Ειδήσεις

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου


Η 22η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043 / 2023 και της υπ΄ αριθμ.: 577 / 09 – 05 – 2023 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά στις 26 – 10 – 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Αποδοχή ποσού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (14η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

2.-Αποδοχή ποσού και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (15η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

3.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (16η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

4.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Παλαμά [Γ΄ Τρίμηνο].

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση Σύναψης Σύμβασης Ενεχυρίασης Απαιτήσεων, Σύμβασης Μεσεγγύησης και συστάσεως Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account) ύψους 4.672.652,39€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Παλαμά» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τους.

Εισηγητής Δήμαρχος

6.-Πρόσληψη προσωπικού, Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για κατεπείγουσες ή εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες, στο Δήμο Παλαμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγγράφου του Κέντρου Υγείας Παλαμά.

Εισηγητής Δήμαρχος

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Δήμου Παλαμά για την υλοποίηση στο Δήμο δικτύου δωρεάν wifi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο».

Εισηγητής Δήμαρχος

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια: «Επιχορήγηση Δήμου Παλαμά για την ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου στο Δ.Δ. Παλαμά».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της κας Αικατερίνης Σακελλαρίου του Αθανασίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπανάσος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Συνεχίζονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι επιχειρήσεις για καθαρισμό δρόμων-ρεμάτων-ποταμών
Επόμενο άρθρο Ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης της εισόδου της Καρδίτσας