Ειδήσεις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ideathon Οικο-Καινοτομίας με τίτλο Κυκλοτολμώ


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ideathon Οικο-Καινοτομίας με τίτλο «Κυκλοτολμώ» από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε., στο αμφιθέατρο του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, στην Καρδίτσα, την Κυριακή 29 Οκτωβρίου.

Το «Ideathon», με αντικείμενο «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία & Φυσικοί Πόροι» αφορούσε συγκεκριμένα στην πρόταση λύσεων στις παρακάτω προκλήσεις που τέθηκαν από τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία.:

Οι προκλήσεις:

  1. Αξιοποίηση των μη-διακινήσιμων προϊόντων τροφίμων της γαλακτοβιομηχανίας σε χρήσεις προστιθέμενης αξίας. Σήμερα αυτά τα προϊόντα (π.χ. ληγμένα, επιστρεφόμενα από την αγορά) καταλήγουν στην αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και το μόνο όφελος που δίνουν είναι παραγωγή κάποιας ποσότητας βιοαερίου. Υπάρχουν ιδέες για καλύτερη αξιοποίηση ώστε να μειωθεί και η σπατάλη των τροφίμων;
  2. Αξιοποίηση της λακτόζης που προκύπτει ως απόβλητο της τυροκόμησης, σε χρήσεις μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας. Σήμερα χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα στην αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων και δίνει βιοαέριο.

Οι συμμετέχουσες ομάδες μελών ΔΕΠ, ερευνητών, υποψήφιων διδακτόρων και προπτυχιακών φοιτητών του Π.Θ. παρουσίασαν τις προτάσεις τους σε κριτική επιτροπή αποτελούμενη από στελέχη της εταιρείας, ακαδημαϊκούς με ειδίκευση στη διαδικασία της καινοτομίας, αλλά και το συμμετέχον κοινό. Η διαγωνιστική διαδικασία έκλεισε με την απονομή αναμνηστικών επαίνων και βραβείων στις ομάδες με τις τρεις καλύτερες προτάσεις, χορηγός των οποίων ήταν η εταιρεία  Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού διεξήχθη στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Το ζήτημα της θεσμοθετημένης σύνδεσης και συνεργασίας του Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις της περιοχής», στο οποίο συμμετείχαν ο κος Σαράντης Δ. Στέλιος, μέλος του ΔΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.,ο Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας, κος Αθανασούλας Αντώνης, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της ΜΟΚΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Σταμπουλής, ο Αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος ΔΕΞΥΣ, κος Τρίγκας Μάριος, ο κος Σακελλαρίου Ευάγγελος, Γενικός Διευθυντής της ΑΝ.ΚΑ. και τα στελέχη του CluBE,  κκ. Συλίκας Δημήτριος, Επικεφαλής Τομέα Επιχειρηματικότητας και Βέζος Αλέκος, Project Manager – Business & Entrepreneurship Expert. Τη συζήτηση και την όλη εκδήλωση συντόνιζε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Θ., κα Γλυκερία Καραγκούνη. Κατά την διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος σχετικά με την ανάγκη να γίνονται γόνιμες θεματικές συζητήσεις σε δομημένο πλαίσιο, όπου μπορούν να προκύψουν θεσμοθετημένες συνέργειες και δράσεις ανοικτής καινοτομίας στο πλαίσιο του σύγχρονου μοντέλου του πενταπλού πλέον έλικα (Quintuple Innovation Helix) μεταξύ  Βιομηχανίας, Πανεπιστημιακής Κοινότητας, φορέων – κοινωνίας και κράτους αλλά και σε σχέση με το περιβάλλον.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Προηγούμενο άρθρο Εορτή Παναγίας Βασιλίσσης και Αγίων Αναργύρων
Επόμενο άρθρο Παραμένει στο προσκήνιο ο Απόλλων Καρδίτσας