Ειδήσεις

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης


Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας προσκαλεί στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του, στο Βόλο, από τις 29/9/2022 μέχρι και τις 2/10/2022.
Το Συνέδριο έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία για την Ελλάδα καθώς η παρατεταμένη οικονομική κρίση, συνέπεια της κρίσης χρέους και της πανδημίας, έχει επιφέρει ραγδαίες και ευρείας κλίμακας αλλαγές, καθιστώντας αδήριτη την ανάγκη τροποποίησης των μέχρι πρότινος εφαρμοζόμενων μοντέλων χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού καθώς και των συνακόλουθων πολιτικών. Υπό αυτό το πρίσμα, ο χωρικός και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, έχοντας αποκτήσει αναβαθμισμένο ρόλο, καλούνται αφενός να υπερκεράσουν τις προκλήσεις και αφετέρου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της νέας πραγματικότητας η οποία διαμορφώνεται.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η προώθηση του διαλόγου και του προβληματισμού, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών, για θέματα τα οποία αφορούν την Πολεοδομία, τη Χωροταξία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη, με εστίαση στην ελληνική περίπτωση.
Το Συνέδριο απευθύνεται τόσο στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας όσο και στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, σε εκπροσώπους φορέων και οργανισμών και στα μέλη της κοινωνίας των πολιτών.
Χωρικός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός: Προκλήσεις και Ευκαιρίες
Θεματικοί άξονες
•    Χρήσεις γης και ρυθμιστικός σχεδιασμός
•    Νέες τεχνολογίες και χώρος
•    Αστικές αναπλάσεις και διαχείριση ακινήτων
•    Συμμετοχικός σχεδιασμός και διακυβέρνηση
•    Ελεύθερος χρόνος
•    Χερσαία και θαλάσσια χωροταξία
•    Τοπίο και χωρικός σχεδιασμός
•    Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων
•    Χωρική ανθεκτικότητα
•    Πολιτισμός και τουρισμός
•    Mega-trends (BREXIT, COVID-19, EU Green Deal, Βιομηχανία 4.0, …) και ανάπτυξη
•    Έξυπνη, βιώσιμη και συμπεριληπτική (χωρίς αποκλεισμούς) ανάπτυξη
•    Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
•    Ευημερία και ποιότητα ζωής
•    Χρηματοδότηση της ανάπτυξης

Υποβολή Περίληψης: 1/3/2022 – 17/4/2022
Κοινοποίηση Αποδοχής Περίληψης: 1/5/2022 – 22/5/2022
Υποβολή Πλήρους Κειμένου: 1/6/2022 – 17/7/2022
Αποδοχή Πλήρους Κειμένου: 18/7/2022 – 31/7/2022

Προηγούμενο άρθρο Γαλαγάλεια και Γαλαγάλεια Junior στις 16 και 17 Απριλίου
Επόμενο άρθρο Συνάντηση Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών με τον Δήμαρχο Αργιθέας