Ειδήσεις

Άμεσα μέτρα για αντιπλημμυρική θωράκιση σε όλη τη χώρα


Στην συνεδρίαση του Δ.Σ της ΕΝΠΕ, που έγινε σήμερα Τετάρτη 31/8/22, ο εκλεγμένος με τον συνδυασμό της Λαικής Συσπείρωσης Τάσος Τσιαπλές, έθεσε το σημαντικό ζήτημα της άμεσης λήψης μέτρων αποτελεσματικής διαχείρισης των ρεμάτων και κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων σε όλη τη χώρα. Στην τοποθέτησή του συγκεκριμένα ανέφερε:

«Ο ερχομός του φθινοπώρου, συνοδεύεται από την αναμενόμενη αλλαγή του καιρού, με πιο συχνές και έντονες βροχοπτώσεις, που στο πρόσφατο παρελθόν, λόγω της απουσίας ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και των αντίστοιχων έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης της χώρας από τις κυβερνήσεις και τις περιφέρειες, προκάλεσαν απώλειες ανθρώπινων ζωών και τεράστιες υλικές καταστροφές σε Αττική, Θεσσαλία, Δ. Ελλάδα, Ιόνια, Στερεά, Μακεδονία, Κρήτη, κ.α.

Ως Λαική Συσπείρωση θεωρούμε ότι οι Περιφερειακές Αρχές και η κυβέρνηση, πρέπει να πάρουν άμεσα μέτρα (καθαρισμούς και διευθετήσεις ρεμάτων, ποταμών, κατασκευή και ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων, κ.α), για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα και καταστροφές από πλημμύρες.

Με δεδομένο ότι η αρμοδιότητα της αστυνόμευσης και καθαρισμού των ρεμάτων ανήκει στις Περιφέρειες, χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό θεωρούμε αναγκαία τη λήψη των παρακάτω μέτρων:

 • Την άμεση εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την καταγραφή και δημιουργία μητρώου ρεμάτων σε κάθε Περιφέρεια, ως βάση (προσβάσιμη στους υπαλλήλους) δεδομένων, καταγραφής (περιλαμβανομένων όλων των αυθαίρετων κατασκευών), αποτύπωσης, οριοθέτησης στο σύνολό τους, μελετών, έργων κλπ.
 • Την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης και διευθέτησης των ρεμάτων κάθε Περιφέρειας, με προτεραιότητα στα τμήματα των ρεμάτων κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπου θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία τους σε πλημμυρικά φαινόμενα.
 • Την εφαρμογή διαδικασίας υδραυλικού ελέγχου όλων των μη αδειοδοτημένων έργων και παρεμβάσεων εντός ρεμάτων, προκειμένου α) τα υδραυλικώς επαρκή να ελεγχθούν περιβαλλοντικά και να αδειοδοτηθούν και β) τα υδραυλικώς ανεπαρκή να ξηλωθούν ή να αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν με νέα έργα.
 • Νομοθετική ρύθμιση για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας στους Δήμους ή τις ΔΕΥΑ, του καθαρισμού και της συντήρησης όλων των αντιπλημμυρικών έργων και των υπογειοποιημένων τμημάτων των ρεμάτων που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και χρησιμοποιούνται ως κοινόχρηστοι χώροι δημοτικής αρμοδιότητας, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.1337/1983.
 • Καθαρισμό των ρεμάτων σε ετήσια βάση και μετά από κάθε πλημμυρικό φαινόμενο.
 • Κωδικοποίηση, προσαρμογή και απλοποίηση όλης της νομοθεσίας που αφορά στα ρέματα έτσι ώστε να μπει τέλος στο νομοθετικό χάος που υπάρχει με μια απαρχαιωμένη νομοθεσία (ΠΔ 18/21-03-24 & ΠΔ 24-2/25-02-32).
 • Επιμόρφωση των υπαλλήλων.
 • Σχεδιασμό έργων και υποδομών ενταγμένων σε ένα κεντρικό σχέδιο αντιμετώπισης των συνεπειών των φυσικών φαινομένων, με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες τους.
 • Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών και άλλων έργων και υποδομών σε όλη τη χώρα.
 • Νομοθετική ρύθμιση για την εκτέλεση με ταχείες διαγωνιστικές διαδικασίες όλων των επειγόντων έργων αποκαταστάσεων στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
 • Στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών των Περιφερειών με μόνιμο επιστημονικό και άλλο προσωπικό.
 • Εξασφάλιση του αναγκαίου και σύγχρονου εξοπλισμού, μέσων (υπηρεσιακά μηχανήματα, αυτοκίνητα, κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα, κλπ).

Τα παραπάνω μέτρα θεωρούμε ότι είναι τα ελάχιστα αυτή τη στιγμή, σε συνδυασμό με την ανάγκη για άμεση γνωστοποίηση στους πολίτες των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται σε περιπτώσεις πλημμύρας και για πραγματοποίηση σεναρίων συναγερμού και ασκήσεων, στις πιο επικίνδυνες περιοχές σύμφωνα με τα σχέδια της Πολιτικής Προστασίας.

Οι Περιφέρειες πρέπει να μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα και με ίδια μέσα, προκειμένου να αντιμετωπίζει τις συνέπειες  καταστροφικών φυσικών φαινομένων (πλημμύρες, κ.α.), ήτοι να αποκαθιστούν την ασφάλεια στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και την ομαλή λειτουργία πλημμυρισμένων ρεμάτων. Έχει αποδειχθεί ότι με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, έκτακτα φαινόμενα δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν άμεσα από εργολαβίες και αναθέσεις.

Τα έργα αυτά και όλες οι βασικές υποδομές, για την Λαική Συσπείρωση αποτελούν προτεραιότητα και τα διεκδικούμε και στην κατάρτιση των Τεχνικών Προγραμμάτων και στη σύνταξη των προϋπολογισμών και στους σχεδιασμούς που γίνονται και στο που κατευθύνονται οι χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ και του ΕΣΠΑ.

Προηγούμενο άρθρο Μια ευχάριστη έξοδος για τους Σοφαδίτες Μαγνησίας
Επόμενο άρθρο Η Δ/νση Β΄θμιας Εκπ/σης συγχαίρει το Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Μαγούλας