Ειδήσεις

Άριστα στην πιστοποίηση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού από την ΕΘΑΑΕ


Πρώτο από τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ), έλαβε την πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29420/30.9.2022 απόφασή του, και μάλιστα με την υψηλότερη βαθμολογία.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, που αποτελούνταν από διακεκριμένους καθηγητές από Πανεπιστήμια του Καναδά, των ΗΠΑ, της Νορβηγίας, αλλά και δύο (2) ακόμη μέλη ελληνικών φορέων, πιστοποιήθηκε το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος ΔΕΞΥΣ με «ΑΡΙΣΤΑ» – “Fullycompliant” (Fullycompliant: 10 και Substantiallycompliant: 2).

Τα δέκα (10) κριτήρια στα οποία το ΠΠΣ έλαβε την ύψιστη βαθμολογία (Fullycompliant) είναι:

  1. Στρατηγικός προγραμματισμός, σκοπιμότητα και βιωσιμότητα της Ακαδημαϊκής μονάδας
  2. Πολιτική Ποιότητας
  3. Φοιτητοκεντρική μάθηση στη διδασκαλία και αξιολόγηση των φοιτητών
  4. Εισαγωγή, φοίτηση, αναγνώριση ακαδημαϊκών προσόντων, απονομή τίτλων πτυχίου και βεβαιώσεων δεξιοτήτων
  5. Διασφάλιση της επάρκειας και του υψηλού επιπέδου του διδακτικού προσωπικού
  6. Μαθησιακοί πόροι και υπηρεσίες φοιτητικής στήριξης
  7. Συλλογή, ανάλυση και χρήση πληροφοριών για την οργάνωση και λειτουργία
  8. Δημόσια Πληροφόρηση
  9. Περιοδική εσωτερική αξιολόγηση
  10. Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση και Πιστοποίηση

Έτσι, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, που πιστοποιεί την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, έρευνα και τις άριστες υποδομές του Τμήματος.

Το αποτέλεσμα αυτό δικαιώνει τη μεγάλη συλλογική προσπάθεια που γίνεται στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού από την ίδρυσή του (2019), για την επίτευξη του οράματος και της αποστολής του και την καθιέρωσή του ως ένα δυναμικό και εξωστρεφές Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ως διοίκηση του Τμήματος εκφράζουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν σε μια ακόμη μεγάλη επιτυχία του Τμήματος ΔΕΞΥΣ: στο προσωπικό του Τμήματος, τους φοιτητές του, στους κοινωνικούς φορείς και επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή, τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το προσωπικό της ΜΟΔΙΠ(και ιδιαίτερα τον Αντιπρύτανη κ. Θεοδωράκη και την κα Τσιρώνη) αλλά και προς τα μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης, για τον πολύτιμο χρόνο που διέθεσαν και τις χρήσιμες υποδείξεις τους.

Πολύ σύντομα έρχονται και άλλες μεγάλες επιτυχίες για το Τμήμα ΔΕΞΥΣ!

 

Προηγούμενο άρθρο Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Επόμενο άρθρο Συνάντηση της ΕΑΧ με τον Αρχιεπίσκοπο και τον Γραμματέα του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων