Ειδήσεις

Επίδομα αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας


Το Κέντρο Κοινότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και ΑΜΕΑ, σας ενημερώνει ότι:

Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να λάβουν πληροφορίες και να υποβάλλουν σχετική αίτηση οι πολίτες που επιθυμούν και δικαιούνται το επίδομα αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας.

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταβάλλεται στους ομογενείς, μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), χωρίς τους περιορισμούς των περ. γ’ και δ’ της παρ. 1 του ως άνω άρθρου. Η ιδιότητα του δικαιούχου ως ομογενούς, μέλους της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, αποδεικνύεται με την υποβολή ακριβούς αντιγράφου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, θεωρημένου από ελληνική δημόσια αρχή ή του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η απόφαση πολιτογράφησης του δικαιούχου ως ομογενούς.

Ειδικότερα όσοι δικαιούχοι διαμένουν στην Ελλάδα, μπορούν να αιτηθούν το επίδομα με τους εξής τρόπους:

 • Είτε ψηφιακά με κωδικούς taxisnetστην σελίδαanasfalistoi-ellinikimeionotita.gr ,
 • Είτε από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας του τόπου κατοικίας του πολίτη.

Όσοι δικαιούχοι διαμένουν στην Αλβανία, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους μέσω των προξενικών αρχών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ), θεωρημένο από ελληνική δημόσια αρχή ή το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η απόφαση πολιτογράφησης ως ομογενής (με ημερομηνία μέχρι 31.12.2022),
 • Διαβατήριο / ταυτότητα,
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δε λαμβάνουν σύνταξη από το Αλβανικό κράτος (εάν δεν λαμβάνουν),
 • Υπεύθυνη Δήλωση συζύγου ότι δε λαμβάνει σύνταξη από το Αλβανικό κράτος (εάν δεν λαμβάνει σύνταξη),
 • Βεβαίωση συνταξιοδότησης από φορέα της Αλβανίας που να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης της σύνταξης και το ποσό που λαμβάνουν. Να είναι μεταφρασμένη και  να έχει σφραγίδα (apostille). Να έχει εκδοθεί εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης,
 • Βεβαίωση συνταξιοδότησης από φορέα της Αλβανίας που να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης της σύνταξης του/της συζύγου και το ποσό που λαμβάνει. Να είναι μεταφρασμένη και  να έχει σφραγίδα (apostille). Να έχει εκδοθεί εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης,
 • Αποδεικτικό οικογενειακής κατάστασης,
 • Στοιχεία ενεργού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα,
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ,
 • Ε-mail και κινητό τηλέφωνο,
 • Διαζευκτήριο / απόφαση διαζυγίου / συμβολαιογραφικό έντυπο / δήλωση λύσης συμφώνου συμβίωσης (εφόσον υπάρχει).

Προϋποθέσεις χορήγησης:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,
 • Να μην λαμβάνουν ή να μην δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του επιδόματος όπου είναι 387,90€.
 • Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα τους καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει τις 4.320€ ή το συνολικό οικογενειακό τις 8.640€,
 • Να μην διαμένουν σε Ιερές Μονές ως μοναχοί/ές, ούτε να εκτίουν ποινή στερητικής ελευθερίας,
 • Ο/η σύζυγος τους να μην λαμβάνει ποσό σύνταξης από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερο από την παροχή.

 

 

 

 

 

     
Προηγούμενο άρθρο Ασημίνα Σκόνδρα: Αυτοδύναμη Κυβέρνηση σημαίνει ισχυρή Ελλάδα
Επόμενο άρθρο Εκδήλωση αφιερωμένη στην Αργιθεάτισσα γυναίκα