Ειδήσεις

Έκδηλη η αγωνία και η ανησυχία των Οξυωτών


Λες και δε μας φτάνουν όλα τα προβλήματα και οι αγωνίες, που ήδη βιώνουμε, από τις πρωτοφανείς καταστροφές του «Ιανού» στο χωριό μας, πληροφορούμαστε και από δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο την υποβολή από το Δήμο Μουζακίου προς τις αρμόδιες αρχές του συνταχθέντος, ενιαίου για ολόκληρο το Δήμο, Τεχνικού Δελτίου για την αποκατάσταση των καταστροφών που η παραπάνω θεομηνία προκάλεσε στον τόπο μας, το περιεχόμενο του οποίου επαυξάνει, δυστυχώς, κάθε υφιστάμενη ήδη ανησυχία και αγωνία μας.

Ήδη, έγκαιρα και με πολλούς τρόπους, είχαμε επισημάνει, τόσο προς τον κο Δήμαρχο Μουζακίου όσο και προς τον πρόεδρο της Κοινότητας Οξυάς, τη διαπίστωσή μας για τις ελλείψεις του συγκεκριμένου Δελτίου, σε ότι αφορά το χωριό μας, και ειδικότερα για τη μη πλήρη και αντικειμενική καταγραφή των καταστροφών, λαμβάνοντας απ’ αυτούς τη διαβεβαίωση πως, πριν την υποβολή του, θα επέλθουν οι σχετικές προσθήκες και διορθώσεις.

Τούτο, ωστόσο, δεν συνέβηκε, αφού τελικά στο περιεχόμενο του υποβληθέντος Τεχνικού Δελτίου, με εξαίρεση την πρώτη σελίδα του, δεν περιγράφονται όλες οι επελθούσες από τον «Ιανό» πρωτοφανείς καταστροφές στο χωριό μας, γεγονός που μας προκαλεί έντονες απορίες για τους λόγους που οδήγησαν στη μη τήρηση των  περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεων, αλλά και έκδηλη ανησυχία. Ανησυχία που εντείνεται όσο αναλογιζόμαστε το μέγεθος των καταστροφών, που έχουν μεταβάλει, κυριολεκτικά, τη φυσιογνωμία και μορφολογία του χωριού μας, προκαλώντας  τεράστια προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ των οικισμών του αλλά και προς τις υπόλοιπες περιοχές, για την  αποκατάσταση των οποίων διαπιστώνουμε πως δεν υφίσταται σχεδιασμός, δεν έχουν τεθεί προτεραιότητες, δεν εξειδικεύονται και ούτε συγκεκριμενοποιούνται ανάγκες και αντίστοιχες πιστώσεις, κ.λ.π..

Οι όποιοι παραπάνω, μάλιστα, προβληματισμοί και αντίστοιχες ανησυχίες μας μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο, όταν από τα ίδια δημοσιεύματα διαπιστώνουμε ότι δεν έγινε αρμοδίως δεκτό να τεθεί σε ψηφοφορία, σε σχετική με το θέμα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόταση συμβούλων της αντιπολίτευσης, που αφορούσε την έστω και τώρα λήψη   αποφάσεων των Συμβουλίων ή Προέδρων των εμπλεκόμενων Κοινοτήτων αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με τις προς αποκατάσταση καταστροφές σε κάθε περιοχή.

Προς επιβεβαίωση των ανησυχιών μας, θυμίζουμε και πάλι ότι στο ήδη υποβληθέν, πλέον, Τεχνικό Δελτίο δεν έχουν συμπεριληφθεί επελθούσες στο χωριό μας από τον «Ιανό» καταστροφές, όπως : α) το μετά τον οικισμό «Μελίσσι» τμήμα του αυτοκινητόδρομου Μουζάκι – Νησιά – μοναστήρι Αγίας Τριάδας, β) ο αυτοκινητόδρομος από Αγία Τριάδα Οξυάς προς τους οικισμούς «Μεγάλη Βρύση», «Σκαμνάκια», γ) ο δρόμος από μοναστήρι Αγίας Τριάδας προς οικισμούς «Σούλα» και «Μεσοράχη», όπου έχουν επέλθει σημαντικές καταστροφές (καθιζήσεις, κατολισθήσεις, επιχώσεις, αποκοπές τμημάτων δρόμων, κ.λ.π.), που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. Δεν έχουν, ακόμα, συμπεριληφθεί οι δρόμοι από θέση «Στουρναία» προς οικισμό «Γούτρα», από θέση «Κουτσικουρή» προς μοναστήρι Αγίας Τριάδας, από μοναστήρι Αγίας Τριάδας μέχρι Ζουγρίτσα, όπου απαιτούνται σίγουρα παρεμβάσεις προς αποκατάσταση από τη θεομηνία ζημιών, καθώς και οι δρόμοι «Βαένια – Παλαιοχώρι – Οξυά», «Πλατάνια Οξυάς – Παλαιοχώρι» και Οξυά προς οικισμό «Κούρα», όπου έχουν επέλθει σημαντικές καταστροφές. Τέλος, σημασία θα πρέπει να δοθεί και στη μη ύπαρξη ρητής και σαφούς αναφοράς περί ελέγχου σταθερότητας και αποκατάσταση της γέφυρας στον οικισμό «Μεσοράχη», που ενώνει την ανατολική με τη δυτική πλευρά του χωριού, σε συνδυασμό με αναφορά περί καταστραφείσας γέφυρας στη διαδρομή Μεγάλη Βρύση – Οξυά (κεντρικός οικισμός), αντί της υφιστάμενης εκεί πριν τις πλημύρες απλής τσιμεντένιας διάβασης «Ιρλανδικού» τύπου.

Οι ίδιοι εκτιμούμε πως οι παραπάνω παραλείψεις μόνο με επιτόπιες αυτοψίες αρμόδιων φορέων και προσώπων μπορούσαν να αποφευχθούν, κάτι, όμως, που δεν αντιληφθήκαμε να συνέβη. Τουναντίον, πολλές είναι οι μαρτυρίες συγχωριανών μας για εμπλοκή και υποδείξεις στη σύνταξη του Δελτίου από αναρμόδια και μη θεσμικά πρόσωπα, γεγονός που, επίσης, μας προβληματίζει και εγείρει απορίες.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, επισημαίνουμε στον κο Δήμαρχο αλλά και στον πρόεδρο του χωριού μας την αδήριτη ανάγκη να ληφθούν υπόψη για τον απαραίτητο προς αποκατάσταση των από τον «Ιανό» προκληθεισών καταστροφών σχεδιασμό και όλες όσες παραπάνω περιγράφονται, αλλά και να γνωμοδοτήσει έγκαιρα σχετικά μ’ αυτές και τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν, το Συμβούλιο Κοινότητας του χωριού μας. Επισημαίνουμε ακόμα ότι, παρά τις επεμβάσεις του Δήμου προς προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που από τις ίδιες καταστροφές προκλήθηκαν, πολλοί οικισμοί – συμπεριλαμβανομένων και μόνιμων κατοίκων, παραμένουν παντελώς αποκλεισμένοι οδικά, άλλοι παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, κεντρικοί για τη συγκοινωνία του χωριού δρόμοι είναι αδιάβατοι, κ.λ.π..

Τονίζουμε ιδιαίτερα όλα τα παραπάνω και προς όλους τους συμβούλους της Κοινότητάς μας αλλά και προς τους καταγόμενους από το χωριό μας δημοτικούς συμβούλους, από τους οποίους και ζητούμε να εργαστούν ανάλογα.

Οι υπογράφοντες Οξυώτες : π. Τόλιας Κων/νος (ιερέας), Ανδριάς Ηλίας, Ανδριάς Νικόλαος, Ζαρνακούπης Ηλίας, Τόλιας Λάμπρος, Τρυφέρης Ηλίας, Γκαραβέλας Ιωάννης, Γκαραβέλας Σπύρος, Γκαραβέλας Αχιλλέας, Γκαραβέλας Άγγελος, Μπλέτσας Αναστάσιος, Βαϊράμης Δημήτριος, Καραβίδας Βασίλειος, Μαυρομάτης Γεώργιος, Πατσαιούρας Δημήτριος, Ζαρνακούπης Κων/νος, Μπλέτσας κων/νος, Γκέκας Αθανάσιος, Τόλιας Τηλ. Κων/νος, Τόλιας Αλέξανδρος, Μαυρομάτης Ηλίας, Κούτσικος Γεώργιος, Κούτσικος Λάμπρος, κούτσικος Αλέξανδρος, Κούτσικος Γρηγόριος, Τόλιας Πέτρος, Τόλιας Τηλ. Χρήστος, Γεωργουλάκος Θεοφάνης, Παγώνης Κων/νος, Τόλιας Ηλ. Χρήστος, Κουτσικουρής Βασίλειος, Κουτσικουρή Ανθή, Τόλιας χρ. Ηλίας, Τόλια Ιουλία, Τόλιας Ηλ. Πέτρος, Τόλιας Ανδρέας,, Μπλέτσας Αθανάσιος, Καραβίδας Δ. Γεώργιος, Γκαραβέλα Ευτυχία, Γκαραβέλας Ευθ. Κων/νος, Κουτσικουρής Ν&Θ Δημήτριος, Κουτσικουρής Ν&Θ Λάμπρος, Κουτσικουρής Ν&Θ Βασίλειος, Γκαραβέλας Ηλ. Αθανάσιος, Γκαραβέλας Ελ.Κων/νος, Κουτσικουρής Αντ. Χρήστος, Μπαϊράμης Ν. Ηλίας, Μπαϊράμη Ελευθερία, Γκαραβέλας Θεόδωρος, Πατάκης Ευθύμιος, πατάκης Κων/νος, Γκαραβέλα Βασ. Ελένη, Κούτσικος Νικόλαος, Κούτσικος Αθανάσιος, Κούτσικος Κων/νος, Γκαραβέλας Ηλ. Κων/νος, Γκαραβέλας Αθ. Ηλίας, Γκαραβέλας Κων. Ηλίας, Γκαραβέλα μαρία, Γκαραβέλα Τριανταφυλλιά, Τόλιας Κων. Χρήστος, Σέμπρος Ι. Αθανάσιος, Τάτσης Θ. Κων/νος, Γκαραβέλα Κων. Γεωργία, Κουτσικουρής Βασ. Νικόλαος, Κουτσικουρής Βασ. Δημήτριος, Κουτσικουρή Κατίνα, Κουτσικουρή Δήμητρα, Γκέκας Δημ. Σάββας, Γκέκας Σ. Δημήτριος, Γκέκας Σ. κων/νος, Κουτσικουρής Βασ. Κων/νος, Κουτσικουρής Βασ. Γεώργιος, Κουτσικουρής Αναστάσιος, Μπλέτσας Κων. Νικόλαος, Σερίφη Ελένη, Βασιλός Ηλ. Κων/νος, Τσιλίγκος Δημήτριος, Πάτας Δημ. Γρηγόριος, Μπλέτσας χρ. Νικόλαος, Μπλέτσας Αθανάσιος, Μπλέτσας Θωμάς, Μπλέτσας Λάμπρος, Μπλέτσα Μαρία.

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο ΕΛΜΕ Καρδίτσας: Ανοχύρωτη Eκπαίδευση
Επόμενο άρθρο Δωρεά βιβλίων σε πληγέντα σχολεία της Καρδίτσας και σε παιδική βιβλιοθήκη του Δ.Ο.Π.Α.Κ.