Tag Archive | "Ποδηλατόδρομος"

Tags: , ,

Νέο δίκτυο ποδηλατοδρόμων αποκτά η Καρδίτσα

Posted on 24 Δεκεμβρίου 2020 by admin

Επεκτείνεται το δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Καρδίτσας καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 του έργου «Επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων με έργα χαμηλού κόστους». Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 440.000 ευρώ και  προβλέπει η δημιουργία ποδηλατοδρόμου σε όλο το μήκος της Λάππα αλλά και στην οδό Αλ. Παναγούλη ενώ δικαιούχος είναι ο Δήμος Καρδίτσας.

«Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, ενισχύουμε το αστικό δίκτυο ποδηλατόδρομων της πόλης της Καρδίτσας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η χρήση του ποδηλάτου στην πόλη της Καρδίτσας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ίδιας της «ταυτότητάς» της για το λόγο αυτό μέσα από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 χρηματοδοτούμε ένα έργο που επεκτείνει το σύγχρονο και ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων που διαθέτει η πόλη. Έργο με έργο κάνουμε το όραμα  για σύγχρονες και πράσινες πόλεις, πράξη» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το νέο δίκτυο ποδηλατοδρόμων

Το έργο αφορά στη κατασκευή λωρίδας ποδηλάτου στην οδό Δημητρίου Λάππα σε όλο το μήκος της, από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Αλ. Παναγούλη,  και στην οδό Αλ. Παναγούλη από την οδό Δ. Λάππα  έως την οδό Υψηλάντου και τη σύνδεσή με τον υφιστάμενο ποδηλατόδρομο της οδού Υψηλάντου.

Αναλυτικότερα στην οδό Δ. Λάππα προβλέπεται αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτου μονής κατεύθυνσης πλάτους 1,50 μ, παράλληλης ροής με την μηχανοκίνητη κυκλοφορία, βαμμένη με ειδικό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης κόκκινης απόχρωσης, με μικρά γυάλινα σφαιρίδια για αύξηση της ανακλαστικότητας και διαχωρισμένη από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία με διαχωριστή κυκλοφορίας από υλικό υψηλής ελαστικότητας, λωρίδα διαγράμμισης και ηλιακούς ανακλαστήρες.

Στην οδό Αλ. Παναγούλη ο ποδηλατόδρομος προβλέπεται διπλής κατεύθυνσης και χωροθετείται πάνω στο ανατολικό πεζοδρόμιό της σε όλο της το μήκος, εκτός από το τελευταίο Ο.Τ. προς την οδό Λάππα του οποίου το πλάτος είναι μικρό και για το λόγο αυτό η κίνηση του ποδηλάτου θα γίνεται επί της οδού μαζί με τα αυτοκίνητα (Διάδρομος ποδηλάτων-cycle street). Στον ποδηλατόδρομο επί του πεζοδρομίου προβλέπεται ζώνη διαχωρισμού από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία πλάτους 0,70 μ., ζώνη για την αμφίδρομη κίνηση του ποδήλατου πλάτους 2,50 μ., και απομένει ζώνη για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,60μ.

Στις γωνίες όλων των πεζοδρομίων προβλέπεται υποβιβασμός του πεζοδρομίου στο επίπεδο του δρόμου. Το έργο συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας κυκλοφορίας των ποδηλατών και των πεζών, στον περιορισμό της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και στη βελτίωση της προσπελασιμότητας του κέντρου.

Επίσης συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο «Εφαρμογή δράσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας με ήπιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις φιλικές προς πεζούς, ποδηλάτες» της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας και στον Ειδικό Στόχο «Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των αστικών  κέντρων» του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ένας νέος ποδηλατόδρομος στο κέντρο της Καρδίτσας

Posted on 22 Απριλίου 2020 by admin

Μια σημαντική παρέμβαση στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας υλοποιεί η Δημοτική αρχή κατόπιν σχετικής έγκρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πρόκειται για την κατα­σκευή νέου ποδηλατοδρόμου στην οδο Ηρώων Πολυτεχνείου ο οποίος θα διατρέχει τον αστικό ιστό και θα καταλήγει στο Διοικητήριο της Καρδίτσας. Με βάση τον όλο σχεδια­σμό είναι έργο αναβάθμισης και ανάπλασης του αστικού χώρου, το οποίο αναπτύσσεται γραμμικά κατά μήκος μιας σημαντικής αρτηρίας της πόλης τόσο από
άποψη κυκλοφοριακού φόρτου, όσο και από πλευράς χρήσεων. Το έργο που χρηματοδο­τείται απο το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 και ειδικότερα από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης είναι προϋπολογισμού 724.000 ευρώ. Έτσι μετά την έγκριση του από την αρ­μόδια Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναμένεται η δημοπράτηση του. Για το έργο ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος δήλωσε: “ Με σκληρή δουλειά των στελεχών μας στην Τεχνική Υπηρεσία και στη Δ/νση Προγραμματισμού του Δήμου και με τις κατάλληλες κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ωρι­μάσαμε ένα σημαντικό έργο. Η κατασκευή νέου ποδηλατοδρόμου στην οδό Ηρώων Πο­λυτεχνείου και στην οδό Φλωράκη μήκους περίπου 1300 μέτρων θα κάνει πιο φιλική την πόλη μας στη χρήση ποδηλάτου. Ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει λειτουργικά και αισθητικά έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Καρδίτσας. Πρόκειται για σημαντική παρέμ­βαση για την οποία θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό. Ο κ. Αγοραστός με απόφαση του ενέταξε στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης το συγκεκριμένο έργο που πρότεινε η Δημοτική Αρχή αποδεικνύοντας το διαρκές  ενδιαφέρον του για την Καρδίτσα.  Κλείνω λέγοντας ότι σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση” κατέληξε στη δήλωση του ο Δήμαρχος.

Στοιχεία για το έργο
Το έργο αλλάζει ριζικά την ποιότητα του αστικού χώρου, με εκτεταμένη και θεματική φύ­τευση, φωτισμό και αστική επίπλωση. Μέσω του έργου ανακτώνται και αποδίδονται σε κοινή χρήση τμήματα υποβαθμισμένου ή και κατειλημμένου (κυρίως από στάθμευση) δημόσιου χώρου. Το έργο ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και αναμένε­ται να έχει θετική επίπτωση στο περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική        συνοχή της ευρύτερης περιοχής.

 

Περιγραφή

Ο ποδηλατόδρομος που κατασκευάζεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, ενώνει το υπάρ­χον δίκτυο της πόλης με το νέο υπό κατασκευή Διοικητήριο. Κατασκευάζεται στο επίπεδο του πεζοδρομίου και σε προέκταση αυτού στην δυτική πλευρά της Ηρώων Πολυτεχνείου από Υψηλάντου έως τον πεζόδρομο που υπάρχει λίγο πριν την οδό Θεσσαλιώτιδος, μετα­ξύ των Ο.Τ. 171α &171β. Μέσω του πεζοδρόμου που σημαίνεται και σηματοδοτείται με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, η κίνηση των ποδηλάτων οδηγείται στο απέναντι πε­ζοδρόμιο της οδού Κουμουνδούρου και με κατάλληλη διαμόρφωση του κόμβου Θεσσα­λιώτιδος-Κουμουνδούρου-Φλωράκη στην οδό Χαριλάου Φλωράκη. Στο τμήμα μεταξύ των οδών Παλαιολόγου και Δημητρίου Λάππα, στο ύψος της πλατείας Δραχμής, εξαιτίας της ύπαρξης αφετηρίας του αστικού ΚΤΕΛ, ο ποδηλατόδρο­μος αλλάζει πορεία και περ­νάει μέσα από το πάρκο, πίσω ακριβώς από το στέγαστρο της αφετηρίας των λεωφορεί­ων. Ο ποδηλατόδρομος επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου πε­ριλαμβάνει λωρίδα πλάτους 1,50 μ. μονής κατεύθυνσης κυκλοφορίας ποδηλάτου, αντίθε­της με την κίνηση του αυτοκινήτου στην οδό, και προστατευτική λωρίδα πλάτους 0,75 μ. μεταξύ του ποδη­λάτου και του αυτοκινήτου, η οποία περιλαμβάνει φύτευση, φω­τισμό, καλαθάκια μικροα­πορριμμάτων και ποδηλατοστάσια.
Κατασκευάζεται σε ενιαία κλίση με το πεζοδρόμιο, 1% περίπου εγκάρσια, διαμορφώνο­ντας ύψος κρασπέδου 9 εκ τουλάχιστον και γίνεται διαμόρφωση των υπαρχόντων φρεα­τίων στο νέο υψόμετρο. Η χάραξη του ποδηλατοδρόμου γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε το υπερυψωμένο τμήμα που αποτελεί προέκταση του πεζοδρομίου, να αρχίζει σε κάθε Ο.Τ. μετά την διάβαση πεζών.

Επίσης σε όλες τις γωνίες των Ο.Τ. η διαμόρφωση των πεζοδρο­μίων είναι στο επίπεδο του οδοστρώματος για να γίνεται εύκολη η πρόσβαση των πεζών και των ΑΜΕΑ.
Το ολικό μήκος της ανωτέρω περιγραφόμενης παρέμβασης είναι περίπου 750,00 μ.
Ειδικότερα στο 1ο Ο.Τ., στην γωνία με την οδό Βασιαρδάνη, η λωρίδα του ποδηλάτου έχει μεγαλύτερο μήκος στο επίπεδο του οδοστρώματος, για να διευκολύνεται η στροφή του αστικού λεωφορείου. Γενικά σε όλο το μήκος της οδού, γίνεται καθαίρεση του  υπάρ­χοντος κρασπεδόρειθρου, καθώς και των υπαρχόντων πλακοστρώσεων, ώστε να
κατασκευαστούν νέες κατάλληλες κλίσεις, όπως αναλυτικά φαίνεται στη σχηματική
τομή της μελέτης. Η διαμόρφωση του τελικού επιπέδου γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε ελάχιστο ύψος κρασπέδου 9,00 εκ. Όπου χρειάζεται για να επιτευχθούν οι κατάλ­ληλες κλίσεις για την απορροή των ομβρίων, η τελική στάθμη του πεζοδρομίου στο επί­πεδο της Οικοδομικής γραμμής θα είναι ψηλότερη από τη σημερινή.
Η επίστρωση του πεζοδρομίου αλλά και της προστατευτικής ζώνης, γίνεται με βοτσα­λόπλακες λευκές διαστάσεων 40Χ40 εκ, με μικρή και μεγάλη ψηφίδα, κοκκομετρίας αντί­στοιχα 4 και 6 χιλιοστών. Στο πεζοδρόμιο κατασκευάζεται όδευση τυφλών με τσιμε­ντόπλακες διαστάσεων 40Χ40 εκ, χρώματος γκρι, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο κανονι­σμός για τα ΑΜΕΑ. Οι πλάκες θα είναι πορείας, εξυπηρέτησης, αλλαγής πορείας και κιν­δύνου. Στα σημεία που η όδευση τυφλών συναντάει υπάρχοντα φρεάτια, γίνεται ειδική κατασκευή με την τοποθέτηση ειδικού καλύμματος φρεατίου που θα επενδυθεί με τις αντίστοιχες τσιμεντόπλακες. Η λωρίδα του ποδηλάτου επιστρώνεται με βοτσαλόπλακα με κόκκινο χρώμα μικρής ψηφίδας κοκκομετρίας 4 χιλιοστών και οριοθετείται δεξιά και αριστερά με επίστρωση φιλέτου χτενιστού μαρμάρου Κοζάνης διαστάσεων 15Χ40 εκ και πάχους 3 εκ. Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται χωρίς αρμό, για να μην υπάρχει κραδα­σμός κατά την κύλιση του ποδηλάτου. Στην προστατευτική ζώνη που κατασκευάζεται με­ταξύ του ποδηλατοδρόμου και του οδοστρώματος, τοποθετούνται κάδοι μικροαπορριμ­μάτων και ποδηλατοστάσια. Κατασκευάζονται επίσης εσοχές διαστάσεων 0.75Χ1.50 μ για την μελλοντική τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης. Η πρόβλεψη είναι να τοποθετηθεί ένας κάδος χαρτιού-γυαλιού σε ένα Οικοδομικό Τετράγωνο και ένας κάδος για μέταλλο στο επόμενο. Οι κάδοι των σύμμικτων υλικών θα παραμείνουν στην ανατολική πλευρά του δρόμου, όπως είναι και σήμερα. Επίσης η προστατευτική ζώνη αποτελεί και ζώνη φύτευ­σης. Τα δέντρα που επιλέχθηκαν να φυτευτούν στο δρόμο είναι οι πασχαλιές, δέντρα με όμορφα και εύοσμα άνθη την άνοιξη, αλλά και όμορφο φύλλωμα και κόμη από την άνοι­ξη έως το φθινόπωρο, δίνοντας στο δρόμο έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Τα δέντρα είναι φυλλοβόλα και έτσι το χειμώνα δεν εμποδίζουν τον ήλιο να φτάσει ως τις βιτρίνες των καταστημάτων, το δάπεδο του πεζοδρομίου και του ποδηλατοδρόμου, αλλά και τους αν­θρώπους που κυκλοφορούν σ΄αυτό.  Για τον ηλεκτροφωτισμό της οδού και του ποδηλα­τοδρόμου τοποθετούνται ιστοί φωτισμού και φωτιστικά ανά 9,60μ που εξυπηρετούν κατά περίπτωση τόσο την
κυκλοφορία του δρόμου, όσο και του ποδηλατόδρομου. Για τις διαγραμμίσεις θα
χρησιμοποιηθεί υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας. ο ίδιο υλικό θα χρησι­μοποιηθεί και για την διαγράμμιση του ποδηλατοδρόμου στην οδό Χαριλάου Φλωράκη με μήκος περίπου 580,00 μ, η οποία σχεδιάστηκε ως οδός μικτής χρήσης ποδηλάτων και οχημάτων (cycle street). Αυτό σημαίνει την συνύπαρξη ποδηλάτων και οχημάτων, με μέγιστη ταχύτητα κυκλοφορίας τα 30 km/h, με κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση (στάμπες ποδηλάτου λευκού χρώματος για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης κυκλοφο­ρίας των ποδηλάτων, πριν και μετά από κάθε διασταύρωση και σε αποστάσεις 20-50 μ.)

Comments (0)

Tags: , ,

Νέο ποδηλατοδρόμο και δρόμο ήπιας κυκλοφορίας αποκτά η Καρδίτσα

Posted on 14 Απριλίου 2020 by admin

Δυο σημαντικά έργα που  αλλάζουν την εικόνα του κέντρου στην  πόλη της Καρδίτσας χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού εντάσσονται στο ΕΣΠΑ τα έργα «Διαμόρφωση Ποδηλατόδρομου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου» προϋπολογισμού 724.600 ευρώ και «Μετατροπή της οδού Χαρίτου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας» προϋπολογισμού 760.000  ευρώ. Φορέας υλοποίησης των έργων είναι ο Δήμος Καρδίτσας.

«Σε συνεργασία με το Δήμο Καρδίτσας και τον δήμαρχο Βασίλη Τσιάκο, ενισχύουμε το αστικό δίκτυο ποδηλατόδρομων, ενώ διαμορφώνουμε την οδό Χαρίτου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, εντάσσοντας την στο δίκτυο πεζοδρόμων της πόλης. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με σχέδιο, στρατηγική  και προγραμματισμό αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας, που χρειαζόμαστε για να απαντήσουμε στις προκλήσεις της μετά τον κορωνοιό εποχής,  έρχονται μέσα από νέα έργα που δίνουν χρήμα στις τοπικές κοινωνίες και μέσα από πόλεις σύγχρονες που απαντούν στις απαιτήσεις της εποχής. Με τα δύο νέα έργα δημιουργούμε συνθήκες ασφαλούς μετακίνησης και δίνουμε προτεραιότητα στην προσβασιμότητα των πεζών και των ατόμων με αναπηρίες. Έργο με έργο κάνουμε το όραμα  για σύγχρονες και πράσινες πόλεις, πράξη» υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

 

  • Ο ποδηλατόδρομος στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου

Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή λωρίδας ποδηλάτου πλάτους 1,50 μ. μονής κατεύθυνσης, αντίθετης με την κίνηση του αυτοκινήτου στην οδό και προστατευτική λωρίδα πλάτους 0,75 μ. μεταξύ του ποδηλάτου και του αυτοκινήτου, η οποία περιλαμβάνει φύτευση, φωτισμό, καλαθάκια μικροαπορριμμάτων και ποδηλατοστάσια.

Ο ποδηλατόδρομος που θα κατασκευαστεί στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, θα ενώνει το υπάρχον δίκτυο της πόλης με το νέο υπό κατασκευή Διοικητήριο. Κατασκευάζεται στο επίπεδο του πεζοδρομίου και σε προέκταση αυτού στην δυτική πλευρά της Ηρώων Πολυτεχνείου από την οδό Υψηλάντου έως τον πεζόδρομο που υπάρχει λίγο πριν την οδό Θεσσαλιώτιδος. Από τη Θεσσαλιώτιδος στην Κουμουνδούρου και στη Φλωράκη.

Μέσω του πεζοδρόμου, η κίνηση των ποδηλάτων οδηγείται στο απέναντι πεζοδρόμιο της οδού Κουμουνδούρου και με κατάλληλη διαμόρφωση του κόμβου Θεσσαλιώτιδος- Κουμουνδούρου-Φλωράκη στην οδό Χαριλάου Φλωράκη, η οποία σχεδιάστηκε ως οδός μικτής χρήσης ποδηλάτων και οχημάτων (cycle street). Αυτό σημαίνει την συνύπαρξη ποδηλάτων και οχημάτων, με μέγιστη ταχύτητα κυκλοφορίας τα 30 χιλιόμετρα, με κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση (στάμπες ποδηλάτου λευκού χρώματος για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης κυκλοφορίας των ποδηλάτων, πριν και μετά από κάθε διασταύρωση και σε αποστάσεις 20-50 μ.). Στο τμήμα μεταξύ των οδών Παλαιολόγου και Δημητρίου Λάππα, στο ύψος της πλατείας Δραχμής, εξαιτίας της ύπαρξης αφετηρίας του αστικού ΚΤΕΛ, ο ποδηλατόδρομος αλλάζει πορεία και περνάει μέσα από το πάρκο, πίσω ακριβώς από το στέγαστρο της αφετηρίας των λεωφορείων. Στην προστατευτική ζώνη που κατασκευάζεται μεταξύ του ποδηλατοδρόμου και του οδοστρώματος, τοποθετούνται κάδοι μικροαπορριμμάτων και ποδηλατοστάσια.

 

  • Η διαμόρφωση της οδού Χαρίτου

 

Σκοπός του έργου είναι η διαμόρφωση της οδού Χαρίτου και η ενοποίησή της με τους πεζοδρόμους της Σκουφά και της Καζαμπάκα καθώς και με την οδό Ιεζεκιήλ. Ως περιοχή παρέμβασης ορίζεται όλο το μήκος της οδού Χαρίτου, δηλαδή από την συμβολή της με την Καποδιστρίου έως και την Ιεζεκιήλ. Από την Καποδιστρίου μέχρι και τον πεζόδρομο Σκουφά το οδόστρωμα στην οδό Χαρίτου θα παραμείνει στο σημερινό επίπεδο αλλά από το σημείο εκείνο και μέχρι την Ιεζεκιήλ θα ανεβεί στο ύψος του πεζοδρομίου για να επιτευχθεί η ενοποίηση με τις οδούς Σκουφά, Καζαμπάκα, Ιεζεκιήλ και Βαλταδώρου. Αυτό θα γίνει με την κατασκευή ήπιας ράμπας σε 3 σημεία και συγκεκριμένα: α)επί της οδού Χαρίτου στη συμβολή με την οδό Καζαμπάκα, β)επί της οδού Ιεζεκιήλ πριν τη συμβολή της με την οδό Χαρίτου και γ) επί της οδού Ιεζεκιήλ μετά τη συμβολή της με την οδό Χαρίτου. Βασική αρχή της πρότασης είναι η διατήρηση της διέλευσης των οχημάτων σε ήπια μορφή, δημιουργώντας παράλληλα μια ενιαία κίνηση πεζών, ώστε να υπάρχει η αίσθηση της πεζοδρόμησης.

Comments (0)

Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031