Tag Archive | "Μνημεία"

Tags: , ,

Ευρωπαϊκές διακρίσεις της Περιφέρειας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς

Posted on 08 Απριλίου 2020 by admin

Νέες ευρωπαϊκές διακρίσεις για την Περιφέρεια Θεσσαλίας στον τομέα της ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, ως εταίρου,  στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα   FINCH (Financing impact on regional development of cultural heritage valorization-  Χρηματοδοτικές επιπτώσεις της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφερειακή ανάπτυξη) η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέδειξε  στην πλατφόρμα καλών πρακτικών Policy Learning Platform-Good Practice Database του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe (https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/) δράσεις πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίες συνδυάζουν πολλές και διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.

Βιώσιμο μπλε μοντέλο για τον τουρισμό, τα Υποβρύχια Μουσεία

Πιο συγκεκριμένα αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε ως πρώτη Καλή Πρακτική το έργο «Interreg MED-BlueMed» για τα Υποβρύχια Μουσεία (https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3411/enhancing-cultural-heritage-with-a-new-perspective-through-bluemed-the-underwater-museums/), ως παράδειγμα μιας καινοτόμου και ολιστικής προσέγγισης για τη διασφάλιση της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Μια άλλη ουσιαστική πτυχή της πρακτικής είναι η έντονη εστίαση στην καινοτομία, με τη δημιουργία της πλατφόρμας «Υποβρύχιες φυσικές και πολιτιστικές διαδρομές στη Μεσόγειο», καθώς και η ιδέα μιας κοινής προώθησης του τουρισμού και της αντίστοιχης δικτύωσης υποβρύχιων κέντρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα μάλιστα με τους αξιολογητές «η γενική ιδέα και προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για άλλες περιοχές με πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της θάλασσας που ενδιαφέρονται να προστατεύσουν και να αξιοποιήσουν την κληρονομιά τους».

Θετικό παράδειγμα χρηματοδότησης, το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Ως δεύτερη Καλή Πρακτική αναδείχθηκε η δράση «Αποκατάστασης και ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας» (https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3339/restoration-of-the-first-ancient-theater-of-larissa/) το οποίο αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα συνδυασμού διαφόρων πηγών χρηματοδότησης, όπως το ΕΤΠΑ, το crowdfunding, χορηγίες και δωρεές, ίδιοι πόροι καθώς και άλλες πηγές κονδυλίων, για τα έργα αποκατάστασης ανάδειξης που υλοποιούνται σε έναν τόσο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. Η γενική ιδέα για τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου έργου και η υλοποίησή του μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σε άλλες τοπικές αρχές σχετικά με τον τρόπο εύρεσης του βέλτιστου συνδυασμού χρηματοδότησης για ένα τέτοιο σχέδιο μεγάλης κλίμακας πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για τον τρόπο διασφάλισης του κατάλληλου μηχανισμού συνεργασίας για τη διατήρηση και την αποκατάσταση ενός σημαντικού περιουσιακού στοιχείου πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι παραπάνω καλές πρακτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του έργου “Financing impact on regional development of cultural heritage valorization- FINCH”, σκοπός του οποίου είναι η προστασία, ανάδειξη, διαχείριση και εκμετάλλευση  της πολιτιστικής κληρονομιάς με την υποστήριξη χρηματοδοτικών εργαλείων (μικροδάνεια, crowdfunding κλπ), προκειμένου να τονωθεί η ιδιωτική συμμετοχή, κυρίως νέων και καινοτόμων επιχειρηματιών, σε λύσεις συνεργασίας ιδιωτικού-δημοσίου τομέα.

Το έργο “FINCH” έχει συνολική διάρκεια 54 μήνες και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe, με συνολικό προϋπολογισμό  1.467.665 ευρώ. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν φορείς από Ιταλία, Δανία, Πολωνία, Γερμανία, Φινλανδία και Ρουμανία.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ζημιές σε ιστορικά θρησκευτικά μνημεία της Αργιθέας

Posted on 07 Φεβρουαρίου 2020 by admin

Ύστερα από τις πρώτες επιτόπιες αυτοψίες που πραγματοποιήσαμε και κατόπιν συνεχών τηλεφωνικών επικοινωνιών με όλους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και των τριών δημοτικών ενοτήτων του Δήμου μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως:
Α) Δεν σημειώθηκε κανένα απολύτως περιστατικό τραυματισμού, αποκλεισμού ή εγκλωβισμού πολιτών. Η συνεργασία μας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική υπήρξε άμεση και αποτελεσματική.
Β) Στα δημοτικά κτίρια δεν υπάρχουν εμφανή προβλήματα, ωστόσο έχουν αναφερθεί ζημιές σε αρκετές κατοικίες, καθώς και στην Ι.Μ. Σπηλιάς, στην Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ανθηρού και στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Ελληνικά.
Γ) Σε όλο το περιφερειακό δίκτυο, καθώς και στους δημοτικούς δρόμους έχει αποκατασταθεί πλήρως η προσπελασιμότητα και η προσβασιμότητα, μετά από τις εκτενείς βραχοπτώσεις σε αρκετά σημεία. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, απαιτείται μεγάλη προσοχή από τους διερχόμενους οδηγούς.
Δ) Ο Δήμος έχει έρθει ήδη σε επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να ξεκινήσει η απαραίτητη διαδικασία για την καταγραφή των ζημιών σε οικίες και σε ακίνητα των δημοτών και των κατοίκων, σε συνεργασία με τους Προέδρους και τις υπηρεσίες του Δήμου.
Ε) Ο Δήμος Αργιθέας είναι σε επιφυλακή και η δημοτική αρχή είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο για κάθε έκτακτο πρόβλημα που δύναται να προκύψει. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δήμαρχο Ανδρέα Στεργίου (6988080108), τους Αντιδημάρχους Μπάμπη Πούλιο (6988080106), Ηλία Τσιατσιάνη (6988080107), Στέλιο Κωφό (6970124926), Όλγα Κορλού (6972857495) και με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλία Παπαδήμα (6974793866). Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Δήμου 2445350400 – 401 – 402 – 403.
ΣΤ) Η πλήρης αποτίμηση της κατάστασης θα ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Στο στρατηγικό σχεδιασμό έργων πολιτισμού μνημεία της Π.Ε. Καρδίτσας

Posted on 19 Νοεμβρίου 2019 by admin

Έργα ύψους 3,35 εκατ. ευρώ δρομολογήθηκαν για το νομό Καρδίτσας σε ό,τι αφορά την ανάδειξη θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων.

Η θετική αυτή εξέλιξη προέκυψε κατόπιν πλήρους τεκμηρίωσης της σημασίας των μνημείων στην περιοχή μας και επισφραγίστηκε κατά τη διάρκεια πολύωρης τεχνικής σύσκεψης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, με τη συμμετοχή  της η Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κας Λίνα Μενδώνη, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, του  Γ.Γ. του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Γ. Διδασκάλου, των διευθυντών των κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, των  υπευθύνων των Εφορειών Αρχαιοτήτων της Θεσσαλίας, της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Νούσιου.

Όπως αποφασίστηκε, εντάσσονται στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργα στον Αρχαϊκό Ναό Απόλλωνα ύψους 1 εκατ. ευρώ, στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Μητρόπολης ύψους 900.000 ευρώ, στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας Οξυάς ύψους 500.000 ευρώ και η ανάδειξη του ιστορικού Ιερού Ναού του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου στην κορυφή του υψώματος (μαγούλα) ύψους 950.000 ευρώ.

Ο κ. Νούσιος ανταποκρίθηκε δε, στην πρόσκληση που θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα για την ένταξη νέων έργων πολιτισμού, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλία  (με σαφή δέσμευση των Εφοριών Αρχαιοτήτων της Θεσσαλίας να καταθέσουν τα τεχνικά δελτία τους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2020).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας συναντήθηκε με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Μενδώνη αναδεικνύοντας και το θέμα χρηματοδότησης του Μυκηναϊκού θολωτού τάφου στην Τ.Κ. Γεωργικού.

Όπως επισήμανε ο κ. Νούσιος:

«Με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό υπάρχει απόλυτη συνεργασία, συνεννόηση και σύμπνοια για την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς.

Έχουμε βαθιά αξιακή βάση με σεβασμό στην υπόσταση των μνημείων που διατηρούν τη διαλεκτική σχέση του παρελθόντος με το παρόν. Η ιστορική μας συνέχεια ως έθνος επιτάσσει τη συνέχιση προώθησης έργων που υποστηρίζουν την παράδοση, την τουριστική δυναμική της, την οποία κάνουμε γνωστή σε όλο τον κόσμο και την παραδίδουμε στις επόμενες γενιές ως παρακαταθήκη για ένα καλύτερο μέλλον».

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αναστηλωτικές εργασίες σε μνημεία της Αργιθέας

Posted on 29 Αυγούστου 2019 by admin

Άμεση ήταν η ανταπόκριση της κ. Λίνας Μενδώνη με την έγκριση και κατανομή πίστωσης ποσού ύψους ογδόντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (82.800,00€) για «Επειγουσες στερεωτικες και αναστηλωτικες εργασιες».

Το ποσό αυτό αφορά:

 • επειγουσών σωστικών επεμβάσεων των τοιχογραφιών του Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Δροσάτου (Μεζήλου)
 • επειγουσών σωστικών επεμβάσεων των τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία Πετροχωρίου (πρώην Σπυρέλο) Αργιθέας
 • επειγουσών σωστικών επεμβάσεων των τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανθηρού (Μονή Μπουκοβίτσας) Δυτικής Αργιθέας

Comments (0)

Tags: , ,

Ανερχόμενος τουριστικός προορισμός τα θρησκευτικά μνημεία της Θεσσαλίας

Posted on 25 Απριλίου 2019 by admin

Σε πόλο έλξης και ανερχόμενο διεθνή τουριστικό προορισμό αναδεικνύονται  τα τελευταία χρόνια τα θρησκευτικά μνημεία της Θεσσαλίας. Χάρη στις σύγχρονες οδικές υποδομές – η Θεσσαλία έχει πλέον το καλύτερο δίκτυο υποδομών στη χώρα-,  τα πολυάριθμα  έργα για την αποκατάσταση και συντήρηση ναών και  μοναστηριών αλλά και την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών για την  προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό – η διαδικτυακή τουριστική προβολή της Περιφέρειας ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια followers- , τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και μετρήσιμα και συμβάλλουν καθοριστικά την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Στη Θεσσαλία ολοκληρώθηκαν, υλοποιούνται και παραδίδονται 128 έργα στον τομέα του τουρισμού και πολιτισμού, με προϋπολογισμό 69,7 εκατ. ευρώ, ενώ για την ανάδειξη των μνημείων της θρησκευτικής κληρονομιάς ο προϋπολογισμούς αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία οι επισκέπτες σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και θρησκευτικά μνημεία τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 47%, οι διανυκτερεύσεις κατά 12%, οι αφίξεις στα αεροδρόμια κατά 20%, η κίνηση στα λιμάνια κατά 18% ενώ η απασχόληση στις τουριστικές επιχειρήσεις κατά 100%. Επιπλέον το 2018 ήταν έτος- σταθμός για την  Περιφέρεια Θεσσαλίας τουριστικά, αφού βραβεύτηκε με το χρυσό βραβείο Tourism Awards, ως η Περιφέρεια με την πιο ολοκληρωμένη καμπάνια τουριστικής προβολής.

«Τα πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία πρέπει να είναι προσβάσιμα στους πολίτες και τους επισκέπτες, μέσα από ένα πλαίσιο που σέβεται την υπόστασή τους και  τονίζει τη διαλεκτική σχέση του παρελθόντος με το παρόν. Θεωρούμε την πολιτιστική κληρονομιά «κομβικό σημείο» της ιστορικής μας συνέχειας ως έθνος και για το λόγο αυτό συνεχίζουμε να στηρίζουμε έργα που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση», τονίζει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός.

Ο  θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί μια από τις αρχαιότερες μορφές τουρισμού και παραμένει ένας τύπος ταξιδιού που γνωρίζει μεγάλη και ταχύτατη ανάπτυξη παγκοσμίως. Επιπλέον ο θρησκευτικός τουρισμός ως μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα σε περιόδους κρίσης και διαθέτει σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά αφού οι  προσκυνητές-τουρίστες  είναι σε μεγάλο ποσοστό,  ευκατάστατοι και με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

Τα σημαντικότερα μνημεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που συνδέονται με το θρησκευτικό τουρισμό αφορούν στο δίκτυο των περιοχών: Καλαμπάκα-Μετέωρα, Πήλιο, Σκόπελος, Σκιάθος, Λίμνη Πλαστήρα  και Όλυμπος. Τα Μετέωρα,  αποτελούν τον ισχυρότερο πόλο έλξης, με διεθνή αναγνώριση λόγω του πλήθους των μονών, αλλά και της πολιτισμικής και θρησκευτικής τους αξίας. Οι ιεροί βράχοι ανήκουν στα μνημεία  παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco και στα διατηρητέα μνημεία της ανθρωπότητας. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας που διαθέτουν εκκλησίες και μοναστήρια, που αποτελούν ενδιαφέροντες προορισμούς για θρησκευτικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς λόγους τόσο στο νομό Καρδίτσας, όσο και στη Μαγνησία, τις Σποράδες και τη Λάρισα, με έμφαση στις περιοχές της Ελασσόνας και του Ολύμπου. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από το σύνολο των αλλοδαπών επισκεπτών, ο μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών  προέρχεται από τη Ρωσία, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Ρουμανία.

«Και στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας, σε περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς  βρίσκονται διάσπαρτα μνημεία, με μεγάλη θρησκευτική, αρχιτεκτονική, καλλιτεχνική  και πολιτιστική αξία» επισημαίνει ο κ. Αγοραστός. Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς,  αναδεικνύουμε την πλούσια θεσσαλική θρησκευτική κληρονομιά, αξιοποιούμε  με σεβασμό στην παράδοση την τουριστική δυναμική της, την  κάνουμε γνωστή  σε όλο τον κόσμο  και την παραδίδουμε στις επόμενες γενιές ως παρακαταθήκη για ένα καλύτερο μέλλον».

 

Comments (0)

Tags: , ,

Βόλτα με ποδήλατο σε βιομηχανικά κτίρια της Καρδίτσας

Posted on 26 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Δεν ήταν μια συνηθισμένη ομαδική βόλτα με ποδήλατο. Περισσότεροι από 40 ποδηλάτες ηλικίας από 7 ως 70 ετών από την Καρδίτσα και όχι μόνο επέλεξαν το Σάββατο το πρωί, 22 Σεπτεμβρίου, να επισκεφτούν βιομηχανικά μνημεία της Καρδίτσας. Στην πραγματικότητα οι περισσότεροι σταθμοί ήταν κτήρια ξεχασμένα, μάρτυρες αναπτυξιακών οραμάτων και προσδοκίες άλλων εποχών.  Η δράση εντασσόταν στις εβδομαδιαίες εκδηλώσεις του Δήμου Καρδίτσας για την ήπια μετακίνηση και στηρίχθηκε από τους Φίλους του Μουσείου Πόλης.

Στόχοι των συνδιοργανωτών, του Μουσείου Πόλης του Δήμου Καρδίτσας/ΔΟΠΑΚ και της Πρωτοβουλίας ανάδειξης βιομηχανικών μνημείων ΒΙ.Δ.Α. (Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής) ήταν, με αφορμή τα κτήρια, να χαρτογραφήσουν παραγωγικές δραστηριότητες, να γνωρίσουν οι ίδιοι και να φέρουν σε επαφή τους ανθρώπους που εμψύχωσαν άλλοτε αυτές τις δραστηριότητες με ένα ευρύτερο κοινό και να ενθαρρύνουν μια διαφορετική κατανόηση του παρελθόντος, πιο βιωματική και ουσιαστική.

Για τις ανάγκες της ιδιαίτερης αυτής ποδηλατάδας επιστρατεύτηκαν άνθρωποι, όπως ο Δημήτρης Τσιτσάς, ο Κώστας Αντωνίου, ο Βαγγέλης Ζαρχανής (ΟΣΕ), ο Κώστας Ζαχοκώστας (Καπνικός Σταθμός) και ο Γιώργος Μπαρμπούτης (Αγορά), οι οποίοι ξενάγησαν τους συμμετέχοντες στα παλιά κτήρια του ΟΣΕ, τον Καπνικό Σταθμό και τη Δημοτική Αγορά αντίστοιχα. Μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες τις εμπειρίες και τις μνήμες τους, αφηγήθηκαν προσωπικά βιώματα, απάντησαν πρόθυμα σε ερωτήσεις, ενθάρρυναν τους συμμετέχοντες να αφηγηθούν δικά τους βιώματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση της Μαρίας Δανιήλ, ιδρυτικού μέλους της ΒΙ.Δ.Α.ς και αρχιτέκτονα στο Δήμο Αθηναίων, σχετικά με τις αγορές γενικά, τη χρήση, την τυπολογία και την εξέλιξή τους στο χρόνο, με αφορμή την εμπειρία της από τις αγορές της Αθήνας.

Η επιλογή των σταθμών διευκόλυνε την πρόθεση του Μουσείου να πραγματοποιήσει ένα μικρό οδοιπορικό στη βιομηχανία της Καρδίτσας από την εποχή της προσάρτησης της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος, όταν ο θεσσαλικός σιδηρόδρομος, παρά τις λειτουργικές του αδυναμίες (υψηλά κόμιστρα, αραιά δρομολόγια κτλ.), βελτίωσε τις συνθήκες της αγροτικής παραγωγής μέσω της ευκολότερης μεταφοράς αγροτικών προϊόντων, καταργώντας παράλληλα την οδική απομόνωση και την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική στασιμότητα της περιοχής. Με αφορμή την επίσκεψη στον Καπνικό Σταθμό του 1934 και το Σταθμό Επιβητόρων του 1939, η συζήτηση συνεχίστηκε με τα οράματα της δεκαετίας του 1930, όταν οι τοπικοί φορείς συστρατεύτηκαν δυναμικά στη διεκδίκηση έργων υποδομής με σκοπό τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Η στάση στο άλσος της Παπαράντζας  συνδυάστηκε με μια μικρή περιήγηση στο παλιό υδραγωγείο του 1901 και ξενάγηση στο Μουσείο Ύδρευσης, όπου παράλληλα φιλοξενείται η έκθεση των μαθητών του ΚΔΑΠ Καρδιτσομαγούλας με θέμα το ποδήλατο. Η ομάδα κατά την επιστροφή της είχε την ευκαιρία να γνωρίσει το ξεχασμένο επίσης πλινθοκεραμοποιείο των Αφών Οικονόμου (1927), μία από τις δεκάδες αχαρτογράφητες μεταποιητικές επιχειρήσεις που είχαν ιδρυθεί στην πόλη τη δεκαετία του 1920, βραβευμένη από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για την ευρεσιτεχνία των πεντάτρυπων οπτόπλινθων που παρήγαγε. Τελευταίοι σταθμοί της διαδρομής ήταν η Παλιά Ηλεκτρική, το μόνο σωζόμενο δημόσιο βιομηχανικό κτίσμα στον αστικό ιστό της Καρδίτσας, και το μοντέρνο κτήριο της Δημοτικής Αγοράς, σημείο αναφοράς για την οικονομική ζωή της πόλης από την ανέγερσή του, το 1928.

Σε κάθε σταθμό της βόλτας, προσθέτονταν και μια λύση στον αρχικό γρίφο της εκδρομής: φυσικά και ο μηχανικός Εβαρίστο Ντε Κίρικο, διευθυντής των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων, χρειάστηκε να φιλοξενηθεί στο λιτό αλλά ευρύχωρο νεοκλασικό, απέναντι από το σταθμό, ιδιοκτησίας σήμερα του ΟΣΕ, το 1885. Ο πρώτος ατμόμυλος της Καρδίτσας (1884) ανήκε στον Κωνσταντίνο Παπαχρήστο από την Ευρυτανία και το πρώτο ατμοκίνητο σιδηρουργείο (1899) στους αδελφούς Χρηστίδη από την Άνδρο. Η ραγδαία αναπτυσσόμενη από το 1881 καλλιέργεια της Θεσσαλίας υπήρξε ο καπνός και όχι τα σιτηρά,  και τέλος οι εκατοντάδες καπνεργάτες της Καρδίτσας υπήρξαν όντως αποφασισμένοι να διεκδικήσουν την κυριακάτικη αργία το 1910, γιατί είχαν ήδη ως τότε οργανώσει μαζικές απεργίες και κινητοποιήσεις…

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία για περισσότερες θεματικές επισκέψεις στην πόλη και το μουσείο δήλωσε πρόθυμο να επεξεργαστεί τις ιδέες και τις προτάσεις τους.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Το ποδήλατο στην υπηρεσία της Βιομηχανικής Κληρονομιάς

Posted on 20 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Με αφορμή τη «Μέρα χωρίς αυτοκίνητο» το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο «Λ. & Ν. Σακελλαρίου» του ΔΟΠΑΚ θα υλοποιήσει το Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου, πολιτιστική διαδρομή με ποδήλατο σε βιομηχανικά μνημεία της Καρδίτσας. Η δράση, η οποία θα ξεκινήσει στις 11.00 με αφετηρία τον  Σιδηροδρομικό Σταθμό, διοργανώνεται  σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία ανάδειξης βιομηχανικών μνημείων ΒΙ.Δ.Α. (Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής), με την υποστήριξη των «Φίλων του Μουσείου Πόλης» και εντάσσεται στις εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει ο Δήμος Καρδίτσας με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου).

Σταθμοί της ποδηλατάδας, η οποία θα διαρκέσει ως τις 14.00, θα είναι ο Καπνικός Σταθμός,  ο Σταθμός Επιβητόρων, το Μουσείο Ύδρευσης στην Παπαράντζα, ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» και τα κτήρια της ΕΓΣΚ, η καμινάδα του Πλινθοκεραμοποιείου Οικονόμου, η Παλιά Ηλεκτρική και η Δημοτική Αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μουσείο και η ΒΙ.Δ.Α. συμπεριέλαβαν κυρίως χώρους, για τους οποίους κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη βοήθεια ανθρώπων που θα ξεναγούσαν σ’ αυτούς με βιωματικό τρόπο. Ωστόσο για όσους το επιθυμούν, η βόλτα θα συνεχιστεί με περιδιάβαση από τους δύο παλιούς μύλους της πόλης (Κατσάρη, Κολέτσου) και τελικό σταθμό τα ξηραντήρια καπνού της Καρδιτσομαγούλας (χώροι Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης ΕΒΕ).

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν χρησιμοποιώντας κοινόχρηστα ποδήλατα του Δήμου Καρδίτσας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το μουσείο πόλης (τηλ. 2441025301, 6970147774, Φ. Λέκκα). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή υπάρχουν αναρτημένες στο σύνδεσμο https://vida-omada.blogspot.com/ καθώς και στη διεύθυνση του μουσείου (“Μουσείο Πόλης Καρδίτσας»), στο facebook.

Comments (0)

Tags: , ,

Σοβαρές ζημιές σε μνημεία της Αργιθέας μετά το σεισμό

Posted on 03 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Στον απόηχο της ισχυρής σεισμικής δόνησης της Παρασκευής 31 Αυγούστου 2018, η Αργιθέα μετράει και καταγράφει τις  καταστροφές που άφησε πίσω της.

Η ετοιμότητα του μηχανισμός της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αργιθέας, αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, ξάφνιασε και εμάς τους ίδιους, γιατί διαφορετικά σχεδιάζονται στα χαρτιά και πάντα όταν εφαρμόζονται στην πράξη, κάπου και οι καλύτεροι σχεδιασμοί χάνονται.

Μετά την άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας από τις εκτεταμένες κατολισθήσεις σε ολόκληρο το επαρχιακό και δημοτικό δίκτυο, άρχισε ο σχεδιασμός και η δράση «της επόμενης μέρας».

Από το Σάββατο το πρωί κλιμάκιο της Πολιτικής προστασίας επισκέπτεται τα χωριά που αναφέρθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα, σε μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης . Από τις 10:00το πρωί το συνεργείο καταγραφής ξεκίνησε από το χωριό Αργιθέα (Κνίσοβο) του Δήμου Αργιθέας και συνέχισε στα χωριά Θερινό, Μεσοβούνι, Καρυά, Βλάσι, Πετρίλια, Κουμπουριανά, Δροσάτο, Λεοντίτο κ.α. Σε όσα χωριά δεν ολοκληρώθηκε το Σάββατο η καταγραφή το συνεργείο θα συνεχίσει την Κυριακή καθώς και τις επόμενες μέρες έως ότου ολοκληρώσουν οι μηχανικοί την αυτοψία που πραγματοποιούν.

Την επομένη του σεισμού που κατέφτασαν οι κάτοικοι και ανοίξανε τα σπίτια τους, διαπιστώθηκε και η μεγάλη έκταση των ζημιών, οι οποίες δεν ήταν εμφανείς εξωτερικά. Εκτεταμένες ρωγμές σε τοιχοδομές, οικοσκευές κατεστραμμένες, καμινάδες πεσμένες. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε δείχνουν μόνο ένα μικρό μέρος των καταστροφών.

Οι σοβαρότερες ζημιές, έως τώρα, καταγράφονται στα μνημεία της περιοχής. Εκτεταμένες ζημιές στο μοναστήρι «Κοίμηση της Θεοτόκου» Ανθηρού, τους ενοριακούς ναούς Καρυάς και Κουμπουριανών, την Ιερά Μονή Σπηλιάς, την Αγία Παρασκευή στα Καμπουρέικα Πετρίλου. Στις επόμενες μέρες,όταν επεκταθεί ο έλεγχος και στα υπόλοιπαμνημεία της περιοχής,θα διαπιστώσουμε την συνολική ζημιά που υπέστησαν αυτά τα μνημεία.

Τις επόμενες μέρες θα δοθούν οδηγίες στους κατοίκους για το τρόπο που θα δηλώσουν τις ζημιές στις οικίες τους και στην οικοσκευή. Θα διανεμηθούν και τα κατάλληλα  έντυπα που θα συμπληρώνουν ώστε να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος για την ανθεκτικότητα των κτισμάτων.

Το πρόβλημα που παρατηρήθηκε με τη θολότητα των νερών, άρχισε να αποκαθίσταται και να ηρεμεί σιγά – σιγά το φαινόμενο. Ο δήμος Αργιθέας, παρακολουθεί από κοντά το φαινόμενο και μόλις αποκατασταθεί πλήρως θα προχωρήσει στους κατάλληλους ελέγχους ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των κατοίκων.

Η Δημοτική αρχή από το Σάββατο το πρωί σε συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων προχώρησε σε διανομή νερού (προσφορά της εταιρείας ΘΕΩΝΗ) στους κατοίκους που υδρεύονταν από τις πηγές που παρατηρήθηκε θολότητα και θα συνεχίσει να διανέμει μέχρις ότου εξαλειφθεί πλήρως η θολότητα και πραγματοποιηθεί ο υγειονομικός έλεγχος.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Με κατάρρευση κινδυνεύουν γεφύρια της Αργιθέας

Posted on 28 Μαρτίου 2018 by admin

Ο δήμος Αργιθέας με έγγραφό του 482/03/02/2017 προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λυδία Κονιόρδου, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού κ. Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη, διευθυνση αναστηλωσης, μουσειων και τεχνικων εργων διευθυνση αναστηλωσης, μουσειων και τεχνικων εργων, Εφορεία αρχαιοτήτων Καρδίτσας, Ε΄ Εφορεία Νεώτερων μνημείων και Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων γνωστοποιούσε ότι:

«Γέφυρα του 13ου αιώνα υπό κατάρρευση – Αποκατάσταση των μνημείων του δήμου Αργιθέας, που υπέστησαν φθορές από τις πλημμύρες/έντονες χιονοπτώσεις και κινδυνεύουν με άμεση κατάρρευση», ζητώντας παράλληλα «τις υπηρεσίες σας, ως αρμόδιες, να επισκεφτούν άμεσα τα πληγέντα μνημεία και να προβούν στον κατάλληλο έλεγχο των φθορών και συντάσσοντας τις απαραίτητες μελέτες επισκευής, να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την διάσωση των μνημείων».

Τα μνημεία για τα οποία ο δήμος Αργιθέας ζητούσε άμεσο έλεγχο είναι: Γέφυρα Δροσάτου, Γέφυρα Πετρωτού, Γεφυρά Καταφυλλίου – Αυλακίου, Κούλια γέφυρας Κοράκου και Μονή Βλασίου.

Για την Γέφυρα Καταφυλλίου έγινε αυτοψία παλαιότερα, έχει συνταχθεί μελέτη αποκατάστασης, έχει δημοπρατηθεί και σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.

Για τη Μονή Βλασίου,  Υπουργός Πολιτισμού κ. Κονιόρδου, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του δήμου Αργιθέας, για την διάσωση των θρησκευτικών μνημείων της περιοχής, έδωσε εντολή στις κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ για παρεμβάσεις και εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου 2017 από 6μελές συνεργείο της Δ/νσης Συντήρησης. Σε συνεργασία του δήμου Αργιθέας με την Εφορία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας ετοιμάζεται μελέτη συντήρησης κτιρίου και τοιχογραφιών της Μονής. (http://www.dimosargitheas.gr/el/blog/politismos/715-vlasi-epeigouses-sostikes-ergasies-ton-toixografion).

Για τα υπόλοιπα μνημεία πραγματοποιήθηκε αυτοψία, στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2017 από μηχανικούς της ΔΑΒΜΜ (δ/νση αναστηλωσης βυζ/νων και μεταβυζ/νων μνημειων) και συμπληρωματικά πραγματοποιήθηκε αυτοψία και στη Γέφυρα Τριζώλου.

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Εκδήλωση για τα βυζαντινά και θρησκευτικά μνημεία του Νομού

Posted on 09 Φεβρουαρίου 2018 by admin

Η  Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών Καρδίτσας και η χριστιανική Αγωγή Καρδίτσας, την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 6μμ, στην αίθουσα της Χριστιανικής Αγωγής, διοργανώνον εκδήλωση με θέμα τα βυζαντινά και θρησκευτικά μνημεία του Νομού Καρδίτσας.

Εισηγήτριες οι Αρχαιολόγοι κα Κρυσταλλία  Μαντζανά και η Σταυρούλα Σδρόλια, οι οποίες για σχεδόν τριάντα χρόνια εργάστηκαν στον Ν. Καρδίτσας, ως υπεύθυνες της 7ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και συνέβαλλαν τα μέγιστα, στην καταγραφή, φωτογράφηση, μελέτες και εργασίες αναστήλωση, ανάδειξης και προβολής των Μοναστηριών και Ιερών Ναών του ν. Καρδίτσας.

Σήμερα, η κα Μαντζανά είναι προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων του ν. Τρικάλων και η κα Σδρόλια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας και υπεύθυνη του βραβευμένου Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, συνεχίζοντας το ιδιαίτερα σημαντικό έργο τους.

Η κα Μαντζανά, θα μιλήσει για το Βυζαντινό Κάστρο Φαναρίου, στο οποίο είχε την επίβλεψη αναστήλωσης και η κα Σδρόλια θα προβάλλει σημαντικά θρησκευτικά μνημεία του νομού.

Τις δύο αρχαιολόγους θα προλογίσουν ο Βασίλης Τσαντήλας που συνεργάζεται μαζί τους τριάντα χρόνια, ως υπεύθυνος Πολιτισμού της Νομαρχίας, ως Αντινομάρχης Πολιτισμού, ως πρόεδρος της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών και  κ. Γεώργιος  Κλήμος, συγγραφέας και ερευνητής της τοπικής ιστορίας και θα τους απονεμηθούν αναμνηστικά, έργα της καθηγήτριας Καλών Τεχνών κας Μάρθα Μακρή, από την Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης του τεράστιου έργου τους των ιδίων και των συνεργατών τους.

Προσκαλούνται πολίτες και εκπρόσωποι φορέων να παρευρεθούν.

Βιογραφικά ομιλητών

Η Στ. Σδρόλια κατάγεται από τα Κανάλια και γεννήθηκε στη Λάρισα το 1958.

Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βυζαντινή Αρχαιολογία από το ίδιο Πανεπιστήμιο και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ο τίτλος της διατριβής της είναι «Οι τοιχογραφίες της μονής Πέτρας στο Καταφύγι Καρδίτσας (1625) και η εντοίχια ζωγραφική των ναών των Αγράφων τον 17ο αιώνα» ( έκδοση Βόλος 2012)

Από το 1981 υπηρετεί στην Αρχαιολογική υπηρεσία της Λάρισας, όπου σήμερα είναι προϊσταμένη. Έχει διεξάγει ανασκαφές, καταγραφές βυζαντινών μνημείων και μελέτες σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας και κυρίως Καρδίτσας και Λάρισας και έχει συμμετάσχει σε έργα συντήρησης και αναστήλωσης μνημείων. Σημειώνονται ιδιαίτερα τα έργα στο Κάστρο Φαναρίου και στις μονές Κορώνας, Πέτρας, Πελεκητής, Βλασίου, Σπηλιάς, Μαυρομματίου, Ρεντίνας και πολλών άλλων, της περιόδου πριν το 2006, όταν η περιοχή υπαγόταν στην εφορεία αρχαιοτήτων Λάρισας.

Τα τελευταία χρόνια διεξάγει ανασκαφικές έρευνες στο Κάστρο Βελίκας και τα Τέμπη, ενώ δραστηριοποιείται σε εκθεσιακή δραστηριότητα στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, όπου προβάλλονται αρχαιότητες από όλη τη Θεσσαλία. Συνεργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

Στην περιοχή της Καρδίτσας και ιδιαίτερα των Αγράφων διατέθηκε μεγάλο μέρος της ερευνητικής της δραστηριότητας τις δεκαετίες του 1990 και 2000.

Εκτός των μελετών για τη ζωγραφική του 17ου αιώνα, που περιλαμβάνονται στη διατριβή της, άλλες μελέτες αφορούν στους κτήτορες της μονής Βλασίου και στα μοναστήρια του 16ου αιώνα (περ.Θεσσαλικό Ημερολόγιο), το ξυλόγλυπτο τέμπλο της μονής Πέτρας (στον τόμο προς τιμήν του Νίκου Νικονάνου), τις εικόνες της μονής Καραισκάκη (περ.Βυζαντινά) και τις μονές Ρεντίνας και Βλασίου (στα αντίστοιχα πρακτικά τοπικών συνεδρίων. Η τελευταία της εργασία υπήρξε εκείνη στο Οδοιπορικό του Ν.Καρδίτσας, που εξέδωσε η Νομαρχία το 2007.

            Η κ. Κρυσταλλία Μαντζανά, είναι Τρικαλινής καταγωγής.  Είναι απόφοιτος του Αρχαιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών και υποψήφια διδάκτωρ του ανωτέρω Πανεπιστημίου.  Ως επί συμβάσει και ως μόνιμος αρχαιολόγος της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ασχολήθηκε ως επί το πλείστον με τον εντοπισμό και την καταγραφή μνημείων, εικόνων και κειμηλίων στην περιοχή των Αγράφων, ενώ επέβλεπε αναστηλωτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην Μονή Πελεκητής, Κορώνας, Αγίας Τριάδος Οξυάς και Κοιμήσεως Θεοτόκου Νεράιδας.  Κατά το διάστημα 2006 – 2014 διετέλεσε Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων με περιοχή ευθύνης τις αρχαιότητες της Π.Ε. Τρικάλων και Καρδίτσας από τον 1ο π.Χ. αιώνα έως και το 1830.

Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μεγάλο αριθμό Συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων για τους αρχαιολογικούς χώρους των περιοχών Καρδίτσας και Τρικάλων.  Ως Δ/ντρια της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είχε την επίβλεψη εργασιών αναστήλωσης και αποκατάστασης σε μνημεία των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων και κυρίως του Κάστρου Φαναρίου.  Το 2014 τοποθετήθηκε Διευθύντρια στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων και έχει την εποπτεία και την επίβλεψη των εργασιών αναστήλωσης και αποκατάστασης πολλών μνημείων, τα οποία κατέστησαν επισκέψιμα και λειτουργικά.  Επίσης έχει την εποπτεία πολλών ανασκαφικών δραστηριοτήτων, που έχουν φέρει στο φως σπάνια και μοναδικά ευρήματα για την περιοχή των Τρικάλων.  Τέλος, χειρίζεται θέματα του μοναστηριακού συγκροτήματος Μετεώρων, που συγκαταλέγεται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Σεμινάριο με θέμα: Προσεγγίζοντας τα μνημεία πολιτισμού

Posted on 29 Νοεμβρίου 2017 by admin

Με επιτυχία υλοποιήθηκε από το Κ.Π.Ε. Μουζακίου άλλο ένα τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς. Αυτή τη φορά το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Μουζακίου στο διάστημα 24 έως 26 Νοεμβρίου 2017. Στο σεμινάριο με θέμα: «Προσεγγίζοντας μνημεία πολιτισμού με την εκπαίδευση για την Αειφορία – Η περίπτωση του Βυζαντινού Κάστρου Φαναρίου» πήραν μέρος εκπαιδευτικοί από διάφορες διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Το σεμινάριο είχε γενικό στόχο την παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν σχετικό πρόγραμμα τη φετινή χρονιά ή προτίθενται να υλοποιήσουν στο μέλλον, την αειφορική προσέγγιση των μνημείων ως μέρος και της σύγχρονης ζωής, καθώς επίσης και την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την εκπαιδευτική καινοτομία.

Ειδικότερα, στόχος του ήταν η περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίηση του  Βυζαντινού Κάστρου Φαναρίου, το οποίο με τη σημαντική συμβολή των εμπλεκομένων είναι επισκέψιμο καθημερινά και από πλευράς συντήρησης βρίσκεται σε πολλή καλή κατάσταση.

Η παιδαγωγική ομάδα του Κ.Π.Ε. Μουζακίου προτίθεται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει για τη φετινή χρονιά πιλοτικό πρόγραμμα Π.Ε. με θέμα τα Κάστρα, το οποίο κατά κύριο λόγο θα πραγματοποιείται στον χώρο του κάστρου και θα περιλαμβάνει διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Το σεμινάριο περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Συγκεκριμένα ξεκίνησε την Παρασκευή το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Κ.Π.Ε. Μουζακίου. Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε εκ μέρους της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Μουζακίου ο Υπεύθυνος κ. Ντάνης Αντώνης, ο οποίος αναφέρθηκε στις προγραμματισμένες  δράσεις, αλλά και  στη στοχοθεσία του σεμιναρίου.

Στη σύντομη παρέμβασή του ο Δήμαρχος Μουζακίου και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Κωτσός Γεώργιος, αφού καλωσόρισε τους εκπαιδευτικούς, αναφέρθηκε στη σημασία των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, που σκοπό έχουν την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς και σημείωσε επιγραμματικά όλες εκείνες τις προσπάθειες της δημοτικής αρχής που στοχεύουν στην ανάδειξη σημαντικών τοπίων και χώρων του Δήμου Μουζακίου, τονίζοντας ιδιαίτερα τη στενή συνεργασία με το Κέντρο. Επίσης, τόνισε ότι σημαντικό είναι να επισκέπτονται το Μουζάκι φίλοι από όλη την Ελλάδα και σε αυτό συμβάλλει σημαντικά και το Κ.Π.Ε. Μουζακίου. Κλείνοντας αναφέρθηκε στα τραγικά γεγονότα της Μάνδρας, τόνισε την ανάγκη λήψης μέτρων για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και σημείωσε ότι προς την κατεύθυνση αυτή σημαντικός είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος τουριστικής προβολής του Δήμου κ. Φασιανού Παρασκευή, αφού καλωσόρισε τους εκπαιδευτικούς και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο σεμινάριο, τόνισε τη σημασία που μπορεί να παίξει η εκπαίδευση στην ανάδειξη και προβολή του Κάστρου Φαναρίου και μίλησε για την ιστορία του κάστρου από τον Όμηρο μέχρι σήμερα.

Οι εργασίες του σεμιναρίου συνεχίστηκαν με την παρουσίαση του Εθνικού Θεματικού Δικτύου σχετικού με τα Κάστρα «Ο Τόπος το ορίζει. Ο άνθρωπος το κτίζει» που συντονίζεται από το Κ.Π.Ε. Μολάων και για το οποίο μίλησαν οι εκπαιδευτικοί του Κ.Π.Ε. κ. Παπαδάκης Νικόλαος, Υπεύθυνος και κ. Μυλωνά Μαρία, Αναπληρώτρια Υπευθύνου Κ.Π.Ε. Μολάων. Η εισήγηση με θέμα «Τα κάστρα της Θεσσαλίας και ο οικονομικός και κοινωνικός τους περίγυρος» έγινε από τον κ. Αντώνη Αντωνίου, Διδάκτορα Οικονομικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Paris 1 Sorbonne, ο οποίος είναι γνώστης της Τοπικής Ιστορίας και ανέπτυξε το θέμα από πολλές πλευρές. «Οργανώνοντας ένα μάθημα στο Κάστρο Φαναρίου. Το πριν, η επίσκεψη, το μετά» ήταν το θέμα του Σχολικού Σύμβουλου Φιλολόγων Π.Ε. Καρδίτσας – Μαγνησίας κ. Τσιάμαλου Ηρακλή, ο οποίος έκανε προτάσεις για την προετοιμασία και την υλοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο κάστρο του Φαναρίου ιδιαίτερα στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας. «Τα Κάστρα μέσα από τα παραμύθια» ήταν η τελευταία εισήγηση της Παρασκευής από την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας κ. Φραντζεσκίδου Αγγελική και η οποία είχε αντίστοιχο ενδιαφέρον.

Το Σάββατο πρωί οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το Κάστρο Φαναρίου όπου η Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας κ. Αναστασιάδου Αρχοντούλα έκανε περιήγηση και ερμηνεία του χώρου στο Κάστρο και απάντησε σε ερωτήματα των συμμετεχόντων. Για την «Αποκατάσταση τμημάτων τείχους και πυριτιδαποθήκης και τη συντήρηση – προστασία αρχιτεκτονικών λειψάνων Βυζαντινού Κάστρου Φαναρίου» μίλησε η κ. Φαραζούμη Σοφία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή και οι πληροφορίες που έδωσαν και οι κκ. Χατζής Χρήστος, φύλακας στο κάστρο και Φλωρίδης Απόστολος, υπεύθυνος του Λαογραφικού Μουσείου Φαναρίου. Το σεμινάριο συνεχίστηκε στους χώρους του Κ.Π.Ε. με τα εργαστήρια: «Διαθεματική προσέγγιση των Κάστρων» και «Αειφορική Διαχείριση των Κάστρων», τα οποία συντόνισαν οι εκπαιδευτικοί του Κ.Π.Ε. Μολάων. Τελειώνοντας τις εργασίες του Σαββάτου οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν διάφορα μέρη της περιοχής, από τα οποία δήλωσαν ενθουσιασμένοι.

Το πρωινό της Κυριακής εκπαιδευτικοί από διάφορα Κ.Π.Ε., σχολεία, αλλά και Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων παρουσίασαν τα σχετικά με το θέμα προγράμματά τους και έδωσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες και γνώσεις στους συμμετέχοντες.

Η παιδαγωγική ομάδα του Κ.Π.Ε. Μουζακίου θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες για την ενεργό συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους, και ιδιαιτέρως τον Δήμο Μουζακίου για τη συνεργασία, καθώς και το προσωπικό της Μαθητικής Εστίας και του Κάστρου Φαναρίου για τη συμβολή τους στην κατά γενική ομολογία πετυχημένη διοργάνωση του σεμιναρίου, σύμφωνα και με την αξιολόγηση που έγινε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Comments (0)

Tags: , ,

Κίνδυνος κατάρρευσης μνημείων της Αργιθέας

Posted on 03 Φεβρουαρίου 2017 by admin

Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου/ Φεβρουαρίου 2015 και αυτή του Οκτωβρίου 2015, όπως και οι εκδηλώσεις έντονων χιονοπτώσεων και τον διαρκή παγετό  τον προηγούμενο μήνα, είχαν ως αποτέλεσμα τα πλημμυρικά φαινόμενα που ακολουθούν, την υπερχείλιση των νερών του Αχελώου και των παραποτάμων του, και τις κατολισθήσεις από τη ρευστοποίηση του εδάφους.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν πολλές και ποικίλες φθορές στα μνημεία που βρίσκονται στο Δήμο Αργιθέας.

Η περιοχή Αργιθέας είναι διάσπαρτη από μνημεία, μοναστήρια, εκκλησίες.

Λόγω των καθιζήσεων, από τη ρευστοποίηση εδάφους, των δυνατών ανέμων και της βροχόπτωσης, όπως και της πρόσφατης έντονης χιονόπτωσης, έχουν προκληθεί φθορές σε πολλά από αυτά, και προκαλούνται περαιτέρω, μη αναστρέψιμες βλάβες, σ’ αυτά.

Σε χθεσινή μας αυτοψία, ύστερα από ειδοποίηση του Προέδρου της Τ.Κ,   διαπιστώσαμε ότι η Γέφυρα Δροσάτου, πέτρινη, τοξωτή (13ο αιώνας μ.Χ.) έχει υποστεί αποκολλήσεις στο ραχιαίο τόξο της, που εξελίσσονται ραγδαία και κινδυνεύει με άμεση κατάρρευση. Ενδεικτικά σε άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης βρίσκονται και τα ακόλουθα μνημεία.

Γέφυρα Πετρωτού, πέτρινη, τοξωτή μονότοξο γεφύρι με άνοιγμα τόξου 17μ. και ύψος 11μ. κτισμένο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τον 13ο αιώνα μ.Χ. Γεφυρώνει τον «Λιασκοβίτη» λίγο πριν αυτός εκβάλλει στον Αχελώο, εκεί όπου εκτελούνταν «τα έργα Συκιάς», μέσω μιας σήραγγας που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των έργων. Ο όγκος, όμως, νερού του Αχελώου δεν άφησε τα νερά του «Λιασκοβίτη» να εκβάλλουν στον Αχελώο με αποτέλεσμα, μη βρίσκοντας άλλη διέξοδο, να πισωγυρίσουν και να δημιουργήσουν μια τεράστια λίμνη, η οποία υπερκάλυψε κατά πολλά μέτρα το πέτρινο γεφύρι.

Γεφυρά Καταφυλλίου – Αυλακίου, Πέτρινη, τοξωτή. Κατασκευάστηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα (1908 – 1910) και γεφυρώνει τον Αχελώο στα διοικητικά όρια των νομών Καρδίτσας, Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας και Άρτας. Με ύψος 13 μ. και μήκος βάσης 54,5 μ., διαθέτει ένα κύριο τόξο και 4 δευτερεύοντα. Το 1986 χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 890/ Β’ / 19.12.1986).

Την 1η Φεβρουαρίου, τα νερά του Αχελώου υπερκάλυψαν τη γέφυρα, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στην κατασκευή. Παρασύρθηκε μέρος του στηθαίου τις γέφυρας και χρειάζεται έλεγχος για να διαπιστωθεί η σταθερότητά της. (Βρίσκεται σε εξέλιξη δημοπράτηση επισκευών της, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας).

Κούλια γέφυρας Κοράκου κτίσμα του 17ου αιώνα, δίπλα στον Αχελώο, που χρησιμοποιήθηκε ως «φυλάκιο» και «τελωνείο». Τα καιρικά φαινόμενα και η εγκατάλειψη των «έργων Συκιάς» έχουν επιταχύνει την μερική κατάρρευση, βοηθούντων και των λαθρανασκαφών που εξελίσσονται.

Μονή Βλασίου έχει υποστεί εκτεταμένες αποκολλήσεις των τοιχογραφιών  της και εξελίσσονται με τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Παρακαλούμε τις υπηρεσίες σας, ως αρμόδιες, να επισκεφτούν άμεσα τα πληγέντα μνημεία και να προβούν στον κατάλληλο έλεγχο των φθορών και συντάσσοντας τις απαραίτητες μελέτες επισκευής, να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την διάσωση των μνημείων.

Ειδικά για τη γέφυρα Δροσάτου, που βρίσκεται σε στάδιο μερικής κατάρρευσης, παρακαλώ όπως οι υπηρεσίες σας να διενεργήσουν κατεπείγουσα αυτοψία και πρόταση λήψης επειγόντων σωστικών μέτρων για την αποτροπή της ολικής κατάρρευσης.

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Λάμπρος Τσιβόλας

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνάντηση για τα Θρησκευτικά μνημεία

Posted on 14 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Συνάντηση εργασίας με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδας και Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεο και την προϊσταμένη της αρχαιολογικής υπηρεσίας κ. Βαϊοπούλου είχε ο Δήμαρχος Μουζακίου και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Γιώργος Κωτσός προκειμένου να υπάρξει ο καλύτερος συντονισμός για την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ με στόχο την ανάδειξη και συντήρηση των θρησκευτικών μνημείων της περιοχής

Από τη συζήτηση προέκυψε πως για το Νομό Καρδίτσας στην αρχαιολογική υπηρεσία υπάρχουν οι παρακάτω φάκελοι:

 • Ιερός Ναός Κοίμησης Θεοτόκου Γελάνθης (Μελέτη συντήρησης τοιχογραφιών που απαιτεί επικαιροποίηση)
 • Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Οξυάς (Μελέτη συντήρησης τοιχογραφιών, όπου απαιτείται εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης)
 • Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Δρακότρυπας (Μελέτη συντήρησης τοιχογραφιών που απαιτεί επικαιροποίηση)
 • Ιερά Μονή Καραϊσκάκη Μαυρομματίου (Μελέτη συντήρησης τέμπλου απαιτεί επικαιροποίηση)
 • Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Ανθοχωρίου (Μελέτη αναστήλωσης και συντήρησης οροφής και τέμπλου)
 • Ιερά Μονή Κώστη Κουμπουριανών (Μελέτη συντήρησης τοιχογραφιών)
 • Ιερά Μονή Σπηλιάς Αργιθέας (Μελέτη αποκατάστασης και στερέωσης κτιρίων)
 • Ιερά Μονή Κορώνης (Μελέτη συντήρησης κονιαμάτων και τοιχογραφιών)
 • Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Δροσάτου (Μελέτη αναστήλωσης που απαιτεί επικαιροποίηση)
 • Ιερός Ναός Ιωάννη Προδρόμου (Μελέτες συντήρησης τοιχογραφιών που απαιτούν επικαιροποίηση)
 • Ιερός Ναός Κοίμησης Θεοτόκου Κερασιάς (Μελέτη συντήρησης τοιχογραφιών που απαιτεί επικαιροποίηση)
 • Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Νεοχωρίου (Μελέτη αναστήλωσης και απαιτείται μελέτη συντήρησης τοιχογραφιών)

Μετά την ενημέρωση από την αρχαιολόγο κ. Αναστασιάδου ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός πρότεινε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του Σεβασμιότατου,  των Δήμων που ανήκουν τα μνημεία και την αρχαιολογική υπηρεσία προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι μελέτες, ώστε όταν ανοίξει το σχετικό μέτρο του ΕΣΠΑ είτε από το  τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού είτε από το ΠΕΠ Θεσσαλίας να υποβληθούν πλήρεις οι φάκελοι για χρηματοδότηση.

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Τιμόθεο και την Αρχαιολογική Υπηρεσία (κ.κ. Βαϊοπούλου και Αναστασιάδου) για την άριστη συνεργασία που έχουμε και ελπίζω να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα για το Νομό μας με στόχο την ανάδειξη και συντήρηση των Θρησκευτικών μας μνημείων» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Κωτσός.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των μνημείων του Στρατιωτικού Νεκροταφείου

Posted on 04 Νοεμβρίου 2016 by admin

Ολοκληρώθηκαν με την πολύτιμη βοήθεια του κέντρου  εκπαίδευσης  στρατονομίας Καρδίτσας   οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης  των μνημείων   του Στρατιωτικού Νεκροταφείου της πόλης μας.

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Καρδίτσας ευχαριστεί θερμά το κέντρο εκπαίδευσης  στρατονομίας για την συνεχή  και πολύτιμη  βοήθειά του .

 

 

 

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Μάιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031