Posts in tag

Ασθένειες


Ειδήσεις

Πολλές είναι οι ασθένειες από τις οποίες κινδυνεύουν η βιομηχανική, η υπαίθρια και η ντομάτα θερμοκηπίου. Ειδικότερα: Βιομηχανική ντομάτα Περοσνόσπορος (Phytophthora infestans) Στις περιοχές των Νομών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Σερβωτά Τρικάλων, Λάρισας, και Φθιώτιδας. όπου επικράτησαν έντονες βροχοπτώσεις διαπιστώθηκαν προσβολές από τον περονόσπορο σε καλλιέργειες με βιομηχανική ντομάτα. Συνθήκες ανάπτυξης: Ο παθογόνος μύκητας αρχίζει τον σχηματισμό …

6
Ειδήσεις

Πολλές είναι οι ασθένειες που πλήττουν τα αμπέλια. Πιο αναλυτικά: Περονόσπορος Σε αμπελώνες που βρίσκονται σε ιδιαίτερα υγρές περιοχές, όπου εμφανίζεται συχνά όψιμη προσβολή περονοσπόρου, συνιστάται ένας ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό ή ένα επιτρεπόμενο για την καλλιέργεια χαλκούχο σκεύασμα. Σκοπός του ψεκασμού είναι η καταστροφή των ωοσπορίων του μύκητα που σχηματίζονται στα φύλλα και δίνουν …

6
Ειδήσεις

Αρκετές είναι οι ασθένειες που προσβάλουν τις φιστικιές αυτό το διάστημα. Πιο αναλυτικά: Ψύλλα (Agonoscena pistaciae) Το έντομο διαχειμάζει ως ενήλικο σε ρωγμές του φλοιού, κάτω από πεσμένα φύλλα  και σε άλλες προφυλαγμένες θέσεις του δενδρώνα. Για τη μείωση του διαχειμάζοντος πληθυσμού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έντονων προσβολών, συνιστάται:   Συλλογή και καταστροφή κάθε ξερού ή …

2
Ειδήσεις

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) ΠΕ Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα ακόλουθα: Σε καλλιέργεια δαμασκηνιάς του νομού, διαπιστώθηκε η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Candidus Phytoplasma prunorum, ο οποίος προκαλεί στα φυτά του γένους Prunus (πυρηνόκαρπα) την ασθένεια γνωστή ως «Χλωρωτικό καρούλιασμα των φύλλων της βερικοκιάς». Ο εν λόγω εχθρός προσβάλλει όλα τα πυρηνόκαρπα του γένους …

8
Ειδήσεις

Αρκετοί είναι οι εχθροί από τους οποίους κινδυνεύουν αυτό το διάστημα τα υπαίθρια κολοκύθια. Ειδικότερα: Ωίδιο Είναι ασθένεια πού προκαλείται από τους μύκητες Leveillula tayrica, Erysiphe cichoracearu και Sphaerotheca fuliginea. Συμπτώματα: Εμφάνιση μικρών, λευκών κηλίδων στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, στους μίσχους και στους βλαστούς, με χαρακτηριστικές αλευρώδεις εξανθήσεις. Συνθήκες ανάπτυξης: Ο μύκητας είναι υποχρεωτικό …

10
Ειδήσεις

Πολλές είναι οι ασθένειες που πλήττουν αυτό το διάστημα τις ντομάτες. Πιο αναλυτικά: Υπαίθρια επιτραπέζια ντομάτα Ωίδιο (Leveillula taurica) Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η προσβολή από το ωίδιο στις υπαίθριες καλλιέργειες τομάτας, στους νομούς Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Φθιώτιδας Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του μύκητα και την μετάδοσή του. Συμπτώματα: …

9
Ειδήσεις

Πολλοί είναι οι εχθροί που προσβάλουν το αμπέλι. Πιο αναλυτικά: Ευδέμιδα Στους αμπελώνες της ευρύτερης περιοχής του Τυρνάβου, η δραστηριότητα των ακμαίων της δεύτερης γενιάς της ευδεμίδας συνεχίζεται και μάλιστα με πληθυσμούς που κατά τόπους είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Με δεδομένο ότι η δραστηριότητα των προνυμφών της τρίτης γενιάς του εντόμου αποβαίνει συχνά ιδιαίτερα καταστροφική για …

10
Ειδήσεις

Αυτή την εποχή αρκετές είναι οι ασθένειες από τις οποίες προσβάλλεται η τομάτα θερμοκηπίου. Αναλυτικότερα: Ωϊδιο (Leveillula taurica) ∆ιαπιστώσεις: Συνεχίζεται η προσβολή από το ωίδιο στις πρώιµες (7-10 σταυρούς) και αναµένεται στις όψιµες (5-7 σταυρούς). Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του µύκητα και την µετάδοσή του. Συµπτώµατα: Στην πάνω επιφάνεια …

12
Ειδήσεις

Πολλές είναι οι ασθένειες των μηλοειδών αυτή την εποχή. Ειδικότερα: Ωίδιο (Μηλιά)  Σε ευαίσθητες, κυρίως, ποικιλίες και όπου έχουν εκδηλωθεί συµπτώµατα σε καρπούς, συνιστάται άµεσα επέµβαση, σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση του φουζικλαδίου. Βακτηριακό κάψιμο (Αχλαδιά-Μηλιά) Σε όσους οπωρώνες µηλοειδών έχουν παρατηρηθεί προσβολές του βακτηρίου στην τρυφερή βλάστηση, συστήνεται η συλλογή και η αποµάκρυνση από …

13
Ειδήσεις

Αρκετές είναι οι ασθένειες που πλήττουν τις καρυδιές. Ειδικότερα: Καρπόκαψα (Cydia pomonella) Από τα δεδομένα του δικτύου των φερομονικών παγίδων της Yπηρεσίας μας, φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η πτήση της 2ης γενεάς του εντόμου. Ωστόσο, οι συλλήψεις παρουσιάζουν διαφοροποίηση, με τον αριθμό τους στις περισσότερες περιπτώσεις να κυμαίνεται από χαμηλά ως μέτρια επίπεδα. Οι παραγωγοί θα …

29
Ειδήσεις

Πολλές είναι οι ασθένειες που πλήττουν τα αμπέλια. Στις πεδινές περιοχές, οι πιο πρώιµες ποικιλίες έχουν εισέλθει στο στάδιο του κλεισίµατος των τσαµπιών. Ευδέμιδα Οι συλλήψεις των ακµαίων του εντόµου στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων στις αµπελουργικές περιοχές του Τυρνάβου Λαρίσης διατηρούνται από την αρχή της πτήσης σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Συστήνεται στους παραγωγούς των …

26
Ειδήσεις

Αρκετοί οι εχθροί της πιπεριάς θερμοκηπίου αυτό το διάστημα. Πιο αναλυτικά: Ωίδιο (Leveillula taurica) Διαπιστώσειs: Συνεχίζεται η εμφάνιση του ωίδιου σε καλλιέργειες με πιπεριές. Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη και την μετάδοσή του μύκητα. Συμπτώματα: Εμφάνιση κίτρινων ακανόνιστων κηλίδων (ως πανάδες) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων με λευκή εξανθηση στην …

5
Ειδήσεις

Πολλές είναι οι ασθένειες της βιομηχανικής και της υπαίθριας επιτραπέζιας ντομάτας. Πιο αναλυτικά: Βιομηχανική ντομάτα Περονόσπορος (Phytophthora infestans –Peronospora parasitica). Αναμένεται η είσοδος του περονόσπορου στις πρώιμες καλλιέργειες βιομηχανικής ντομάτας που έκλεισαν ή κλείνουν μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την εξάπλωση του παθογόνου. Συμπτώματα: 1) …

13
Ειδήσεις

 Προσοχή χρειάζονται αυτό το διάσημα οι καρυδιές. Πιο αναλυτικά: Ανθράκωση & βακτηρίωση (Gnomonia leptostyla & Xanthomonas arboricola pv. juglandis) Η έντονη βροχόπτωση και η επικείμενη άνοδος της θερμοκρασίας θα ευνοήσουν την εμφάνιση και εξάπλωση των δύο ασθενειών. Συνιστάται άμεσα ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχουν ήδη παρατηρηθεί συμπτώματα ή υπάρχει ιστορικό …

23
Ειδήσεις

Αρκετές είναι οι ασθένειες που προσβάλουν τις αχλαδιές και τις μηλιές. Πιο αναλυτικά: Φουζικλάδια (Αχλαδιά-Μηλιά) Ο άστατος καιρός µε έντονες βροχοπτώσεις και υψηλά ποσοστά υγρασίας, αυξάνουν σηµαντικά τον κίνδυνο προσβολής των µηλοειδών (καρπών και φυλλώµατος) από φουζικλάδια.. Επισηµαίνεται, ότι η µολυσµατικότητα των φουζικλαδίων ευνοείται από βροχερό και υγρό καιρό και σχετικά υψηλές θερµοκρασίες. Οι παθογόνοι …

7
Ειδήσεις

Αυξημένη είναι η ανάγκη για φροντίδα της υπαίθριας, επιτραπέζιας και βιομηχανικής ντομάτας. Πιο αναλυτικά: Αφίδες (Aphis gossypii, Mysus persicae, Mysus nicotianae κ.α.) Μεγάλοι πληθυσµοί από αφίδες παρατηρούνται σε καλλιέργειες της επιτραπέζιας και βιοµηχανικής ντοµάτας. Oι αφίδες προκαλούν πολλές ζηµιές στις καλλιέργειες αν δεν γίνει γρήγορη επισήµανση. Έχουν µεγάλη ικανότητα πολλαπλασιασµού, δυνατότητα µετάδοσης ιώσεων και δηµιουργία …

21
Ειδήσεις

Οι προσβολές από τον μύκητα του περονόσπορου σε αυτό το βλαστικό στάδιο μπορεί να αποβούν καταστρεπτικές για την παραγωγή αμπελιού αυτό το διάστημα. Συνιστάται η εφαρμογή ενός προληπτικού ψεκασμού με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο: 1) στις περιοχές που η ασθένεια εμφανίζεται συχνά, 2) στις ευαίσθητες ποικιλίες και 3) όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις …

10
Ειδήσεις

Πολλές είναι οι ασθένειες που προσβάλουν αυτό το διάστημα τις αγγουριές θερμοκηπίου. Πιο αναλυτικά: Ωϊδιο Είναι ασθένεια πού προκαλείται από τους µύκητες Leveillula tayrica, Erysiphe cichoracearu και Sphaerotheca fuliginea. Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο διαπιστώθηκε η εµφάνιση του ιωδίου σε καλλιέργειες µε αγγουριές θερµοκηπίου. Συµπτώµατα: Εµφάνιση µικρών, λευκών κηλίδων στην άνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων, …

47
Ειδήσεις

Αρκετές είναι οι ασθένειες από τις οποίες κινδυνεύουν οι καρυδιές. Πιο αναλυτικά: Καρπόκαψα (Cydia pomonella)  Η εμφάνιση της 1ης γενεάς του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις συλλήψεις να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου των φερομονικών παγίδων. Οι παραγωγοί θα πρέπει να παρακολουθούν τις παγίδες που έχουν τοποθετήσει στα κτήματά τους, δεδομένου …

28
Ειδήσεις

Πολλές είναι οι ασθένειες που προσβάλουν τις ντομάτες θερμοκηπίου. Πιο αναλυτικά: Περονόσπορος (Phytophthora infestans) ∆ιαπιστώσεις Συνεχίζεται η παρουσία του περονόσπορου σε καλλιέργειες µε τοµάτα θερµοκηπίου στις πρώιµες (µε 7-10σταυρούς) και µεσοπρώιµες (µε 5-7σταυρούς) καλλιέργειες, σε χαµηλές και υγρές περιοχές των Νοµών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Σερβωτά Τρικάλων, Λάρισας, και Φθιώτιδας. Συνθήκες ανάπτυξης: Ο παθογόνος µύκητας αρχίζει τον …

36
Ειδήσεις

Πολλές είναι οι ασθένειες που πλήττουν την ελιά αυτό το διάστημα. Πιο αναλυτικά: Πυρηνοτρήτης (Prays olea) Διαπιστώσεις: Η πτήση της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι συλλήψεις των ακμαίων του πυρηνοτρήτη στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζονται και εμφανίζονται υψηλοί πληθυσμοί του εντόμου στους νομούς Μαγνησίας, Φθιώτιδας και Λάρισας. Αναμένονται εναποθέσεις αυγών και εκκολάψεις προνυμφών στο …

47
Ειδήσεις

Πολλές είναι οι ασθένειες που προσβάλουν τα μηλοειδή. Πιο αναλυτικά: Καρπόκαψα (Αχλαδιά-Μηλιά) Η πτήση των ακµαίων της διαχειµάζουσας γενιάς της καρπόκαψας έχει ήδη ξεκινήσει. Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός συλλήψεων ακµαίων του εντόµου στις φεροµονικές παγίδες είναι δυνατό να διαφέρει σηµαντικά όχι µόνο ανά περιοχή, αλλά και µεταξύ παγίδων στον ίδιο οπωρώνα. Για το λόγο αυτό καλούνται οι …

19
Ειδήσεις

Στο παρόν δελτίο αναφέρονται οι σοβαρότερες ασθένειες και σηµαντικότεροι εχθροί που είναι δυνατό να αντιµετωπίσει η τρυφερή βλάστηση της καλλιέργειας µήκους µεταξύ 15─30 εκ., δηλ. την περίοδο κατά την οποία οι ανθοταξίες επιµηκύνονται και αναπτύσσονται πλήρως. Περονόσπορος Τα ανωτέρω βλαστικά στάδια της καλλιέργειας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε προσβολές από τη µυκητολογική ασθένεια Οι καιρικές συνθήκες …

21
Ειδήσεις

Οι καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων ανάλογα µε το είδος, την ποικιλία και την περιοχή, βρίσκονται από το βλαστικό στάδιο της πράσινης κορυφής (όψιµες ποικιλίες κερασιάς), ως το στάδιο της καρπόδεσης (ποικιλίες βερικοκιάς, ροδακινιάς και δαµασκηνιάς). Οι περισσότερες καλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους ανθοφορίας, της πτώσης των πετάλων και του σχισίµατος του κάλυκα. Η περίοδος από …

44
Ειδήσεις

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες της ελιάς και ακολουθούν χρήσιμες συμβουλές για να προστατευτείτε. Κυκλόνιο της ελιάς (Cycloconium oleaginum) Διαπιστώσεις: Έντονες προσβολές από το κυκλοκόνιο παρατηρούνται σε Ελαιόδεντρα των Νομών Μαγνησίας Φθιώτιδος και Λάρισας. Συμπτώματα: Το κύριο σύμπτωμα της ασθένειας είναι ο σχηματισμός στρογγυλών κηλίδων, με χρώμα σταχτί-καστανό στο κέντρο που περιβάλλονται από …

22
Ειδήσεις

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές της Υπηρεσίας μας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Βαγγέλα, πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους και δειγματοληψίες σε καλλιέργειες σκληρού σίτου, καθώς και εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων ασθενών φυτών. Οι μέχρι …

25
Ειδήσεις

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν αυτό το διάστημα τις καστανιές. Πιο αναλυτικά: Ασθένειες κορμού και ριζικού συστήματος Αν και η εξάπλωσή τους είναι βραδεία, εν τούτοις θεωρούνται σοβαρές, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια του φυτικού κεφαλαίου και αδυναμία ανανέωσης των δένδρων, λόγω της μακροχρόνιας διατήρησης των μολυσμάτων στο έδαφος. Ως …

63
Ειδήσεις

Σε αµπελώνες που βρίσκονται σε ιδιαίτερα υγρές περιοχές, όπου εµφανίζεται συχνά όψιµη προσβολή περονοσπόρου, συνιστάται ένας ψεκασµός µε βορδιγάλειο πολτό ή ένα επιτρεπόµενο για την καλλιέργεια χαλκούχο σκεύασµα. Σκοπός του ψεκασµού είναι η καταστροφή των ωοσπορίων του µύκητα που σχηµατίζονται στα φύλλα και δίνουν αργότερα τις ανοιξιάτικες µολύνσεις. Ασθένειες ξύλου Την εποχή αυτή και όσο …

9
Ειδήσεις

Συνεχίζεται η παρουσία της Φώµοψης phomopsis amygdali (συν.Fusicoccum amygdali) στις Αµυγδαλιές. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις παρατηρούνται προσβολές σε καλλιέργειες πού βρίσκονται σε χαµηλές και υγρές περιοχές στους νοµούς Μαγνησίας, Λάρισας και Φθιώτιδας. Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλµών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Η ζηµιά ξεκινάει µε …

81
Ειδήσεις

Η κυριότερη ασθένεια των καρπών της καρυδιάς είναι η βακτηρίωση και των φύλλων η ανθράκωση. Επίσης, σοβαρές προσβολές στον κορμό και το ριζικό σύστημα προκαλούν η φυτόφθορα και η σηψηρριζία. Οι ασθένειες αυτές μπορούν να αποφευχθούν ή τουλάχιστον να περιοριστούν, με τη λήψη βασικών προληπτικών μέτρων, τόσο πριν, όσο και μετά την εγκατάσταση των νέων …

32
Ειδήσεις

Διαπιστώθηκε η εμφάνιση του περονόσπορου στις καλλιέργειες με αγγουριές Θερμοκηπίου. Συμπτώματα: Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται στρογγυλές ή γωνιώδεις κίτρινες κηλίδες και στην κάτω επιφάνεια του φύλλου σχηματίζονται υπόλευκες εξανθήσεις. Συνθήκες ανάπτυξης: Καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη και τη μετάδοση της ασθένειας είναι η υγρασία και ο χρόνος διαβροχής των φύλλων. Δύο με έξι …

41
Ειδήσεις

Για τις καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων από αυτή την εποχή, που ακολουθεί την περίοδο της συγκοµιδής και µέχρι την ολοκλήρωση του ληθάργου των δένδρων, συνιστώνται µία σειρά καλλιεργητικών µέτρων και επεµβάσεων µε φυτοπροστατευτικά, που αποσκοπούν στη δραστική µείωση των πληθυσµών των εχθρών (έντοµα, ακάρεα), καθώς και στη µείωση των µολυσµάτων µυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών που έχουν …

62
Ειδήσεις

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν τις ελιές. Πιο αναλυτικά: Κυκλοκονιο (Spilocaea oleagina συν. Cycloconium oleaginum) Συμπτώματα: Ο μύκητας αυτή την εποχή προσβάλει κυρίως τα φύλλα, τους μίσχους των φύλλων, τους ποδίσκους των καρπών και σπανιότερα τους καρπούς. Εμφανίζεται κυρίως στην επάνω επιφάνεια των φύλλων προκαλώντας σε αυτά χαρακτηριστικές στρογγυλές τεφροκαστανές κηλίδες, …

31
Ειδήσεις

Αρκετοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν αυτό το διάστημα τα μηλοειδή. Πιο αναλυτικά: Φουζικλάδια Ο παθογόνοι µύκητες διαχειµάζουν µέσα στα πεσµένα φύλλα, όπου σχηµατίζουν περιθήκια. Από αυτά την άνοιξη απελευθερώνονται ασκοσπόρια, τα οποία προκαλούν τις πρωτογενείς µολύνσεις στην τρυφερή βλάστηση. Για τον δραστικό περιορισµό των αρχικών µολυσµάτων του µύκητα την άνοιξη, συστήνεται …

29
Ειδήσεις

Αρκετοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν αυτό το διάστημα τις καρυδιές. Πιο συγκεκριμένα: Ανθράκωση (Gnomonia leptostyla) Παρατηρούνται σημαντικές προσβολές , έως και φυλλόπτωση, ιδιάιτερα σε δενδροκομεία που δεν έγιναν επαρκείς ψεκασμοί ή δεν γινόταν σωστή κάλυψη των δένδρων με το ψεκαστικό υγρό. Επίσης, τα συμπτώματα είναι έντονα σε καρυδεώνες όπου τόσο το …

24
Ειδήσεις

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν τις φιστικιές αυτό το διάστημα. Πιο αναλυτικά: Βοτρυοσφαίρια (Botryosphaeria dothidea) Τα συμπτώματα της ασθένειας αυτή την εποχή είναι χαρακτηριστικά. Παρατηρούνται ξηράνσεις φύλλων, καρπών και ταξικαρπιών, καθώς και ολόκληρων κλάδων. Τα προσβεβλημένα όργανα που απομένουν πάνω στα δένδρα αποτελούν πηγή μολύσματος για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Γι’ …

42
Ειδήσεις

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν την υπαίθρια μελιτζάνα. Πιο αναλυτικά: Τετράνυχος (Tetranychus urticae) Συνεχίζονται οι προσβολές από τον τετράνυχο με μεγάλους πληθυσμούς διαπιστώθηκε σε καλλιέργειες της Μελιτζάνας στο νομούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Φθιώτιδας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων. Πρέπει να σημειωθεί ότι …

32
Ειδήσεις

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν αυτό το διάστημα τις πιπεριές θερμοκηπίου, τις υπαίθριες και τις βιομηχανικές. Πιο αναλυτικά: Πιπεριά θερμοκηπίου Ωιδιο (Leveillula taurica)   Διαπιστώσειs:Συνεχίζεται η εμφάνιση του  ωίδιου σε καλλιέργειες με πιπεριές. Θερμοκηπίου. Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη και την μετάδοσή του μύκητα.   Συμπτώματα: …

155
Ειδήσεις

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες αυτό το διάστημα που πλήττουν την τομάτα την επιτραπέζια και του θερμοκηπίου. Πιο αναλυτικά: Τομάτα θερμοκηπίου Ωιδιο (Leveillula taurica) Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται  η εμφάνιση  προσβολής από το ωίδιο στις πρώιμες (7-10 σταυρούς) και αναμένεται στις όψιμες (3-5 σταυρούς). Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του …

15
Ειδήσεις

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που προσβάλουν την υπαίθρια και τη βιομηχανική πιπεριά. Πιο αναλυτικά: Πρασινο σκουληκι (Heliothis armigera) Διαπιστώσεις:Tην  εμφάνιση του έκανε το πράσινο σκουλήκι στις πιπεριές θερμοκηπίου. Παρατηρούνται προσβολές στα φύλλα και τους καρπούς από τις προνύμφες του εντόμου.   Συστάσεις : Να γίνει άμεσα ψεκασμός στις καλλιέργειες όπου υπάρχει πρόβλημα …

19