Ειδήσεις

Υποβολή δικαιολογητικών για την εκτίμηση ζημιών των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Θεομηνία Daniel


Σχετικά με τις αιτήσεις των επιχειρήσεων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων και εμπορικών καταστημάτων που επλήγησαν από την Θεομηνία «ΝΤΑΝΙΕΛ» της 6ης Σεπτεμβρίου 2023,  ενημερώνουμε ότι η κατόπιν σχετικού αιτήματος της Περιφέρειας  προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής εισηγήθηκε την παροχή προκαταβολής  σε ποσοστό 35% έναντι επιχορήγησης   για τις επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν.

Προκειμένου να σταλούν καταστάσεις για την πληρωμή προκαταβολής θα πρέπει να γίνει εκτίμηση της ζημιάς από τις αρμόδιες επιτροπές Κρατικής Αρωγής. Για να γίνει η αυτό είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα οποία οι επιχειρήσεις έχουν ενημερωθεί κατά την υποβολή των αιτήσεων και τα οποία είναι:

  1. Αναλυτική Κατάσταση σε μορφή πίνακα του εξοπλισμού, πρώτων υλών ή προϊόντων  που έχουν υποστεί ζημιές στην οποία θα αναφέρεται η αρχική αξία του στοιχείου, το ποσοστό φθοράς και το αιτούμενο ποσό αποζημίωσης. Ο πίνακας πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγια ή άλλα παραστατικά που να τεκμηριώνουν την αξία και την αιτούμενη αποζημίωση.

(Επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας (αρχείο excel) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των ζημιών)

  1. Φωτογραφικό υλικό
  2. Αντίγραφο της άδειας νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης
  3. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
  4. Φορολογική δήλωση των δυο τελευταίων ετών (Ε1 και Ε3)
  5. Δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους
  6. Απογραφή προηγούμενου έτους ή και μητρώο παγίων για τον αιτούμενο εξοπλισμό
  7. Τιμολόγια αγορών για τις πρώτες ύλες, προϊόντα και εξοπλισμό για τα οποία γίνεται αίτηση για αποζημίωση
  8. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο της επιχείρησης για τον αιτούμενο εξοπλισμό ή υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν υπάρχει
  9. ΙΒΑΝ επαγγελματικού λογαριασμού (που είναι δηλωμένος στην εφορία και αναφέρεται στο Ε3)

Παρακαλούμε οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποβάλλει ακόμη τα παραπάνω δικαιολογητικά να επισπεύσουν την συγκέντρωση και υποβολή τους, όχι πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2023, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία εκτίμησης των ζημιών και η χορήγησης προκαταβολής. Η υποβολή των δικαιολογητικών όπως και των αιτήσεων γίνεται στην Δνση Ανάπτυξης Π.Ε. Καρδίτσας, Γρ. Λαμπράκη 21, 3ος όροφος.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2441354601 έως 611.

   

 

Προηγούμενο άρθρο Όλοι στις πανυγειονομικές κινητοποιήσεις στις 29 και 30 Νοεμβρίου!
Επόμενο άρθρο «Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη… - Γράφει η Α. Σκόνδρα, Βουλευτής Καρδίτσας Ν.Δ.