Ειδήσεις

Έφθασαν στην Αργιθέα τα φορτηγά με τις ανεμογεννήτριες


Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας γνωστοποιούνται οι ημερομηνίες και ώρες μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών από την περιοχή του Μουζακίου στον Τύμπανο της Αργιθέας όπου και θα εγκατασταθούν.

Σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (από τις 22 Ιουλίου έως και τον Αύγουστο, σε διαφορετικές ημερομηνίες) θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα επίμαχα σημεία του οδικού δικτύου, ενώ τα δρομολόγια των φορτηγών θα είναι περίπου εβδομήντα.

Η Αστυνομική Δ/νση Καρδίτσας ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης τις διακοπές κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα από 22 έως και 28 Αυγούστου:

Α) Από τα όρια εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Μουζακίου στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου – Γόμφων έως τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.

Β) Από τα όρια εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Μουζακίου στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου – Λαζαρίνας έως τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.

Γ) Από τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι έως το υπο κατασκευή αιολικό πάρκο στην θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς.

 

Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας:

Α) Κατά την είσοδο των συρμών μεταφοράς ανεμογεννητριών στον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.

Β) Κατά την έξοδο των συρμών μεταφοράς ανεμογεννητριών από τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι και κίνηση με αντιδρόμηση μήκους 100 μέτρων περίπου προς το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στην θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς.

Η διέλευση των ανωτέρω οχημάτων θα λάβει χώρα με την προϋπόθεση ικανοποίησης των παρακάτω συνθηκών:
Υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους από τις υπόλοιπες γέφυρες του έργου, αλλά με την υποχρέωση να τηρούν κατάλληλες μεταξύ τους αποστάσεις, δηλαδή να μη βρίσκονται
ταυτόχρονα (είτε κατά μήκος, είτε κατά πλάτος) στις γέφυρες.

Για την ασφαλή διέλευση των ανωτέρω οχημάτων και με στόχο την τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων διέλευσης, κρίνονται αναγκαία τα παρακάτω:

Οι μεταφορές θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της ημέρας (από ανατολή έως δύση ηλίου), εκτός Σαββάτου, Κυριακής και λοιπών ημερών για τις οποίες δεν εκδίδονται Ενημερωτικά Δελτία Διέλευσης (αργίες κ.λπ.) και κατά το δυνατόν τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα βέβαια από την αντίστοιχη συνεννόηση με το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να μειωθεί κατά το δυνατόν η όχληση της λειτουργίας των Εθνικών & Επαρχιακών οδών.

Η εταιρεία «Ειδικές Ανυψωτικές Εργασίες Ερμής ΑΕ» που θα εκτελέσει τη μεταφορά των φορτίων, καθώς και ο κύριος και ο ανάδοχος του έργου οφείλουν να τηρούν τους παρακάτω όρους:
Η μεταφορά να γίνεται με απόλυτη προσοχή και ευθύνη του αιτούντος για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος, του οδηγού και για την ασφάλεια τρίτων.

Ο μεταφορέας οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα εκ της νομοθεσίας μέτρα για την ασφαλή στερέωση και σταθερότητα του μεταφερόμενου φορτίου.

Ο μεταφορέας οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια της υποδομής του οδικού δικτύου από το οποίο θα διέλθουν τα εν λόγω φορτία (γέφυρες, κράσπεδα, στηθαία,
πινακίδες κ.λπ.).

Ο μεταφορέας υποχρεούται να μεριμνά, ώστε τα εν λόγω οχήματα να συνοδεύονται καθ’ όλη τη διαδρομή τους από άλλα οχήματα, τα οποία φέρουν στοιχεία αναγνώρισης και επισήμανσης (φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης) και τα οποία διατίθενται είτε από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Ν.2518/1997, είτε από την ίδια την επιχείρησή του.
Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ανορθώσει κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στο Έργο Παραχώρησης και να αποκαταστήσει αυτές αμελλητί. Προς αποφυγή δε προκλήσεως οιασδήποτε ζημίας, ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται προ της ενάρξεως της μεταφοράς να εποπτεύσει το οδικό δίκτυο από το οποίο θα διέλθουν τα οχήματα μεταφοράς για να διαπιστώσει διά αρμοδίου τεχνικού του την κατάσταση και την καταλληλόλητα των υποδομών αυτών.

 

Προηγούμενο άρθρο Πανελλήνιο Αντάμωμα Αγραφιωτών Θεσσαλικών και Ευρυτανικών Αγράφων
Επόμενο άρθρο Fashion City Outlet: Εκπτώσεις έως -80% και Τιμές που δεν τις φαντάζεσαι!!