Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά


Συνεδριάζει στις 13 – 09 – 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Παλαμά στο σχέδιο Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος LEADER με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

2.-Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου: «Ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης στα πλαίσια της βιώσιμης κινητικότητας και της ενεργειακής εξοικονόμησης στο Δήμο Παλαμά», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

3.-Κατανομή – απόδοση ποσού 50.190,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολειών του Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

4.-Εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Τσίντζας

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Ελευθερίας Σιώκα του Θεμιστοκλή.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Τσίντζας

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Γεωργίου Παπαμαργαρίτη του Κωνσταντίνου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπανάσος

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Σπυρίδωνα Ρίζου του Θωμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Τσίντζας

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Κυριακής Μαγκούρα – Αγγελάκη του Κωνσταντίνου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Χρυσούλας – Κωνσταντίνας Αργυρίου του Θωμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Βάιου Θωμά του Σπυρίδωνα.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπανάσος

 

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα - Το πρόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης
Επόμενο άρθρο Όλα έτοιμα για το 7ο Διεθνές Εθνολογικό Συνέδριο και το 7ο Καραγκούνικο Aντάμωμα