Tag Archive | "Κτηματολόγιο"

Tags: , ,

ΕΝΠΕ: Να δοθεί παράταση για τις δηλώσεις στο Κτηματολόγιο τουλάχιστον έως το τέλος Οκτωβρίου

Posted on 07 Ιουνίου 2019 by admin

Να δοθεί καθολική (για όλες τις εντασσόμενες περιοχές της χώρας) και γενναία παράταση –τουλάχιστον έως το τέλος Οκτωβρίου 2019- της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο, ζητεί από την κυβέρνηση η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
Υλοποιώντας σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, ο Πρόεδρός της, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός απέστειλε σήμερα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη επιστολή, την οποία κοινοποιεί και στη διοίκηση της «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ Α.Ε.).
Αιτιολογώντας την πρόταση της ΕΝΠΕ να δοθεί παράταση στην τρέχουσα κατάθεση δηλώσεων, που αφορά το 63% της χώρας, περιλαμβάνει αστικές περιοχές, αγροτικές περιοχές, οικισμούς με διαφορετικά χαρακτηριστικά (πυκνοδομημένοι, αραιοδομημένοι σε αγροτικές περιοχές, ορεινοί σε έντονο ανάγλυφο, νησιωτικοί, παραδοσιακοί, κ.λ.π.), όπως και δασικές εκτάσεις και υδάτινους όγκους, καθώς και νησιά και βραχονησίδες της Ελλάδας, ο κ. Κ. Αγοραστός επισημαίνει:
«Η υποβολή δηλώσεων, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσχέρειες καθώς αφορά, σε πληθώρα περιπτώσεων, δήλωση δικαιωμάτων με αιτία κτήσης την κληρονομιά, όπου οι δικαιούχοι που έχουν αποκτήσει με κληρονομιά από τους προγόνους τους ακίνητα, δεν έχουν συντάξει και μεταγράψει πράξη αποδοχής κληρονομιάς οι ίδιοι ή και οι απώτεροι δικαιοπάροχοι – γονείς τους αλλά και δήλωση δικαιωμάτων με αιτία κτήσης τη χρησικτησία, καθώς μεγάλο μέρος της ελληνικής γης έχει αποκτηθεί με χρησικτησία, η οποία θα πρέπει να  αποδειχθεί κατά την υποβολή δηλώσεων, με στοιχεία ή έγγραφα, από το οποία να προκύπτει συνεχόμενη και αδιάλειπτη νομή των ακινήτων επί εικοσαετία.
Περαιτέρω, η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος εξαιτίας της οποίας τα Δικαστήρια και τα Υποθηκοφυλακεία δεν λειτουργούσαν επί  εικοσαήμερο αλλά και το δεδομένο ότι δεν θα λειτουργήσουν για εύλογο χρονικό διάστημα πριν και μετά την διεξαγωγή των επικείμενων εθνικών εκλογών, επιφέρει πρόσθετα προβλήματα.
Επίσης, δεν πρέπει να υποβαθμιστεί η ανάγκη υποβολής δηλώσεων μεγάλου αριθμού δικαιωμάτων από διαμένοντες στο εξωτερικό, οι οποίοι στερούνται ή έχουν ελλιπή ενημέρωση για τις υποχρεώσεις τους ή ακόμη και από δικαιούχους δικαιωμάτων οι οποίοι έχουν μετακινηθεί και διαμένουν σε άλλες περιοχές – μακριά από τα περιουσιακά τους δικαιώματα.
Ένα τελευταίο δεδομένο το οποίο θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί αναλόγως, είναι αυτό του υποβληθέντος αριθμού δηλώσεων που παραμένει ακόμη σε χαμηλά επίπεδα».

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο για τον Δ. Παλαμά

Posted on 31 Οκτωβρίου 2018 by admin

Ο Δήμος Παλαμά δυστυχώς είναι ουραγός στην προσέλευση των κατοίκων του στο γραφείο κτηματογράφησης για να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους. Από πληροφορίες που έχουμε από το γραφείο κτηματογράφησης μόνο το 43% των προβλεπόμενων ιδιοκτησιών στο σύνολο του Δήμου έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις Τ.Κ. Μάρκου, Φύλλου και Ορφανών που δεν έχει συλλεχθεί ούτε το 1/3 των ιδιοκτησιών.

Επειδή η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους δημότες μας –ιδιοκτήτες, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά).

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και μέχρι την έναρξη της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων,  κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. από κληρονομιά) πρέπει να υποβάλει δήλωση στο κτηματολόγιο.

Μετά την έναρξη της Ανάρτησης είναι υποχρεωτική η επισύναψη Βεβαίωσης ότι έχει γίνει δήλωση ιδιοκτησίας (Πιστοποιητικό Kτηματογραφούμενου Ακινήτου) σε κάθε συναλλαγή που αφορά στα ακίνητα της περιοχής, για κάθε συζήτηση σε δικαστήριο και για την καταχώριση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας στο Υποθηκοφυλακείο.

Τα ακίνητα (ή δικαιώματα σε ακίνητα) που για οποιοδήποτε λόγο δεν δηλώθηκαν κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης εγγράφονται στην κτηματολογική βάση με την ένδειξη «Αγνώστου ιδιοκτήτη».

Σε περίπτωση ανακριβούς Αρχικής εγγραφής, όπως και στις περιπτώσεις Αγνώστου Ιδιοκτήτη,  είναι δυνατή η προσβολή και η διόρθωσή της ολικά ή μερικά μέσα σε προθεσμία επτά (7) ετών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Το είδος του σφάλματος στην Αρχική εγγραφή καθορίζει και τη διαδικασία διόρθωσης. Ειδικότερα, ο νόμος διακρίνει τις περιπτώσεις που απαιτούν αμετάκλητη δικαστική απόφαση από εκείνες που οφείλονται σε πρόδηλο σφάλμα και μπορούν να διορθωθούν διοικητικά, χωρίς δικαστική παρέμβαση, με απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου.

Στη συνέχεια δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης και για τα ακίνητα αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους.

Επειδή από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες –δημότες μας κινδυνεύουν, αν δεν κάνουν δήλωση ιδιοκτησίας, να χάσουν τις ιδιοκτησίες τους ή να τις εγγράψουν στο Κτηματολόγιο με μεγάλο Οικονομικό κόστος τους καλούμε να προσέλθουν το ταχύτερο δυνατόν στα Γραφεία Κτηματογράφησης και να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Προς ολοκλήρωση το δημοτικό κτηματολόγιο στον δήμο Αργιθέας

Posted on 19 Οκτωβρίου 2018 by admin

Θες το Κτηματολόγιο, θες το καθήκον της καταγραφής και διαφύλαξης των δημοτικής περιουσίας, μας ανάγκασε να διαθέσουμε απίστευτες ανθρωποώρες για να ανταποκριθούμε στη υποχρέωση δήλωσης της περιουσίας του δήμου στο Κτηματολογιο.

Έτσι χωρίς να διαταράξουμε τις βασικές λειτουργίες των δημοτικών υπηρεσιών (η τραγική υπο στελέχωση του δήμου σε προσωπικό είναι γνωστή σ΄ όλους) καταφέραμε να ανταποκριθούμε και να δηλώσουμε όλα τα εμπράγματα δικαιώματα. Επεκτείναμε την έρευνα σε Υποθηκοφυλακεία, σε όποια αρχεία και πληροφορίες και δεν «χαρίσαμε» σε κανέναν περιουσιακά στοιχεία του δήμου. Εξυπακούεται ότι αναθέσαμε και εργασίες «επ΄ αμοιβή» σε συνεργάτες.

Βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο της οριοθέτησης του δήμου με τους όμορους δήμους, εγχείρημα που παρουσιάζει δυσκολίες, παρότι τα στοιχεία που υπάρχουν στις πρώην Κοινότητες δεν είναι διαθέσιμα.

Οι πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι συνέβαλλαν, άλλος λίγο άλλος πολύ, όμως καταφεύγουμε και σε δημόσια έκκληση για παροχή στοιχείων (αποφάσεις οριοθέτησης επιτροπών και δικαστηρίων ή και πληροφοριών) και αυτό γιατί τα στοιχεία άλλων Υπηρεσιών (Δασαρχεία, κα) διαφοροποιούνται και αδικούν δημοτικά συμφέροντα.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Και νέα παράταση για την Κτηματογράφηση στο Νομό

Posted on 26 Οκτωβρίου 2017 by admin

Και νέα παράταση δόθηκε από την ΕΚΧΑ Α.Ε. (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.) για τη διαδικασία συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τις ανάγκες του Κτηματολογίου στο Νομό Καρδίτσας.

Η τελευταία προθεσμία έληγε κανονικά αύριο Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, αλλά τελικά αποφασίστηκε να δοθεί μια τελευταία παράταση μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2017.

Το γεγονός αυτό δίνει μια μεγάλη ανάσα στους Καρδιτσιώτες που δεν έχουν προλάβει ακόμα ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία.

Καθημερινά, εξάλλου, σε όλα τα γραφεία Κτηματογράφησης που λειτουργούν στο Νομό επικρατεί το αδιαχώρητο και έτσι τώρα δίνεται μία τελευταία ευκαιρία σε όλους εκείνους που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις δηλώσεις τους.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε (738/6/30-5-2017) καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων των Καλλικρατικών Δήμων Αργιθέας, Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, Παλαμά και Σοφάδων να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας (12-09-2017) για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα αρμόδια γραφεία εμφανίζονται αναλυτικά παρακάτω:

 

Δήμος Αργιθέας

Ανθηρού, Αργιθέας, Αργυρίου, Βλασίου, Βραγκιανών, Δροσάτου, Ελληνικών, Θερινού, Καλής Κώμης, Καρυάς, Κταταφυλλίου, Κουμπουριανών, Λεοντίτου, Μάραθου, Μεσοβουνίου, Πετρίλου, Πετροχωρίου, Πετρωτού, Στεφανιάδος, Φουντωτού.

Δ/νση αρμόδιου γραφείου:

Μαυρομμάτι του Καλλικρατικού Δήμου Μουζακίου: Παλαιό Κοινοτικό Γραφείο, ΤΚ 43060

 

Δήμος Καρδίτσας

Αγιοπηγής, Αγίου Γεωργίου, Άγιου Θεόδωρου, Αμάραντου, Αμπελικού, Απιδέας, Αρτεσιανού, Γεωργικού, Δαφνοσπηλιάς, Ζαϊμίου, Καλλιθήρου, Καλλιφωνίου, Καρδιτσομάγουλας, Καροπλεσίου, Καστανέας, Καταφυγίου, Κρύας Βρύσης, Μακρυχωρίου, Μελίσσης, Μητροπόλεως, Μολόχας, Μυρίνης, Νεράϊδας, Ξυνονερίου, Παλαιοκκλησίου, Παλιουρίου, Πορτίτσης, Προδρόμου, Πτελοπούλας, Ραχούλας, Ρούσσου, Σταυρού, Φράγκου

Δ/νση αρμόδιου γραφείου:

Καρδίτσα: Αθ. Διάκου & Βάλβη, ΤΚ 43100

 

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Καρβασαρά, Καρίτσης, Δολόπων, Κερασιάς, Κρυονερίου, Λαμπερού, Μεσενικόλα, Μορφοβουνίου, Μοσχάτου, Μπελοκομίτη, Νεοχωρίου, Πεζούλας (Αγίου Σεραφείμ), Φυλακτής.

Δ/νση αρμόδιου γραφείου:

Πεζούλα του Καλλικρατικού Δήμου Λίμνης Πλαστήρα: Κτίριο Δημαρχείου πρώην Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων (ισόγειο), ΤΚ 43150

 

Δήμος Μουζακίου

Άγιου Ακάκιου, Αμηγδαλής, Ανθοχωρίου, Βατσουνιάς, Γελάνθης, Δρακότρυπας, Ελληνόκαστρου, Ελληνόπυργου, Καναλίων, Καππά, Κρανέας, Κρυοπηγής, Λαζαρίνας, Λοξάδας, Μαγούλας (Φαναρίου Μαγούλας), Μαγουλίτσης, Μαυρομματίου, Μουζακίου, Οξυάς, Πευκόφυτου, Πορτής,  Πύργου Ιθώμης, Ριζοβουνίου, Φαναρίου, Χάρματος

Δ/νση αρμόδιου γραφείου:

Μαυρομμάτι του Καλλικρατικού Δήμου Μουζακίου: Παλαιό Κοινοτικό Γραφείο, ΤΚ 43060

 

Δήμος Παλαμά

Αγίου Δημητρίου, Αστρίτσης, Βλοχού, Γοργοβιτών, Ιτέας, Κοσκινά, Λεύκης (Λασποχωρίου), Μαραθέας, Μάρκου, Μεταμόρφωσης, Ορφανών, Παλαμά, Πεδινού, Πέτρινου, Συκεών, Φύλλου

Δ/νση αρμόδιου γραφείου:

Παλαμάς: Κτίριο Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ.Ε. Παλαμά (Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), ΤΚ 43200

 

Δήμος Σοφάδων

Αγίας Παρασκευής, Άγιου Βησσάριου, Αηδονοχωρίου, Άμπελου, Ανάβρας, Ανωγείου, Ασημοχωρίου, Αχλαδέας, Βαθύλακκου, Γεφυρίων, Γραμματικού, Δασοχωρίου (Ζαρχανάδων), Ερμητσίου, Θραψιμίου, Καππαδοκικού, Καρποχωρίου, Κέδρου, Κτημένης, Κυψέλης, Λεονταρίου, Λουτροπηγής, Λουτρού, Μασχολουρίου, Ματαράγκας, Μαυραχάδων, Μελισσσοχωρίου, Πασχαλίτσης, Πύργου Κιερίου, Ρεντίνης, Σοφάδων, Φίλιας.

Δ/νση αρμόδιου γραφείου:

Άρνη του Καλλικρατικού Δήμου Σοφάδων: Δημοτικό Κτίριο Πρώην Δημαρχείου Άρνης , ΤΚ 43300

 

Ωράριο λειτουργίας όλων των γραφείων:
Καθημερινά 08:00-16:00
και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00
Για πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.ktimatologio.gr ή καλέστε το 210 6505600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Σύσκεψη του Δημάρχου Μουζακίου με τους προέδρους των χωριών για το κτηματολόγιο

Posted on 19 Οκτωβρίου 2017 by admin

Ευρεία σύσκεψη με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μουζακίου είχε ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Κωτσός με στόχο το συντονισμό όλων εν όψει των δηλώσεων των Δημοτικών εκτάσεων στο κτηματολόγιο.

Ο κ. Κωτσός ζήτησε από τους προέδρους να συνεργαστούν στενά με την Αντιδήμαρχο κ. Τσιούφη που έχει την ευθύνη και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να δηλωθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια οι δημοτικές εκτάσεις του Δήμου Μουζακίου στο κτηματολόγιο.

Εκείνο που ζήτησε ο Δήμαρχος είναι να επισημανθούν τυχόν καταπατήσεις δημοτικών εκτάσεων προκειμένου να διορθωθούν και κυρίως εκείνες οι περιπτώσεις ιδιωτών που συνέταξαν και συμβόλαια σε βάρος δημοτικών εκτάσεων με τη μέθοδο της χρησικτησίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπαλατσός, οι πρόεδροι των Τ.Κ. Μαυρομματίου κ. Νάσιος, Πευκοφύτου κ. Χαλίλης, Χάρματος κ. Νικάκης, Καππά κ. Φωτάκης, Γελάνθης κ. Τσιούμας, Ελληνοπύργου κ. Βλάχος, Λοξάδας κ. Μούντζιας, Δρακότρυπας κ. Μπούρμπος, Κρυοπηγής κ. Σοφογιάννης, Ανθοχωρίου κ. Τσίγκας, Πύργου Ιθώμης κ. Γκαραβέλας, Ελληνόκαστρου κ. Γρηγορίου, Μαγουλίτσας κ. Σπανός, Βατσουνιάς κ. Χαϊντούτης και ο Τοπικός Σύμβουλος Οξυάς κ. Σωτηρίου, μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας και η γεωπόνος του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τέλος από τους προέδρους ζητήθηκε το συντομότερο δυνατό να καταθέσουν τις προτάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα εν όψει του νέου προϋπολογισμού που συντάσσεται από το Δήμο Μουζακίου.

Comments (0)

Tags: , ,

Επιστολή του προέδρου της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας για το τέλος κτηματολογίου

Posted on 03 Αυγούστου 2017 by admin

Κύριε Υπουργέ, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Θεσσαλίας συζητήθηκε το θέμα που αφορά στη πληρωμή των τελών κτηματολογίου δημοτικής περιουσίας , μετά από αιτήματα αρκετών δήμων της περιφέρειά μας.

Θα πρέπει να σας κάνουμε γνωστό ότι όλοι σχεδόν οι Δήμοι έχουν στην κατοχή τους χιλιάδες ακίνητα για τα οποία θα πρέπει να καταβάλουν τεράστια ποσά χωρίς να έχουν την παραμικρή οικονομική δυνατότητα να το πράξουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4164 / 2013 το οποίο τροποποιεί την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 3481 / 2006 , τα ΝΠΔΔ εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους κτηματολογίου , όταν πρόκειται για δικαιώματα κυριότητας επί κοινοχρήστων ακινήτων.

Οι Δήμοι καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους Δημότες , προσπαθώντας παράλληλα να λύσουν μεγάλα και καθημερινά προβλήματα σε μια περίοδο τεράστιας οικονομικής στενότητας. Εάν υποχρεωθούν να καταβάλουν τα ποσά που αντιστοιχούν στο τέλος κτηματολογίου Δημοτικής περιουσίας , εξαιρουμένων μόνο των κοινοχρήστων ακινήτων , η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν , με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ανυπέρβλητα προβλήματα.

Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας , είναι να σας ζητήσουμε να προβείτε άμεσα στην τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας επί σκοπό την πλήρη απαλλαγή των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από την υποχρέωση καταβολής τελών κτηματολογίου στο σύνολο της Δημοτικής περιουσίας αδιακρίτως του δικαιώματος που διατηρούν επ’ αυτών και όχι μόνο επί των κοινοχρήστων ακινήτων στα οποία έχουν δικαίωμα κυριότητας, όπως ισχύει για το Ελληνικό Δημόσιο.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα δείξετε ιδιαίτερη κατανόηση για το αίτημά μας και ότι θα προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας

 

Κωτσός Γεώργιος

Δήμαρχος Δήμου Μουζακίου

Comments (0)

Tags: , ,

Θάνος Σκάρλος: Να αποτρέψουμε οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των Δήμων προς όφελος των δημοτών

Posted on 24 Ιουλίου 2017 by admin

Εισήγηση στην ΠΕΔ Θεσσαλίας και στην ΚΕΔΕ, να παρέμβουν αρμοδίως προς άμεση τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας με σκοπό την πλήρη απαλλαγή των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από την υποχρέωση καταβολής τελών κτηματολογίου στο σύνολο της δημοτικής περιουσίας και όχι μόνον επί των κοινοχρήστων ακινήτων στα οποία έχουν δικαίωμα κυριότητας, προχωρά η Δημοτική Αρχή Σοφάδων.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος αναφέρει:

Η Κτηματολόγιο Α.Ε. διατυπώνει ότι από το σχετικό τέλος, το ύψος του οποίου ορίζεται σε 35 € ανά δικαίωμα, απαλλάσσεται μόνον το Ελληνικό Δημόσιο.

Το πρόβλημα όμως είναι ότι το κράτος λειτουργεί –ξανά- με δύο μέτρα και δύο σταθμά, όσον αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις από και προς το Δημόσιο. Ναι μεν ζητάει από τους ΟΤΑ να υπαχθούν στο κτηματολόγιο,  όμως  δεν κάνει το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο, παρότι αναφερόμαστε σε πανομοιότυπες περιπτώσεις.

Κατά την άποψή μας  οι Ο.Τ.Α. ως ΝΠΔΔ πέραν της ρητής πρόβλεψης του νόμου που αναφέρει ότι απαλλάσσονται του τέλους όταν πρόκειται για δικαίωμα κυριότητας επί κοινοχρήστων ακινήτων τους, πρέπει να απαλλάσσονται για κάθε ακίνητο και για κάθε δικαίωμα που έχουν επ’ αυτών και όχι μόνο για τα κοινόχρηστα.

Εν ολίγοις απαιτούμε  από τους αρμόδιους φορείς να τροποποιήσουν τη σχετική νομοθεσία, όπως επιβάλλει άλλωστε η αρχή της ίσης μεταχείρισης ομοίων πραγμάτων και καταστάσεων.

Ας σημειωθεί ότι σε περίπτωση υλοποίησης αυτής της πρότασής μας, ο Δήμος Σοφάδων θα αποφύγει σημαντική οικονομική επιβάρυνση αφού σύμφωνα με το Ε9 έχει στην κατοχή του περίπου 3.000 ακίνητα και θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 150.000,00 € .

Με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί  στη χώρα μας, αν συνεχιστεί η οικονομική επιβάρυνση των ΟΤΑ,  ακόμη και οι υγιείς Δήμοι  πιθανόν να αντιμετωπίσουν  σοβαρά προβλήματα, με ό,τι φυσικά αυτό συνεπάγεται, όχι βέβαια για την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά πρωτίστως για την επιβίωσή τους.

Είναι καθήκον μας να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των Δήμων προς όφελος των δημοτών.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημερωτική ημερίδα για το Κτηματολόγιο στο Δήμο Μουζακίου

Posted on 13 Ιουλίου 2017 by admin

Ημερίδα για το κτηματολόγιο πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Μουζακίου παρουσία του Δημάρχου κ. Κωτσού, της εκπροσώπου της Κτηματολόγιο Α.Ε. κ. Σιδεράτου, του εκπροσώπου της κοινοπραξίας κ. Αναγνωστόπουλου και στελεχών της, προκειμένου να ενημερωθούν οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και οι υπάλληλοι του Δήμου Μουζακίου για τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων.

Ως γνωστόν εδώ και ένα μήνα περίπου (από τις 12 Ιουνίου) άρχισε η υποβολή των δηλώσεων στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία και ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου.

Θυμίζουμε ότι το κτηματολογικό γραφείο του Δήμου Μουζακίου εδρεύει στο Κοινοτικό Γραφείο Μαυρομματίου.

Όπως τονίστηκε από τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας η ως τώρα προσέλευση δεν είναι ικανοποιητική αλλά αυτό είναι κάτι το αναμενόμενο καθώς στο ξεκίνημα σπάνια υπάρχει μαζική προσέλευση.

Τονίστηκε ακόμα ότι γι αυτό το λόγο γίνονται οι συγκεκριμένες ημερίδες, προκειμένου οι πολίτες, αλλά και οι εμπλεκόμενοι, στη διαδικασία, επαγγελματίες να κατανοήσουν και το τι πρέπει να γίνει και πως πρέπει να γίνει.

Εδώ να επισημάνουμε ότι  σε ότι αφορά στο Δήμο Μουζακίου οι δηλώσεις στο κτηματολόγιο έχουν να κάνουν με όλες τις Τοπικές Κοινότητες  εκτός των Τ.Κ. Αγναντερού και Παλαιοχωρίου.

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός αρχικά ευχαρίστησε τα στελέχη της Κτηματολόγιο Α.Ε. και της Κοινοπραξίας για τη διάθεσή τους να ενημερώσουν του προέδρους και τους υπαλλήλους του Δήμου για τις διαδικασίες υποβολή των δηλώσεων. Επισήμανε ταυτόχρονα ότι είναι  πολύ σημαντικό να υπάρξει συνεργασία με τους προέδρους και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου ώστε να εντοπιστούν όλα  τα δημοτικά ακίνητα και να επισημανθούν προβλήματα όπως καταπατήσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν με παράνομες χρησικτησίες κλπ.

Το κόστος για την δήλωση κάθε δικαιώματος, κάθε ακινήτου δηλαδή, είναι 35 ευρώ. Που σημαίνει πρακτικά ότι αν κάποιος έχει ένα χωράφι, ένα οικόπεδο θα πληρώσει 70 ευρώ για αν τα δηλώσει. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αν κάποιο φυσικό-και μόνο-πρόσωπο έχει πάνω από δύο αγροτικά ακίνητα στον ίδιο προκαποδιαστριακό Δήμο, τότε πληρώνει μόνο για τα δύο εξ αυτών.

Εδώ να σημειώσουμε ότι τα ακίνητα που δεν θα δηλωθούν κατά την διάρκεια της κτηματογράφησης θα καταγραφούν στις αρχικές εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Θυμίζουμε ότι οι δικαιούχοι που έχουν ακίνητη περιουσία στα όρια των ΟΤΑ που συμπεριλαμβάνονται στους υπό κτηματογράφηση θα πρέπει να υποβάλουν την δήλωση τους στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης στο Κοινοτικό Γραφείο

Comments (0)

Tags: , ,

Σε ρυθμούς… Κτηματολογίου αναμένεται να κινηθεί ο Δήμος Μουζακίου

Posted on 31 Οκτωβρίου 2016 by admin

Το Δήμαρχο Μουζακίου κ. Γιώργο Κωτσό επισκέφθηκαν  η Κα Σιδεράτου Ε. εκπρόσωπος της «Εθνικό Κτηματολόγιο Και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ Α.Ε.) και οι Κοι Πρέσβελος Ι. & Ακριτίδης Π. μέλη της κοινοπραξίας με τίτλο: «Κοινοπραξία Σύγχρονο Κτηματολόγιο 11Β», εν όψει της επερχόμενης έναρξης της Κτηματογράφησης του υπολοίπου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, η οποία σύμφωνα με την επιβλέπουσα του έργου θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2017 και θα καταγράψει το δημόσιο και ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς του Δήμου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι πιθανές θέσεις του υπό σύσταση γραφείου Κτηματογράφησης και δημιουργήθηκαν πυλώνες αγαστής συνεργασίας, μια και το γραφείο Κτηματογράφησης θα εγκατασταθεί στην περιοχή  για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που αναμένεται να καταγραφούν στον Καλλικρατικό Δήμο Μουζακίου σύμφωνα με την Κα Σιδεράτου ανέρχονται στις 52.500 περίπου.

Μια από τις παραμέτρους της συζήτησης που «ξάφνιασε» θετικά το Δήμαρχο είναι πως οι Ανάδοχοι αποδέχθηκαν άμεσα το αίτημά για το προσωπικό της  στελέχωσης του Γραφείου Κτηματογράφησης να προέρχεται  ντόπιους Μηχανικούς, Δικηγόρους και Γραμματείς. Να τονιστεί ότι στο Κτηματολόγιο καταγράφονται όλα τα ακίνητα και τα εγγραπτέα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους. Δεν έχει την έννοια του φορολογικού ελέγχου. Η πρώτη φάση της κτηματογράφησης είναι η υποβολή δηλώσεων από τους πολίτες που έχουν δικαιώματα σε ακίνητα της συγκεκριμένης υπό κτηματογράφηση περιοχής. Επομένως, οι ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου, καλό είναι να προετοιμαστούν κατάλληλα, συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προστρέχοντας σε ειδικούς για τη σύνταξη των δηλώσεων. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική και πέρα από τα πρόστιμα που επισύρει, αν δεν δηλωθούν τα δικαιώματα επί των ακινήτων, κινδυνεύουν όταν ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση να καταγραφούν ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και να περιέλθουν στο Δημόσιο.

Comments (0)

Tags: , ,

Το ΤΕΕ Θεσσαλίας για το Κτηματολόγιο

Posted on 12 Απριλίου 2016 by admin

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ επισημαίνονται τα εξής: «Ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας θέλουμε να επισημάνουμε σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με την υποβολή δήλωσης των ακινήτων τους στο κτηματολόγιο τα εξής:

  1. Τα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης είναι αρμόδια για τον έλεγχο και παραλαβή των δηλώσεων. Κανένας άλλος και καμία εταιρεία δεν εκπροσωπεί το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
  2. Η υποβολή και συμπλήρωση της δήλωσης για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ είναι μια σοβαρή και σημαντική διαδικασία και συμβουλεύουμε τους πολίτες αν επιθυμούν και κρίνουν απαραίτητο να απευθυνθούν σε αρμόδιους επιστήμονες.
  3. Σε περίπτωση που αδυνατούν να συντάξουν τη δήλωση μόνοι τους , να επισκεφθούν κάποιον ειδικό και όχι οποιονδήποτε. Ειδικοί στην παροχή συμβουλών για τη συμπλήρωση της δήλωσης κτηματολογίου για τεχνικά θέματα είναι οι μηχανικοί. Επίσης οι μηχανικοί (με βάση τα επαγγελματικά τους δικαιώματα) είναι οι μόνοι που μπορούν να συντάξουν τα απαραίτητα σχέδια που απαιτούνται να προσκομιστούν στα κτηματολογικά γραφεία. Όσο αφορά βέβαια συμβουλές σε νομικά ζητήματα και υποθέσεις, τότε η συμβολή δικηγόρου κρίνεται αναγκαία.
  4. Να μην εμπιστεύονται τόσο για τη σύνταξη της δήλωσης όσο και για τον εντοπισμό των ιδιοκτησιών τους ανθρώπους (επαγγελματίες ή μη) που δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με το αντικείμενο. Οι συνέπειες θα είναι τόσο δαπανηρές όσο και χρονοβόρες.

Κατά συνέπεια, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ενέργειες που προκαλούν σύγχυση, και καλούμε τους πολίτες να συμβουλεύονται τους διπλωματούχους μηχανικούς για να την ορθότερη υποβολή της δήλωσης τους και την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων στο μέλλον».

 

Comments (0)

Σεπτέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930EC