Ειδήσεις

Αποτελέσματα δημαιρεσιών στο Δήμο Μουζακίου


Σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων, ψήφισαν 21 παρόντες. Εκλέχτηκαν κατά πλειοψηφία: Πρόεδρος Μαρία Καραμπέκου 15 ψ. Αντιπρόεδρος Στέργιος Ρέππας  12 ψ. Γραμματέας Νικόλαος Ζαρνακούπης  20 ψ.

Οικονομική Επιτροπή:

Τακτικά μέλη οι κ.κ.:

Ιωάννης Κουτσογιάννης  10 ψ.

Νικόλαος Πούπης  10 ψ.

Παρασκευή Ντούρβα  7 ψ.

Νικόλαος Ζαρνακούπης 3 ψ.

Αναπληρωματικοί οι κ.κ.:

Ιωάννης Πατσιαούρας  8 ψ.

Γεώργιος Φούντας  7 ψ.

Στέργιος Ρέππας 5 ψ.

Ολυμπία Διαμαντοπούλου 1 ψ.

Με απόφαση του Δημάρχου Δ. Μουζακίου κ. Θ. Στάθη στην Οικονομική Επιτροπή ο ίδιος θα είναι Πρόεδρος και μέλη ο κ. Γ. Παπακώστας και η κ. Απ. Αγγελάκη.

 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτικά μέλη οι κ.κ.:

Σωκράτης Κωτίνας 11 ψ.

Γεώργιος Κανιούρας  10 ψ.

Αριστείδης Γκαγκάς 7 ψ.

Νικόλαος Ζαρνακούπης 3 ψ.

Με απόφαση του Δημάρχου Δ. Μουζακίου κ. Θ. Στάθη ο ίδιος θα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μέλη οι κ. Γ. Φούντας και ο κ. Ι. Πατσιαούρας,

Αναπληρωματικοί οι κ.κ.:

Ελένη Ρούσσα 9 ψ.

Αποστολία Αγγελάκη 8 ψ.

Βασίλειος Οικονόμου 6 ψ.

Ολυμπία Διαμαντοπούλου 1 ψ.

 

Προηγούμενο άρθρο ΕΛΜΕ: Να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια και με όλα τα μέσα προστασίας!
Επόμενο άρθρο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε.: Ασφαλή σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς