Tag Archive | "Γυναικών"

Tags: , ,

Νέα εποχή για το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Posted on 28 Δεκεμβρίου 2017 by admin

Ένα δίκαιο αίτημα του Δήμου Καρδίτσας και του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, που από το 1993 παρέχει σημαντικές υπηρεσίες υποστήριξης στις γυναίκες της περιοχής ικανοποιείται με την χρηματοδότησή του από το ΠΕΠ Θεσσαλίας.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος μαζί με τον Πρόεδρο του Κ.Γ.Κ. κ. Κλεομένη Γιαννέλο, την Αντιπρόεδρο του Κ.Γ.Κ. κ. Σωτηρία Μπακαλάκου και τη Δντρια του Κ.Γ.Κ. κ. Καίτη Βελεσιώτου σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν αναφέρθηκαν στην πολύμηνη και συστηματική προσπάθεια που καταβλήθηκε από τη Δημοτική Αρχή και τη Διοίκηση του Κέντρου, ώστε να ξεπεραστούν εμπόδια κυρίως γραφειοκρατικού χαρακτήρα που είχαν θέσει το Κέντρο εκτός χρηματοδότησης από το προηγούμενο ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα όσον αφορά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013,  όπως τόνισε ο Δήμαρχος η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), προχώρησε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ενός Δικτύου 61 Δομών πανελλαδικής κάλυψης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, ειδικότερα:

Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας στις έδρες ή/και στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις των Περιφερειών με αντικειμενικά πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη της χώρας με στόχο την υποστήριξη των γυναικών – θυμάτων βίας και την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η Καρδίτσα δεν πληρούσε τα πληθυσμιακά κριτήρια. Για το λόγο αυτό δεν είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο του ΕΠ  «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και να χρηματοδοτηθεί για τη λειτουργία του, αν και λειτουργούσε ανάλογη δομή υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας από το 2003. Οι δράσεις του Δικτύου Δομών -Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας- της ΓΓΙΦ,  συνεχίζουν να συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και σε συνέχεια των παραπάνω δράσεων που υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Για να μην χαθεί και η τρέχουσα προγραμματική περίοδος υπήρξε έντονη κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής και της Διοίκησης του Κ.Γ.Κ.

Στο χρονικό αυτών των ενεργειών και παρεμβάσεων που προηγήθηκαν της πρόσκλησης αναφέρθηκε ο κ. Αλεξάκος

– Αρχικά υπήρξε η  πρόταση -απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΚΓΚ κ. Κλ.Γιαννέλου για την περαιτέρω διαδικασία μετά από διαβούλευση με το Δήμαρχο Καρδίτσας, την Αντιπρόεδρο του ΚΓΚ και τη Διευθύντρια του ΚΓΚ

– Στάλθηκε στη συνέχεια επιστολή υπογεγραμμένη από το Δήμαρχο Καρδίτσας προς τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, κ. Κούβελα Φωτεινή.

– Ακολούθησε τον Ιανουάριο του 2016 συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Ισότητας κ. Φωτεινή Κούβελα του Δημάρχου, της κ. Μπακαλάκου και της κ  Βελεσιώτου, στην οποία και παρουσίασαν το θέμα της μη χρηματοδότησης του ΚΓΚ την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και αναζητήθηκαν τρόποι άρσης της υφιστάμενης κατάστασης. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι Βουλευτές Καρδίτσας του Σύριζα.

– Η Γενική Γραμματέα Ισότητας έστειλε στη επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, στην οποία εκτίθεται το θέμα και προτείνεται η δημοσίευση πρόσκλησης

– Ακολούθησαν συνεχείς διαβουλεύσεις και συναντήσεις , μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών φορέων της Περιφέρειας και της ΕΥΔ του ΠΕΠ Θεσσαλίας, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Δήμου και του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, τόσο σε επίπεδο πολιτικών αρχών και διοίκησης, όσο και σε επίπεδο στελεχών.

-Το στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας κ. Αγγελική Παπάζογλου, σε επίσκεψη στην Καρδίτσα, ενημερώνεται από τη Διευθύντρια του ΚΓΚ Καίτη Βελεσιώτου, λεπτομερώς για τη δραστηριότητα του ΚΓΚ, τις υπηρεσίες που αυτό παρέχει 25 χρόνια στις γυναίκες της περιοχής. Η κ. Παπάζογλου ενημερώνεται ενδελεχώς τη ΓΓΙΦ.

-Η Διευθύντρια του ΚΓΚ συναντά στο γραφείο του τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη, τον οποίο ενημερώνει διεξοδικά για το ΚΓΚ, για την υφιστάμενη κατάσταση, για την «αδικία» της μη δημοσίευσης πρόσκλησης για το ΚΓΚ, το οποίο λειτουργεί από το 1992, λειτουργεί ανάλογη δομή υποστήριξης γυναικών από το 2003 και είναι το μοναδικό, με αυτόνομο θεσμικό πλαίσιο ως Νομικό πρόσωπο, κέντρο γυναικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Ακολουθεί μέρος από τις προαπαιτούμενες  ενέργειες, για τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Παρευρίσκονται οι Βουλευτές Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ και Νομικοί Σύμβουλοι του Υπουργού.

– Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εξειδικεύει την πρόσκληση και με τη ΓΓΙΦ προτείνουν την έγκριση της από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

-Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 εγκρίνει την πρόταση

-Δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στις 22/12/2017.  Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της Δομής για τη Συμβουλευτική υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας στην πόλη της Καρδίτσας από το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, για διάρκεια 3 έτη, σύμφωνα με σχετική πρόταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), ουσιαστικά ένταξης του ΚΓΚ στο δίκτυο των δομών της, και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

Ουσιαστικά με την ένταξη του ΚΓΚ στο δίκτυο των  Δομών πανελλαδικής κάλυψης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας ανοίγει όπως είπε ο Δήμαρχος ο δρόμος να συνεχιστεί η χρηματοδότησή του και από το επόμενο ΕΣΠΑ.

Κλείνοντας  κ. Αλεξάκος ευχαρίστησε τον κ. Γιαννέλο την κ. Μπακαλάκου και την κ. Βελεσιώτου για την συνεργασία και τη συτηματική προσπάθεια διεκδίκησης της ικανοποίησης του αιτήματος, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σπ. Λάππα, Χρ. Κατσιαβριά- Σιωροπούλου και Παν. Βράντζα, την ΓΓΙΦ κ. Κούβελα και το στέλεχος της ΓΓΙΦ κ. Παπάζογλου, τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη, τον Περιφερειάρχη κ. Κων. Αγοραστό και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής για την υποστήριξη, την κατανόηση  και τη συνεργασία.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μήνυμα του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για την 8η Μάρτη

Posted on 07 Μαρτίου 2017 by admin

Εορτάζεται στις  8 Μαρτίου κάθε έτους η μέρα αυτή σε ανάμνηση της μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857, από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες διαμαρτυρήθηκαν για τις απάνθρωπες  συνθήκες εργασίας και τους χαμηλούς τους μισθούς.

Δυο χρόνια αργότερα, οι γυναίκες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις οργάνωσαν το πρώτο εργατικό σωματείο γυναικών και συνέχισαν στον αγώνα για τη χειραφέτησή τους. Η ίδια ημερομηνία επιλέχτηκε τα επόμενα χρόνια από τις γυναίκες να διαμαρτυρηθούν για τις κακές συνθήκες εργασίας και για να ζητήσουν την ισότητα των φύλων.

Το 1908 παρέλασαν 15.000 γυναίκες στους δρόμους της Νέας Υόρκης ζητώντας λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερους μισθούς και δικαίωμα ψήφου. Υιοθέτησαν το σύνθημα «Ψωμί και τριαντάφυλλα», με το ψωμί να συμβολίζει την οικονομική ασφάλεια και τα τριαντάφυλλα την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η άτυπη μέχρι τότε ημέρα της γυναίκας γιορτάστηκε επίσημα στις 8 Μαρτίου του 1909 στις ΗΠΑ και δυο χρόνια αργότερα καθιερώθηκε από την Σοσιαλιστική Διεθνή ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Θεσμοθετήθηκε το 1977 από τον ΟΗΕ, ο οποίος κάλεσε όλες τις χώρες του κόσμου να γιορτάσουν την ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών και την διεθνή ειρήνη.

Είναι μια ημέρα κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία. Παραδοσιακά ενώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών διαδηλώνουν σε όλο τον κόσμο για να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους για την βελτίωση της θέσης τους.

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της πορείας για τη διασφάλιση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς επίσης και της προσπάθειας για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων, έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προόδου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό  επίπεδο. Η συμβολή των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμικών οργάνων, σε συνδυασμό με τη δράση μη κυβερνητικών γυναικείων οργανώσεων, έχουν επιτύχει την εδραίωση και ενίσχυση των γυναικών και την κατοχύρωση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων.

Πράγματι, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο μέρος της εθνικής και της ευρωπαϊκής πολιτικής και αναγνωρίζεται ως ουσιώδης παράγοντας για την οικονομική της ανάπτυξη και την κοινωνική της συνοχή. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες δυστυχώς παραμένουν.

Για παράδειγμα, ο επαγγελματικός διαχωρισμός στην αγορά εργασίας, η

φτώχεια, η οποία ακόμη είναι γένους θηλυκού, τα  αυξημένα ποσοστά γυναικείας ανεργίας, η υποεκπροσώπηση των γυναικών στις δομές λήψης αποφάσεων, η βία κατά των γυναικών, μας αποδεικνύουν ότι βρισκόμαστε μακριά από την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και ότι τα προαναφερόμενα προβλήματα υπονομεύουν σε διαρκή βάση τα δικαιώματα τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Βέβαια, όπως όλοι γνωρίζουμε η εφαρμογή της νομοθεσίας δεν είναι από μόνη της επαρκής για την προαγωγή της ισότητας των φύλων στην πράξη. Για τον λόγο αυτό, έχουν καταβληθεί και εξακολουθούν να καταβάλλονται έως και σήμερα, προσπάθειες για την προώθηση ειδικών μέτρων πολιτικής, μέσα από δράσεις ευρωπαϊκών, αλλά και εθνικών προγραμμάτων, με απώτερο στόχο την ουσιαστική προαγωγή της ισότητας.

Το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία, την ασφάλεια, την ισότιμη προστασία από τους νόμους, την ισότητα στον γάμο και τις οικογενειακές σχέσεις, την αξιοπρεπή διαβίωση και την ικανοποιητική ποιότητα ζωής, τις δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και το υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας αποτελεί σταθερό, πάγιο και ουσιαστικό αιτούμενο για την πρόοδο των γυναικών.

Όλα τα παραπάνω- με ένα πλήθος ενεργειών- υποστηρίζει από το 1992 το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας. Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, έχει ως στόχο την υποστήριξη όλων των γυναικών, χωρίς κανένα διαχωρισμό. Κύριο μέλημα του είναι η διαρκής λειτουργία ενός «δικτύου» ατόμων –στελεχών και φορέων, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι «βέλτιστες» και οι αποτελεσματικότερες για τις γυναίκες που απευθύνονται σ’ αυτό.

Πεποίθηση όλων μας είναι ότι σε κάθε σύγχρονη, δημοκρατική χώρα η ισότητα αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στόχο αυτής.

 

 

8 Μάρτη 2017

Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συμμετοχή του Κέντρου Γυναικών σε Ευρωπαϊκό έργο

Posted on 09 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Στην οικονομική ενίσχυση των γυναικών που είναι θύματα βίας, στην οικονομική τους ενδυνάμωση και στη βελτίωση των υπηρεσιών των Συμβουλευτικών Κέντρων και καταφυγίων σ’ όλη την Ευρώπη,  στοχεύει το Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο WEGO! Women Economicindipendence & Growth Opportunity, το οποίο υλοποιεί το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, με άλλους 14 οργανισμούς από την υπόλοιπη Ευρώπη και συντονιστή οργανισμό, την οργάνωση Action Aid της Ιταλίας.

Σήμερα, μία στις τέσσερις γυναίκες έχει πέσει θύμα σωματικής ή ψυχολογικής βίας από το σύντροφο της στη διάρκεια της ζωής της. Στο «πλευρό» αυτών ακριβώς των γυναικών θέλει να σταθεί το πρόγραμμα, με στόχο τα καταφύγια και τα Κέντρα Υποστήριξης των Γυναικών να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις ανάγκες τους και να προσφέρουν τη διέξοδο που χρειάζονται οι γυναίκες αυτές  για να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά.

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας είναι το μοναδικό Κέντρο Στήριξης Γυναικών που συμμετέχει στο πρόγραμμα και στις δράσεις του από την Ελλάδα.

Η πολύτιμη τεχνογνωσία του ΚΓΚ  θα συμβάλει στο σχεδιασμό ενός οδηγού που θα εστιάζει στις καλές πρακτικές και στις καινοτόμες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν τα ίδια τα καταφύγια και τα κέντρα υποστήριξης των γυναικών στην οργάνωση των προγραμμάτων τους κατά της βίας.

Επίσης θα λάβει μέρος στην έρευνα και στην στατιστική ανάλυση για την οικονομική κατάσταση των γυναικών θυμάτων βίας που έχουν πρόσβαση στα Συμβουλευτικά Κέντρα, θα βοηθήσει στην δημιουργία νέων προγραμμάτων οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών αυτών, θα πάρει μέρος στις διεθνείς συναντήσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και εκπαίδευσης των στελεχών του.

Στη σελίδα του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας www.wck.gr υπάρχει ο σύνδεσμος WE GO, στο τέλος της αρχικής σελίδας, στον οποίο μπορούν να αναζητηθούν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δράσεις του. Το πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια υλοποίησης, χρόνος στον οποίο πρέπει να δημιουργηθούν, να δοκιμασθούν, να αξιολογηθούν και να αρχίσουν να εφαρμόζονται οι προτεινόμενες καινοτόμες πρακτικές.

 

 

Comments (0)

Tags: , , ,

Έναρξη εγγραφών στον Χώρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Κέντρου Γυναικών

Posted on 19 Αυγούστου 2016 by admin

Ο Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών λειτουργεί τις απογευματινές ώρες από το 1993 και προσφέρει τις υπηρεσίες του στις μητέρες και στις οικογένειες τους,  που έχουν ανάγκη ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον για τη φροντίδα, τη φύλαξη και τη δημιουργική απασχόληση των μικρών παιδιών τους.

Στον ΧΔΑΠ, η έμφυτη τάση των παιδιών για παιχνίδι, αλλά και οι ατομικές ικανότητες του κάθε παιδιού χωριστά, βρίσκουν το χώρο τους.

Καθημερινά τα παιδιά παίζουν παιχνίδια ρόλων, παραδοσιακά, μουσικοκινητικά, παιχνίδια με οικοδομικό υλικό, νοητικά παιχνίδια. Το θεατρικό παιχνίδι, η δραματοποίηση, η παντομίμα, το κουκλοθέατρο, η εικαστική αγωγή, η μουσικοκινητική αγωγή, η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχουν πολύ σημαντική θέση στην καθημερινή τους «εκπαίδευση».

Σε ένα περιβάλλον αγάπης, χαράς και ασφάλειας, με γνώμονα τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού, αναπτύσσεται η εμπιστοσύνη στις ατομικές ικανότητες, η ενθάρρυνση της δημιουργίας φιλικών σχέσεων. Αυτή η αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται όταν τα παιδιά δρουν σε ομάδες, προωθεί την κοινωνικοποίηση και τη συνολική τους ανάπτυξη, αφού μαθαίνουν να συνεργάζονται, να ακούν το ένα το άλλο, να αναλαμβάνουν ρόλους,  να ιεραρχούν προτεραιότητες.

Ο ΧΔΑΠ υποστηρίζει όλες τις μητέρες της περιοχής. Παρέχει τις υπηρεσίες του στις εργαζόμενες, στις επικεφαλής μονογονεϊκών οικογενειών, στις μητέρες που επιμορφώνονται, στις άνεργες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας, από 2,5 ετών.

Για το σχολικό έτος 2016 – 2017, ο ΧΔΑΠ έχει τη δυνατότητα υποδοχής παιδιών προσχολικής ηλικίας, κατηγορία Α.2, μητέρων ωφελούμενων της δράσης (κάτοχοι voucher)  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».

Στεγάζεται στην Αλεξάνδρου Παναγούλη 1, στην Καρδίτσα.

Πληροφορίες-αιτήσεις νέων εγγραφών από τη Δευτέρα 22/8/2016, εργάσιμες ώρες καθημερινά.

1) ΧΔΑΠ, Αλεξάνδρου Παναγούλη 1, 43100 Καρδίτσα, τηλ: 2441023214

2) Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα τηλ. 2441077122/ 71594/75141

Comments (0)

Tags: , ,

Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίτσας για τους παιδικούς σταθμούς

Posted on 18 Ιουλίου 2016 by admin

Αυτό το διάστημα γίνονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τη φιλοξενία παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ. Αγωνία, ανασφάλεια κι ερωτηματικά για τα νέα ζευγάρια, τις λαϊκές οικογένειες, για μια θέση στον παιδικό σταθμό, αλλά και για τις συνθήκες λειτουργίας κάθε σταθμού.

Ιδιαίτερα φέτος, με το μειωμένο κονδύλι του προγράμματος ΕΣΠΑ και με τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά το δικαίωμα των παιδιών από τις εργατικές-λαϊκές οικογένειες στην προσχολική αγωγή. Πιο συγκεκριμένα:

 1. oΜε απόφαση της κυβέρνησης, από εδώ και στο εξής, η χρηματοδότηση, που προβλέπεται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για τη φιλοξενία παιδιών, δε θα δίνεται στους παιδικούς σταθμούς, αλλά απευθείας στον κάθε «ωφελούμενο» ξεχωριστά, δηλαδή στους γονείς. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τελευταία στιγμή, ο κάθε γονιός θα αναζητά μόνος του τον παιδικό σταθμό που θα στείλει το παιδί του. Επιπλέον, μέσα από αυτή τη διαδικασία οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί πριμοδοτούνται καθώς χιλιάδες γονείς θα προτιμήσουν πιθανότατα τους ιδιωτικούς έναντι των δημοτικών σταθμών. Ταυτόχρονα, οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί δε θα μπορούν να προγραμματίσουν τη λειτουργία τους, καθώς μέχρι τελευταία στιγμή δε θα ξέρουν πόσα παιδιά πρόκειται να φιλοξενήσουν, επομένως, δε θα μπορούν και να χρηματοδοτηθούν ή να προσλάβουν το απαραίτητο προσωπικό. Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα στερηθούν δηλαδή σημαντικούς πόρους αλλά και προσωπικό, δεδομένου ότι η χρηματοδότησή τους εξαρτάται πλέον σε μεγάλο ποσοστό από τη λειτουργία του προγράμματος ΕΣΠΑ.
 2. oΗ κυβέρνηση μειώνει το σχετικό voucher ανά ωφελούμενο κατά 5%, προκειμένου προφανώς να εξοικονομήσει χρήματα και να κερδίσει μερικές θέσεις, με αρνητικές όμως συνέπειες στις υπηρεσίες που θα παρέχονται. Θυμίζουμε ότι αντίστοιχες περικοπές στο voucher που έχουν γίνει κατά καιρούς, οδήγησαν σε περικοπές στη μεταφορά, στις εξωσχολικές δραστηριότητες, αλλά και στη σίτιση των παιδιών. Πολλοί ιδιωτικοί σταθμοί, για παράδειγμα, καλούσαν τους γονείς να φέρνουν οι ίδιοι το φαγητό των παιδιών τους.
 3. oΚαταργείται ο περιορισμός που ίσχυε και σύμφωνα με τον οποίο μία δομή μπορούσε να φιλοξενήσει έως και το 70% των θέσεών της μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Πλέον, έως και το 100% των θέσεων μιας δομής μπορεί να καλύπτεται από τους δικαιούχους του προγράμματος. Στην πράξη, αυτό συνεπάγεται νέο αποκλεισμό για τα παιδιά λαϊκών οικογενειών ή για τα παιδιά δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Τι θα γίνουν λοιπόν τα υπόλοιπα νήπια, που μένουν εκτός του προγράμματος ΕΣΠΑ; Είτε θα πρέπει ένας γονιός ή συγγενής να παραμείνει στο σπίτι και να τα προσέχει, είτε να μπει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να πληρωθούν τα τροφεία στους δημοτικούς ή τα δίδακτρα στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Αντίστοιχα, θα πολλαπλασιαστούν οι περιπτώσεις που οι δημοτικές αρχές, με βάση τις κατευθύνσεις κυβέρνησης και Περιφερειών, καλούν τους γονείς να αναλάβουν με διάφορους τρόπους ένα μέρος του κόστους της λειτουργίας των παιδικών σταθμών (π.χ. πληρωμή συμβασιούχων μέσα από την αύξηση των τροφείων, εθελοντισμός, ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ.).

Οι επιχειρούμενες αλλαγές επιβεβαιώνουν ότι επιδίωξη της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η μετατροπή της προσχολικής αγωγής -ενός συλλογικού δηλαδή κοινωνικού δικαιώματος που θα έπρεπε να είναι υποχρέωση του κράτους- σε ατομική υπόθεση της κάθε οικογένειας.

Δε θυσιάζουμε τα δικαιώματα των παιδιών μας!

 Νέες μητέρες, νέοι γονείς,

Η προσχολική αγωγή δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασική ανάγκη για τη λαϊκή οικογένεια και ταυτόχρονα απαραίτητη για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση του παιδιού. Και ως τέτοια πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται. Απαιτεί ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, πλήρως εξοπλισμένο σε υλικοτεχνική υποδομή, πλήρως στελεχωμένο με προσωπικό, με σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με την ηλικία των παιδιών, έτσι ώστε να βοηθηθεί το κάθε παιδί να αναπτυχθεί σωματικά, πνευματικά, κοινωνικά.

Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίτσας, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, ενώνουμε τη φωνή μας με τις εργαζόμενες, άνεργες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες, με τα νέα ζευγάρια των λαϊκών οικογενειών. Παλεύουμε μαζί με τις εργαζόμενες στους παιδικούς σταθμούς, μαζί με τους γονείς, με όλους τους εργαζόμενους, με τοπικές κινητοποιήσεις για τα άμεσα προβλήματα των παιδικών σταθμών που προκύπτουν σε κάθε περιοχή αλλά και με κεντρικές παρεμβάσεις.

ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

 • Να γίνουν δεκτά στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς όλα τα παιδιά –Ελλήνων και μεταναστών– χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Να καταργηθούν τα τροφεία και κάθε είδους οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς. Να σταματήσουν οι εκβιασμοί από τις δημοτικές αρχές σε όσους γονείς δεν μπόρεσαν ν’ ανταποκριθούν στο κόστος των τροφείων.
 • Να μη γίνει καμιά απόλυση. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους τους εργαζόμενους, με 6ωρο, 5ήμερο, 30ωρο.
 • Αποκλειστικά κρατικούς – δημόσιους – δωρεάν – σύγχρονους – ασφαλείς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, με κτιριακή επάρκεια, καταλληλότητα, υποδομή, επάρκεια και ποιότητα φαγητού.
 • Μόνιμο, εξειδικευμένο κι επαρκές προσωπικό, με ενιαίο φορέα προσχολικής αγωγής που ν’ ανήκει στο υπουργείο Παιδείας, με ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ηλικιακές ανάγκες βρεφών και νηπίων.
 • Άμεση κρατική επιχορήγηση στους δήμους για ν’ αντιμετωπιστεί η σημερινή εκρηκτική κατάσταση.

Για σένα γυναίκα, υπάρχει ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίτσας στη γειτονιά σου, που παλεύει διαχρονικά για το δικαίωμα των παιδιών μας στην προσχολική αγωγή, στη μόρφωση, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στις διακοπές.

Έλα να μας γνωρίσεις και ν’ αγωνιστούμε μαζί!

Comments (0)

Tags: , ,

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 η χρηματοδότηση της συνέχισης των Κέντρων Συμβουλευτικής γυναικών

Posted on 27 Απριλίου 2016 by admin

Εντάχθηκαν, με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» οι 4 παρακάτω πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 1.389.570 €:

 

 • «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στην Θεσσαλία / Δήμος Τρικκαίων», προϋπολογισμού 500 € με Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας τον Δήμο Τρικκαίων

 

 • «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο / Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας», προϋπολογισμού 550 € με Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

 

 • Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου», προϋπολογισμού 594 με δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας  τον Δήμο Βόλου

 

 • «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Λαρισαίων», προϋπολογισμού 926 € με Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας τον Δήμο Λαρισαίων.

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε η ένταξη των 4 πράξεων στο Πρόγραμμα με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Η χρηματοδότηση αφορά στην συνέχιση της λειτουργίας για 3(τρία) έτη των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας για την καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών που χωροθετούνται στην  Θεσσαλία και περιλαμβάνονται στο Δίκτυο εξήντα μία (61) Δομών πανελλαδικής κάλυψης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας που δημιούργησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, χρηματοδοτήθηκαν κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 και για τις οποίες πραγματοποιήθηκε Μελέτη Αποτίμησης της λειτουργίας τους από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Η λειτουργία των συγκεκριμένων Κέντρων θα γίνει με αντίστοιχους όρους ως προς το προσωπικό τους και τις μη μισθολογικές δαπάνες τους  με αυτούς της λειτουργίας τους στην περίοδο 2007-2013.

 

Στόχος των Συμβουλευτικών Κέντρων είναι η παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και η υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Η αρωγή πραγματοποιείται με Δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης, προώθησης στην απασχόληση, δικτύωσης  καθώς και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Οι Ξενώνες Φιλοξενίας εξακολουθούν να στοχεύουν στην παροχή φιλοξενίας, ασφάλειας, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης στις γυναίκες – θύματα βίας και στα παιδιά τους, στην διευκόλυνση στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται, καθώς και στην διευκόλυνση της πρόσβασης σε νομική συμβουλευτική με παραπομπή τους στα Συμβουλευτικά Κέντρα.

Ωφελούμενες από την παρέμβαση είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.). Στην περίπτωση των Ξενώνων Φιλοξενίας ωφελούμενοι είναι και τα παιδιά των γυναικών θυμάτων βίας. Επισημαίνεται ότι δεν τίθεται κατ’ αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών.

Η ένταξη των πράξεων στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, έρχεται σε συνέχεια συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) και τις υπηρεσίες συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, έχοντας ολοκληρώσει και τη διαβούλευση που προβλέπεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στόχευσης του Προγράμματος και ειδικότερα του Θεματικού Στόχου 9 που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ.           

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Φεβρουάριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829