Ειδήσεις

Πλήρωση κενών θέσεων στο 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Καρδίτσας


Μετά την ολοκλήρωση της α΄ φάσης των ηλεκτρονικών εγγραφών και της διαδικασίας εγγραφής και των επιλαχόντων μαθητών στην Α΄ Λυκείου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθ.: 61/ΔΕΠΠΣ/7-9-2021 (ΦΕΚ 4100/τΒ΄/8-9-2021) Απόφαση της Διοικούσας και τις οδηγίες της Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), προβαίνουμε στη διαδικασία πλήρωσης των παρακάτω θέσεων φοίτησης στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Καρδίτσας:

1.       Α΄ Λυκείου: 13 θέσεις

2.       Β΄ Λυκείου:   6 θέσεις

3.       Γ΄ Λυκείου:    6 θέσεις

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να εγγραφούν στο 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Καρδίτσας να υποβάλουν αίτηση εγγραφής (υπάρχει στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://1lyk-kardits.kar.sch.gr/ )  αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά με email στο 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Καρδίτσας (Διεύθυνση: Αιόλου 28, 43131 Καρδίτσα, Τηλέφωνο: 2441029401 & 2441023787, email: 1lykkard@sch.gr) μέχρι και την Πέμπτη 8-9-2022 και ώρα 13.00΄. Σημειώνεται ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα - Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη
Επόμενο άρθρο Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για την Πολυκλαδική Έκθεση Thessaly Expo