Ειδήσεις

Επαγγελματική αποκατάσταση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Σοφάδων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023 πραγματοποίησε κινητικότητα στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας στα πλαίσια του σχεδίου Erasmus+ 2021-1-ELD1-ΚΑ122-VET-000030858 με τίτλο: «Επαγγελματική αποκατάσταση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μέθοδοι και εργαλεία για τη μετάβαση από την επαγγελματική εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.»

Το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ώστε να καταστούν ικανοί να κατευθύνουν τους μαθητές σε συγκεκριμένες επιλογές επαγγέλματος ή απασχόλησης που να ανταποκρίνονται στις ικανότητες και τις ιδιαιτερότητες τους. Στα πλαίσια αυτού του σχεδίου επιδίωξη είναι η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού και της διοίκησης του σχολείου σε θέματα που σχετίζονται:

– με το καθεστώς που επικρατεί στην ειδική αγωγή της χώρας υποδοχής (δομή, εμπλεκόμενοι φορείς, εφαρμογή συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, νομικό πλαίσιο, πολιτική των επιχειρήσεων στην απασχόληση ΑΜΕΑ)

– με την εποικοδομητική ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων ακολουθώντας το συγκριτικό μοντέλο (Ελλάδας- Πορτογαλίας) με την αξιοποίηση των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στη χώρα υποδοχής αναφορικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ένταξη στην αγορά εργασίας των ΑΜΕΑ

– με τα μέτρα που εφαρμόζονται για την άρση των εμποδίων σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των ΑΜΕΑ.

Μία ομάδα 6 εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, πραγματοποίησαν κινητικότητα (technicalvisits) όπου εκπαιδεύονται ή εργάζονται άτομα με αναπηρία.  Κατά τη διάρκειά της οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία:

– να κατανοήσουν τις υπηρεσίες, την οργάνωση και το σκοπό  του καθενός Ιδρύματος,

– να ανταλλάξουν ιδέες για πιθανούς τρόπους συμπερίληψης ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας,

– να επικοινωνήσουν με επαγγελματίες οι οποίοι  μοιράστηκαν την εμπειρία και τις συμβουλές τους για επιτυχία στην εργασία με άτομα με αναπηρία.

Τέλος έγινε ανταλλαγή ιδεών με τις  οργανώσεις στον τομέα της ένταξης.

Η χρηματοδότηση της κινητικότητας προήλθε από πόρους του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Προηγούμενο άρθρο Το πρώτο Αστικό FOOD FESTIVAL έρχεται γεμάτο μουσική
Επόμενο άρθρο Πανδαισία κόσμου στο 5th Taekwondo Baby Cup 2023 στην Καρδίτσα