Ειδήσεις

Έκτακτη ειδική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Έκτακτη ειδική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (πλατφόρμα ciscowebex) στις 23-3-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00’ μ.μ με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Β’ εξαμήνου 2020 (εισ.: πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης)

  • Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 Ν. 4682/2020 (Α’ 76), την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/6-11-2020 τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608/9-11-2020 (ΦΕΚ 4946/10-11-2020, τ. Β’), την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ 426/77233/13-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:16320/12-3-2021 (ΦΕΚ 996/13-3-2021, τεύχος Β’)

 

Προηγούμενο άρθρο ΕΟΑΣΚ: Νέες πλημμύρες, στο ίδιο έργο θεατές
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα – Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη μας