Ειδήσεις

ΤΕΕ ΚΔΘ – Συνέδριο In2C: Σε εθνικό επίπεδο η εφαρμογή των εργαλείων ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στον κατασκευαστικό τομέα


Μία διαδικτυακή πλατφόρμα «ζεύξης» για εργασία στον κατασκευαστικό τομέα, μεταξύ πιστοποιημένων υπηκόων τρίτων χωρών (TCNs) και εργοδοτών, ένα διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης δεξιοτήτων (SOnAT),ένα τεχνικό εικονολεξικό, καθώς και γλωσσάρι τεχνικών όρων, εργατικής νομοθεσίας, υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία συγκροτούν το έργο In2C, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε, διαδικτυακά, την Παρασκευή.

Στο πλαίσιο του έργου, έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα αντιστοίχισης εργοδοτών και εργαζομένων, διαθέσιμη προς όλους, όπου παρουσιάζονται όλες οι ανοιχτές θέσεις εργασίας και όλοι οι πιστοποιημένοι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέχουν εκεί. Το ΤΕΕ διερευνά τη δυνατότητα να υιοθετηθεί το πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο, για την πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων υπηκόων τρίτων χωρών (από Μέση Ανατολή, Ασία, Αφρική).

Υπενθυμίζεται ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «In2C – Integration of TCNs in the Construction sector», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στοχεύει στη διευκόλυνση και την προώθηση της έγκαιρης και αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας, συγκεκριμένα στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των συμμετεχόντων.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι είναι: ΚΕΚ Δήμητρα, Δήμος Λαρισαίων, Fundacion Laboral de la construccion (Ισπανία), Documenta (Ισπανία), Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Κύπρος), Mediterranean Management Centre (Κύπρος), Folkuniversitetet (Σουηδία), Sverige Stroj AB (Σουηδία).

 

Επανεκκίνηση προγραμμάτων

Στην επανεκκίνηση των εθνικών προγραμμάτων που αφορούν στην ένταξη προσφύγων και μεταναστών αναφέρθηκε στην παρέμβασή της η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Σοφία Βούλτεψη, υπογραμμίζοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο αυτά τα προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. «Θέλουμε να προσφέρουμε στους πρόσφυγες και τους μετανάστες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα χρειαστούν, για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους όταν φύγουν από την Ελλάδα», σημείωσε η κ.Βούλτεψη.

Η νέα εθνική στρατηγική για την ένταξη βασίζεται στις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες του 2020, περιλαμβάνει προ-ενταξιακό στάδιο και ένα νέο πρόγραμμα σπουδών, με θεματολογία που αφορά στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, στους δημοκρατικούς θεσμούς, στην ισότητα των φύλων, την αποφυγή της διακίνησης ανθρώπων, ενδοοικογενειακής και κάθε άλλης μορφής βίας, ενώ αναφέρθηκε επιγραμματικά σε ανάλογα προγράμματα που έχουν εκκινήσει στον αγροτικό και τουριστικό τομέα.

Η υφυπουργός, με αφορμή το Συνέδριο του In2C και την παρουσία Ευρωπαίων αξιωματούχων, αναφέρθηκε και σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, αυτό των ασυνόδευτων ανηλίκων και την επιτυχή έκβαση του σχετικού προγράμματος για τη μετεγκατάσταση περίπου 1.000 ασυνόδευτων ανηλίκων σε χώρες της Ε.Ε.

Η κ. Βούλτεψη δεν παρέλειψε να τονίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, του μεταναστευτικού ζητήματος, αλλά και της πανδημίας και της υγειονομικής κρίσης για την Ελλάδα και τόνισε την ανάγκη συνεννόησης με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για τα προγράμματα μετεγκατάστασης προσφύγων-μεταναστών, ιδίως των παιδιών, στις χώρες της Ε.Ε.

 

Ευκαιρία και πλεονέκτημα

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα In2C, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, κ. Νίκος Παπαγεωργίου σημείωσε πως αποτελεί μια πραγματική «γέφυρα» καινοτομίας, επικοινωνίας και διάδρασης, για το σύνολο των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

«Δημιουργήσαμε εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και των αναζητούντων εργασία, εργαλεία απλά στην κατανόηση και χρήση τους, τα οποία πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς και για άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Δίνουμε, με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικές απαντήσεις στις προκλήσεις του μεταναστευτικού ζητήματος, μετατρέποντας το πρόβλημα σε ευκαιρία και πλεονέκτημα για την οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικά στον κατασκευαστικό τομέα, ένα πεδίο με τεράστια σημασία και αναπτυξιακό αποτύπωμα στο σύνολο της Ε.Ε., οι ανάγκες που προκύπτουν αναφορικά με τη ζήτηση εργατικού δυναμικού πολλές φορές ξεπερνούν την προσφορά. Από την άλλη πλευρά, ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων από τρίτες χώρες που φτάνουν στην Ε.Ε -και στη χώρα μας- διαθέτουν σημαντική εμπειρία, δεξιότητες και ικανότητες για εργασία στον κατασκευαστικό τομέα.

Αυτό που έλειπε, μέχρι σήμερα, ήταν συγκεκριμένα εργαλεία, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και των αναζητούντων εργασία, εργαλεία απλά στην κατανόηση και χρήση τους, εργαλεία τα οποία δημιουργήσαμε και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς και για άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών».

 

Νέο AMIF 2020-2027

Στους στόχους της ΕΕ και της Κομισιόν, αναφορικά με τη χρηματοδότηση εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ε.Ε. αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ursula Hoenich.

Όπως σημείωσε, για τη νέα προγραμματική περίοδο, 2020-2027, προβλέπεται η ανάπτυξη 16 δράσεων σε τέσσερις τομείς (παιδεία, απασχόληση, υγεία και στέγαση), ενώ ανέφερε πως ο προϋπολογισμός του νέου Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης θα ανέλθει σε περίπου 10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα δύο τρίτα θα κατευθυνθούν προς την υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων και το ένα τρίτο σε εγκαταστάσεις και υποδομές.

Εμπειρίες και αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου για το έργο In2C, οι εκπρόσωποι των εταίρων και φορέων από τις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία, Σουηδία) παρουσίασαν τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες από την εφαρμογή των εργαλείων, καθώς και αντίστοιχων δράσεων και εργαλείων που αναπτύχθηκαν στις χώρες, αναφορικά με την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας.

Προηγούμενο άρθρο Υλοποίηση Ημερίδας Διάδοσης & Ευαισθητοποίησης προγράμματος Erasmus+
Επόμενο άρθρο Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κέρδισε τις εντυπώσεις στη διεθνή έκθεση τροφίμων ποτών Anuga