Ειδήσεις

Ψηφιακή Επαγγελματική Κατάρτιση για πράσινη και Κυκλική Μετάβαση στον τουρισμό


Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΤΗΜΜΥ), και συγκεκριμένα η ερευνητική ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης αναπτύσσει ψηφιακές παρεμβάσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κυκλική και πράσινη μετάβαση στον τουρισμό. Η δράση συμβάλλει στις ευρύτερες προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσω περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών στην οικονομία. Επικεντρώνεται σε τουριστικές επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιδιώκοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων που συμβάλλουν στην αναγνώριση ευκαιριών και τη δραστηριοποίηση προς την περιβαλλοντική αναβάθμιση καθημερινών επιχειρηματικών πρακτικών.
Η δραστηριότητα αναπτύσσεται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου C-TOUR: Circular Mindsets for Sustainable Small Tourism που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ερευνητικό έργο αναδεικνύει επιτυχημένες δράσεις κυκλικού τουρισμού στην Ευρώπη μέσα από την παραγωγή υψηλής ποιότητας επεξηγηματικών βίντεο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς καλών πρακτικών ή ως εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Επιπλέον, το ερευνητικό έργο αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό ψηφιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης επαγγελματιών του τουρισμού σε κυκλικές πρακτικές προωθώντας περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Εκτός από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί από τη Σουηδία, τη Ρουμανία, την Ολλανδία, και τη Δανία. Επιστημονικά υπεύθυνοι του ερευνητικού έργου είναι το μέλος ΕΔΙΠ του ΤΗΜΜΥ κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα και ο Ομ. Καθ. του Τμήματος κ. Ηλίας Χούστης.

Προηγούμενο άρθρο Τράπεζα Καρδίτσας: Διψήφια Ανάπτυξη και Μέρισμα στους μετόχους της
Επόμενο άρθρο Καραϊσκάκης, πότε διάβολος πότε άγγελος