Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη στις 19 Απριλίου 2022, Μεγάλη Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το άνοιγμα ειδικού τραπεζικού λογαριασμού για την είσπραξη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και το τέλος παρεπιδημούντων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπευθύνων  κίνησης λογαριασμών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά ποσών στην Τράπεζα της Ελλάδος και εξόφληση.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη υδρονομέων έτους 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος

 

Προηγούμενο άρθρο Τ. Τσιαπλές: Τέρμα στον εμπαιγμό των κατοίκων των Βραγκιανών του Δ. Αργιθέας
Επόμενο άρθρο Λειτουργία Κτηνιατρικών Γραφείων στις 16 & 17/04/2022