρδευτικά Σμοκόβου και χαρακτήρισε το νέο έτος ελπιδοφόρο.

Ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Σκάρλος εξήρε την συνεργασία με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον οποίο ευχαρίστησε για τις προσωπικές του ενέργειες σε ότι αφορά τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής. Τόνισε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι «βρήκαμε σύμμαχο για την περιοχή μας».

Ο κ. Κόκκαλης στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε θερμά στην σημασία της δημιουργίας ομάδων παραγωγών προτρέποντας τους αγρότες προς αυτή την κατεύθυνση.  Επιπλέον είπε:

-Για τα αντιπλημμυρικά έργα τόνισε ότι γίνεται πράξη ο καθαρισμός των καναλιών με κονδύλια μάλιστα που ήταν προγραμματισμένα για άλλη περιοχή.

-Για την στάγδην άρδευση υποστήριξε ότι θα ενταχθεί στα μέτρα που θα προκηρυχτούν εντός του Φεβρουαρίου.

-Για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

-Για τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα άνω των 2 εκατ. ευρώ  υπογράμμισε ότι θα προκηρυχθούν τον Μάρτιο και θα ανακοινωθούν το καλοκαίρι.

-Ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν ρυθμίσεις για τα αγροτικά δάνεια

-Για τη νιτρορύπανση τόνισε ότι εφαρμόζεται η απόφαση του 2014 και θα πρέπει να κατατεθεί μελέτη στο Υπ. Περιβάλλοντος, που θα πιστοποιεί το πρόβλημα, ώστε να ενταχθεί κάποια περιοχή

-Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση-ημερίδα στους Σοφάδες με εξειδικευμένα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και επίκεντρο τις ομάδες παραγωγών

-Επιλύθηκε το θέμα των καπνοπαραγωγών

Σε ότι αφορά το ζήτημα της επικαιροποίησης της μελέτης Λαζαρίδη για τα αρδευτικά Σμοκόβου προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ, μετά από σχετικό ερώτημα του κ. Σκάρλου και την επισήμανση πως παρά την διπλή δέσμευση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, σε πρόσφατη ανακοίνωση της Περιφέρειας δεν φαίνεται ενταγμένο στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο κ. Κόκκαλης είπε ότι δεν είναι της αρμοδιότητάς του. Συμπληρωματικά τοποθετήθηκε πάντως η κ. Κατσαβριά τονίζοντας «άλλο η Περιφέρεια και άλλο το Υπουργείο».

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Προτάσεις της Μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Posted on 22 Νοεμβρίου 2017 by admin

Στις 19/11/2017 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων με μοναδικό θέμα συζήτησης: «“ενημέρωση – προτάσεις για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020». Αν και πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση πιο πολύ εξυπηρετούσε επικοινωνιακές ανάγκες της δημοτικής αρχής παρά κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, παρόλα αυτά η δημοτική μας παράταξη συμμετείχε στη συνεδρίαση κάνοντας προτάσεις οι οποίες διαμόρφωσαν και την τελική απόφαση που πήρε το σώμα.

Συγκεκριμένα στην αρχική εισήγηση του δημάρχου που μιλούσε για:

 • Προώθηση του κλειστού αρδευτικού δικτύου Σμοκόβου και
 • Την ένταξη της περιοχή μας στο πρόγραμμα απονιτροποίησης όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια

η δημοτική μας ομάδα πρότεινε να συμπεριληφθεί και:

 • η ένταξη των επιλαχόντων νέων αγροτών στο πρόγραμμα των νέων γεωργών
 • ο εμπλουτισμός του ταμιευτήρα Σμοκόβου με τη μερική εκτροπή του ρέματος Βαθυλακιώτη

Η πρότασή μας αυτή έγινε ομόφωνα δεκτή απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο..

Εκτός των ανωτέρω έργων και δράσεων όμως των οποίων η προετοιμασία, εκτέλεση και η διαχείρισή τους εξαρτώνται από άλλους θεσμικούς φορείς κι όχι από το Δ. Σοφάδων, η παράταξή μας κατέθεσε στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κείμενο προτάσεων δεκάδων άλλων δράσεων-έργων που θα μπορούσε να προετοιμάσει και να διεκδικήσει την υλοποίησή τους ο ίδιος ο Δήμος απ’ το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Πεποίθησή μας είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί ν’ αποτελέσει εργαλείο ενίσχυσης των σημαντικών δυνατοτήτων αλλά και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει ο πρωτογενής παραγωγικός τομέας στην περιοχή μας τα οποία όμως συνεχίζουν να παραμένουν αναξιοποίητα σε μεγάλο βαθμό. Δεν δίνουν λύσεις κι απαντήσεις όμως στα βασικά δομικά προβλήματα του κλάδου. Ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας θα συνεχίσει να παραμένει καθηλωμένος και απαξιωμένος:

 1. αν δεν εφαρμοστεί ένας αυστηρός σχεδιασμός και προγραμματισμός της αγροτικής παραγωγής κάτω από ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο
 2. αν δεν βρεθεί επιτέλους λύση στο πρόβλημα της έλλειψης ανταγωνισμού των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων και εφοδίων

Το κείμενο της πρότασης που καταθέσαμε στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου είναι το εξής:

 

Προτάσεις στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/11/2017

 

Α. Στόχοι του Δ. Σοφάδων για τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα

Κύριοι στόχοι του Δ. Σοφάδων που αποσκοπούν στο μέλλον της γεωργίας στην περιοχή μας είναι:

 1. Η δημιουργία ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού αγροτοδιατροφικού τομέα που θα οδηγήσει στη:
  • μεγέθυνση του αριθμού των αγροτικών νοικοκυριών
  • διατήρηση μιας βιώσιμης υπαίθρου με κοινωνική συνοχή,
 2. Η ανάδειξη του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα ως Πυλώνα ανάπτυξης του Δήμου
 3. η καινοτομία και εξωστρέφεια του κλάδου
 4. Η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων
 5. Η ενημέρωση – επιμόρφωση των αγροτών-κτηνοτρόφων και η απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης
 6. Η διασύνδεση της γεωργίας-κτηνοτροφίας με την εφαρμοσμένη έρευνα, την κατάρτιση και τη διάχυση της γνώσης
 7. Η συνέργεια του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα με άλλους τομείς, όπως η μεταποίηση και ο τουρισμός.

Αυτοί οι εφτά στόχοι της πολιτικής μας οδηγούν σ έναν αγροτοκτηνοτροφικό τομέα ανταγωνιστικό σε κάθε του πτυχή ο οποίος θα μπορεί να παράγει προϊόντα ποιότητας σύμφωνα με τις προσδοκίες των σύγχρονων καταναλωτών.

Ταυτόχρονα, οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, η διάρθρωση της γεωργίας, η τοπική μας παράδοση καθώς και ο σημαντικός ρόλος του ιαματικού τουρισμού στην περιοχή μας σε συνδυασμό με την επιδίωξή μας για την ενίσχυση και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού πέριξ της Λ. Σμοκόβου ευνοούν την παραγωγή πολύ καλής ποιότητας «μεσογειακών προϊόντων». Αυτό σημαίνει ότι η «μεσογειακή διατροφή», η «ποιοτική γεωργία-κτηνοτροφία», η «βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία» μπορούν να γίνουν η αιχμή του δόρατος τα επόμενα χρόνια για τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα του τόπου μας.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσα από μια σειρά στρατηγικών δράσεων του Δήμου μας σε συνδυασμό και σε συντονισμό με την Κρατική και Περιφερειακή πολιτική αλλά και την ιδιωτική δράση, χτίζοντας έτσι μια ισχυρή κι ευημερούσα ύπαιθρο στο Δ. Σοφάδων.

 

Β. Προτάσεις στρατηγικών δράσεων του Δ. Σοφάδων στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014 – 2020

Το Π.Α.Α. 2014 – 2020, μετά από διαβούλευση με τους δημόσιους φορείς, εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2015 και τροποποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017. Περιλαμβάνει 16 μέτρα και 70 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 6 δις ευρώ εκ των οποίων τα 4,2 δις είναι κοινοτική συνδρομή και τα υπόλοιπα εθνική ή ιδιωτική.

Ανάμεσα σ αυτά υπάρχουν αρκετά και ισχυρά όπλα που μπορεί με την κατάλληλη προετοιμασία να τα διεκδικήσει ο Δ. Σοφάδων ώστε κατακτήσει τους προαναφερόμενους στόχους του. Αυτά τα όπλα, οι στρατηγικές δράσεις που θα οργανώσουν την παραγωγή και την εμπορία των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων σε επιχειρηματική βάση προτείνουμε να είναι:

 1. Συντήρηση, επέκταση υπαρχόντων και κατασκευή νέων αγροτικών υποδομών:
  • Ολοκλήρωση κλειστού αρδευτικού δικτύου Σμοκόβου
  • Εκσυγχρονισμός των αντλιοστασίων και του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδας
  • Εκσυγχρονισμός των δημοτικών αντλιοστασίων και του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου
  • Βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου
  • Συντήρηση υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου
  • Καθαρισμός υφιστάμενου στραγγιστικού δικτύου
 2. Κατασκευή ταμιευτήρων και συνοδών αρδευτικών έργων: λιμνοδεξαμενές Κυψέλης, Δασοχωρίου
 3. Μερική εκτροπή ρέματος Βαθυλάκκου για την ενίσχυση αποταμίευσης νερού στον ταμιευτήρα Σμοκόβου
 4. Εμπλουτισμός υπογείων υδάτων στις περιοχές εκτός δικτύου Σμοκόβου και Ταυρωπού
 5. Αναχλόαση βοσκοτόπων
 6. Αναδασμοί Αγροκτημάτων με τα παράλληλα έργα τους
 7. Ανάπτυξη ήπιων μορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) για την αξιοποίησή τους στην αγροτική παραγωγή (net metering)
 8. Προώθηση καινοτόμων καλλιεργειών και πρακτικών σε συνεργασία με αγρότες και κτηνοτρόφους
 9. Οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και επιμόρφωσης των κατοίκων του Δ. Σοφάδων για τις επιχειρούμενες παρεμβάσεις και την ενεργό συμμετοχή τους σ αυτές.
 10. Κατάρτιση αγροτών και κτηνοτρόφων :
  • Στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών της παραγωγικής διαδικασίας
  • Στην πληροφορική
  • Στην ποιότητα των προϊόντων
  • Στην σύσταση ομάδων παραγωγών
  • Στην καλή μεταχείριση των ζώων
  • Στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων μέσα από στοχευμένα αγροτικά προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με το Κέντρα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 11. Επιμόρφωση των γεωτεχνικών της του Δήμου σε τεχνολογίες αιχμής και καινοτομίες (διαχείριση βοσκοτόπων και ιχθυοτροφείων, διαχείριση αποβλήτων γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, γενετική βελτίωση και διατροφή ζώων, υδροπονία, οργάνωση σταβλικών εγκαταστάσεων κλπ)
 12. Αξιοποίηση των Σταθμών Γεωργικής Έρευνας και των Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης της περιοχής ως Κέντρων Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας
 13. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση και διαφήμιση των αγροτικών προϊόντων του Δήμου σε αγορές και εκθέσεις σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός δημοτικού σήματος (brand name)
 14. Προώθηση του «Καλαθιού των Αγροτικών Προϊόντων» και του Καλλιεργητικού Πλάνου που αφορούν το Δήμο μας
 15. Δημιουργία αγροτικών δικτύων συνεργασίας με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις
 16. Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διασύνδεση των τοπικών φορέων (ΟΤΑ, Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Αναπτυξιακών Εταιρειών) που διαχειρίζονται θέματα αγροτικής Ανάπτυξης με σκοπό την ενιαία οργάνωση της ανάπτυξης
 17. Οριοθέτηση και θεσμοθέτηση ζωνών ειδικών χρήσεων, όπως είναι για παράδειγμα τα θεματικά πάρκα αρωματικών φυτών, κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, ιχθυοκαλλιέργειας, λαχανοκομίας κλπ
 18. Οργάνωση των θεματικών πάρκων και επισκέψιμων αγροκτημάτων με τη βελτίωση και συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου και άλλων υποδομών
 19. Ανάληψη πρωτοβουλιών διαχείρισης αγροτικών αποβλήτων
 20. Αναδασώσεις
 21. Κατασκευή προστατευτικών υποδομών και ανάπτυξη συστημάτων πρόληψης δασικών πυρκαγιών
 22. Ανάληψη πρωτοβουλίας για την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη επιλεγμένων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
 23. Εκπόνηση μελέτης για τη διαχείριση του αγροτικού οικοσυστήματος κατά μήκος του Σοφαδίτη ποταμού
 24. Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων στο Δ. Σοφάδων

 

Ταυτόχρονα ο Δήμος πρέπει να κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής προς την κατεύθυνση της

 1. Ενθάρρυνσης οργάνωσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων σε ομάδες παραγωγών
 2. Στήριξης πρωτοβουλιών αγροτών, κτηνοτρόφων και κυρίως των ομάδων παραγωγών για την ίδρυση μονάδων μεταποίησης και εμπορίας αγροτοκτηνοτροφικών και δασικών προϊόντων

Οι προτάσεις μας αυτές είναι εναρμονισμένες και συμβατές με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 όπως αυτό εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2015 και τροποποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017 και αφορούν δράσεις τις οποίες μπορεί να υλοποιήσει και να προωθήσει ο ίδιος ο Δήμος

Εκτός αυτών βέβαια ο Δ. Σοφάδων οφείλει να παρακολουθεί τις δράσεις την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν άλλοι φορείς και θεσμοί (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δημόσιοι Οργανισμοί κλπ) προκειμένου να παρεμβαίνει και να διεκδικεί την υλοποίησή τους προς όφελος της περιοχής μας όπως είναι για παράδειγμα:

 • Η εφαρμογή του προγράμματος απονιτροποίησης στην περιοχή μας όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια (μέτρο 10.1.04)
 • Η εφαρμογή του προγράμματος εγκατάστασης νέων γεωργών (μέτρο 6.1) και την ένταξη στο πρόγραμμα όλων των επιλαχόντων της τελευταίας πρόσκλησης που έγινε πριν λίγους μήνες.
 • Η χρηματοδότηση των σχεδίων βελτίωσης
 • Το πριμ μικρών εκμεταλλεύσεων κλπ

 

Ως πρωταρχικής σημασίας όμως για το άμεσο μέλλον της αγροτοκτηνοτροφικού τομέα της περιοχής μας είναι η αντιμετώπιση των ζητημάτων άρδευσης που αντιμετωπίζει ο τόπος μας και εκεί πρέπει να δώσει το κύριο βάρος ο Δ. Σοφάδων 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

της Μείζονος Μειοψηφίας Δ. Σοφάδων

 

 1. Μπάμπης Παπαδόπουλος
 2. Κώστας Αλεξόπουλος
 3. Φώτης Κάιας
 4. Δημήτρης Καρπούζας
 5. Παναγιώτης Κεφαλάς
 6. Δημήτρης Κλιάρης
 7. Ηλίας Τρίγκας
 8. Φώτης Τσέλιος
 9. Βασίλης Φαλούτσος
 10. Αποστόλης Χαντζηγιάννης

 

Comments (0)

Tags: , ,

Έργα πνοής διεκδικεί ο Δήμος Σοφάδων για τον αγροτικό τομέα

Posted on 20 Νοεμβρίου 2017 by admin

Στην κορυφή της διεκδικητικής ατζέντας που αφορά τους άξονες του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ) 2014-2020» τοποθετεί ο Δήμος Σοφάδων την ολοκλήρωση των κλειστών αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου αλλά και την ένταξη της περιοχής στο πρόγραμμα Απονιτροποίησης.  Παράλληλα, πέραν άλλων προτάσεων που θα κατατεθούν, θα διεκδικηθεί ο εμπλουτισμός της Λίμνης Σμοκόβου με την εκτροπή του Βαθυλακιώτη-Σμοκοβίτη αλλά και η ένταξη των επιλαχόντων αγροτών στο πρόγραμμα των νέων αγροτών.

Τα παραπάνω αποφασίστηκαν ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων που συνεδρίασε το απόγευμα της Παρασκευής σε μια κατάμεστη αίθουσα με μοναδικό θέμα το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, παρουσία του βουλευτή Καρδίτσας και Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ κ. Κώστα Τσιάρα και του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ορέστη Ψαχούλα. Το παρόν επίσης έδωσαν πρόεδροι κοινοτήτων, τοπικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και δεκάδες αγρότες της περιοχής.

Μάλιστα οι προτάσεις θα κατατεθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ως ομόφωνη πλέον απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος έκανε αρχικά αναφορά στα γεωγραφικά-οικονομικά δεδομένα του Δήμου Σοφάδων ενώ ακολούθως παρουσίασε αναλυτικά τους άξονες του ΠΑΑ 2014-2020 στους οποίους θα κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις.

Ο κ. Σκάρλος στάθηκε ιδιαίτερα στην ολοκλήρωση των κλειστών αρδευτικών δικτύων τονίζοντας πως αφορά 200.000 στρέμματα το οποίο πέραν από τα περιβαλλοντικά οφέλη, μειώνει δραστικά το κόστος παραγωγής. Το χαρακτήρισε ως έργο που θα προσφέρει βιωσιμότητα και κίνητρα για να παραμείνουν οι νέοι στην περιοχή.

Εκανε ειδική αναφορά στο πρόγραμμα απονιτροποίησης, τονίζοντας ότι η ένταξη του Δήμου Σοφάδων είναι «επιτακτική ανάγκη» καθώς πέραν της μείωσης των νιτρικών αποτελεί και ενίσχυση για τους παραγωγούς.

Όπως είπε η  Δημοτική Αρχή αφουγκραζόμενη τις ανάγκες που δημιουργούνται, δίνει έμφαση στον πρωτογενή τομέα διότι θεωρεί πως μπορεί να αποτελέσει διέξοδο για πολλούς καθώς και να προσφέρει πολλά στην οικονομία της περιοχής.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του νομού και Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ κ. Κώστας Τσιάρας χαρακτήρισε ως «πρωτοβουλία συγχαρητηρίων» την διεξαγωγή Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν έχει καμιά σχέση με το παρελθόν, σημειώνοντας πως όλοι οι φορείς οφείλουν να διεκδικούν το καλύτερο δυνατό.

Επισήμανε ότι ο ρόλος της Τοπ. Αυτοδιοίκησης πρέπει να αναβαθμιστεί και να είναι αυτή που θα καθορίσει τις βασικές δομές της καθημερινότητας του πολίτη.

Σε άλλο σημείο υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό απορροφήσεων και πλέον είναι ζητούμενο το κατά πόσο μπορεί ο αγροτικός κόσμος να επιβιώσει.

Αναφερόμενος στη διεκδίκηση προγραμμάτων, επανέλαβε την χρησιμότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας πως όποια Δημοτική Αρχή διεκδικεί με τεκμηριωμένες προτάσεις θα βγει κερδισμένη.

Μιλώντας για τον πρωτογενή τομέα, υποστήριξε πως δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο και στρατηγική. Μίλησε μάλιστα για αναγκαιότητα δημιουργίας Εθνικού Φορέας διαχείρισης του νερού, εκτιμώντας ότι το ζήτημα του νερού θα ταλαιπωρήσει και τη χώρα μας σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε με έμφαση ότι απατούνται τολμηρές και διαρθρωτικές αλλαγές στον πρωτογενή τομέα και όχι λαϊκισμός.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ψαχούλας τόνισε μεταξύ άλλων:

Είναι ιδιαίτερη τιμή να εκπροσωπώ την Περιφέρεια σε αυτή τη σημαντική συνεδρίαση. Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς την στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Ως Περιφέρεια Θεσσαλίας είμαστε δίπλα τόσο στο Δήμο Σοφάδων όσο και σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα με την παραγωγή. Υπάρχει αγαστή συνεργασία επιδιώκοντας το καλύτερο.

Ακολούθως τον λόγο πήραν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι κοινοτήτων και παραγωγοί.

Αναλυτικά τα τέσσερα έργα που ομοφώνησε το Δημοτικό Συμβούλιο και άμεσα θα προωθηθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι:

-Ολοκλήρωση κλειστών αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου

-Ενταξη της περιοχής Δήμου Σοφάδων στο πρόγραμμα Απονιτροποίησης

– Εκτροπή Βαθυλακιώτη-Σμοκοβίτη στη Λίμνη Σμοκόβου

– Ενταξη των επιλαχόντων αγροτών στο πρόγραμμα των νέων αγροτών και πληρωμή αυτών

 

Comments (0)

Tags: , ,

Στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης η Θεσσαλία

Posted on 08 Ιουνίου 2017 by admin

Μέλος της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (Association des Régions Européennes des Produits d’ Origine – AREPO) είναι πλέον η Θεσσαλία καθώς έγινε δεκτή η αίτηση που υπέβαλε ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός.

«Είναι θαυμάσιο νέο για την AREPO να υποδεχθεί στους κόλπους της τη Θεσσαλία, μία από τις πιο όμορφες περιφέρειες του κόσμου με ιδιαίτερα σημαντική κληρονομιά στον πολιτιστικό, τον ιστορικό και τον αγροτικό τομέα», επισημαίνει η Ένωση σε ανακοίνωσή της και αναδεικνύει τα 31 Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) της Θεσσαλίας στους τομείς των γαλακτοκομικών, του κρέατος, των φρούτων, της ελιάς, των ξηρών καρπών και του κρασιού.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

«Η ένταξη της Θεσσαλίας στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας για ενίσχυση της εξωστρέφειαςτου  αγροδιατροφικού τομέα, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του κεντρικού στόχου μας που είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην τοπική οικονομία», επισήμανε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και πρόσθεσε:

«Σε μεγάλο μέρος του πλανήτη  αυξάνεται η ζήτηση για υγιεινά προϊόντα και τα λεγόμενα προϊόντα ταυτότητας, που συνδέεται με την ποιότητα, τη γεωγραφική ένδειξη, τα βιολογικά-οργανικά χαρακτηριστικά τους, το «δίκαιο εμπόριο».

Η Θεσσαλία, που είναι η καρδιά της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής στη χώρα μας, έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή τέτοιων προϊόντων τα οποία  απευθύνονται κυρίως σε εκείνα τα τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού που τα ζητούν κι είναι διατεθειμένα να πληρώσουν γι’ αυτά.

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαίο να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην πιστοποίηση, να δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο το brandname των Θεσσαλικών προϊόντων και κυρίως να τα προωθήσουμε με συστηματικό, επίμονο και οργανωμένο τρόπο στις διεθνείς αγορές.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εργαζόμαστε μεθοδικά σε συνεργασία με τους παραγωγούς αλλά και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά όπως αποδεικνύει για παράδειγμα ο 5πλασιασμός των εξαγωγών νωπών φρούτων και λαχανικών, ωστόσο πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας».

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ένωση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης είναι δίκτυο περιφερειακών κυβερνήσεων/αρχών και ενώσεων παραγωγών που ασχολούνται με προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Η AREPO ιδρύθηκε το 2004 στο Μπορντώ της Γαλλίας από 16 περιφέρειες έξι ευρωπαϊκών χωρών και τώρα εκπροσωπεί 27 περιφέρειες της ΕΕ και περισσότερες από 400 ενώσεις παραγωγών που καλύπτουν πάνω από το 40% των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης.

Σκοποί της Ένωσης είναι:

-Η ανάπτυξη των Προϊόντων ποιότητας και Γεωγραφικής Ένδειξης ως εργαλεία για την αγροτική ανάπτυξη και τον περιφερειακό σχεδιασμό. Αυτό επίσης προϋποθέτει την ενίσχυση της πολιτικής της ΕΕ στα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης.

-Η διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος για τους παραγωγούς.

– Lobbyingγια επαρκή προστασία των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και αγορές τρίτων χωρών.

-Lobbyingγια να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα θα είναι κυρίαρχο στοιχείο στις πολιτικές προώθησης προϊόντων.

-Η παροχή υπεύθυνης ενημέρωσης και πληροφόρησης στο καταναλωτικό κοινό.

Comments (0)

Tags: , ,

Ποσό 4,4 εκ. ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας στη Θεσσαλία

Posted on 29 Μαΐου 2017 by admin

Με αφορμή την κατανομή ποσού 4,4 εκατομμυρίων ευρώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έργα αγροτικής οδοποιίας στο πλαίσιο της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός προέβη στην εξής δήλωση:

«Είναι προφανές ότι το κονδύλι δεν επαρκεί για τις πολύ μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν στην κατ’ εξοχήν αγροτοκτηνοτροφική περιφέρεια της χώρας. Θεωρούμε επιβεβλημένο και το επισημάναμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός της δράσης στην αναθεώρηση  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας προχωρούν ταχύτατα τις διαδικασίες ώστε να εκδοθεί η πρόσκληση για τη συγκεκριμένη δράση και φυσικά πρέπει να είναι έτοιμοι και οι Δήμοι ως τελικοί δικαιούχοι να καταθέσουν προτάσεις. Μέλημα όλων μας πρέπει να είναι τα χρήματα να απορροφηθούν κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο αλλά και με ταχύτητα έτσι ώστε να μπορούμε, τεκμηριωμένα, να διεκδικήσουμε επιπλέον χρηματοδότηση».

Η ΔΡΑΣΗ 4.3.4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-20

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20 περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτο-τσιμεντόστρωση.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για τη μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή [συμπεριλαμβανομένων και των άλλων δαπανών, που απαιτούνται όπως απαλλοτριώσεις, μεταφοράς δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)] του έργου και δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών.

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης.

Τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέγουν τα έργα που θα ενταχθούν στη δράση και ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε ένα εξ αυτών είναι:

1.Ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών και ειδικών αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από τη φύση του κάθε έργου.

Α. Ύπαρξη τεχνικών μελετών – Βαρύτητα 25%

Β. Απόκτηση γης – Βαρύτητα 20%.

2.Σκοπιμότητα και αποδοτικότητα της πράξης σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Υπολογίζεται το πηλίκο: (μήκος προτεινόμενης αγροτικής οδοποιίας /συνολικό μήκος προτεινόμενων αγροτικών οδοποιιών) προς (προϋπολογισμός προτεινόμενης πράξης/συνολικός προϋπολογισμός προτεινόμενων πράξεων)

Βαρύτητα 25%.

3.Συνέργεια/συμπληρωματικότητα της πράξης με το υφιστάμενο ή και υπό κατασκευή οδικό δίκτυο – Βαρύτητα: 10%.

4.Χωροταξικά κριτήρια – Βαρύτητα 10%

Α. Πλημμυροπαθείς ή πυρόπληκτες περιοχές ή σεισμόπληκτες (κατά την τελευταία 5ετία από την έκδοση της πρόσκλησης) που βρίσκονται σε ορεινές & μειονεκτικές περιοχές.

Β. Πλημμυροπαθείς ή πυρόπληκτες ή σεισμόπληκτες περιοχές (κατά την τελευταία 5ετία από την έκδοση της πρόσκλησης).

Γ. Ορεινές & Μειονεκτικές Περιοχές.

 1. Πρόσβαση σε κτηνοτροφικές ή μικτές εκμεταλλεύσεις (φυτικής και ζωικής παραγωγής) – Βαρύτητα 10%.

Comments (0)

Tags: , ,

Ημερίδα για την Αγροτική πολιτική της ΕΕ και τις προοπτικές στη Θεσσαλία

Posted on 18 Απριλίου 2017 by admin

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) ,η Περιφέρεια Θεσσαλίας  και ο  Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας  διοργανώνουν  στη Λάρισα ,το Σάββατο  22 Απριλίου 2017 & ώρα 10:30 π.μ. στη νέα αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Καλλισθένους 27 και Θεοφράστου) , ημερίδα  με  θέμα : «Αγροτική πολιτική της ΕΕ: Υφιστάμενες δυνατότητες και Προοπτικές για την Ελλάδα και τη Θεσσαλία».                 

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας

10:30 – 11:00

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωσταντίνου

Χαιρετισμός Αντιπροέδρου Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών κ. Παυλονάσιου Νικόλαου

Χαιρετισμός Προέδρου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων Σοφολόγη Δημήτριου

 

 

 

                                            11:20 – 11:40

 

                                   Μανώλης Κεφαλογιάννης

Ευρωβουλευτής ΝΔ και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

11:40 – 12:00

                                         Μαθιουδάκης Γιώργος

Συντονιστής Πολιτικής στη Διοικητική μονάδα «Σχεδιασμού και Συνοχής της Πολιτικής αγροτικής Ανάπτυξης, ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής, Ευρωπαική Επιτροπή.

12:00 – 12:20

 

         Μελάς Δημήτριος :  π. Γενικός Γραμματέας και Υπηρεσιακός         Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,

                                                 12:30 – 13:00

Συζήτηση – Ερωτήσεις

Comments (0)

Tags: , ,

Αγροτική ανάπτυξη: από τη μιζέρια στην περηφάνια – Του Κώστα Πάσχου

Posted on 14 Μαρτίου 2017 by admin

Πολλά διθυραμβικά σχόλια έχουν γραφτεί και ειπωθεί υπέρ της τιμημένης αγροτιάς, του μόχθου του αγρότη και της καταλυτικής συμβολής του αγροτικού τομέα στην ανάπτυξη της χώρας. Πολύ λιγότερα ωστόσο έχουν γίνει σε επίπεδο έμπρακτης πολιτικής αυτή για να τιμήσουμε τη σπουδαιότητα των εννοιών αυτών στη πράξη.

Θεωρώ ότι η αιτία είναι ότι αυτό που καλούμε συνολικά αγροτικό τομέα περιορίζεται στην αντιπαραγωγική και μονοδιάστατη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων, στη στείρα και κοντόφθαλμη διαχείριση των συνδικαλιστικών αιτημάτων του αγροτικού τομέα και στην κατ’ επανάληψη, επί πολλές δεκαετίες, κλοπή και κακοδιαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων.

Αυτό, δυστυχώς, έχει σαν αποτέλεσμα τη δραματική μείωση της δημιουργικής ανταγωνιστικής αγροτικής παραγωγής και αφαιρεί το σημαντικότερο κίνητρο για τη συμμετοχή και τη συμβολή περισσότερων ελλήνων στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας.

Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι δεν φτάνει να αναγνωρίσει κανείς ότι ο αγροτικός τομέας δυνητικά αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για την ανάταξη της χώρας.

Χρειάζεται λοιπόν για να συνδέσουμε τις πυροτεχνηματικές μας επιδιώξεις με την έμπρακτη και ουσιαστική πολιτική παραγωγή;

Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα αντιληπτό από όλους είναι ότι επιτέλους η όποια Κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία πρέπει να αντιληφθεί ότι το ζήτημα της αγροτικής πολιτικής είναι συνολικό και ενιαίο. Είναι, δε, άρρηκτα συνδεδεμένο με την δημιουργία μιας ισχυρής αγροτικής οικονομίας. Δε λύνεται με μεμονωμένα μέτρα –πολύ δε περισσότερο ημίμετρα- αλλά με μια συνολική μακρόπνοη στρατηγική θεώρηση η οποία θα συνδέεται άμεσα με κοστολογημένη, αξιολογημένη και συνεπώς ανταγωνιστική αγροτική οικονομία.

Ας συμφωνήσουμε λοιπόν, σε κάποιες καθολικώς αποδεκτές παραδοχές. Ο αγροτικός τομέας είναι ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο για να είναι βιώσιμο πρέπει να παράγει περισσότερα από όσα καταναλώνει. Πρέπει δηλαδή να αποκτήσει οικονομική συνειδητοποίηση. Να είναι δηλαδή ένα σύστημα πλεονασματικό και όχι ελλειμματικό. Για να γίνει αυτό πρέπει το αγροτικό σύστημα να υπόκειται σε συνολικούς κανόνες –όπως η αξιολόγηση των παραμέτρων της παραγωγής- με απώτερο στόχο τη βέλτιστη απόδοσή του.

Πρέπει άμεσα να μειωθεί το κόστος αγοράς αγροτικών εφοδίων και αγροτικών μηχανημάτων, ενώ παράλληλα να αυστηροποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας των παραγωγών από τους μεσάζοντες.

Πρέπει να υπάρξει σοβαρή στήριξη των αγροτών από τις τράπεζες και να δημιουργηθεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα συγχρηματοδότησης με κοινοτικά κονδύλια για αγροτικές επενδύσεις καλύπτοντας μικρούς και μεγάλους αγρότες.

Σε αυτό το επίπεδο –και με γνώμονα την κοινή εθνική στόχευση πλέον για αγροτική ανάπτυξη- οφείλουμε να παρουσιάσουμε ένα συνολικό πλάνο που να ξεκινά από τις αγροτικές υποδομές, να περνά από την βέλτιστη εκμετάλλευση των πόρων και των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και να καταλήγει στη διαχείριση της αγροτικής γης.

Επίσης, οφείλουμε να διασυνδέσουμε και να θέσουμε κάτω από κοινό οικονομικό στόχο τον πρωτογενή, το δευτερογενή (μεταποίηση, βιομηχανία τροφίμων) και τον τριτογενή τομέας (αγορά αγροτικών προϊόντων, αγροτουρισμός κτλ).

Ταυτόχρονα, να φροντίσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο να εξελιχθεί, να εξειδικευτεί, ώστε να γίνει ο καταλύτης της αγροτικής ανάπτυξης.

Πρέπει να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες ενημέρωσης, εξειδίκευσης και κατάρτισης των αγροτών για να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για μια σύγχρονη αγροτική παραγωγή.

Αυτό το στρατηγικό σχέδιο οφείλουμε να το περάσουμε από το φίλτρο των αναγκών των τοπικών κοινωνιών έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνέργιες που να ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες και τη φυσιογνωμία του κάθε τόπου.

Πρέπει επιτέλους, το ίδιο το κράτος να δώσει τη δυνατότητα στους αγρότες, με έναν ενιαίο στρατηγικό σχεδιασμό σε όλη την Ελλάδα, ποια προϊόντα πρέπει να καλλιεργηθούν και πως πρέπει να γίνει η αλλαγή και η καλλιέργεια αυτών, με νέα δεδομένα, ώστε να εξυπηρετήσουν τους παραπάνω στόχους.

Και επιτρέψτε μου εδώ μια παραίνεση προς όλους όσοι διαμορφώνουν πολιτική.

Δύο σπάνια χαρίσματα που πρέπει να έχουν οι ασκούντες την πολιτική είναι η αντίληψη και η ενσυναίσθηση. Οι περισσότεροι –ακόμα και να τα κατέχουν- τα καταπιέζουν, τα περιορίζουν και τα περιχαρακώνουν κάτω από τη πίεση του λεγόμενου πολιτικού κόστους, του πελατειασμού και του φάσματος της μη επανεκλογής τους.

Αυτό για τους κυνικούς ορίζεται ως πολιτικός ρεαλισμός. Για μένα ορίζεται ως πολιτική δειλία.

Ας αποσείσουμε από πάνω μας φοβικά σύνδρομα και ας αποφασίσουμε να  αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της χώρας ως ευκαιρίες παραγωγής πολιτικής και ο αγροτικός τομέας είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος από τον οποίο θα πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται αυτή η νοοτροπία.

Καλό θα ήταν λοιπόν, οι εκφραστές της πολιτικής να κοιτάξουν ψηλά, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να αποφασίσουν.

Να αποφασίσουν εάν θέλουν να παραδώσουν στον επόμενο μια χώρα μίζερη, ηττημένη και προδομένη ή μία παρακαταθήκη που θα εμπνεύσει και θα αποτελέσει μια αχτίδα περηφάνιας ότι τα πράγματα μπορούν αν αλλάξουν προς το καλύτερο και σε αυτή τη χώρα.

Έτσι, θα μπορέσουμε να σταματήσουμε επιτέλους να αναρωτιόμαστε γιατί χάνουμε συνέχεια ευκαιρίες.

 

 

Κώστας Πάσχος

Comments (0)

Tags: , ,

Συνάντηση Θάνου Σκάρλου με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Posted on 08 Μαρτίου 2017 by admin

Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλη Κόκκαλη με τον δήμαρχο Σοφάδων Θάνο Σκάρλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν  τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, η σύσταση ομάδων παραγωγών, καθώς και  το πρόγραμμα νιτρορύπανσης τα οποία αφορούν τους Θεσσαλούς αγρότες.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλης  Κόκκαλης επεσήμανε τα εξής:

«Κύριος στόχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η διασφάλιση και η μεγαλύτερη δυνατή στήριξη των αγροτικών προϊόντων μας. Το Υπουργείο στέκεται αρωγός δίπλα στους αγρότες  και παρέχει τη μέγιστη πληροφόρηση για τα δικαιώματα του αγροτικού κόσμου, για το λόγο αυτό ξεκινάμε εκστρατεία ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Σοφάδων Θ. Σκάρλος  δήλωσε τα εξής:

«Έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για σημαντικά θέματα που απασχολούν την περιοχή μας και ιδιαίτερα τον τομέα της αγροτικής οικονομίας που αποτελεί την οικονομική ραχοκοκαλιά ολόκληρης της Θεσσαλίας.

Δεδομένου ότι ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλης Κόκκαλης είναι άριστος γνώστης των ζητημάτων που απασχολούν τον αγροτικό τομέα, είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για την πορεία πολλών θεμάτων τόσο του Δήμου Σοφάδων όσο και της ευρύτερης περιοχής,αλλά και για την τελική υλοποίησή τους προς όφελος των συμπολιτών μας.

Ο Δήμος Σοφάδων ενισχύει και διευρύνει το πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με ικανοποίηση διαπιστώνει ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την επίτευξη του κοινού αδιαπραγμάτευτου στόχου, που είναι η στήριξη των πολιτών.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδρίασε ο Τομέας Αγροτικού της ΝΟΔΕ Καρδίτσας

Posted on 09 Ιανουαρίου 2017 by admin

Την Τρίτη 04/01/2016,και ώρα 18.30’,στα γραφεία της ΝΟΔΕ κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της ΝΟΔΕ κ.Τσιούκη Λάμπρου,  συνεδρίασε ο Τομέας Αγροτικού. Με βασικά θέματα συζήτησης:

 • Θέσεις της παράταξης για τα αγροτικά ζητήματα-προβλήματα πρωτογενή τομέα.
 • Μορφές κινητοποιήσεων.

Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ εισηγήθηκε και παρουσίασε τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τον πρωτογενή τομέα οι οποίες έχουν ως εξής:

1) Μείωση μεσοσταθμικά του ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός 2 ετών.

2) Μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη από το 29% στο 20% εντός δύο ετών.

3) Αύξηση του ορίου υπαγωγής στο ΦΠΑ από τις 10,000 στις 25,000 Ευρώ.

4) Μείωση στο μισό του ειδικού τέλους της ΕΡΤ.

5) Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 13% για τα αγροτικά εφόδια και ζωοτροφές.

6) Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί.

7) Ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες, μέσα από τη ριζική απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατία.

8) Άμεση ενεργοποίηση σχετικών αναπτυξιακών επενδυτικών προγραμμάτων (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ, κλπ ).

Τοποθέτηση επίσης, έκανε ο Τομεάρχης Αγροτικού κ. Γιαννάκος Βασίλης ο οποίος ανέλυσε  τα προβλήματα που απασχολούν τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Επιπρόσθετα περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο των αγροτοσυνδικαλιστών. Παρουσίασε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιέργειες και τα προϊόντα των αγροτών στη σημερινή αγορά. Κατέθεσε ένα σύνολο προτάσεων για το ασφαλιστικό, φορολογικό καθώς και το κόστος παραγωγής στον αγροτικό τομέα. Πρότεινε τη δημιουργία και στήριξη Συνεταιρισμών Νέας Γενιάς.

Ο πρόεδρος ΝΟΔΕ τόνισε πως η << Συμφωνία Αλήθειας>> της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου μας Κυριάκου Μητσοτάκη με όλους τους Έλληνες, αποτελούν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης, ρεαλισμού και αλληλεγγύης. Χτίζουμε καθημερινά με τους συμπολίτες μας την Ελλάδα που όλοι θέλουμε για εμάς και τα παιδιά μας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν: οι Αντιπρόεδροι κ.Φωτόπουλος Βασίλειος και κ. Γώγος Κωνσταντίνος. Οι υπεύθυνοι Στρατηγικού Σχεδιασμού κ.Σπάνιας Αριστοτέλης . Ο υπεύθυνος Οργανωτικού κ. Ελευθερίου Γεώργιος και τα μέλη του Τομέα Αγροτικού κ.Φαλάρας Γεώργιος, κ. Ζευγαράς  Ιωάννης , κ.Δούκας Νικόλαος και κ. Σκορδάς Κωνσταντίνος.

                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΟΥΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Ο ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΤΙΚΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Comments (0)

            Για περισσότερες πληροφορίες

                     πατήστε στα links:

     (www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr

             www.aedep.grwww.espa.gr )

Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031