Tag Archive | "Αξιωματικοί"

Tags: , ,

Ερώτηση Γ. Κωτσού στον ΥΠ.ΕΘ.Α. για το Χρόνο Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας Αξιωματικών και Υπαξιωματικών

Posted on 25 Φεβρουαρίου 2020 by admin

Παρέμβαση στη Βουλή έκανε ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός για το Χρόνο Διοικήσεως η Ειδικής Υπηρεσίας Αξιωματικών και Υπαξιωματικών που υπηρετούν στο Ν. Καρδίτσας.

Πρόκειται για Ερώτηση που απευθύνεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ

Μετά από επαφή με την «Ενωση στρατιωτικων περιφερειακης ενοτητας Καρδιτσας» (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.) και Επιστολή που έλαβα πρόσφατα, επιθυμώ να επισημάνω τα εξής:

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι Αξιωματικοί και οι Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων για να προαχθούν στον επόμενο βαθμό, πρέπει υποχρεωτικά να υπηρετούν σε κάθε βαθμό σε συγκεκριμένες θέσεις και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος αυτός καλείται «χρόνος διοικήσεως» εφόσον κατά τη διάρκειά του ασκεί διοίκηση ή «χρόνος ειδικής υπηρεσίας» στην περίπτωση που δεν ασκεί διοίκηση. Όταν οι θέσεις διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας δεν επαρκούν για τη δοκιμασία σε αυτές, είναι δυνατόν να ορισθούν και άλλες θέσεις με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας (ΚΕΣΝ), που εδρεύει στo Ρούσσο Καρδίτσας, καθώς και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), που εδρεύει στην γειτονική πόλη των Τρικάλων, δεν έχουν προβλεφθεί θέσεις για χρόνο διοίκησης εξ΄ ολοκλήρου.

Συγκεκριμένα, καταργήθηκαν με απόφαση του τότε Αρχηγού ΓΕΣ, όλες οι σχετικές θέσεις, για όλους του βαθμούς στις Μονάδες των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων, ενώ δεν συνέβη το ίδιο για τους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας.

Έτσι, τα στελέχη που υπηρετούν στις Φρουρές Καρδίτσας και Τρικάλων, (καταγόμενοι κυρίως από τους δύο αυτούς Νομούς), μετατίθενται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, (ένα, ή δύο έτη), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα στην οικογενειακή, οικονομική και υγειονομική κατάσταση των ιδίων, των ατόμων που επιμελούνται και κυρίως:

α. Σε όσους αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα και ανήκουν στην κατηγορία της ειδικής μεταθετικότητας όπως αυτοί που έχουν σύζυγο που ανήκει στην κατάσταση της «Ελαφράς Υπηρεσίας» ή αυτοί που επιμελούνται ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω), τέκνο, ή σύζυγο, ή άλλο άτομο με δικαστική απόφαση. (Υπάρχουν αρκετά στελέχη αυτών των κατηγοριών στη Φρουρά Καρδίτσας).

β. Σε αυτούς οι οποίοι είναι διαζευγμένοι, ή χήροι.

γ. Σε όσους που ενώ – σύμφωνα με τη νομοθεσία – έχουν τα απαιτούμενα μόρια για παραμονή στη Φρουρά, μετατίθενται προκειμένου να συμπληρώσουν χρόνο διοικήσεως σε άλλη φρουρά, γεγονός που γεννά το αίσθημα της αδικίας, με άμεση επίπτωση στο ηθικό τους.

Πρόταση της «ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.) είναι η επαναξιολόγηση της ορθολογικής χρήσης του κριτηρίου χρόνου διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας όπως παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετιζόμενη με τη σταδιοδρομία εξέλιξη του στελέχους:

* Να μην μετατίθενται και να συμπληρώνουν χρόνο διοικήσεως εκεί που υπηρετούν όσοι ανήκουν στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξεία κοινωνικά προβλήματα όπως, αυτοί που έχουν σύζυγο που ανήκει στην κατάσταση της «Ελαφράς Υπηρεσίας», αυτοί που επιμελούνται ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) τέκνο ή σύζυγο ή άλλο άτομο με δικαστική απόφαση και όσοι είναι γονείς ανήλικου τέκνου που ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης. Με τον τρόπο αυτό θα εφαρμόζονται στο ακέραιο οι προβλεπόμενες από το (β) σχετικό διατάξεις, χωρίς να αφήνουν περιθώρια για διοικητικές εξαιρέσεις, οι οποίες δημιουργούν νέα, στα ήδη μεγάλα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τα στελέχη αυτών των κατηγοριών.

* Με τροποποίηση των (α) και (γ) σχετικών έτσι ώστε, στο ΚΕΣΝ να εγγράφουν χρόνο διοικήσεως εξ΄ ολοκλήρου όσοι ανάλογα με το βαθμό τους εκτελούν τα καθήκοντα του Ομαδάρχη, Διμοιρίτη, Αρχιλοχία Λόχου, Διοικητή Λόχου, Υποδιοικητή και Διοικητή ΚΕΣΝ. Επίσης να προστεθεί στους βαθμούς Λοχαγού – Υπολοχαγού – Ανθυπολοχαγού (Φροντιστές και Αρχιτεχνίτες όπλων), έναντι της θέσης «Υπηρετούντες» και στη στήλη εξ’ ολοκλήρου οι θέσεις: Ανεξάρτητες Υπομονάδες, Μονάδες, Συγκροτήματα, Σχηματισμοί Εκστρατείας, ΜΕ, ΚΕ, ΚΕΝ, (όπως προέβλεπε αρχικά η ισχύουσα Πάγια Διαταγή, προ της ειδικά για το νομό Καρδίτσας, τροποποιήσεώς της), καθόσον οι Αξιωματικοί των κατηγοριών αυτών εκτελούν ειδικά καθήκοντα που απορρέουν από την ειδικότητά τους και δεν σχετίζονται με τη γεωγραφική θέση, ή την αποστολή της Μονάδας. Διευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω ίσχυαν προ της τροποποίησης το 2014 από τον τότε Αρχηγό ΓΕΣ.

Επειδή, πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά στην υποχρέωση μέριμνας από πλευράς Ελληνικής Πολιτείας για τη στήριξη του στρατιωτικού προσωπικού και την ομαλή επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επειδή, το ΚΕΣΝ είναι η μόνη στρατιωτική υπηρεσία του Νομού Καρδίτσας στην οποία υπηρετούν κυρίως Αξιωματικοί, η Υπαξιωματικοί με καταγωγή από την Καρδίτσα και αρκετοί εξ αυτών αντιμετωπίζουν οξεία κοινωνικά προβλήματα (ανάπηροι οι ίδιοι, ανάπηρα τέκνα, χήροι με ανήλικα τέκνα κτλ).

Επειδή, η επίλυση του εν λόγω θέματος δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό.

Επειδή, η σχετική με το θέμα Πάγια Διαταγή τελεί υπό αναθεώρηση (βρίσκεται στην ιεραρχία του ΓΕΣ για έγκριση) και τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία δίδεται δυνατότητα άμεσης επίλυσης των παραπάνω αναφερόμενων χρόνιων προβλημάτων.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  1. Προτίθεστε να παρέμβετε άμεσα για την επαναξιολόγηση της ορθολογικής χρήσης του κριτηρίου «χρόνου διοίκησης» – «ειδικής υπηρεσίας» με βάση την πρόταση της Ενωσης στρατιωτικων περιφερειακης ενοτητας Καρδιτσας» (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.), λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετιζόμενη με τη σταδιοδρομία εξέλιξη του κάθε στρατιωτικού στελέχους;
  2. Η παρέμβασή σας θα είναι προς την κατεύθυνση επαναφοράς του προηγούμενου καθεστώτος (προ του 2014), σε ότι αφορά το «Χρόνο Διοικήσεως» ή «Ειδικής Υπηρεσίας Αξιωματικών και Υπαξιωματικών», για τα στρατιωτικά στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων;

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αξιωματικοί του Στρατού στο χωριό του Καραϊσκάκη

Posted on 22 Οκτωβρίου 2018 by admin

Ο Σύλλογος  αποστράτων αξιωματικών στρατού ξηράς  από την Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε το χωριό μας την Κυριακή 21 Οκτωβρίου . Οι εκδρομείς  [40 άτομα ] απόστρατοι αξιωματικοί με τις συζύγους τους έφτασαν στο χωριό μας στις 11.30 π.μ.  και ξεναγήθηκαν από τον πρόεδρο του συλλόγου μας κ. Δ. Γιώτη και άλλα μέλη του Δ.Σ. πρώτα στο Μουσείο του χωριού μας όπου είχαν την ευκαιρία να ακούσουν  το βίο του μεγάλου Στρατάρχη και να δουν από κοντά τα μοναδικά και σπάνια εκθέματα που αφορούν τον ήρωα Γ. Καραϊσκάκη. Στη συνέχεια και μετά τις αναμνηστικές καθιερωμένες φωτογραφίσεις μπροστά στον έφιππο ανδριάντα του ήρωα που δεσπόζει στο χώρο της ομώνυμης πλατείας του χωριού μας  οι επισκέπτες  μετέβησαν στην  ιστορική Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου –Καραϊσκάκη [ προστάτη του στρατού ξηράς] όπου ξεναγήθηκαν ακούγοντας το ιστορικό της Ιεράς Μονής  από την Αδελφή  Αυγουστίνη και στο τέλος τους προσφέρθηκε καφές και διάφορα άλλα εδέσματα . Η επίσκεψη  των αποστράτων αξιωματικών στο χωριό μας έκλεισε με γεύμα σε τοπική ταβέρνα αποκομίζοντας επιστρέφοντας στην Θεσσαλονίκη τις καλύτερες εντυπώσεις από την περιοχή μας .

Comments (0)

Tags: , ,

Επίσκεψη της Ένωσης Αξιωματικών στον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλίας

Posted on 20 Ιουνίου 2018 by admin

Στις 20-06-2018 το πρωί πραγματοποιήθηκε από το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Θεσσαλίας εθιμοτυπική επίσκεψη στο γραφείο του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλίας, Υποστράτηγο Ιωάννη Τόλια.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Γενικός συνεχάρη τα μέλη της Ένωσης για την πρόσφατη εκλογή τους, συνομίλησε μαζί τους για τα τρέχοντα ζητήματα που τους απασχολούν και τους διαβεβαίωσε για την αμέριστη συμπαράστασή του στο έργο τους.

Από τη μεριά τους, τα μέλη της Ένωσης ευχαρίστησαν τον κ. Γενικό για τον εποικοδομητικό διάλογο και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για αρμονική συνεργασία μαζί του. 

Comments (0)

Tags: , ,

Κ. Παπαλός: Άξιοι της Πατρίδας

Posted on 20 Απριλίου 2017 by admin

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη μου για τον άδικο χαμό  των τεσσάρων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, οι οποίοι ως άξια τέκνα της Ελλάδας έδωσαν την ίδια τους τη ζωή εκτελώντας συγκεκριμένη αποστολή στην υπηρεσία του καθήκοντος και της Πατρίδας.

Υπήρξαν όλοι τους, κατά γενική ομολογία, επίλεκτα στελέχη και με την παρουσία τους κοσμούσαν και παραδειγμάτιζαν το έμψυχο δυναμικό του Ελληνικού Στρατού.

Ολόκληρη η χώρα θρηνεί την απώλειά τους. Και περισσότερο ο Ν. Καρδίτσας με τους δικούς του ήρωες, τον Συνταγματάρχη Θωμά Αδάμο και τον ταγματάρχη Δημοσθένη Γούλα.

Επίσης, αισθανόμουν και αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος που απολάμβανα της βαθιάς προσωπικής και οικογενειακής υπερτριακονταετής στενής φιλίας του πανάξιου υποστρατήγου Ιωάννη Τζανιδάκη.

Υποκλίνομαι συντετριμμένος στην μνήμη τους.

-Στις οικογένειες των θανόντων στρατιωτικών εκφράζω από καρδιάς τα θερμά μου συλλυπητήρια. Ας τους δίνει κουράγιο η παλληκαριά, το σθένος, το υψηλό φρόνιμα και η ακεραιότητα του χαρακτήρα των αγαπημένων τους αδικοχαμένων ανθρώπων.

Α Ξ Ι Ο Ι   !!!

Κώστας Παπαλός

 

Comments (0)

Tags: , ,

Δήλωση του δημάρχου Καρδίτσας για τραγωδία με τους 4 αξιωματικούς

Posted on 20 Απριλίου 2017 by admin

Το τραγικό δυστύχημα της πτώσης του στρατιωτικού ελικοπτέρου που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα επίλεκτα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων βύθισε σε πένθος τις οικογένειές τους και προκάλεσε βαθιά θλίψη και οδύνη σε όλους τους Έλληνες.

Ιδιαίτερα συγκλονίστηκε η τοπική μας κοινωνία, καθώς μεταξύ των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος είναι και δύο συμπατριώτες μας, ο Συνταγματάρχης Θωμάς Αδάμου και ο Ταγματάρχης Δημοσθένης Γούλας.

Εκφράζω τα θερμότερα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες των θυμάτων, στις οποίες η Πολιτεία οφείλει να συμπαρασταθεί με κάθε τρόπο. Όπως οφείλει να διασφαλίσει οτι τέτοια τραγικά γεγονότα δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον μεριμνώντας για την ενίσχυση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων με τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους.

Στην Αρχιλοχία, Βασιλική Πλεξίδα εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Δήλωση του Γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ Κ. Τσιάρα για την απώλεια των 4 στρατιωτικών

Posted on 19 Απριλίου 2017 by admin

Ο Βουλευτής Καρδίτσας και Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Τσιάρας, για την πτώση του στρατιωτικού ελικοπτέρου και την απώλεια 4 στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας θρηνούν για την απώλεια των 4 στελεχών του Ελληνικού Στρατού στο σημερινό δυστύχημα της πτώσης του ελικοπτέρου στο Σαραντάπορο.

Και ιδιαιτέρως  θρηνούμε όλοι οι Καρδιτσιώτεςτους δύο συμπατριώτες μας, τον Συνταγματάρχη Θωμά Αδάμο και τον Ταγματάρχη Δημοσθένη Γούλα, που τόσο απροσδόκητα χάθηκαν υπηρετώντας την πατρίδα μας.

Αυτή την τραγική στιγμή, ελάχιστος φόρος τιμής για όσους έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την Εθνική Ακεραιότητα είναι η ενίσχυση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων και η έμπρακτη συμπαράσταση  τωνοικογενειώντους.

Στην Αρχιλοχία Βασιλική Πλεξίδα, εύχομαι από καρδιάς ταχεία ανάρρωση.

Comments (0)

Tags: , ,

Β. Τσιάκος: Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού

Posted on 19 Απριλίου 2017 by admin

Οι Ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας και μαζί τους όλη η χώρα πενθούν για τον αδόκητο χαμό των τεσσάρων αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού που έπεσαν σε ώρα καθήκοντος. Ιδιαίτερα η Καρδίτσα πλήρωσε βαρύ φόρο σε αυτό το τραγικό δυστύχημα της πτώσης του ελικοπτέρου στο Σαραντάπορο. Θρηνούμε δυο συμπατριώτες μας τον Συνταγματάρχη Θωμά Αδάμο και τον ταγματάρχη Δημήτρη Γούλα επίλεκτα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Η σκέψη μας αυτές τις ώρες είναι στις οικογένειες των νεκρών αξιωματικών μας που δοκιμάζονται βαριά. Στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες τους και ευχόμαστε να είναι τα τελευταία θύματα. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στην τραυματισμένη αξιωματικό και γρήγορη επιστροφή στην οικογένεια της.

Β. Τσιάκος

Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας

Comments (0)

Tags: , ,

Δήλωση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τους αξιωματικούς που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος

Posted on 19 Απριλίου 2017 by admin

Η Ελλάδα, σύμπας ο Ελληνισμός, οι Ένοπλες Δυνάμεις, πενθούν. Εκ μέρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα ήθελαν να εκφράσω τη βαθύτατη οδύνη μου και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των τεσσάρων αξιωματικών που βρήκαν τραγικό θάνατο εν ώρα καθήκοντος στο δυστύχημα του Σαρανταπόρου.

Παράλληλα, ελπίζω και εύχομαι η διασωθείσα υπαξιωματικός να αναρρώσει πλήρως.

Είναι αυτονόητη η αμέριστη συμπαράσταση όλων μας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν με αυταπάρνηση την πατρίδα μας και διαφυλάττουν την ειρήνη και τη σταθερότητα.

Comments (0)

Tags: , ,

Θερμά συλλυπητήρια της Ασημίνας Σκόνδρα στις οικογένειες των αξιωματικών

Posted on 19 Απριλίου 2017 by admin

Πενθεί η Ελλάδα και οι Ένοπλες Δυνάμεις,  για τους τέσσερεις Αξιωματικούς, που εν ώρα καθήκοντος έχασαν άδικα τη ζωή τους.

Θρηνεί η Καρδίτσα ιδιαίτερα, για τα δύο  άξια παιδιά της, Θωμά Αδάμο και Δημοσθένη Γούλα,  στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που  επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο.

Μακρύς  ο κατάλογος  των Ελλήνων  ηρωικών αξιωματικών, που  θυσιάστηκαν στο βωμό του καθήκοντος,  πολλοί  εκ των οποίων  καταγόμενοι  από το τόπο μας.

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια  στις οικογένειες  των Αξιωματικών,  που έφυγαν πετώντας  για τον παράδεισο.

Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει και να συμπαρασταθεί με πράξεις και όχι με λόγια, τις οικογένειες των τεσσάρων αξιωματικών.

Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στην  Αρχιλοχία  Βασιλική Πλεξίδα.

Ο λαός μας αισθάνεται ευγνωμοσύνη και περηφάνια,  για τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, που κάτω από δύσκολες συνθήκες  υπηρετούν την  πατρίδα μας , με  αίσθημα ευθύνης, αυταπάρνησης και υψηλό φρόνημα,  εξασφαλίζοντας  την ειρήνη, την ασφάλεια και την εδαφική μας ακεραιότητα.

Τα αισθήματα αυτά των Ελλήνων , εύχομαι να απαλύνουν τον πόνο  και την οδύνη,  στις οικογένειες των αδικοχαμένων Αξιωματικών μας.

 

Ασημίνα Σκόνδρα

πρ. Βουλευτής  Ν. Καρδίτσας

Comments (0)

Tags: , ,

Μεσίστιες οι σημαίες στο Δήμο Αργιθέας

Posted on 19 Απριλίου 2017 by admin

Η Αργιθέα πενθεί για τον τραγικό χαμό του δικού της τέκνου, του Ταγματάρχη (ΑΣ) Δημοσθένη Γούλα εν ώρα καθήκοντος στο δυστύχημα του Σαρανταπόρου. Ο Κυβερνήτης του ελικοπτέρου Ταγματάρχης (ΑΣ) Δημοσθένης Γούλας γεννήθηκε πριν 40 χρόνια στο Ανθηρό. Πατέρας του ο οδοντίατρος Γιώργος Γούλας και μητέρα του η Τάνια Γούλα. Παντρεμένος με την Αναστασία Νάκου με καταγωγή από το Βλάσι απέκτησαν δύο κόρες. Διέμενε στη Λάρισα και υπηρετούσε στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας.

Αγαπούσε πάρα πολύ την Αργιθέα και το Ανθηρό. Όταν του δινόταν ευκαιρία πραγματοποιούσε πτήσεις πάνω από το αγαπημένο του Ανθηρό και τα βουνά της Αργιθέας.

Με απόφαση του δημάρχου κ. Λάμπρου Τσιβόλα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στο Δήμο Αργιθέας και οι σημαίες σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες κυματίζουν μεσίστιες.

Ο Δήμαρχος εκ μέρους του Δήμου Αργιθέας και όλων των Αργιθεατών εκφράζει την βαθύτατη οδύνη του και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των τεσσάρων αξιωματικών, Υποστρατήγου Ιωάννη Τζανιδάκη, του Συνταγματάρχη (ΤΘ) Θωμά Αδάμου, του Ταγματάρχη (ΑΣ) Δημοσθένη Γούλα και του Υπολοχαγού (ΑΣ) Κωνσταντίνου Χατζή. Εύχεται πλήρη και ταχεία ανάρρωση στη διασωθείσα Αρχιλοχία (ΑΣ) Βασιλική Πλεξίδα.

Comments (0)

Tags: , ,

Από την Καρδίτσα κατάγονταν οι δυο από τους νεκρούς της τραγωδίας στην Ελασσόνα

Posted on 19 Απριλίου 2017 by admin

Ημέρα πένθους για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς νεκροί εντοπίστηκαν οι τέσσερις από τους πέντε επιβαίνοντες σε στρατιωτικό ελικόπτερο Χιούι, που κατέπεσε το πρωί στο περιοχή Σαραντάπορο, μεταξύ Ελασσόνας και Κοζάνης.

Ημέρα πένθους όμως και για την Καρδίτσα καθώς δυο από τα τέσσερα θύματα του τραγικού ελικοπτέρου τύπου Χιουι κατάγονταν από την Καρδίτσα.

Πρόκειται για τον Θωμά Αδάμο, Συνταγματάρχη, ο οποίος κατάγονταν και διέμενε με τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά στο Παλαιοκκλήσι Καρδίτσας και για τον Δημοσθένη Γούλα, Ταγματάρχη κυβερνήτη του μοιραίου ελικοπτέρου, με καταγωγή από το Ανθηρό Αργιθέας.
Η κοινωνία της Καρδίτσας είναι συντετριμμένη από το άκουσμα της τραγικής είδησης.

 

Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το πρωί της Τετάρτης σήμανε συναγερμός στο Πεντάγωνο, όταν χάθηκε από τα ραντάρ το στίγμα του ελικοπτέρου που κατευθυνόταν από τη Λάρισα στην Κοζάνη.

Tο στίγμα του χάθηκε περίπου στις 7:50 το πρωί.
Το ελικόπτερο μετέφερε τον υποδιοικητή της Α’ Στρατιάς και τέσσερις ακόμα αξιωματικούς. Θα πετούσε κατά μήκος των βορείων συνόρων για την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων ακριτικών περιοχών, δραστηριότητα που επαναλαμβάνεται τακτικά.
Η επιλοχίας που επέβαινε στο ελικόπτερο εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε επειγόντως σε νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι τέσσερις είναι νεκροί.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΓΕΣ, οι τέσσερις σοροί που ταυτοποιήθηκαν ανήκουν στον υποστρατήγο και υποδιοικητή της 1ης Στρατιάς Ιωάννη Τζανιδάκη, στον 50 χρονο συνταγματάρχη Τεθωρακισμένων Θωμά Αδάμου, στον 35χρονοι ταγματάρχη Αεροπορίας Στρατού και κυβερνήτη του σκάφους Δημοσθένη Γούλα και στον 28χρονο υπολοχαγο Αεροπορίας Στρατού και συγκυβερνήτη Κωνσταντίνο Χατζή.
Η γυναίκα που ανασύρθηκε ζωντανή είναι η 26χρονη αρχιλοχίας ΑΣ Βασιλική Πλεξίδα.
Στην περιοχή μετέβη ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Αλκβιάδης Στεφανής, ενώ από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν εκεί ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης και ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Ευαγγέλου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, στο σημείο του δυστυχήματος σπεύδει επιτροπή διερεύνησης για να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος.
Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, το ελικόπτερο ήταν συντηρημένο και είχαν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Ως προς τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή του δυστυχήματος, υπήρχαν αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα κατά τόπους. Επίσης, έπνεαν ασθενείς άνεμοι με ριπές.
Με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας Κώστα Δουζίνα.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους στις οικογένειες των εκλιπόντων στρατιωτικών.

Comments (0)

Σεπτέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930EC