Tag Archive | "ΔΕΥΑ"

Tags: , , , ,

Έργο πνοής για την ύδρευση διεκδικεί η ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Posted on 11 Ιανουαρίου 2021 by admin

Ένα πολύ μεγάλο έργο προωθεί η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Καρδίτσας. Το έργο μετά την εκτέλεσή του αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα της ύδρευσης στο Δήμο. Πρόκειται για έργο συνολικού ύψους 10,54 εκ. ευρώ και η σχετική πρόταση ήδη έχει κατατεθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών. Εξάλλου τόσο η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ όσο και η Δημοτική Αρχή εργάζονται στην κατεύθυνση της έγκρισης της πρότασης. Τα προτεινόμενα έργα στοχεύουν στην επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας.  Η προτεινόμενη πράξη αφορά σε τρία έργα για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης στην πόλη και σε τοπικές κοινότητες. Ειδικότερα περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ψηφιακών υδρομέτρων στις υποδομές της ΔΕΥΑ Καρδίτσας, την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην πόλη και την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Κοινοτήτων Παλαιοκκλησίου, Αγιοπηγής και Ρούσσου.

Δήλωση Κ. Παπαλού, προέδρου της ΔΕΥΑΚ

Μετά την υποβολή του σχετικού φακέλου ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Παπαλός δήλωσε: «Η ΔΕΥΑΚ σχεδιάζει ένα έργο που θα αλλάξει ριζικά το κομμάτι της ύδρευσης στο Δήμο Καρδίτσας. Είναι ένα έργο με το οποίο θα διασφαλίζει επάρκεια πολύ καλής ποιότητας πόσιμου νερού, προστασία του υδατικού αποθέματος  με τον έλεγχο των διαρροών και την ελαχιστοποίηση της ποσότητας του κατασπαταλούμενου νερού  και θα μειώνει τα λειτουργικά έξοδα.  Επίσης θα επιφέρει μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού της επιχείρησης. Τέλος θα έχει θετικές  επιπτώσεις στην απασχόληση κυρίως κατά την κατασκευή των έργων, λόγω της ζήτησης εργατικού προσωπικού για την κατασκευή των νέων δικτύων ύδρευσης και την εγκατάσταση των ψηφιακών υδρομέτρων. Πρόκειται για έργο μείζονος σημασίας καθώς βελτιώνει σημαντικά τις υποδομές στην ύδρευση. Θα πρέπει να τονίσω ότι η προσπάθεια για τηλεμετρία ξεκίνησε πιλοτικά το 2013 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα από τις κατά καιρούς διοικήσεις της ΔΕΥΑΚ. Επίσης θέλω να τονίσω ότι στις συνοικίες «Ζαχαριώτες» και «Καμινάδες» εκτελούνται ήδη έργα ομβρίων και ακαθάρτων. Έτσι με την εκτέλεση και των έργων ύδρευσης θα έχουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο επίπεδο των υποδομών. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα εγκριθεί η πρόταση μας και σύντομα το έργο θα μπει σε τροχιά υλοποίησης».

Δήλωση του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκου

Σχετικά με την πρόταση της ΔΕΥΑΚ ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος δήλωσε: «Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να συζητούμε για ένα έργο που αφορά στην ύδρευση στην πόλη και σε χωριά της Καρδίτσας. Το έργο που διεκδικεί η ΔΕΥΑΚ, ύψους 10,54 εκ. ευρώ, είναι μια πολύ μεγάλη παρέμβαση στο επίπεδο των υποδομών. Εφόσον πετύχουμε την έγκρισή του θα επιλύσουμε μια σειρά χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το δίκτυο ύδρευσης. Σε ότι αφορά το όφελος θα είναι πολλαπλό καθώς θα καταφέρουμε να παρέχουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες στους δημότες μας, μεγάλη εξοικονόμηση ανθρώπινων και περιβαλλοντικών πόρων και γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας πόσιμου ύδατος. Συνεχίζουμε σε αγαστή συνεργασία με όλους τους θεσμικούς παράγοντες του Δήμου, της Αυτοδιοίκησης και της Κυβέρνησης να διεκδικούμε το καλύτερο για την Καρδίτσα».

Ψηφιακά υδρόμετρα στο δίκτυο της ΔΕΥΑΚ

Το υποέργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ψηφιακών υδρομέτρων στις υποδομές της ΔΕΥΑ Καρδίτσας. Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει :

 • Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης – Ψηφιακά υδρόμετρα (Τ.Σ.Ε.Κ.),
 • την προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.),
 • την επέκταση/αναβάθμιση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης επιπλέον εξοπλισμού (Hardware) και λογισμικών (Software) και
 • την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.670.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην πόλη

Το υποέργο αφορά στην επέκταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καρδίτσας με την κατασκευή δικτύων σε περιοχές εντός σχεδίου της πόλης και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές:

– Βόρεια της πόλης της Καρδίτσας, μεταξύ των οδών Ποσειδώνος και Θεοκρίτου,

– Συνοικία Καμινάδων, μεταξύ των οδών Κατσαντώνη και Τιτανίου, και

– Συνοικία Ζαχαριωτών (δυτικά της Περιφερειακής οδού)

Στο πλαίσιο του έργου θα τοποθετηθεί συνολικό μήκος αγωγών 17.540μ. Οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο ΡE 100 . Επίσης, θα τοποθετηθεί και όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός για την ορθή λειτουργία του δικτύου (δικλείδες, εξαρμώσεις, μετρητές κλπ).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.315.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των δικτύων σε Παλαιοκκήσι, Αγιοπηγή και Ρουσσο

Το υποέργο αφορά στην βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Κοινοτήτων Παλαιοκκλησίου, Αγιοπηγής και Ρούσσου και την κατασκευή των έργων διασύνδεσης των οικισμών με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Καρδίτσας.

Στο πλαίσιο του έργου θα τοποθετηθεί συνολικό μήκος αγωγών 28.195μ. Οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο ΡE 100 διαμέτρου. Επίσης, θα τοποθετηθεί και όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός για την ορθή λειτουργία του δικτύου (δικλείδες, εξαρμώσεις, μετρητές κλπ).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.500.000,00 € πλέον ΦΠΑ

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παρέμβαση του ΕΒΕ για τις οφειλές επιχειρήσεων στη ΔΕΥΑΚ

Posted on 15 Μαΐου 2020 by admin

Αγαπητέ κ Πρόεδρε, Αντιμετωπίζοντας τη νέα κανονικότητα, οφείλουμε να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και να τις  διευκολύνουμε με κάθε τρόπο, έτσι ώστε η επαναλειτουργία τους να γίνει ομαλά και με τα λιγότερα προβλήματα.

Αντιλαμβανόμενοι τον κοινωνικό σας ρόλο, παρακαλούμε αυτήν την περίοδο να μην προχωρήσετε σε καμία προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης λόγω οφειλών των επιχειρήσεων, μέχρι 30/9/2020. Επιπλέον, μεριμνήστε ώστε οι διακανονισμοί οφειλών να παραμείνουν ενεργοί, ακόμα και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής της δόσης.

Με τον τρόπο αυτό προσφέρετε πολύτιμη βοήθεια στις τοπικές επιχειρήσεις και αποδεικνύετε έμπρακτα τη στήριξή σας.

Αναμένοντας την άμεση ανταπόκριση σας στο αίτημα μας, σας ευχαριστούμε.

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παρέμβαση του Γ. Κωτσού στον ΥΠΕΣ για οικονομικά προβλήματα των ΔΕΥΑ λόγω πανδημίας

Posted on 24 Μαρτίου 2020 by admin

Παρέμβαση στο Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο έκανε ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός για τα οξυμμένα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα οι ΔΕΥΑ ιδιαίτερα της Ελληνικής περιφέρειας, λόγω μεγάλης πτώσης των εσόδων τους από τα αυστηρά περιοριστικά και απαγορευτικά μέτρα που ελήφθησαν αναγκαστικά για την αποφυγή μετάδοσης στην κοινότητα του θανατηφόρου ιού GOVID 19.

Ο Βουλευτής στη σχετική αναφορά του στον Υπουργό, όπου καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις αντιμετώπισης του σοβαρού ζητήματος που έχει προκύψει, επισημαίνει τα παρακάτω:

«Κύριε Υπουργέ

Και οι ΔΕΥΑ εισέρχονται στην οικονομική περιδίνηση που προκάλεσε στη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσμο η πανδημία του COVID 19 «Κορωνοϊού».

Πολλές δημοτικές επιχειρήσεις στελεχώνονται από διοικητικό προσωπικό μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ. Τα άτομα αυτά αποτελούν ευπαθείς ομάδες και αναγκαστικά απέχουν από τον χώρο εργασίας τους βοηθώντας μόνο εξ αποστάσεως με τηλεργασία, όταν αυτή είναι δυνατόν να επιτευχθεί.

Ταυτόχρονα, όλες οι εργαζόμενες μητέρες με τέκνα που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού λόγω αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Το αποτέλεσμα είναι αυτό τα διάστημα οι ΔΕΥΑ να έχουν απογυμνωθεί από διοικητικό προσωπικό και να υπολειτουργούν.

Συγχρόνως επήλθε τεράστια μείωση στα έσοδά τους καθώς τα ταμεία (λόγω υποστελέχωσης για τους παραπάνω λόγους) είναι κλειστά, ενώ ο κόσμος έχει περιορίσει στο ελάχιστο τις μετακινήσεις του μετά και την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών.

Βεβαίως δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών, ή πληρωμών στα ταμεία τραπεζών, αλλά δυστυχώς σε αυτή τη λύση ανάγκης είναι ικανή και έχει τις γνώσεις να προσφύγει ειδικά στην Ελληνική περιφέρεια, μικρή μερίδα καταναλωτών.

Κύριε Υπουργέ

Οι ΔΕΥΑ στηρίζονται στον ανταποδοτικό τους χαρακτήρα και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο αναπόφευκτος μηδενισμός των εσόδων σε κάθε μία από αυτές επιφέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην εύρυθμη λειτουργία τους, διότι τα έξοδα «τρέχουν» και πρέπει να καλυφθούν άμεσα.

Ενδεικτικός των δυσβάστακτων οικονομικών υποχρεώσεων στις οποίες αδυνατούν πλέον να ανταπεξέρχονται οι ΔΕΥΑ ιδιαίτερα της περιφέρειας, είναι ο παρακάτω κατάλογος πάγιων εξόδων τους:

 1. Ηλεκτρικό ρεύμα αντλιοστασίων ύδρευσης και βιολογικών καθαρισμών (με το πάντα αυστηρό τιμολόγιο που ισχύει για τις ΔΕΥΑ από την ίδρυσή τους).
 2. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών).
 3. Προμήθεια νερού από Συνδέσμους Ύδρευσης για την τροφοδοσία οικισμών.
 4. Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την επισκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης.
 5. Προμήθεια καυσίμων.
 6. Προμήθεια απολυμαντικών μέσων (χλωρίωση νερού).
 7. Επισκευές και συντηρήσεις λόγω βλαβών στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των αντλιοστασίων ύδρευσης (ανταλλακτικά αντλιών, ηλεκτρολογικών πινάκων αντλιοστασίων κ.ο.κ.).
 8. Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών (δειγματοληψίες νερού, λογιστική υποστήριξη, συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού).

Κύριε Υπουργέ

Με βάση τη ενημέρωση που έχω από τα προεδρεία των ΔΕΥΑ του Νομού Καρδίτσας, κάποιες από αυτές τις δημοτικές επιχειρήσεις σε μικρούς Δήμους βρίσκονται ήδη σε κατάσταση απόγνωσης λόγω της εξάντλησης των ταμειακών διαθέσιμών τους και ο κίνδυνος ξαφνικού οικονομικού «θανάτου» τους είναι ορατός.

Επικαλούμενος την αποδεδειγμένη ευαισθησία σας για τη γρήγορη επίλυση των προβλημάτων στους ΟΤΑ, απευθύνω έκκληση να παρέμβετε άμεσα ώστε να μην βρεθούν οι Δήμοι σε κατάσταση αδυναμίας παροχής στους πολίτες, του υπέρτατου δημόσιου αγαθού της ύδρευσης και μάλιστα μέσα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο έκτακτης ανάγκης για τη χώρα μας.

Παράλληλα, παραθέτω τις προτάσεις μου για την αντιμετώπιση των ως άνω αναφερόμενων οικονομικών υποχρεώσεων των ΔΕΥΑ, ευελπιστώντας στην θετική ανταπόκρισή σας για την στήριξη που χρειάζονται.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

 1. Έκτακτη επιχορήγηση των ΔΕΥΑ για όλο το χρονικό διάστημα των περιοριστικών μέτρων, (καίτοι δεν εντάσσονται στους φορείς γενικής κυβέρνησης), με προτεραιότητα στην κάλυψη των εξόδων λειτουργίας, διοίκησης, άντλησης και διανομής νερού από τα δίκτυα ύδρευσης.
 2. Χορήγηση άτοκου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ( μέχρι στιγμής δεν επιτρέπεται η δανειοδότηση των ΔΕΥΑ από το ΤΠΚ), με έναρξη αποπληρωμής τον Ιανουάριο του 2021, με το σκεπτικό ότι μέχρι τότε θα έχει επέλθει η λειτουργική και ταμειακή κανονικότητα.
 3. Απόδοση ΦΠΑ στο ύψος των εισπραχθέντων και όχι των βεβαιωθέντων εσόδων.
 4. Επαναφορά της διάταξης κατά την οποία οι ΔΕΥΑ επιχορηγούνταν από τα ΥΠΕΣ και ΥΠΟΙΚ από το ειδικό τέλος επί των εισοδημάτων εξ οικοδομών (άρθρο 12 Ν1069/80 πριν τροποποιηθεί, ως ίσχυε)».

Comments (0)

Tags: , ,

Σε στάση εργασίας το Σωματείο εργαζομένων ΔΕΥΑ Ν. Καρδίτσας

Posted on 22 Οκτωβρίου 2019 by admin

Το περιβόητο Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο επέλεξε η κυβέρνηση για να εντάξει την διάταξη για την εκχώρηση των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου σε εργολάβους και ιδιωτικά συμφέροντα.   Μαζί με το χτύπημα στην συνδικαλιστική οργάνωση και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θέλει και την πλήρη ιδιωτικοποίηση βασικών αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Δίνει το δικαίωμα στους δημάρχους εκτός της υπηρεσίας καθαριότητας να εκχωρούν σε εργολάβους και τις υπηρεσίες πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού και συγκεκριμένα την <<συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού>>.  Η κυβέρνηση αξιοποιεί ένα θεσμικό πλαίσιο που προϋπήρξε και δεν το αναίρεσε καμία κυβέρνηση και το προχωρά ακόμα παραπέρα, εντάσσοντας και άλλους και άλλους τομείς που βρίσκονται στο στόχαστρο διείσδυσης των ιδιωτών. Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση οι δήμαρχοι ουσιαστικά μετατρέπονται σε μάνατζερ όπου θα φροντίζουν να διασφαλίζουν τα κέρδη των μεγαλοεργολάβων και επιχειρηματιών εκχωρώντας τους υπηρεσίες του Δήμου και μετακυλώντας  βέβαια το κόστος στα είδη υπερχρεωμένα νοικοκυριά των Δημοτών αυξάνοντας τα Δημοτικά τέλη. Το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχτούν το Νομοσχέδιο ταφόπλακα του Δημόσιου κεφαλαίου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών τους, της κατάργησης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Κατω τα χερια απο τα συνδικατα και τις Σ.Σ.Ε.

Καμια ιδιωτικοποιηση  – καμια εκχωρηση υπηρεσιων και αρμοδιοτητων της τοπικης αυτιδιοικησης.   υπερασπιζομαστε το δημοσιο και κοινωνικο χαρακτηρα των υπηρεσιων των Ο.Τ.Α.

Το Δ.Σ. των εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Καρδίτσας αποφάσισε να συμμετέχει στη στάση εργασίας που κήρυξε  η Ομοσπονδία ΠΟΕ – Δ.Ε.Υ.Α. την Τετάρτη 23/10/2019 από τις 11:00 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου για συμπαράσταση στον αγώνα των συναδέλφων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συστάσεις ΔΕΥΑ Σοφάδων για προφύλαξη δικτύων ύδρευσης από την παγωνιά

Posted on 03 Ιανουαρίου 2019 by admin

Να ελέγξουν τα υδρόμετρα, τις βρύσες και τις εξωτερικές σωληνώσεις και να φροντίσουν να τις μονώσουν εξειδικευμένοι τεχνίτες, καλεί τους πολίτες, με σημερινή της ανακοίνωση η ΔΕΥΑ Σοφάδων με αφορμή την πρόγνωση για κύμα ψύχους τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, τους καλεί να επιβεβαιώσουν ότι οι διακόπτες των εσωτερικών τους δικτύων υδροδότησης ανοιγοκλείνουν κανονικά και ότι οι υδρορροές στα μπαλκόνια και τις ταράτσες τους είναι καθαρές από φύλλα και σκουπίδια.

Με την ανακοίνωση υπενθυμίζεται ακόμη ότι οι βλάβες που αφορούν τη ΔΕΥΑΣ  (η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για βλάβες μέχρι του σημείου σύνδεσης των κεντρικών αγωγών με τα ιδιωτικά δίκτυα των οικοδομών) δηλώνονται τηλεφωνικά στα τηλέφωνα  2443353309,-312,-313.

Comments (0)

Tags: , ,

Ηλεκτροκίνητη η ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Posted on 10 Δεκεμβρίου 2018 by admin

Δύο νέα μικρά και ευέλικτα οχήματα πόλης που κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια και είναι άκρως φιλικά προς το περιβάλλον προμηθεύθηκε για τις ανάγκες της η ΔΕΥΑ Καρδίτσας.Τα ηλεκτροκίνητα διθέσια οχήματα παρελήφθησαν από την δημοτική επιχείρηση παρουσία και του Δημάρχου Καρδίτσας και Προέδρου της ΔΕΥΑΚ κ. Φωτ. Αλεξάκου, του Αντιπροέδρου κ. Χρ. Δημακόπουλου και υπηρεσιακών παραγόντων της επιχείρησης.

Αξίζει να σημειωθεί οτι τα νέα οχήματα της ΔΕΥΑΚ, παρόλο τις μικρές διαστάσεις τους, -έχουν μήκος μόλις 2,25 εκατοστά και  βάρος  670 κιλά μαζί με τις μπαταρίες-  που τους επιτρέπει να σταθμεύουν οπουδήποτε, ακόμα και κάθετα, φιλοξενούν άνετα στο εσωτερικό τους δύο άτομα. Έχουν αυτονομία  100 χλμ. και μέγιστη ταχύτητα 80 χλμ/ώρα δεν ρυπαίνουν και δεν παράγουν θόρυβο. Η ενέργεια που αντλούν  για κάθε 100 χιλιόμετρα αντιστοιχεί σε 1€, ενώ και τα έξοδα συντήρησης είναι εξαιρετικά χαμηλά, καθώς δεν έχουν μηχανικά μέρη που απαιτούν λίπανση, ρύθμιση κ.λ.π., και δεν πληρώνουν, όπως είναι φυσικό, ούτε τέλη κυκλοφορίας. Με μια πλήρη φόρτιση, -που απαιτεί 6-7 ώρες στο οικιακό δίκτυο και πολύ λιγότερο σε δημόσιους φορτιστές ή ταχυφορτιστές- κάθε όχημα μπορεί να κινηθεί για απόσταση 100 χιλιομέτρων, που είναι υπέρ αρκετά για το σύνολο σχεδόν των μετακινήσεων στην πόλη σε μια ημέρα.

Comments (0)

Tags: , ,

Αυστηρές κυρώσεις για τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις στη ΔΕΥΑ Σοφάδων

Posted on 13 Οκτωβρίου 2017 by admin

Για την άμεση εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των αυστηρών κυρώσεων που προβλέπονται, προειδοποιεί η ΔΕΥΑ Σοφάδων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν της αριθ. 107/30-08-2017 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η ΔΕΥΑΣ εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από τον Ν.4483/2017 περί ρύθμισης ανεξόφλητων οφειλών.

Συγκεκριμένα οι ανεξόφλητες οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων που έχουν βεβαιωθεί έως τις 30-09-2017 μπορούν να εξοφληθούν είτε εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή των προσαυξήσεων, είτε μέχρι και σε 100 δόσεις και μείωση των προσαυξήσεων κατά 50% – 80% κατά περίπτωση, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 20,00€.

 

Για την ένταξη στην ρύθμιση απαιτείται η προσέλευση του καταναλωτή στα γραφεία της ΔΕΥΑ Σοφάδων, Αγ. Γεωργίου 26 (στο κτίριο του ΚΑΠΗ Σοφάδων 2ος όροφος) και η υποβολή σχετικής αίτησης, μέχρι τις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

 

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, για όσους οφειλέτες – υδρολήπτες δεν έχουν ενταχθεί στην παραπάνω ρύθμιση, η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα προβεί, όπως υποχρεούται, σε άμεση εφαρμογή όσων προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι:

 • Διακοπές παροχών ύδρευσης με ανεξόφλητες οφειλές
 • Υποβολή στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του κράτους (ΔΟΥ), καταστάσεων με όλους τους οφειλέτες προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ., για τη λήψη σχετικών μέτρων (δέσμευση Α.Φ.Μ., λογαριασμών κ.λπ.)
 • Άσκηση κάθε ένδικου μέσου

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων στο τηλ. 2443023603.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Δ.Ε.Υ.Α Σοφάδων: Συμβουλές για την ορθή και χρηστή κατανάλωση του νερού

Posted on 27 Ιουνίου 2017 by admin

Ενόψει του επικείμενου καύσωνα και εν γένει της καλοκαιρινής περιόδου, παρακαλούμε όλους τους υδρολήπτες της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων, να λάβουν όλα τα απαραίτητα από πλευράς τους μέτρα, για την ορθή και χρηστή κατανάλωση του πόσιμου νερού.

Συγκεκριμένα:

 • Ελέγχουμε και επισκευάζουμε άμεσα τυχόν διαρροές στα εσωτερικά μας δίκτυα.
 • Αποφεύγουμε την άσκοπη κατανάλωση πόσιμου νερού για καθαρισμό ή δροσισμό μεγάλων επιφανειών.
 • Δεν επιλέγουμε τις ώρες αιχμής για πότισμα κήπων, λουλουδιών κ.λπ. Η εν λόγω κατανάλωση πρέπει να γίνεται με φειδώ και χωρίς να καταλήγει το νερό της ύδρευσης να εξυπηρετεί αρδευτικούς σκοπούς.
 • Ενημερώνουμε άμεσα τη Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων, για όποια διαρροή τυχόν εντοπίσουμε.

 

Αν όλοι αντιμετωπίζουμε το νερό ως πολύτιμο για τη ζωή αγαθό, το οποίο δεν είναι ανεξάντλητο, χωρίς να το εκτιμούμε μόνο σε συνθήκες στέρησής του, θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε την ποσότητα και την ποιότητα που φτάνει στις βρύσες μας, τόσο για μας σήμερα όσο και στο μέλλον για τα παιδιά μας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Το νερό ανθρώπινο δικαίωμα, όχι εμπόρευμα – Του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΥΑ Ν. Καρδίτσας

Posted on 21 Μαρτίου 2017 by admin

Παγκόσμια ημέρα νερού. Ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για τη σπουδαιότητα του νερού ως αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία και την συνέχεια της ζωή, ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για την ορθολογική του χρήση και την προστασία των υδάτινων πόρων, είμαστε αναγκασμένοι ως εργαζόμενοι να ενημερώσουμε τους πολίτες για την νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ελλάδα σχετικά με το νερό.

Είναι πλέον γεγονός η ένταξη της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο υπερταμείο. Το νερό των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας γίνεται εμπόρευμα για τις πολυεθνικές .

Τι γίνεται όμως με τις ΔΕΥΑ, τις δικές μας μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις ύδρευσης- αποχέτευσης.

Η ΔΕΥΑ με πρόσχημα τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας βρίσκονται σε μια συνεχόμενη πορεία υποβάθμισης των υπηρεσιών τους που ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Η απαγόρευση των προσλήψεων και η υποστελέχωση των υπηρεσιών είναι το κατάλληλο άλλοθι, ώστε κομμάτι-κομμάτι να ξεπουλιούνται σε ιδιώτες. Βιολογικοί καθαρισμοί, νέες συνδέσεις οικοδομών, υπηρεσίες αποκατάστασης δικτύων, λογιστήρια κ.ά. παραδίδονται σε εργολάβους. Μ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος αυξάνεται και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υποβαθμίζεται.

Ζούμε λοιπόν ένα μοντέλο έμμεσης ιδιωτικοποίησης ενώ ταυτόχρονα υπάρχει νομοθετικό παράθυρο, όπου οι κατά τόπους ΔΕΥΑ μπορούν να παραχωρηθούν στην ΕΥΔΑΠ και μάλιστα χωρίς αντάλλαγμα.

Γιατί όμως είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας η απρόσκοπτη λειτουργία των ΔΕΥΑ;

Οι ΔΕΥΑ είναι επιχειρήσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή μη κερδοσκοπικές.

Οι ΔΕΥΑ λειτουργούν ως πυλώνες ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες μέσα από την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, μάλιστα σε ποσοστό ρεκόρ για τα Ελληνικά δεδομένα, (95%). Είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που διασφάλισαν την υδροδότηση και αποχέτευση απομακρυσμένων-αραιοκατοικημένων περιοχών, αδιαφορώντας για το ισοζύγιο κόστος οφέλους.

Συντελούν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος αφού κατασκευάστηκαν και λειτουργούν 350 και πλέον βιολογικούς καθαρισμούς. Είναι δομές που προασπίζονται την δημοσία υγεία, εξασφαλίζοντας παροχή νερού με άριστα χαρακτηριστικά. Είναι επιχειρήσεις με ανθρώπινο πρόσωπο, που εφαρμόζουν κοινωνικά τιμολόγια, προστατεύοντας τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Είναι περιουσία της κάθε τοπικής κοινωνίας μιας και δεν χρηματοδοτούνται από το δημόσιο.

Η παγκόσμια εμπειρία έχει αποδείξει πως όπου το νερό ιδιωτικοποιήθηκε συνέβησαν :

1.Υπέρογκες αυξήσεις τιμών. Στο Βουκουρέστι δωδεκαπλασιάστηκε το τιμολόγιο του νερού.

2.Ελλιπείς συντηρήσεις δικτύων και υποδομών, κακή ποιότητα νερού (Βρετανία, Γαλλία).

3.Φαινόμενα διαφθοράς στην Βρετανία, Γαλλία και ΗΠΑ. Στελέχη εταιριών και υψηλόβαθμων δημοσίων λειτουργών έχουν καταδικαστεί για υποθέσεις δωροδοκίας και απάτης σχετικά με τις μεταβιβάσεις των εταιρειών ύδρευσης.

4.Έλλειψη διαφάνειας και ελέγχου. Στο Βερολίνο (ιδιωτικοποίηση κατά 49%) η σύμβαση παραχώρησης ΣΔΙΤ κρατήθηκε μυστική και περιελάμβανε ρήτρα κερδοφορίας τεράστιου ύψους, γεγονός που αποκαλύφθηκε όταν το νερό επανήλθε στο Δήμο.

5.Επιδημίες από λοιμώδη νοσήματα. Στη Βόρεια Αφρική υπήρξαν επιδημίες τύφου και χολέρας.

Μετά την παταγώδη αποτυχία της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης, 246 πόλεις σε 37 χώρες ξαναπήραν το νερό στα χέρια τους.

Στην Ελλάδα της κρίσης προσπαθούν να επιβάλλουν ένα αποτυχημένο παγκόσμια μοντέλο με πρόσχημα την μείωση του δημόσιου χρέους.

Ξέρουμε όμως ότι το νερό δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, είναι κληρονομιά που είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Ξέρουμε καλά πως η μεγαλύτερη εξάρτηση, υποδούλωση ενός λαού μπορεί να γίνει μέσω του νερού. Ξέρουμε καλά πως το νερό είναι ζωή, είναι το κοινό μας σπίτι, είναι ανεκτίμητο και πολύτιμο.

Καλούμε όλους τους πολίτες να αναλογισθούν την σπουδαιότητα του νερού ως πανανθρώπινο αγαθό και να υψώσουμε όλοι μαζί ανθρώπινη ασπίδα προστασίας για το νερό της χώρας, τόσο σε ότι αφορά την ύδρευση αλλά και για όλους τους υδάτινους πόρους, που είναι περιουσία αυτού του λαού. Πολύτιμη και αναντικατάστατη.

 

Γιατί ο αγώνας για το νερό είναι αγώνας για ζωή και δημοκρατία

 

 

 

ΤΟ  Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                ΚΑΡΕΛΑΣ ΦΩΤΗΣ

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κρίσιμα τα οικονομικά της ΔΕΥΑ Μουζακίου

Posted on 28 Φεβρουαρίου 2017 by admin

Τον δανεισμό της ΔΕΥΑ Μουζακίου  με πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (510000 ευρώ) ενέκρινε το  Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου σε συνεδρίαση του στις  22 Φεβρουαρίου, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έργο των ιδιωτικών συνδέσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης Μουζακίου και του Μαυρομματίου.

Η σύμβαση του έργου ύψους 1.240.284,36€  ευρώ υπογράφηκε στις 10-4-2014 (ένα μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές) χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η  χρηματοδότηση . Σύμφωνα με την 58/2016 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜ ο εργολάβος έχει περατώσει φυσικό αντικείμενο του έργου ποσού 383149,45 ευρώ. Από το ποσό η επιχείρηση κατάφερε με ίδια κεφάλαια να εξοφλήσει 140.443 χιλιάδες ευρώ και παραμένει  ανεξόφλητο ποσό  242.000 χιλιάδες  ευρώ. Από το 2013 πασχίζει ο Δήμος Μουζακίου την σύναψη δανείου για την

συνέχιση του έργου. Με την απόφαση 22/2013 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜ εγκρίθηκε η λήψη δανείου, ακυρώθηκε με την 57/3356/16-1-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  λόγω της πιστοληπτικής ικανότητας του Δήμου. Με την 2/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε εκ νέου η 53/2013 απόφαση για δανειοδότηση της ΔΕΥΑΜ και μετά από αλλεπάλληλες αποφάσεις ,τη δανειοδότηση  δεν ενέκρινε η επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 4/2015 απόφασή της που τελεσίδικα έκρινε ορθή  και το IV Τμήμα Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 6068/2015 απόφασή του ,μετά από προσφυγή της ΔΕΥΑΜ και του Δήμου Μουζακίου .Το σκεπτικό της απόφασης στηρίζεται κυρίως στη μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου λόγω της οφειλής των 2500000 ευρώ στη Δ.Ο.Υ. Μια οφειλή που έχει  δημιουργήσει πολλά προβλήματα στα οικονομικά του Δήμου  ,λόγω της τακτικής του Δημάρχου να ζητά την πλήρη διαγραφή της ως άδικης και δυσβάσταχτης .

Παρ όλα αυτά επανέρχεται νέο αίτημα δανειοδότησης της ΔΕΥΑΜ ύψους 5100000 ευρώ. Η τράπεζα εγκρίνει την δανειοδότηση υπό τους όρους: 1)Εκχώρηση των απαιτήσεων των τελών των ιδιωτικών συνδέσεων 799,50 ευρώ για κάθε μια σύνδεση και 2) Ενεχυρίαση λογαριασμού όψεως στη Τράπεζα της ΔΕΥΑΜ στον οποίο γίνεται εκκαθάριση από πληρωμές λογαριασμών νερού μέσω του τραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ .

Η απόφαση αυτή μας βρίσκει αντίθετους γιατί εμπλέκει τους Δημότες με την τράπεζα και  θέτει σε μεγάλο κίνδυνο τα ήδη κλονισμένα οικονομικά της ΔΕΥΑΜ . Οι Δημότες της πόλης Μουζακίου και του Μαυρομματίου θα οφείλουν 799,50 ευρώ το τέλος σύνδεσης στην Τράπεζα η οποία (λόγω εκχώρησης )  θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάθε μέσον για την είσπραξή του .Από την άλλη η τράπεζα ανά πάσα στιγμή δεν καλυφθούν οι τοκοχρεολυτικές δόσεις θα μπορεί να κατάσχει τα χρήματα της ΔΕΥΑΜ από τον λογαριασμό όψεως ,χρήματα από ανταποδοτικά τέλη εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης από όλα τα χωριά του Δήμου , που δεν ωφελούνται από το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού .

Ήδη τα οικονομικά της ΔΕΥΑΜ είναι αρκετά μειωμένα ,τα ανείσπρακτα ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ  ,λόγω αδυναμίας αποπληρωμής των Δημοτών ,αλλά και της χαλαρής εισπρακτικής πολιτικής που από χρόνια εφαρμόζει ο Δήμαρχος για να κερδίζει την εύνοια των Δημοτών . Στην 48/29-6- 2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ τονίζεται η τεράστια μείωση στα έσοδα της Επιχείρησης, λόγω των χαμηλών επιπέδων εισπραξιμότητας στους λογαριασμούς ύδρευσης, που με την σειρά της δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου χαμηλή ταμειακή ρευστότητα. Σύμφωνα με  την απόφαση :

   ΄΄ Το σύνολο των βεβαιωθέντων ληξιπρόθεσμων οφειλών προσεγγίζει τα 560.000,00 € μέχρι την δεδομένη χρονική στιγμή. Στην Δ.Ε. Μουζακίου για τις πεδινές Κοινότητες Μουζακίου, Μαυρομματίου, Γελάνθης , Μαγουλίτσας ,Λαζαρίνας και Συν. Γ. Καραϊσκάκη το σύνολο των βεβαιωθέντων ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται στα 247.233,00 € ενώ για το σύνολο των ορεινών Κοινοτήτων οι καθυστερηματικοί χρηματικοί κατάλογοι ανέρχονται στα 106.727,00 € . Τα ποσοστά εξόφλησης λογαριασμών νερού στις πεδινές Κοινότητες της Δ.Ε Μουζακίου έχουν μειωθεί δραματικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα ποσοστά εξόφλησης μεγάλων Κοινοτήτων όπως το Μουζάκι και Μαυρομμάτι, ενώ μέχρι το 2011 ξεπερνούσαν το 90% στο ύψος των βεβαιωθέντων οφειλών, το ποσοστό για 3 συνεχόμενη έτη 2013, 2014 & 2015 έχει υποχωρήσει κάτω από το 70%. Για την Δ.Ε Παμίσου το σύνολο των ανεξόφλητων βεβαιωθέντων ανέρχεται στα 108.236,00 € ενώ για την Δ.Ε Ιθώμης το αντίστοιχο βεβαιωθέν ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο φτάνει τα 97.035,00 €. Επίσης και για τις δύο αυτές Δημοτικές Ενότητες τα ποσοστά εξόφλησης ανά έτος βαίνουν διαρκώς μειούμενα.

Ήδη και για τις ανωτέρω δύο Δημοτικές Ενότητες τα ποσοστά εξόφλησης για τους τελευταίους χρηματικούς καταλόγους υποχώρησαν κάτω του 60%. Τα ανωτέρω απορρέουν σίγουρα από την δύσκολη οικονομική συγκυρία που διάγουμε, όμως η Επιχείρηση λειτουργεί ανταποδοτικά και τη μοναδική πηγή εσόδων αποτελούν οι λογαριασμοί νερού- που αν δεν πληρώνονται εγκαίρως – δημιουργείται αυτόματα εμπλοκή στην ανάληψη των οικονομικών υποχρεώσεων της Επιχείρησης, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα αντλιοστασίων ύδρευσης, η προμήθεια νερού από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Καρδίτσας, οι συντηρήσεις των υδραυλικών υποδομών (δίκτυα, αντλιοστάσια)κ.ο.κ.΄΄  Με την ίδια απόφαση χορηγήθηκε εντολή σε δύο δικηγόρους Τρικάλων , να ασκήσουν αγωγές σε όσους οφείλουν στην ΔΕΥΑΜ πάνω από 1000 ευρώ. Από το πλήθος των οφειλετών άνω των 1000 ευρώ , επιλέχθηκαν  δεκαπέντε (15) Δημότες (με κριτήρια που μόνο ο Δήμαρχος γνωρίζει )  εναντίον των οποίων ασκήθηκαν  αγωγές,   και με τον τρόπο αυτό ο Δήμαρχος ρίχνει ΄΄Στάχτη στα Μάτια΄΄ πως δήθεν προσπαθεί να λάβει μέτρα είσπραξης. Μια ακόμη άστοχη κίνηση ήταν να δημοπρατήσει το έργο των ιδιωτικών συνδέσεων χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση αυτού. Απορίας άξια είναι και η στάση του εργολάβου που απλήρωτος  συνέχιζε να εκτελεί  το έργο στο Μαυρομμάτι φθάνοντας  τα οφειλόμενα στο ποσό των 242000 χιλιάδων ευρώ (αρ. αποφ. 58/2016)  όταν υπέβαλλε την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.  Να σημειώσουμε πως ο εργολάβος άφησε ανοιχτές τις τομές στους δρόμους και για να τις καλύψει ο Δήμος ενόψει και της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας πέρυσι δαπάνησε από τη ΣΑΤΑ του Μαυρομματίου άλλες 80.000 ευρώ. Όλες αυτές οι ενέργειες από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου και τον ίδιο τον Δήμαρχο δείχνουν ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός για την ολοκλήρωση και λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού κάτι που μας κάνει ιδιαίτερα ανήσυχους για την εξέλιξη του έργου και ιδιαίτερα επιφυλακτικούς  για το κόστος ολοκλήρωσης και λειτουργίας του και για  την επιπλέον  επιβάρυνση των κατοίκων  Μουζακίου και Μαυρομματίου.

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Comments (0)

Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031