Ειδήσεις

Έναρξη ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ από την επιστημονική ένωση Educom+


Η επιστημονική ένωση εκπαιδευτικών με την επωνυμία Educom+ «Η κοινότητα για το “συν” στην εκπαίδευση», με έδρα την Καρδίτσα, ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Playing with the past, improving with the future” και κωδικό 2021-1-R001-KA220-SCH-000027772.

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην πόλη Besancon της Γαλλίας στο διάστημα 21-25 Φεβρουαρίου 2022.

Η κύρια θεματική του προγράμματος είναι η παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού, η συμπεριληπτική του διάσταση και η αξιοποίηση του στη μαθησιακή διαδικασία. Το παιχνίδι αποσκοπεί στη νοητική ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών, αφού προσφέρει ερεθίσματα για παρατήρηση, πειραματισμό, διερεύνηση, πρόβλεψη, σχεδιασμό, ερμηνεία, διατύπωση υποθέσεων, παραγωγή ερωτήσεων, κατανόηση, εκπλήρωση στόχων και λύση προβλημάτων. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη παραδοτέων σχετικά με την αξιοποίηση του παιχνιδιού (κυρίως του παραδοσιακού αλλά και ψηφιακού) στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη διενέργεια έρευνας σχετικά με την ένταξη του παιχνιδιού στη διδασκαλία αντικειμένων όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση και οι φυσικές επιστήμες και στη συγγραφή άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής. Μεταξύ των παραδοτέων του προγράμματος συγκαταλέγεται και η ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων και σχεδίων μαθημάτων που αξιοποιούν το παιχνίδι (παραδοσιακό ή ψηφιακό) είτε ως μέσο παρουσίασης της νέας γνωστικής πληροφορίας  είτε ως μέσο αξιολόγησης της νέας γνώσης. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων της κάθε χώρας μέσω των παραδοσιακών παιχνιδιών και προωθεί την διαγενεαλογική μάθηση, αξιοποιώντας αφηγήσεις ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 χρόνια και οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Γαλλία, η Τουρκία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία (συντονίστρια χώρα).

 

Προηγούμενο άρθρο Δράσεις του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Ο Σύλλογος Γυναικών Παλαμά γιόρτασε την Ημέρα της Γυναίκας