Tag Archive | "Πεζοδρόμια"

Tags: , ,

Κατασκευή πεζοδρομίων σε Καρδιτσομαγούλα και Αγ. Θεόδωρο

Posted on 31 Μαρτίου 2020 by admin

Με ικανοποιητικό ρυθμό προχωρούν και ολοκληρώνονται οι εργασίες για την κατασκευή πεζοδρομίων στην Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας και στην Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρων. Το χώρο όπου  εκτελούνται οι εργασίες επισκέφθηκε ο Δήμαρχος  κ. Β. Τσιάκος συνοδευόμενος από τους προέδρους αντίστοιχα των δυο περιοχών κκ. Λιάκο και Νταρακλίτση και ενημερώθηκε από το στέλεχος της Δ/νσης Τεχνικών έργων του Δήμου κ. Α. Λάππα για την πρόοδο τους.  Ικανοποιημένος από τις παρεμβάσεις που γίνονται δήλωσε στο τέλος της επίσκεψης  ο Δήμαρχος. Ο  κ. Τσιάκος είπε ότι πρόκειται για μια σειρά από εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και βελτίωσης υποδομών, που εκτελεί ο Δήμος. Πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα ενώ άλλες συνεχίζονται. Να σημειωθεί ότι οι εργασίες  της συγκεκριμένης εργολαβίας σε Καρδιτσομαγούλα και Αγ. Θεόδωρο βαίνουν προς την ολοκλήρωση τους.

Comments (0)

Tags: , ,

Επεκτείνεται το δίκτυο των πεζοδρομίων στο Αγναντερό

Posted on 06 Νοεμβρίου 2017 by admin

Σε επέκταση του δικτύου των πεζοδρομίων στο Αγναντερό προχωρά ο Δήμος Μουζακίου μέσα από έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Την πορεία του έργου διαπίστωσαν από κοντά οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Καλιώρα και Πάντος καθώς και ο πρόεδρος του χωριού κ. Τσαφίτσας

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η κατασκευή πεζοδρομίου μήκους 107,00 m και πλάτους 3,30 m στο Ο.Τ.40 της Τοπικής Κοινότητας Αγναντερού.

Στόχος του έργου είναι η ασφαλής κίνηση των πεζών και γενικότερα η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του οικισμού.

Για το σκοπό αυτό γίντονται οι ακόλουθες εργασίες:

  • Τοποθέτηση πρόχυτων κράσπεδων αφού προηγηθεί η κατασκευή βάσης έδρασης αυτών και κατασκευή ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
  • Κατασκευή υπόβασης των πεζοδρομίων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Ο οπλισμός θα αποτελείται από δομικό πλέγμα οπής 10×10 cm (T196)
  • Κάτω από την υπόβαση θα γίνει επίχωση από υλικό 3 Α καθώς και από υλικό κατηγορίας Ε4
  • Μεταξύ των κρασπέδων και των ορίων των οικοπέδων θα τοποθετηθούν πλάκες πεζοδρομίου από τσιμέντο διαστάσεων 40×40 cm οι οποίες θα εδράζονται σε τσιμεντοκονία. Το πεζοδρόμιο θα έχει κλίση εγκάρσια τουλάχιστον 2% για την απορροή των όμβριων υδάτων
  • Ακόμη επιβάλλεται να κατασκευαστεί κάτω από το πεζοδρόμιο πλακοσκεπής οχετός κατά μήκος του από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 εσωτερικών διαστάσεων 50×50 cm (ύψοςxπλάτος) με τον απαραίτητο ξυλότυπο, σε συνέχεια υφιστάμενου μικρού σωληνωτού, για την όδευση των όμβριων υδάτων στον τελικό αποδέκτη. Για τον έλεγχο της απορροής θα κατασκευαστούν στην οροφή του φρεάτια με χυτοσιδηρά στεγανά καπάκια
  • Κατασκευή τριών φρεατίων υδροσυλλογής
  • Κατασκευή υπόγειας υποδομής για μελλοντικό ηλεκτροφωτισμό.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 53.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.

«Προχωρούμε στην κατασκευή νέων πεζοδρομίων στο χωριό μας με στόχο να διασφαλίσουμε την ομαλή κίνηση των πεζών συγχωριανών μας. Παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε ο νέος νόμος 4412 για τη διαχείριση των έργων, γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια από την τεχνική μας υπηρεσία να ενεργοποιηθεί το σύνολο του τεχνικού μας προγράμματος» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος κ. Πάντος

«Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Δήμου μας και θα διευκολύνει τους μετακινούμενους συμπολίτες μας στην έξοδο του χωριού προς το Προάστιο» δήλωσε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγναντερού κ. Τσαφίτσας

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αλλάζει όψη το Μουζάκι

Posted on 02 Οκτωβρίου 2017 by admin

Αλλάζει όψη το Μουζάκι καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το έργο  «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων – Πεζοδρομίων Οικισμού Μουζακίου»  μέσω του οποίου γίνεται ανάπλαση και αναβάθμιση της πόλης του Μουζακίου και το οποίο  χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 1.000.000 ΕΥΡΩ.

Ο ανάδοχος του έργου προχωρά στην ανακατασκευή των πεζοδρομίων στην οδό Καραϊσκάκη που αποτελεί την είσοδο για την πόλη του Μουζακίου και συγκεκριμένα στην «Τρίγωνη Πλατεία» και στη Δημοτική Αγορά

Να υπενθυμίσουμε ότι η μελέτη του έργου υποβλήθηκε για χρηματοδότηση το 2009 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 μ’ αποτέλεσμα να δοθεί μέσα στο 2012 η άδεια δημοπράτησής του.  Στο μεταξύ λόγων των capital controls και της γενικότερης οικονομικής δυσχέρειας  το έργο καθυστέρησε όπως εξάλλου και όλα τα έργα στην Ελλάδα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Με συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου κ. Κωτσού σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το έργο πέρασε ως «γέφυρα» στο νέο ΕΣΠΑ, εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη χρηματοδότησή του και πλέον ο ανάδοχος μπορεί να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις εργασίες που προβλέπονται στη σχετική μελέτη.

Με το συγκεκριμένο έργο θα γίνουν εργασίες για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση σε κεντρικούς δρόμους του Μουζακίου και για τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων.

Συγκεκριμένα:

  • Στο τμήμα της Αντώνη Βασιλείου ανάμεσα στις οδούς Κοραή και στην Οδό Βενιζέλου που αποτελεί τη βόρεια είσοδο της πόλης του Μουζακίου από την πλευρά των Αγίων Θεοδώρων.
  • Στο τμήμα της Αντώνη Βασιλείου ανάμεσα στην οδό Αγίου Γεωργίου έως τη συμβολή με την περιφερειακή οδό της πόλης που αποτελεί τη Νότια είσοδο και έξοδο της πόλης προς Αργιθέα
  • Σε όλο το μήκος της οδού Καραϊσκάκη που αποτελεί την ανατολική είσοδο του Μουζακίου από την περιοχή της Καρδίτσας
  • Στο τμήμα της οδού Κοραή ανάμεσα στις οδούς Αντώνη Βασιλείου και Αγίου Θεοδώρου που βρίσκεται νότια του Λυκείου Μουζακίου
  • Σ’ όλο το μήκος της οδού Μεσολογγίου που αποτελεί τη φυσική συνέχεια της Οδού Αντώνη Βασιλείου έως την περιφερειακή οδό από την πλευρά της Πύλης
  • Σ’ όλο το μήκος της οδού Βιβλιοθήκης
  • Σ’ όλο το μήκος της οδού Θεσσαλίας

 

Την πορεία του έργου παρακολουθούν από κοντά τόσο η Αντιδήμαρχος έργων κ. Τσιούφη όσο και ο πρόεδρος του Μουζακίου κ. Πούπης που σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και τον ανάδοχο επιλύουν επί τόπου τα όποια προβλήματα ανακύπτουν.

« Αλλάζουμε την πόλη του Μουζακίου αναβαθμίζοντας αισθητικά όλο το κέντρο της πόλης του Μουζακίου μέσα από το έργο «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων – Πεζοδρομίων Οικισμού Μουζακίου»  το οποίο έχει προϋπολογισμό 1.000.000 ΕΥΡΩ. Οι εργασίες του εργολάβου συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς δημιουργώντας την εικόνα της σύγχρονης πόλης στην έδρα του Δήμου μας» δήλωσε η Αντιδήμαρχος κ. Τσιούφη.

«Σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο έργων, την τεχνική υπηρεσία και τον ανάδοχο του έργου προσπαθούμε καθημερινά να δίνουμε λύσεις που παρουσιάζονται από την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου στην καρδιά της πόλης» επεσήμανε ο πρόεδρος της ΤΚ Μουζακίου κ. Πούπης

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεχίζεται η Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Πεζοδρομίων Οικισμού Μουζακίου

Posted on 12 Ιουλίου 2017 by admin

Συνεχίζεται η κατασκευή του έργου  «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων – Πεζοδρομίων Οικισμού Μουζακίου»  μέσω του οποίου θα γίνει ανάπλαση και αναβάθμιση της πόλης του Μουζακίου και το οποίο  χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 1.000.000 ΕΥΡΩ.

Η μελέτη του έργου υποβλήθηκε για χρηματοδότηση το 2009 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 μ’ αποτέλεσμα να δοθεί μέσα στο 2012 η άδεια δημοπράτησής του.  Στο μεταξύ λόγων των capital controls και της γενικότερης οικονομικής δυσχέρειας  το έργο καθυστέρησε όπως εξάλλου και όλα τα έργα στην Ελλάδα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Με συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου κ. Κωτσού σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το έργο πέρασε ως «γέφυρα» στο νέο ΕΣΠΑ, εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη χρηματοδότησή του και πλέον ο ανάδοχος μπορεί να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις εργασίες που προβλέπονται στη σχετική μελέτη.

Με το συγκεκριμένο έργο θα γίνουν εργασίες για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση σε κεντρικούς δρόμους του Μουζακίου και για τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων.

Συγκεκριμένα:

  • Στο τμήμα της Αντώνη Βασιλείου ανάμεσα στις οδούς Κοραή και στην Οδό Βενιζέλου που αποτελεί τη βόρεια είσοδο της πόλης του Μουζακίου από την πλευρά των Αγίων Θεοδώρων.
  • Στο τμήμα της Αντώνη Βασιλείου ανάμεσα στην οδό Αγίου Γεωργίου έως τη συμβολή με την περιφερειακή οδό της πόλης που αποτελεί τη Νότια είσοδο και έξοδο της πόλης προς Αργιθέα
  • Σε όλο το μήκος της οδού Καραϊσκάκη που αποτελεί την ανατολική είσοδο του Μουζακίου από την περιοχή της Καρδίτσας
  • Στο τμήμα της οδού Κοραή ανάμεσα στις οδούς Αντώνη Βασιλείου και Αγίου Θεοδώρου που βρίσκεται νότια του Λυκείου Μουζακίου
  • Σ’ όλο το μήκος της οδού Μεσολογγίου που αποτελεί τη φυσική συνέχεια της Οδού Αντώνη Βασιλείου έως την περιφερειακή οδό από την πλευρά της Πύλης
  • Σ’ όλο το μήκος της οδού Βιβλιοθήκης
  • Σ’ όλο το μήκος της οδού Θεσσαλίας

 

Συγκεκριμένα θα γίνουν διαμορφώσεις πεζοδρομίων, επιστρώσεις με βοτσαλόπλακες, επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου γυαλισμένες, επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου, πλακόστρωση με κυβόλιθους, κατασκευή παρτεριών και κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης και αποχέτευσης ομβρίων.

«Κατορθώσαμε σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να περάσουμε ως «γέφυρες» τα έργα που χρηματοδοτούνται είτε από το ΠΑΑ είτε από LEADER. Ένα από αυτά είναι και το έργο: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων – Πεζοδρομίων Οικισμού Μουζακίου» με προϋπολογισμό 1.000.000 ΕΥΡΩ. Έτσι πλέον ο ανάδοχος μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες και να ολοκληρώσει το έργο, καθώς η χρηματοδότησή του είναι διασφαλίσμένη. Εδώ να επισημάνω πως τη μελέτη την ετοίμασε εξ ολοκλήρου η τεχνική μας υπηρεσία από το 2009. Το έργο καθυστέρησε σημαντικά καθώς έπρεπε να ξεπεραστούν  τα  προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί σ’ όλα τα έργα του ΕΣΠΑ λόγω των capital controls. Ως Δήμος Μουζακίου κάναμε τιτάνια προσπάθεια να κρατήσουμε το έργο εντός χρηματοδοτικού προγράμματος και χάρη στην επιμονή μας και την τεκμηρίωση τα καταφέραμε και αυτό μας γεμίζει με ικανοποίηση.» δήλωσε ο δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ολοκληρώθηκε το έργο κατασκευής Πεζοδρομίων και Αποχέτευσης στη Μαγούλα

Posted on 20 Μαΐου 2016 by admin

Ολοκληρώθηκε το έργο κατασκευής Πεζοδρομίων και Αποχέτευσης στην Τοπική Κοινότητα Μαγούλας του Δήμου Μουζακίου με μελέτη και επίβλεψη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Οι εργασίες που έγιναν είναι οι εξής:

  • Εκσκαφή, διαμόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους, πλάτους δύο μέτρων και μήκος εκατό δέκα μέτρων στη θέση που θα κατασκευαστεί το πεζοδρόμιο.
  • Κατασκευή συμπυκνωμένου επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου, διαστάσεων 2,00×110,00×0,20m.
  • Κατασκευή οπλισμένου πεζοδρομίου από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, διαστάσεων 1,20×110,00×0,17m.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων κράσπεδων από σκυρόδεμα κατηγορίας c20/25,διατομής πλάτους 0.15m και ύψους 0,30m και συνολικού μήκους εκατό δέκα μέτρων.
  • Κατασκευή οπλισμένου ρείθρου, διαστάσεων 0,40×110,00×0,12m.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση γυαλισμένων πλακών από σκυρόδεμα διαστάσεων 0.40mx40m. H επιλογή του χρώματος και του σχεδίου των πλακών θα είναι της Υπηρεσίας.
  • Κατασκευή φρεατίου αποχέτευσης στο τέλος του αρ.250 οικοπέδου και σύνδεση με την υφιστάμενη αποχέτευση.

 

«Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούσαν στα έργα που έχει εντάξει ο Δήμος μας στο ΕΣΠΑ ξεκινήσαμε τη δημοπράτηση και των έργων που χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΤΑ. Ήταν μία στρατηγική μας επιλογή να προτάξουμε τα έργα που διεκδικούσαμε από το ΕΣΠΑ και να καθυστερήσουμε τη δρομολόγηση των έργων που οι πιστώσεις τους είναι ούτως ή  άλλως διασφαλισμένες καθώς χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Δήμου μας. Η τακτική μας αυτή απέδωσε τα μέγιστα καθώς τα έργα που υλοποιούνται στο Δήμο μας και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ είναι πάρα πολλά και σημαντικά. Πλέον η τεχνική μας υπηρεσία ετοιμάζει πυρετωδώς τις μελέτες όλων των χωριών που αφορούν στη ΣΑΤΑ και πολύ σύντομα το τεχνικό μας πρόγραμμα θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Φιλοδοξία μας είναι να ενεργοποιηθεί το σύνολο των έργων της ΣΑΤΑ, ενώ παράλληλα δουλεύουμε και στην κατεύθυνση ωρίμανσης νέων έργων για το νέο ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ΣΑΤΑ κατασκευάσαμε το έργο των πεζοδρομίων και της αποχέτευσης στη Μαγούλα διευκολύνοντας την κίνηση των πεζών κοντά στο Δημοτικό Σχολείο». Δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός που επισκέφθηκε επί τόπου και διαπίστωσε την αρτιότητα της κατασκευής

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Υποχρέωση των ιδιοκτητών η κατασκευή και η συντήρηση των πεζοδρομίων

Posted on 20 Μαΐου 2016 by admin

Με αφορμή ερωτήματα και αιτήματα δημοτών που αφορούν την κατασκευή νέων πεζοδρομίων μπροστά από τα ακίνητά τους,  τη συντήρησή τους ή την αντικατάσταση σπασμένων πλακών , ενημερώνουμε τους πολίτες οτι σύμφωνα με τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας “ υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων, μπροστά στα οποία βρίσκονται.”

Ο Κώδικας ορίζει επίσης οτι  “ακόμη και σε περίπτωση καταστροφής, αχρήστευσης και εκσκαφής από το Δημόσιο ή τον οικείο ΟΤΑ των πεζοδρομίων που υπάρχουν πριν από είκοσι τουλάχιστον χρόνια, στα πλαίσια γενικής ανακατασκευής ή αναδιαρρύθμισης των οδών και πλατειών, ώστε να ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες του οικισμού, η δαπάνη αποκατάστασης, επισκευής ή ανακατασκευής των πεζοδρομίων βαρύνει τους παρόδιους ιδιοκτήτες.

Σε κάθε άλλη περίπτωση καταστροφής ή αχρήστευσης ή εκσκαφής των πεζοδρομίων από την εκτέλεση εργασιών, υπόχρεος για την αποκατάσταση, επισκευή ή ανακατασκευή τους είναι ο φορέας εκτέλεσης των εργασιών αυτών, εκτός αν εκτελούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση αυτού τούτου του παρόδιου ακινήτου, οπότε υπόχρεος είναι αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης του.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ανακατασκευάζονται τα πεζοδρόμια στον οικισμό σεισμοπλήκτων Μουζακίου

Posted on 11 Απριλίου 2016 by admin

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο της κατασκευής πεζοδρομίων στην πόλη του Μουζακίου με προϋπολογισμό 52.000 ΕΥΡΩ χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΤΑ της Δημοτικής Κοινότητας.

Με το έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης υποδομών σε υφιστάμενους δρόμους της Δ.Κ. Μουζακίου με πλακοστρώσεις πεζοδρομίων. Οι παρεμβάσεις αφορούν είτε στην πλήρη κατασκευή, με τη χάραξή τους, είτε στην ανακατασκευή τμημάτων πεζοδρομίων, τα οποία είναι κατεστραμμένα και χρήζουν  αποκατάστασης, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής  κυκλοφορία  των πεζών. Ο κύριος όγκος των εργασιών θα γίνει σε τμήματα πεζοδρομίων στον οικισμό Σεισμοπλήκτων Μουζακίου. Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής πεζοδρομίου στη Βιβλιοθήκη Μουζακίου.

Για την υλοποίηση των εργασιών θα γίνουν τα ακόλουθα:

  1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες.
  2. Καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων, αποξηλώσεις περιφράξεων καθώς και κόψιμο/εκρίζωση δένδρων όπου απαιτηθεί.
  3. Αποξήλωση των  κατεστραμμένων υπαρχόντων πλακοστρώσεων καθώς και των κράσπεδων πρόχυτων ή μη για τη διαμόρφωση της επιφάνειας.
  4. Κατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου πάχους 0,15μ. στις θέσεις διαμόρφωσης πεζοδρομίων.
  5. Κατασκευή βάσης έδρασης του πεζοδρομίου από σκυρόδεμα C12/15, πάχους 0,10μ. οπλισμένη με δομικό πλέγμα B500C οπής 0,15Χ0,15μ.
  6. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες διαστάσεων 40×40εκ. από σκυρόδεμα, χρώματος, σχεδίου που θα καθοριστούν από την υπηρεσία.
  7. Κατασκευή πρόχυτων κρασπέδων, συμπεριλαμβανομένης και της έδρασης αυτών από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας  C16/20.
  8. Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης βαρύτητας από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ύψους ανωδομής 0,50μ. σε τμήματα των Ο.Τ. 38 & 41, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
  9. Τοποθέτηση σωλήνων προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος διατομής Φ63 καθώς και κατασκευή τριών φρεατίων έλξης/ σύνδεσης υπογείων καλωδίων διαστάσεων 0,40×0,40μ.

Την εξέλιξη του έργου παρακολουθεί από κοντά πέρα από τον επιβλέποντα μηχανικό, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Στάθης και ο Πρόεδρος του Μουζακίου κ. Πούπης.

«Ανακατασκευάζουμε τα πεζοδρόμια στον οικισμό των σεισμοπλήκτων στο Μουζάκι δίνοντας νέα όψη και εμφάνιση σε κεντρικούς δρόμους. Οι εργασίες εκτελούνται με ταχύτητα και μεγάλη επιμέλεια και εκτίμησή μας είναι ότι το αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ του Μουζακίου, καθώς η τεχνική υπηρεσία μας ετοιμάζει τις ανάλογες μελέτες, υλοποιώντας το τεχνικό μας πρόγραμμα» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

 

«Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που υλοποιεί ο δήμος μας και αποδεικνύει περίτρανα την ετοιμότητα που διαθέτει στην υλοποίηση έργων από τη ΣΑΤΑ και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το Μουζάκι αναβαθμιζεται και γίνεται μια σύγχρονη πολη. Ευχαριστω τους δημότες που επιδεικνύουν υπομονή και τους διαβεβαιώνω πως το αποτελεσμα θα είναι το καλύτερο δυνατο » δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μουζακίου κος Φάνης Στάθης, ενώ ο πρόεδρος κος Νίκος Πουπης ειπε:»Πρόκειται για την αισθητική ανάπλαση της πόλης μας,που με μεράκι και όραμα προσπαθούμε να του προσδωσουμε ομορφιά και να καλυτερευσουμε την καθημερινοτητα των δημοτών μας».

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κατασκευάζονται τα πεζοδρόμια στο Ριζοβούνι

Posted on 18 Φεβρουαρίου 2016 by admin

Στη φάση της ολοκλήρωσης βρίσκεται η συνέχεια του έργου της κατασκευής πεζοδρομίων στο Ριζοβούνι  που θα διευκολύνει την πρόσβαση των κατοίκων και ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει αισθητικά το χωριό πάνω στο δρόμο Καρδίτσα Τρίκαλα.

Το έργο ήδη εκτελείται  και προβλέπει την πλήρη ανακατασκευή του πεζοδρομίου του χωριού και έρχεται να συμπληρωθεί με άλλο έργο που ολοκληρώθηκε επίσης στην είσοδο του χωριού από τα Τρίκαλα.

«Σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο του Ριζοβουνίου προχωρούμε στην κατασκευή βασικών έργων υποδομής που θα διευκολύνουν τους κατοίκους και κυρίως θα αναβαθμίσουν αισθητικά το χωριό» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Ιούλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC