Ειδήσεις

Βαμβάκι: Βασικές οδηγίες για την καλλιέργεια


Η κατάλληλη εποχή για σπορά του βαμβακιού καθορίζεται από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Σημαντικό ρόλο για την ακριβή ημερομηνία σποράς παίζουν κυρίως η θερμοκρασία και η υγρασία του εδάφους. Γενικά στη χώρα μας εποχή σποράς του βαμβακιού είναι οι μήνες Απρίλιος και Μάιος.

Κατεργασίες του εδάφους

Είναι απ’ τις σημαντικότερες καλλιεργητικές επεμβάσεις. Όπως επισημαίνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σέρρες σε σχετικό ενημερωτικό έντυπο, πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, όταν το χώμα είναι στο ρώγο του. Είναι καλύτερα, πολλές φορές, να αποφύγουμε κάποια κατεργασία, παρά να γίνει σε υγρό χωράφι και να ζυμωθεί το χώμα. Η ζημιά που προκαλείται στην δομή του εδάφους, ιδίως από υγρό όργωμα, μπορεί να ακολουθεί την καλλιέργεια όλο το καλοκαίρι (καχεξία – κιτρινάδα των φυτών, κ.λ.π.).

Πολύ ωφέλιμο είναι το εδαφοσχίσιμο (σε πραγματικό βάθος κατεργασίας μεγαλύτερο από 50 – 60  εκατοστά), κάθε 4-5 χρόνια. Σε χρονιές που το φθινόπωρο δεν έχει πολλές βροχές και τα χωράφια είναι στεγνά μετά την συγκομιδή, δεν πρέπει να χάνουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτήν την πολύ σημαντική επέμβαση.

Λίπανση

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί εδαφολογική ανάλυση. Οι παραγωγοί πρέπει να κατανοήσουν την αναγκαιότητά της και να φροντίζουν να κάνουν αυτή την «ακτινογραφία» των χωραφιών τους.

Όταν δεν υπάρχει εδαφολογική ανάλυση, προτείνουμε μία γενική λίπανση που θα δώσει στο έδαφος άζωτο σε μεγαλύτερη αναλογία (10-12 μονάδες), φώσφορο (5-6 μονάδες) και κάλιο (5-6 μονάδες). Για να εφαρμοσθούν αυτές οι μονάδες, χρησιμοποιούνται σύνθετα λιπάσματα που έχουν αναλογία αζώτου, φωσφόρου και καλίου 2-1-1 περίπου (όπως 20-10-10, 18-8-8, 18-9-6 και άλλα παρόμοια), σε ποσότητα 40-60  κιλών / στρέμμα.

Από την ποσότητα αυτή:

Το μικρότερο μέρος της εφαρμόζεται στη σπορά (κατά προτίμηση γραμμικά). Η υπόλοιπη, μεγαλύτερη ποσότητα, πρέπει να εφαρμόζεται στο τελευταίο σκαλιστήρι (τέλη Ιουνίου), ώστε να  είναι κοντά στην εποχή των μεγάλων απαιτήσεων της καλλιέργειας – από τις αρχές Αυγούστου και μετά, όταν το βαμβάκι καταναλώνει το 70% περίπου του αζώτου, φωσφόρου και καλίου.  Την επιφανειακή αζωτούχο λίπανση πρέπει να την αποφεύγουμε στο βαμβάκι, για την αποτροπή ανεπιθύμητης βλαστικής ανάπτυξης. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (υποβοήθηση του ξεκινήματος κακοφυτρωμένων φυτών ή σε πολύ φτωχά χωράφια), πρέπει να εφαρμόζεται.

Επισημαίνουμε, ακόμα μια φορά, το μεγάλο λάθος της μειωμένης λίπανσης στο οποίο έχουν παρασυρθεί, τα τελευταία χρόνια, πολλοί  βαμβακοπαραγωγοί. Είναι μία αντιοικονομική συμπεριφορά, αφού χάνουν πολλαπλάσια από την μείωση της παραγωγής, απ’ όσα «κερδίζουν» με την μείωση της λιπαντικής δαπάνης. Είναι κρίμα να κοπιάζουν και να κάνουν τόσα έξοδα όλο το καλοκαίρι (σπορά, σπόροι, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά, αποφυλλωτικά, σκαλίσματα, ποτίσματα) και να χάνονται οι καλές αποδόσεις από έλλειψη «τροφής». Από την στιγμή που καλλιεργούμε βαμβάκι, είναι απαραίτητο και συμφέρον να κάνουμε τη σωστή, επαρκή λίπανση.

Ζιζανιοκτονία

  1. Ενσωμάτωση

–  Benfluralin  150   γρ. δραστικής ουσίας το στρέμμα

– Pendimethalin 130 ως 200  γρ.  δραστικής ουσίας το στρέμμα  (χρησιμοποιείται και μετασπαρτικά)

– Isoxaben 10 ως 15 γρ.  δραστικής ουσίας το στρέμμα

2.Μετασπαρτικά: (επιφανειακά μετά τη σπορά – προφυτρωτικά)

– Fluometuron 125 ως 200  γρ.  δραστικής ουσίας το στρέμμα

– Metolachlor 100 ως 130  γρ.  δραστικής ουσίας το στρέμμα

– Terbuthylazine 12,5% + Pendimethalin 25% 50 ως 75 γρ. + 100 ως 150 γρ., αντίστοιχα, δραστικής ουσίας το στρέμμα

3.Μεταφυτρωτικά:

– Staple   (pyrithiobac sodium 94%) 18  κυβ. εκατ. σκευάσματος το στρέμμα

– Εnvoke 75w (tricyfloxysulfuron) 1,5 – 2  γρ.  σκευάσματος το στρέμμα

Ο ψεκασμός των προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων, είναι καλό να γίνεται το βράδυ, που οι συνθήκες είναι, συνήθως, ευνοϊκότερες για την καλύτερη δέσμευση του ζιζανιοκτόνου στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους (μικρότερη εξάτμιση, κ.λ.π.).

Τα δυο μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα θα είναι διαθέσιμα αν λάβουν, όπως τα προηγούμενα χρόνια, άδεια παρέκκλισης 120 ημερών –  ελέγχουν ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα  ζιζάνια.

Σπορά

Ποσότητα σπόρου:   1,7 – 2,0  κιλά, περίπου, το στρέμμα.

Αποστάσεις σποράς : Ανά 5 ως 6  εκατοστά περίπου. Αραιότερα σπέρνουμε στα χωράφια που το βαμβάκι παίρνει ύψος.

Προσοχή στο βάθος σποράς: Το σωστό βάθος είναι 3 με 4  εκατοστά – δύο δάχτυλα περίπου.

Βαθιά σπορά οδηγεί τις περισσότερες φορές σε επανασπορά.

Ο σβωλοδιώχτης της σπαρτικής να μην ανοίγει αυλάκι, γιατί:

α) αν μετά τη σπορά πέσουν βροχές, δημιουργείται μέσα στο αυλάκι υπερβολική υγρασία που προκαλεί σάπισμα του σπόρου και αργότερα των μικρών φυτών. Επίσης, το χώμα που παρασύρεται σ’ αυτή την περίπτωση, από τις πλευρές του αυλακιού, μεγαλώνει το βάθος σποράς και δυσκολεύει το φύτρωμα.

Ψάχνοντας την υγρασία  (ανοίγοντας αυλάκι),  βρίσκουμε, τις περισσότερες φορές, την επανασπορά.

β) απομακρύνεται, μαζί με το χώμα, το ενσωματωμένο ζιζανιοκτόνο και φυτρώνουν ζιζάνια στη γραμμή σποράς.

Εντομοκτόνα εδάφους – Φυτοπροστασία

Η εφαρμογή των κοκκωδών εντομοκτόνων εδάφους παρέχει προστασία από  τον σιδηροσκώληκα. Ως γνωστόν,  δεν είναι, πλέον, δυνατή η χρησιμοποίηση βαμβακοσπόρου επενδυμένου με εντομοκτόνα.

Η προστασία των ωφελίμων  εντόμων και η βιολογική ισορροπία, θα πρέπει να αποτελούν πρωταρχικό μέλημα για κάθε καλλιεργητή βαμβακιού, από το φύτρωμα και μετά. Βασικός στόχος  του ενημερωμένου βαμβακοπαραγωγού είναι να αποφύγει τους άσκοπους ψεκασμούς και να φτάσει στον Αύγουστο χωρίς εντομοκτόνα. Να «γεμίσει» το χωράφι του με ωφέλιμα έντομα, για να αντιμετωπίσει με επιτυχία την επικίνδυνη γενιά του πράσινου σκουληκιού τον Αύγουστο, που αποτελεί τον ουσιαστικό εχθρό της βαμβακοκαλλιέργειας στην περιοχή μας.

 

Προηγούμενο άρθρο Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων κατά την περίοδο του Πάσχα
Επόμενο άρθρο Όλοι στη σύσκεψη συντονισμού και οργάνωσης της δράσης μας, την Τετάρτη 27/4