Posts in tag

Ασθένειες


Ειδήσεις

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που προσβάλλουν τα πυρηνόκαρπα αυτή την εποχή. Πιο αναλυτικά: Αναρσία─καρπόκαψα─φυλλοδέτης (ροδακινιά–νεκταρινιά) Οι παραγωγοί συστήνεται να παρακολουθούν ανελλιπώς την πορεία πτήσης των ακμαίων των εντόμων μέσω των φερομονικών παγίδων στις καλλιέργειές τους και να προβαίνουν σε συχνό δειγματοληπτικό έλεγχο προσβολής των καρπών και της βλάστησης από τις προνύμφες των …

15
Ειδήσεις

Πολλοί είναι οι εχθροί και ασθένειες του αμπελιού αυτό το διάστημα. Πιο αναλυτικά: Ευδέμιδα Στις αμπελοκομικές περιοχές του Τυρνάβου όπου είναι εγκαταστημένο ευρύ δίκτυο φερομονικών παγίδων, το οποίο ελέγχεται συστηματικά, η δεύτερη πτήση του εντόμου παρουσιάζει μία σταδιακή πτωτική πορεία και γενικότερα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Οι επόμενες μετρήσεις θα ξεκαθαρίσουν αν έχουμε έναρξη της …

24
Ειδήσεις

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που προσβάλουν τα μηλοειδή αυτό το διάστημα. Πιο αναλυτικά: Φουζικλάδια Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών (υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία) δεν είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας Επισημαίνεται, ότι η μολυσματικότητα των φουζικλαδίων ευνοείται από βροχερό και υγρό καιρό και μετρίως υψηλές θερμοκρασίες. Είναι δυνατό να αποβούν …

16
Ειδήσεις

Στις πεδινές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, οι πιο πρώιμες ποικιλίες αμπελιού έχουν εισέλθει στο στάδιο του κλεισίματος των τσαμπιών. Επειδή η εποχή αυτή είναι κατάλληλη για προσβολές από εχθρούς και ασθένειες καλούνται οι καλλιεργητές να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή …

20
Ειδήσεις

Στις περιοχές των Νομών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Σερβωτά Τρικάλων, Λάρισας, και Φθιώτιδας. όπου επικράτησαν έντονες βροχοπτώσεις διαπιστώθηκαν έντονες προσβολές από τον περονόσπορο(Phytophthora infestans) σε καλλιέργειες με βιομηχανική ντομάτα. Συνθήκες ανάπτυξης: Ο παθογόνος μύκητας αρχίζει τον σχηματισμό εξανθήσεων όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία στο περιβάλλον των φυτών (υγρασία 80-95% και θερμοκρασίες 6-26o C, με …

68
Ειδήσεις

Έχουν παρατηρηθεί προσβολές από ρυγχίτη τοπικά σε όλες τις περιοχές της καλλιέργειας Τα ακμαία άτομα του ρυγχίτη τόσο κατά την διατροφή τους όσον και κατά την ωοτοκία τους σχηματίζουν στην επιφάνεια των καρπών τρύπες με το ρύγχος τους, οι οποίες έχουν μορφή κρατήρα και οι προσβεβλημένοι καρποί πέφτουν. Συστήνεται συχνή και προσεκτική επιθεώρηση των ελαιώνων …

29
Ειδήσεις

Παρατηρήσεις στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων της ευρύτερης περιοχής του Τυρνάβου έδειξαν μικρή σχετικά αύξηση συλλήψεων ακμαίων του εντόμου μετά τις 14/06 αλλά μόνο στο 25% περίπου του δικτύου. Στο υπόλοιπο 75% οι συλλήψεις παραμένουν είτε μηδενικές, είτε σταθερά χαμηλές. Ο μέχρι τώρα παρατεταμένα βροχερός, ανεμώδης και δροσερός καιρός, φαίνεται ότι δεν βοήθησε στην κινητικότητα …

19
Ειδήσεις

Η δραστηριότητα των ακμαίων των εντόμων ανάρσια, καρπόκαψα και φυλλοδέτης στη ροδακινιά και τη νεκταρινιά διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και το είδος της καλλιέργειας. Καλούνται οι παραγωγοί να ελέγχουν συστηματικά (δύο φορές την εβδομάδα) τις φερομονικές παγίδες στους οπωρώνες τους, προκειμένου να έχουν σαφή εικόνα της δραστηριότητας των ακμαίων των εντόμων. Δεδομένου ότι οι συλλήψεις των ακμαίων στις …

23
Ειδήσεις

Προσβολές από το ωιδίο στις καλλιέργειες με πεπονιές διαπιστώθηκαν σε καλλιέργειες στην Κεντρική Ελλάδα. Η ασθένεια εμφανίζει πρώτα μικρές, κιτρινωπές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, ενώ στην κάτω επιφάνεια εμφανίζεται λευκή εξάνθηση. Αργότερα η εξάνθηση εμφανίζεται και στις δύο επιφάνειες του φύλου. Ο μύκητας είναι υποχρεωτικό παράσιτο, διαχειμάζει πάνω σε ζωντανά φυτά (καλλιεργούμενα ή ζιζάνια), από …

40
Ειδήσεις

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν τις αγγουριές αυτό το διάστημα. Πιο συγκεκριμένα: Ωϊδιο Είναι ασθένεια πού προκαλείται από τους μύκητες Leveillula tayrica, Erysiphe cichoracearu και Sphaerotheca fuliginea. Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο διαπιστώθηκε η εμφάνιση του ιωδίου σε καλλιέργειες με αγγουριές θερμοκηπίου. Συμπτώματα: Εμφάνιση μικρών, λευκών κηλίδων στην άνω και κάτω επιφάνεια …

22
Ειδήσεις

Πολλές είναι οι ασθένειες και οι εχθροί του αμπελιού αυτή την περίοδο. Πιο αναλυτικά: Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ Η καιρική αστάθεια με συχνές κατά τόπους βροχοπτώσεις, υψηλή υγρασία και χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά τις βραδινές ώρες, δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας. Δεδομένου ότι το παρόν …

28
Ειδήσεις

Πολλές είναι οι ασθένειες πλήττουν τις καλλιέργειες με μηλοειδή αυτό το διάστημα. Πιο αναλυτικά: ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΑ (Αχλαδιά-Μηλιά) Ο άστατος καιρός με έντονες βροχοπτώσεις και υψηλά ποσοστά υγρασίας, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο προσβολής των μηλοειδών (καρπών και φυλλώματος) από φουζικλάδια.. Επισημαίνεται, ότι η μολυσματικότητα των φουζικλαδίων ευνοείται από βροχερό και υγρό καιρό και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Οι …

19
Ειδήσεις

Πολλές είναι οι ασθένειες και οι εχθροί του αμπελιού αυτό το διάστημα. Πιο αναλυτικά: Περονόσπορος Οι καιρικές συνθήκες (βροχερός , υγρός καιρός με δροσερές θερμοκρασίες κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες) είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εμφάνιση και την γρήγορη επέκταση της ασθένειας. Σε αμπελουργικές περιοχές όπου η ασθένεια ενδημεί, αυτές οι καιρικές συνθήκες ευνοούν …

29
Ειδήσεις

Μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις στους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας Μαγνησίας Τρικάλων και Φθιώτιδας, περιμένουμε την εμφάνιση του περονόσπορου στις υπαίθριες καλλιέργειες επιτραπέζιας και βιομηχανικής ντομάτας. Συμπτώματα: 1) Ακανόνιστου σχήματος περιοχές (κηλίδες λαδιού) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων οι οποίες γρήγορα αποκτούν καστανό– γκρίζο ή μαύρο χρώμα, ενώ στην κάτω επιφάνεια αναπτύσσονται υπόλευκες εξανθήσεις. 2) Στους …

22
Ειδήσεις

Η πτήση της 1ης γενεάς του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον αριθμό των συλλήψεων να είναι κατά τόπους υψηλός. Οι παραγωγοί θα πρέπει να παρακολουθούν τις παγίδες που έχουν τοποθετήσει στα κτήματά τους. Σε περίπτωση συλλήψεων και εφόσον οι καρποί έχουν αποκτήσει το σύνηθες μέγεθος έναρξης προσβολής (διάμετρος 1 εκατοστού), συστήνεται άμεσα ψεκασμός με …

41
Ειδήσεις

Αναμένεται η είσοδός του περονόσπορου στις υπαίθριες καλλιέργειες με κολοκυθιές μετά τις έντονες βροχοπτώσεις στους Νομούς Μαγνησίας Καρδίτσας Λάρισας , Τρικάλων και Φθιώτιδας. Συμπτώματα: Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται γωνιώδεις κίτρινες κηλίδες και στην κάτω επιφάνεια του φύλλου σχηματίζονται υπόλευκες εξανθήσεις. Συστάσεις: 1) Απομάκρυνση των προσβεβλημένων φύλλων από τα φυτά. 2)Ψεκασμός των φυτών μόνο …

16
Ειδήσεις

Αναμένεται η είσοδός του περονόσπορου στις καλλιέργειες με αγγουριές Θερμοκηπίου μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στους Νομούς Μαγνησίας –Καρδίτσας-Λάρισας -Τρικάλων-και Φθιώτιδας. Συμπτώματα: Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται στρογγυλές ή γωνιώδεις κίτρινες κηλίδες και στην κάτω επιφάνεια του φύλλου σχηματίζονται υπόλευκες εξανθήσεις. Συνθήκες ανάπτυξης: Καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη και τη μετάδοση της …

30
Ειδήσεις

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Αχλαδιά─Μηλιά) Η πτήση των ακμαίων της διαχειμάζουσας γενιάς της καρπόκαψας έχει ήδη ξεκινήσει. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός συλλήψεων ακμαίων του εντόμου στις φερομονικές παγίδες είναι δυνατό να διαφέρει σημαντικά όχι μόνο ανά περιοχή, αλλά και μεταξύ παγίδων στον ίδιο οπωρώνα. Για το λόγο αυτό καλούνται οι παραγωγοί να ελέγχουν δύο φορές την εβδομάδα …

19
Ειδήσεις

Οδηγίες για τους σημαντικότερους εχθρούς και τις ασθένειες, που πλήττουν τα πυρηνόκαρπα αυτή την εποχή δίνουν οι γεωπόνοι του Βόλου. Τα λεπιδόπτερα ανάρσια – γραφολίθα, στα οποία είναι ευαίσθητες οι ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά, προσβάλλουν τους τρυφερούς βλαστούς και τους αναπτυσσόμενους, αλλά και ώριμους καρπούς. Την παρουσία των προνυμφών των εντόμων στους οπωρώνες αυτή την περίοδο μαρτυρούν οι μαραμένες …

14
Ειδήσεις

Συνεχίζεται η παρουσία του περονόσπορου σε καλλιέργειες με ντομάτα θερμοκηπίου στις πρώιμες (με 5-7 σταυρούς) και μεσοπρώιμες (με 3-5 σταυρούς) καλλιέργειες, μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις στους νομούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, Σερβωτά Τρικάλων, Λάρισας και Φθιώτιδας. Ο παθογόνος μύκητας αρχίζει τον σχηματισμό εξανθήσεων όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία στο περιβάλλον των φυτών (υγρασία 80-95% και θερμοκρασίες 6-26ο C, …

22
Ειδήσεις

Η καρπόκαψα είναι ο σημαντικότερος εντομολογικός εχθρός της καρυδιάς και συναντάται σε μεγαλύτερους πληθυσμούς στις ζεστές πεδινές περιοχές. Έχει 2-3 γενεές το χρόνο. Τα ακμαία της πρώτης γενεάς εμφανίζονται κλιμακωτά από τα μέσα Απριλίου στις πιο θερμές περιοχές και από τις αρχές Ιουνίου στις ορεινές. Η δεύτερη μαζική έξοδος εκδηλώνεται από τα μέσα Ιουλίου και η τρίτη (όπου υπάρχει) …

31
Ειδήσεις

Στο παρόν δελτίο αναφέρονται οι σοβαρότερες ασθένειες και οι σημαντικότεροι εχθροί που είναι δυνατό να αντιμετωπίσει η τρυφερή βλάστηση της καλλιέργειας μήκους περίπου 8─15 εκ. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών είναι ιδιαίτερα ασταθείς, καθώς ακόμη και μέσα στο ίδιο 24ωρο, σύντομες περίοδοι καλοκαιρίας συνοδεύονται από ισχυρές μπόρες και γενικά ψυχρό, βροχερό, υγρό, ανεμώδη και …

41
Ειδήσεις

Αρκετές είναι οι ασθένειες των αμπελιών αυτό το διάστημα. Πιο αναλυτικά: Έντομα Πρόκειται για προνύμφες λεπιδοπτέρων, καθώς και ακμαία ωτιορρύγχων και άλλων κολεοπτέρων, που εμφανίζονται την εποχή αυτή και τρέφονται στους διογκωμένους και εκπτυσσόμενους οφθαλμούς (στάδια Β1─C3), τους οποίους και καταστρέφουν πλήρως. Η δραστηριότητά τους μπορεί να επεκτείνεται και αργότερα στη νεαρή βλάστηση. Σε χρονιές …

17
Ειδήσεις

Η καλλιέργεια της καρυδιάς αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στάδιο του λήθαργου. Με την απαιτούμενη προσοχή στο κλάδεμα και τη λίπανση, αλλά και τη λήψη βασικών προληπτικών μέτρων, μπορούν να περιοριστούν σοβαρά φυτοπροστατευτικά προβλήματα και να μεγιστοποιηθεί η παραγωγή. Κλάδεμα Το κλάδεμα καρποφορίας την εποχή αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Αφαιρείται κάθε ξερή βλάστηση, ενώ οι …

102
Ειδήσεις

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που πλήττουν τις ελιές αυτό το διάστημα. Πιο αναλυτικά: Καρκίνωση ή φυματίωση Το Βακτήριο προκαλεί καρκινώματα (όγκους) σε νεαρούς βλαστούς, κλάδους, στον κορμό, στις ρίζες, στο λαιμό και σπανιότερα σε φύλλα. Στα μικρής ηλικίας δένδρα όταν οι όγκοι προσβάλλουν έντονα τον κορμό ή βρίσκονται στο λαιμό ή τις …

19
Ειδήσεις

Πολλοί είναι οι εχθροί και οι ασθένειες που προσβάλλουν την ελιά αυτό το διάστημα. Πιο αναλυτικά: ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ (Spilocaea oleagina συν. Cycloconium oleaginum) Συμπτώματα: Ο μύκητας αυτή την εποχή προσβάλει κυρίως τα φύλλα, τους μίσχους των φύλλων, τους ποδίσκους των καρπών και σπανιότερα τους καρπούς. Εμφανίζεται κυρίως στην επάνω επιφάνεια των φύλλων προκαλώντας σε αυτά χαρακτηριστικές …

24
Ειδήσεις

Περοσνόσπορος (Pseudoperonospora cubensis) Αναμένεται η είσοδος του περονόσπορου στις καλλιέργειες με αγγουριές στις περιοχές των Νομών Καρδίτσας, Τρικάλων ,Μαγνησίας , Λάρισας και Φθιώτιδας  οπού επικρατήσαν έντονες βροχοπτώσεις. Συμπτώματα: Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται στρογγυλές ή γωνιώδεις κίτρινες κηλίδες και στην κάτω επιφάνεια του φύλλου σχηματίζονται υπόλευκες εξανθήσεις. Συνθήκες ανάπτυξης: Καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη …

19
Ειδήσεις

Σε αμπελώνες που βρίσκονται σε ιδιαίτερα υγρές περιοχές, όπου εμφανίζεται συχνά όψιμη προσβολή περονοσπόρου, συνιστάται ένας ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό ή ένα επιτρεπόμενο για την καλλιέργεια χαλκούχο σκεύασμα. Σκοπός του ψεκασμού είναι η καταστροφή των ωοσπορίων του μύκητα που σχηματίζονται στα φύλλα και δίνουν αργότερα τις ανοιξιάτικες μολύνσεις. Ασθένειες ξύλου Την εποχή αυτή και όσο …

25
Ειδήσεις

Αρκετές είναι οι ασθένειες που προσβάλουν τη φιστικά αυτό το διάστημα. Πιο αναλυτικά: Ψύλλα (Agonoscena pistaciae) Το έντομο διαχειμάζει ως ενήλικο σε ρωγμές του φλοιού, κάτω από πεσμένα φύλλα και σε άλλες προφυλαγμένες θέσεις του δενδρώνα. Για τη μείωση του διαχειμάζοντος πληθυσμού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έντονων προσβολών, συνιστάται: 1. Συλλογή και καταστροφή κάθε ξερού ή …

22
Ειδήσεις

Αναμένεται η είσοδος του περονόσπορου στις πρώιμες μεσοπρώιμες και όψιμες καλλιέργειες με πεπονιές μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, στα Σερβωτά Τρικάλων, καθώς και σε περιοχές των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας όπου υπάρχει η καλλιέργεια. Συμπτώματα: Εμφανίζονται πρώτα μικρές, κίτρινες στρογγυλές ή γωνιώδεις κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων ενώ στην κάτω επιφάνεια …

19
Ειδήσεις

Στις περιοχές των νομών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Σερβωτά Τρικάλων, Λάρισας και Φθιώτιδας, όπου επικράτησαν έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται περονόσπορος σε καλλιέργειες με υπαίθρια ντομάτα. Ο παθογόνος μύκητας του περονόσπορου αρχίζει τον σχηματισμό εξανθήσεων όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία στο περιβάλλον των φυτών (υγρασία 80-95% και θερμοκρασίες 6-26o C, με άριστη 18-22ο C). Όσοι παραγωγοί …

30
Ειδήσεις

H είσοδος του περονόσπορου στις πρώιμες μεσοπρώιμες και όψιμες καλλιέργειες με αγγουριές αναμένεται το επόμενο διάστημα. Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται στρογγυλές ή γωνιώδεις κίτρινες κηλίδες και στην κάτω επιφάνεια του φύλλου σχηματίζονται υπόλευκες εξανθήσεις μετά από την προσβολή περονόσπορου στις καλλιέργειες. Καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη και τη μετάδοση της ασθένειας είναι η …

31
Ειδήσεις

Αρκετές είναι οι ασθένειες που πλήττουν την υπαίθρια αγγουριά και χρειάζεται προσοχή. Πιο αναλυτικά: Ωϊδιο Είναι ασθένεια πού προκαλείται από τους μύκητες Leveillula tayrica, Erysiphe cichoracearu και Sphaerotheca fuliginea. Συνεχίζεται η εμφάνιση του ιωδίου σε καλλιέργειες με αγγουριές Συμπτώματα: Εμφάνιση μικρών, λευκών κηλίδων στην άνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων, στους μίσχους και στους βλαστούς, …

20
Ειδήσεις

Στις περιοχές όπου καλλιεργείται η βιομηχανική ντομάτα διαπιστώθηκε ότι συνεχίζεται η προσβολή από από το ωίδιο στις πρώιμες καλλιέργειες , μεσοπρώιμες και όψιμες καλλιέργειες τομάτας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του μύκητα και την μετάδοσή του. Συμπτώματα: Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες …

32
Ειδήσεις

Συνεχίζονται οι προσβολες από το ωιδίο στις καλλιέργειες με πεπονιές στους Νομούς Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Λάρισας και Φθιώτιδας. Συμπτώματα: Εμφανίζονται πρώτα μικρές, κιτρινωπές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων ενώ στην κάτω επιφάνεια εμφανίζεται λευκή εξάνθηση Αργότερα η εξάνθηση εμφανίζεται και στις δύο επιφάνειες του φύλου. Συνθήκες ανάπτυξης: Ο μύκητας είναι υποχρεωτικό παράσιτο, διαχειμάζει πάνω …

30
Ειδήσεις

Πολλές είναι οι ασθένειες που προσβάλουν την τομάτα θερμοκηπίου αυτό το διάστημα. Πιο αναλυτικά: Ωίδιο (Leveillula taurica) Διαπιστώσεις: Έναρξη προσβολής από το ωίδιο στις πρώιμες(7-10 σταυρούς) . και αναμένεται στις όψιμες (5-7 σταυρούς). Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του μύκητα και την μετάδοσή του. Συμπτώματα: Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων …

30
Ειδήσεις

Σε πολλές περιοχές οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών υπήρξαν αρκετά ασταθείς (δροσερές για την εποχή θερμοκρασίες, μικρής διάρκειας βροχοπτώσεις και υψηλή σχετική υγρασία), συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση της ασθένειας. Επισημαίνεται, ότι η μολυσματικότητα των φουζικλαδίων ευνοείται από βροχερό και υγρό καιρό και μετρίως υψηλές θερμοκρασίες. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των καρπών από …

22
Ειδήσεις

Οι παραγωγοί συστήνεται να παρακολουθούν ανελλιπώς την πορεία πτήσης των ακμαίων των εντόμων μέσω των φερομονικών παγίδων στις καλλιέργειές τους και να προβαίνουν σε συχνό δειγματοληπτικό έλεγχο προσβολής των καρπών και της βλάστησης από τις προνύμφες των εντόμων. Αύξηση του μέσου όρου συλλήψεων ακμαίων ανά ημέρα (με δύο φορές έλεγχο των παγίδων εβδομαδιαίως) ή / …

25
Ειδήσεις

Αναμένεται η είσοδος του περονόσπορου στις υπαίθριες καλλιέργειες επιτραπέζιας και βιομηχανικής ντομάτας μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την εξάπλωση του παθογόνου. Συμπτώματα: 1) Ακανόνιστου σχήματος περιοχές (κηλίδες λαδιού) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων οι οποίες γρήγορα αποκτούν καστανό–γκρίζο ή μαύρο χρώμα, ενώ στην κάτω επιφάνεια …

19
Ειδήσεις

Χαμηλά έως μέτρια επίπεδα συλλήψεων ενηλίκων (πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού διαπιστώνονται από το δίκτυο φερομονικών παγιδών στις καλλιέργειες βαμβακιού στις περισσότερες περιοχές της Λάρισας. Εξαίρεση αποτελεί η Τ.Κ. Τερψιθέας του Δ. Λαρισαίων και της Τ.Κ. Καλαμακίου του Δ. Κιλελέρ όπου εμφανίζονται σχετικά υψηλά επίπεδα συλλήψεων. Με βάση τις παρατηρήσεις από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν γεωπόνοι-φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές …

47