Tag Archive | "Οικόπεδα"

Tags: , ,

Δ. Παλαμά: Υποχρέωση όλων ο καθαρισμός των οικοπέδων από τα χόρτα

Posted on 18 Μαΐου 2020 by admin

  Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των κοινοτήτων του Δήμου και μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, όπως προβούν στον καθαρισμό της βλάστησης και στην απομάκρυνση και τοποθέτηση των χόρτων σε σημείο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία του Δήμου, για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, έπειτα και από έγγραφη ειδοποίηση, ο Δήμος θα προβαίνει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό τους, επιβάλλοντας παράλληλα τέλος – πρόστιμο που ανέρχεται σε 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με το άρθρο  94 του Νόμου 3852/2010 και την αριθμ. 140/2016 απόφαση του Δ.Σ. και θα υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Τέλος ο Δήμος κάνει έκκληση σε όλους τους δημότες να διατηρούν τους κοινόχρηστους χώρους γύρω από τα οικόπεδα τους καθαρά, αφού όπως γνωρίζετε οι εκτάσεις πρασίνου στο Δήμο μας είναι τεράστιες και η υπηρεσία καθαριότητας αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις περιπτώσεις.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Δήμος Αργιθέας: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων

Posted on 11 Μαΐου 2020 by admin

Στο πλαίσιο λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς, ο Δήμος Αργιθέας εν όψει της αντιπυρικής περιόδου που ξεκινάει την 1η Μαΐου και λήγει την 31η Οκτωβρίου, γνωστοποιεί σε όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται  εντός και εκτός των οικισμών του Δήμου , ότι υποχρεούνται να προβούν σε σχετικές ενέργειες.

Παρακάτω η σχετική ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και την υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1346/6/25.4.12) και στο πλαίσιο λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς, ο Δήμος Αργιθέας εν όψει της αντιπυρικής περιόδου που ξεκινάει την 1η Μαΐου και λήγει την 31η Οκτωβρίου, γνωστοποιεί σε όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται  εντός και εκτός των οικισμών του Δήμου , ότι υποχρεούνται να προβούν:

  • Στον άμεσο καθαρισμό και κοπή των χόρτων σ’ αυτούς, και φυσικά όσες φορές χρειαστεί κατά την ανωτέρω περίοδο.
  • Στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, με σκοπό την πρόληψη πυρκαγιάς.
  • Στην κοπή των χόρτων και γενικά στον καθαρισμό και στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται πλησίον δασυλλίων και δασικών εκτάσεων του Δήμου μας.

Οι προαναφερόμενες ενέργειες θα πρέπει να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αναφερόμαστε σε κοπή χόρτων και όχι στην καύση τους.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω διαδικασιών οι υπηρεσίες του Δήμου θα ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενέργειες και κυρώσεις.

Ευελπιστούμε στην ανταπόκριση και τη συνεργασία όλων.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Υπόχρεοι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων να καθαρίζουν από χόρτα και κλαδιά τις ιδιοκτησίες τους

Posted on 27 Απριλίου 2020 by admin

Με την έλευση της Άνοιξης και την άνοδο των θερμοκρασιών όπως είναι φυσικό, παρατηρείται «έκρηξη» της βλάστησης. Η υπηρεσία Πρασίνου και η υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσας, επιχειρούν τόσο στον κεντρικό τομέα της πόλης όσο και περιφερειακά,  με στόχο να διατηρήσουν υπό έλεγχο τη βλάστηση. Ωστόσο όπως επισημαίνει η Διεύθυνση Καθαριότητας η προσπάθεια για να έχει αποτελέσματα  θα πρέπει να υπάρξει και ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες οικοπέδων τα οποία βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού είτε της πόλης είτε των χωριών και να φροντίσουν άμεσα για το καθάρισμα τους. Συνήθως αυτή την εποχή χρειάζεται να γίνουν μια έως δυο παρεμβάσεις  από τους οικοπεδούχους ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας υπεύθυνοι για την καθαριότητα των οικοπέδων και την κοπή των χόρτων είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες. Με βάση το παραπάνω παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν εγκαίρως στον καθαρισμό των οικοπέδων τους και τον περιορισμό της βλάστησης που εγκυμονεί κινδύνους για εκδήλωση πυρκαγιάς ή ύπαρξη τρωκτικών-φιδιών κλπ. Υπενθυμίζεται ότι όπου διαπιστώνεται αμέλεια ή αδιαφορία των ιδιοκτητών οικοπέδων με πυκνή βλάστηση, η Υπηρεσία έπειτα από αυτοψία, στέλνει ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες, καλώντας τους να προβούν εντός δεκαημέρου  από την ειδοποίηση σε κοπή των χόρτων και καθαρισμό του χώρου. Να τονίσουμε ότι με βάση τον κανονισμό «οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού καθαριότητας είναι ο κύριος, νομέας ή κάτοχος του οικοπέδου». Επίσης σε άλλο σημείο του κανονισμού σημειώνεται: « Ιδιοκτήτης οικοπέδου, ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από τον τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού».

Όχι γκαζόν στους κάδους

Τέλος από την υπηρεσία καθαριότητας επισημαίνεται πως οι δημότες δεν θα πρέπει να πετούν τα υπολείμματα γκαζόν ή άλλου είδους βλάστηση μέσα στους κάδους απορριμμάτων καθώς δημιουργείται πρόβλημα στη διαδικασία της αποκομιδής. Θα πρέπει τα υπολείμματα της κοπής να τα συσκευάζουν σε σακούλες απορριμμάτων και να τα αφήνουν δίπλα στους κάδους, ενημερώνοντας τηλεφωνικά στο 2441076000 για την απομάκρυνση τους.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Έκκληση του Δ. Αργιθέας για καθαρισμό οικοπέδων

Posted on 04 Μαΐου 2018 by admin

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για το 2018, από 1η Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου, ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αργιθέας, ότι υποχρεούνται στον καθαρισμό αυτών, στην αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων, καθώς και άλλων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), άρθρο 75, παρ. Ι, τομέας β΄, τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/07.06.2010) άρθρο 94, τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις (1/2018 & 4/2012) και τον Κανονισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου Αργιθέας.

Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος Αργιθέας υποχρεούται να προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε καθαρισμό και να επιβάλει πρόστιμα  και κυρώσεις στους μη συμμορφούμενους υπόχρεους.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Με μέριμνα των ιδιοκτητών ο καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων

Posted on 18 Μαρτίου 2016 by admin

Με αφορμή ερωτήματα και αιτήματα συμπολιτών σχετικά με καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων,  η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας ενημερώνει τους δημότες ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας υπεύθυνοι για την καθαριότητα των οικοπέδων και την κοπή των χόρτων είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν εγκαίρως στον καθαρισμό των οικοπέδων τους και τον περιορισμό της βλάστησης που εγκυμονεί κινδύνους για εκδήλωση πυρκαγιάς ή ύπαρξη τρωκτικών-φιδιών.

Υπενθυμίζεται οτι όπου διαπιστώνεται αμέλεια ή αδιαφορία των ιδιοκτητών οικοπέδων με πυκνή βλάστηση, η Υπηρεσία έπειτα από αυτοψία, στέλνει ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες, καλώντας τους να προβούν εντός δεκαημέρου από την ειδοποίηση σε κοπή των χόρτων και καθαρισμό του χώρου.

Εάν μετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να συμμορφωθούν, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της πρόσκλησης και νέα πενθήμερη προθεσμία συμμόρφωσης.

Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας προθεσμίας, ο Δήμος, αφού προηγουμένως έχει μεριμνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και την παροχή σχετικής άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα, προβαίνει στον καθαρισμό ακάθαρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των υπευθύνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία στα τηλέφωνα: 2441021463, 2441072571 & 2441350851

Comments (0)

            Για περισσότερες πληροφορίες

                     πατήστε στα links:

     (www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr

             www.aedep.grwww.espa.gr )

Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031