Ειδήσεις

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου


Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό την  15-01-2024 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Σακκάς Νικόλαος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα:  1ο Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 15/01/2024 έως 30/06/2026.
Θέμα:  2ο Άσκηση ενώπιον του ΣτΕ Αίτησης για την Ακύρωση ΥΑ παρακράτησης πόρων των δήμων, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4819_2021 τέλος ταφής ως διάδικοι από κοινού με την ΚΕΔΕ
Θέμα:  3ο  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του  έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Τ.Κ.ΛΕΟΝΤΙΤΟ-ΠΕΤΡΙΛΟ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ)A.M.1/2022»
Θέμα:  4ο Έγκριση πρακτικού  διαγωνισμού της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του  έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΡΓΙΘΕΑΣ   (Τ.Κ.ΑΝΘΗΡΟΥ,Τ.Κ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ,Τ.Κ.ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ)Α.Μ.2/2022»
Θέμα:  5ο Έγκριση πρακτικού  διαγωνισμού της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του  έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Αργιθέας

 

 

Προηγούμενο άρθρο Πρόταση ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
Επόμενο άρθρο ΑΣΚ: Απαγόρευση οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Άρη για τον αγώνα της Κυριακής