Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλαμά


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλαμά στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά στις 03 – 10 – 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Έγκριση των παρακάτω μέτρων για τη στήριξη και ανακούφιση των πληγέντων από τις πλημμύρες στο Δήμο Παλαμά λόγω της πρωτοφανούς κακοκαιρίας Daniel, ήτοι:

 • Κατάργηση για δύο (2) χρόνια του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
 • Κατάργηση για δύο (2)χρόνια του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, καφενείων και συναφών καταστημάτων (0,50 %).
 • Κατάργηση για δύο (2) χρόνια του τέλους του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
 • Κατάργηση για δύο (2) χρόνια των μισθωμάτων από αστικά ακίνητα.
 • Κατάργηση για δύο (2) χρόνια των μισθωμάτων από βοσκήσιμες εκτάσεις.
 • Κατάργηση για ένα (1) έτος των μισθωμάτων καλλιεργήσιμης γης.
 • Κατάργηση για ένα (1) έτος των τελών άρδευσης.
 • Κατάργηση για ένα (1) έτος των εσόδων από την χρήση των παρόχθιων αντλιοστασίων.
 • Πάγωμα για ένα (1) έτος των τόκων που αφορούν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τον Δήμο.
 • Κατάργηση για δύο (2) χρόνια των εσόδων από τα νεκροταφεία.
 • Κατάργηση για ένα έτος (1) του πάγιου τέλους στην ύδρευση.
 • Πάγωμα για ένα έτος (1) των τόκων που αφορούν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς την ΔΕΥΑΠ.

13.Κατάργηση για ένα (1) έτος του τέλους χρήσης αποχέτευσης (βιολογικός) στην πόλη του Παλαμά.

Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης προς τα διοικητικά συμβούλια του ΓΟΕΒ και των τοπικών ΤΟΕΒ για την μη επιβολή τέλους αποστράγγισης για ένα (1) έτος.

Εισηγητής Δήμαρχος

3.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 01 / 2023 Α. Σ. Κ. Μεταμόρφωσης, για μετεγκατάσταση της Κοινότητας.

Εισηγητής Δήμαρχος

4.-Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 203 / 2023 Α.Δ.Σ.

Πρόεδρος Δ.Σ. κα Ιφιγένεια Πετροπούλου

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΛΑΜΑ και του Δήμου Παλαμά για την υλοποίηση της Πράξης: «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ DANIEL ΔΕΥΑ ΠΑΛΑΜΑ».

Εισηγητής Δήμαρχος

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II)» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» (χρηματοδότηση της Πράξης: «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ DANIEL ΔΕΥΑ ΠΑΛΑΜΑ».

Εισηγητής Δήμαρχος

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος στη Δ.ΥΠ.Α. για δωρεάν βραχυχρόνια παραχώρηση χρήσης, με μορφή χρησιδανείου οκτώ (8) κενών κατοικιών ιδιοκτησίας Δ.ΥΠ.Α. (τ.ΟΕΚ), του οικισμού εργατικών κατοικιών «ΠΑΛΑΜΑΣ Ι», στον Δήμο Παλαμά Ν. Καρδίτσας.

Εισηγητής Δήμαρχος

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας.

Εισηγητής Δήμαρχος

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Π.Ε.Δ Δυτικής Ελλάδος» (Π.Ε.Δ.Δ.Ε.) και του Δήμου Παλαμά, για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023».

Εισηγητής Δήμαρχος

10.-Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού χρησιδανείου

Εισηγητής Δήμαρχος

 

 

 

11.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (13η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Αναβάθμισης εργασιακού χώρου για τη λειτουργία ως κέντρου αγροτικής κληρονομιάς».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

13.-Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Επισκευή Συντήρηση αστικών και αγροτικών δρόμων».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα Θεσσαλία, Δράσεων: 4B.11.3.1- Κέντρα Κοινότητας με την ενσωμάτωση ΚΕΜ, παραρτημάτων Ρομά (συνεχιζόμενες δομές), Κωδικός Πρόσκλησης: 10, Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 3835.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Ουρανία Φούντα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας καλεί σε συμμετοχή στο Παγκαρδιτσιώτικο συλλαλητήριο
Επόμενο άρθρο Βίρνα Χρήστου: Έχω διάθεση προσφοράς και αγάπη για τον τόπο μου