Tag Archive | "Εκαπιδευτικοί"

Tags: , ,

Η Κοινή Δράση Εκπ/κών Καρδίτσας για τις ομάδες εκπ/κης υποστήριξης

Posted on 06 Φεβρουαρίου 2019 by admin

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας με την ψήφιση του Νόμου 4547 για την «Αναδιοργάνωση των Δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» τον Ιούνη 2018, μεταξύ άλλων, προώθησε την υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και την μεταφορά της ευθύνης ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η ρευστοποίηση των ΚΕΔΔΥ μέσω των ΚΕΣΥ, συνιστά υποβάθμιση της ειδικής αγωγής. Η νέα δομή λειτουργεί με πολύ λιγότερο ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό υποστήριξης

Το Υπουργείο Παιδείας, με την εγκύκλιο 220703/Δ3 καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να συγκροτήσουν τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α/12-06-2018), για τις νέες δομές στην Εκπαίδευση. Δίνεται εντολή, όχι να ιδρυθούν οι γλίσχρες δομές που προβλέπει ο νόμος τους, αλλά να περάσει η ευθύνη εξ’ ολοκλήρου στα γενικά σχολεία και στους εκπαιδευτικούς τους.

Με βάση το άρθρο 11 παράγραφος 2 του ν. 4547 και την εγκύκλιο για τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης προβλέπεται συγκεκριμένα ότι «….στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης), συνιστάται για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος.»

Επιπλέον, για να ασχοληθεί το ΚΕΣΥ με ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρθρο 11, παράγραφος 4β) πρέπει να έχει «αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης»!

Άμεσες συνέπειες των παραπάνω είναι:

1) Επιμηκύνεται κατά πολύ ο χρόνος για φτάσει ένας μαθητής στο ΚΕΣΥ για ατομική αξιολόγηση και αξιολογική έκθεση-γνωμάτευση και η διαδικασία που περιγράφεται αποτελεί την τέλεια μέθοδο καθυστέρησης. Ήδη καθυστερούσαν οι αξιολογήσεις των μαθητών, λόγω υποστελέχωσης των ΚΕΔΔΥ και δεδομένου ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος για την έγκαιρη εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, στην ουσία εξαναγκάζονται οι οικογένειες των παιδιών αυτών να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα για την απαραίτητη διάγνωση και υποστήριξη.

2) Σε όσα σχολεία δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ (στην πράξη λειτουργούν ελάχιστες επιτροπές με ευθύνη του Υπουργείου) ζητάει απ’ τους εκπαιδευτικούς να καλύψουν «εκ των ενόντων» αυτό το έλλειμμα σε εξειδικευμένο προσωπικό. Ουσιαστικά αυξάνει τον φόρτο εργασίας, τόσο γραφειοκρατικά όσο και διδακτικά, πράγμα που λειτουργεί σε βάρος των παιδιών που έχουν πραγματική ανάγκη. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να υλοποιούν τα βραχυχρόνια προγράμματα παρέμβασης (ΒΠΠ), να συνεδριάζουν, να αξιολογούν την υλοποίηση, να τα υποβάλουν στο ΚΕΣΥ, να συντάσσονται αναπροσαρμοσμένα προγράμματα από το ΚΕΣΥ, όπου κρίνεται απαραίτητο και δεν έχει τέλος η λίστα με τα «προαπαιτούμενα» για να καταλήξει ένα παιδί να φτάσει στο ΚΕΣΥ.

3) Η περαιτέρω συρρίκνωση των –ήδη αποψιλωμένων- δομών της Ειδικής Αγωγής επιταχύνεται ραγδαία με την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Δεν είναι τυχαίο ότι η απόφαση αυτή εκδόθηκε ταυτόχρονα με την κατάθεση στη βουλή του προσοντολογίου, μέσω του οποίου χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που καλύπτουν πάγιες ανάγκες της εκπαίδευσης θα βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα της απόλυσης και της ανεργίας.

4) Υπηρετείται στο … διηνεκές ο βασικός στόχος για μείωση των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής Αγωγής. Αντί για μόνιμους μαζικούς διορισμούς όλων των ειδικοτήτων (εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού –ΕΕΠ και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ) στα δημόσια σχολεία, ειδικά και γενικά, ο εκπαιδευτικός «πολυεργαλείο» τα κάνει όλα.

Γνωρίζουμε πως στα σχολεία μας εμείς οι ίδιοι και με γνώμονα το μορφωτικό όφελος του μαθητή προτρέπαμε να απευθυνθούν στο εξειδικευμένο προσωπικό των ΚΕΔΔΥ, όσοι μαθητές θεωρούσαμε πως ενδεχομενως το έχουν ανάγκη. Αυτή η παιδαγωγική παρέμβαση δεν έχει καμία σχέση μ’ αυτό που ζητά το Υπουργείο σήμερα να αναλάβουν οι υπεύθυνοι των τμημάτων και των τμημάτων ένταξης.

Υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και ειδικότερα των μαθητών με αναπηρίες ή και με ειδικές ανάγκες, το δικαίωμα του κάθε παιδιού να έχει τη θέση του στο δημόσιο σχολείο και στη δομή που έχει ανάγκη!

Απαιτούμε:

 

  • Την κατάργηση του νόμου 4547.
  • Την πλήρη στελέχωση των δομών της ειδικής αγωγής με όλο τα απαραίτητο προσωπικό, μόνιμους μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών και ΕΕΠ και ΕΒΠ

Καλούμε :

 

  • Την ΕΛΜΕ και τον ΣΕΠΕ να πάρουν όλα τα αναγκαία συνδικαλιστικά μέτρα ώστε να μην συγκροτηθούν οι Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Ο.Υ.Υ.) από τους συλλόγους διδασκόντων.
  • Τις ομοσπονδίες ΟΛΜΕ και ΔΟΕ να αποφασίσουν ΑΠΟΧΗ από τη συγκρότηση Ο.Υ.Υ.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Η αλήθεια είναι μια αγελάδα που δεν βγάζει πλέον γάλα – Της Ενωτικής Δράσης Α΄θμιας

Posted on 19 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Καλώς ορίσατε στη χώρα του παραλόγου, την Ελλάδα του 2018. Στη χώρα που η αέναη επιτροπεία και εκποίηση της δημόσιας περιουσίας ονομάζεται (από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) έξοδος από τα μνημόνια. Στη χώρα που το ασφαλιστικό σύστημα του Πινοσέτ (που καταρρέοντας έκλεψε τις ασφαλιστικές εισφορές) παρουσιάζεται (από τη ΝΔ) ως νέα λύση. Στη χώρα που προειδοποιούνται οι δυο προηγούμενοι (από το ΚΙΝΑΛ) να μην προβούν σε παροχολογία. «Οι χορτάτοι μιλούν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θά ’ρθουν» (Μπρεχτ) αναλόγως του ποιος από αυτούς θα είναι στη εξουσία.

Καλώς ορίσατε στη χώρα που παρουσιάζεται η πρόσληψη αναπληρωτών που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ως είδηση και κυβερνητικό επίτευγμα. Στη χώρα που καλείται «επιδίωξη της αριστείας» η κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Καλώς ορίσατε στη χώρα των γερασμένων μόνιμων εκπαιδευτικών αλλά και των άνεργων νέων. Στη χώρα που κυριαρχεί η κατάρτιση αντί της μόρφωσης, η ελαστικότητα εργασιακών σχέσεων και το επίδομα κηδείας αντί για αξιοπρεπείς συντάξεις.

Καλώς ορίσατε στο νομό μας που οι παρατάξεις της ΔΑΚΕ και της ΔΗΣΥ  στους ΟΤΑ και οι Δήμαρχοι των vouchers, αντιδρούν στην υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων στα Δημόσια Νηπιαγωγεία αλλά ξεχνούν πως παιδικοί σταθμοί κρίνονται ακατάλληλοι (στο Νοσοκομείο) και πολλά παιδιά μένουν χωρίς παιδικό σταθμό. Στο νομό μας που συνεχίζει η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ τα «παιχνίδια» και τα χατίρια σε ορισμένους, που η Ειδική Αγωγή αντιμετωπίζεται ως φτωχός συγγενής, που το αυτονόητο παρουσιάζεται ως εξυπηρέτηση, που το μικροπαραταξιακό αντιστρατεύεται το συλλογικό συμφέρον.

Καλώς ορίσατε ακόμη μια χρονιά στα μεγάλα λόγια και τις ψεύτικες υποσχέσεις. Καλώς ορίσατε στη χώρα όπου όλοι όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν έχουν ως κοινό παρονομαστή την προσπάθεια να πιστέψουμε πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πως δεν αξίζουμε καλύτερο μέλλον. Στη χώρα που επιβάλλεται μια «λογική» που δεν είναι τίποτε περισσότερο από την «τρέλα των δυνατών» (Ιονέσκο).

Απέναντι στην «τρέλα» τους θα αντιταχθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, με εφόδιο τις ανάγκες των μαθητών μας για μόρφωση και των μαχόμενων συναδέλφων για εργασιακή και επαγγελματική αξιοπρέπεια.

Σας καλωσορίζουμε στα σχολεία κι αυτή τη νέα σχολική χρονιά ευχόμενοι … «και μη χειρότερα!»

Από εμάς εξαρτάται, από τους αγώνες μας και την αξιοπρέπειά μας!

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημερωτική Δράση Α ΄θμιας: Άτακτο ενημερωτικό σημείωμα

Posted on 10 Μαΐου 2018 by admin

Μάιος πια, τα σχολεία ετοιμάζουν εκδηλώσεις, οργανώνουν εκδρομές, ζουν στον ρυθμό της λήξης της σχολικής χρονιάς. Δεν θα «λήξουν»  όμως και τα προβλήματα της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονιών.

Επιγραμματικά μόνο να θυμίσουμε τους μόνιμους διορισμούς που δεν έγιναν και δεν θα γίνουν και φέτος, το νέο νόμο για τις εκπαιδευτικές δομές που αναπαράγει τις παθογένειες στην επιλογή στελεχών, αποδιοργανώνει υποστηρικτικές δομές (οι θητείες ανακατεύουν την τράπουλα, αλλά δεν αλλάζουν τη σημαδεμένη τράπουλα),  την υποχώρηση του υπουργείου έναντι  της ΚΕΔΕ και τη μη εφαρμογή της υποχρεωτικότητας στα 2/3 του μαθητικού πληθυσμού, τον εναγκαλισμό με την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, τα αποτελέσματα της 3ης και τα προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης. Μαζί με όλα τούτα, οι κάθε είδους οπαδοί της εμπορευματοποίησης των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών αναμένουν την κυβερνητική  σκυτάλη και πιέζουν για αντιδραστικότερες ακόμη ρυθμίσεις.

Συνάδελφοι… έχουμε πολλά να πούμε για την λεγόμενη πανεθνική μέρα δράσης της ΓΣΕΕ, που υιοθέτησε και η ΑΔΕΔΥ, και που αποτελεί μνημείο εργοδοτικού- κυβερνητικού συνδικαλισμού, υποταγής των εργαζομένων στις επιδιώξεις των εργοδοτών – αφεντικών και των κομμάτων τους, για την  4η αξιολόγηση με τα προαπαιτούμενά της, που δεν θα κλείσει τον μνημονιακό κύκλο, αλλά θα βαθύνει την επικυριαρχία των δανειστών και των υπερατλαντικών νταβατζήδων.   Θα μιλήσουμε αναλυτικά και πριν αλλά και στη συνέλευση του Συλλόγου, που θα γίνει στις 29 Μαΐου. Μέχρι τότε θα θέλαμε να αναφερθούμε συγκεκριμένα στη λογική που διακατέχει τις συνδικαλιστικές ηγεσίες,  που όλο το προηγούμενο διάστημα το μόνο που κατάφεραν είναι να απαξιώσουν τη συνδικαλιστική δράση, να ευτελίσουν, δια της υπονόμευσης, την απεργία και να καταστήσουν  τη λέξη συνδικαλισμός από γραφική έως κακόφημη.

Με την ανοχή μας και τις συνδρομές μας έφτιαξαν τα άνετα, μαλακά και αποχαυνωτικά μαξιλάρια του καναπέ της ιδιώτευσης και του ωχαδερφισμούΠαράδειγμα τέτοιας συνδικαλιστικής  πρακτικής είναι άλλωστε και η αδρανοποίηση των συλλόγων και η υποκατάσταση των αναγκαίων αγώνων με το συνδικαλιστικό τουρισμό των (υπό άλλες συνθήκες αναγκαίων) επιστημονικών συνεδρίων.  Έφτασαν μάλιστα στο σημείο, στο τελευταίο Δ.Σ., να (δι)ορίσουν  με ψήφους 5 έναντι 4 τον συμμετέχοντα ( πρόεδρο) του συλλόγου σε διημερίδα της ΔΟΕ και του ΙΠΕΜ, αντί της κλήρωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών του συλλόγου μας, που ακολουθούσαμε ως διαδικασία, και να ανατρέψουν έτσι μια πρακτική (δεκαετιών) . 

Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε

 

Comments (0)

Tags: , ,

Να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα των συναδέλφων αναπληρωτών

Posted on 05 Μαρτίου 2018 by admin

  Χαιρετίζουμε τις χιλιάδες συναδέλφων που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις της Παρασκευής 2 Μαρτίου  και ανέδειξαν το πρόβλημα των μηδενικών μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση.

  Καταγγέλλουμε την  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και τον Υπ. Παιδείας που όχι μόνο αγνόησε τους εκπαιδευτικούς και απουσίαζε, αλλά εξαπέλυσε ένα όργιο καταστολής με τα ΜΑΤ να χτυπάνε απρόκλητα τους διαδηλωτές εκπαιδευτικούς και να τους πνίγουν στα χημικά.

Η επιτυχής κινητοποίηση της Παρασκευής με τις μαζικές και μαχητικές συγκεντρώσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, πρέπει να αποτελέσει την αρχή για την κλιμάκωση των διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών για μόνιμη και σταθερή εργασία.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να παραμεριστούν λογικές ηττοπάθειας – συντεχνιασμού και η γραφειοκρατική αδράνεια που κυριαρχεί στη συνδικαλιστική ηγεσία. Είναι ανεπίτρεπτο δυο σύλλογοι εκπαιδευτικών στη Καρδίτσα (ή και οι υπόλοιποι των όμορων νομών) να μην μπορούν να οργανώσουν μια από κοινού κινητοποίηση για ένα τόσο σπουδαίο ζήτημα.

Για τη συνέχιση του αγώνα προτείνουμε οργάνωση  κινητοποιήσεων με πρώτο σταθμό την εξαγγελία 24ωρης απεργίας από ΟΛΜΕ-ΔΟΕ την επόμενη Παρασκευή 9 Μαρτίου, υιοθετώντας την απόφαση της συνέλευσης των αναπληρωτών, που έγινε την Παρασκευή 2 Μαρτίου στο Υπουργείο Παιδείας.

Γι’ αυτό προτείνουμε την Τετάρτη το μεσημέρι να γίνει κοινή συνεδρίαση των ΔΣ της ΕΛΜΕ Καρδίτσας και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Καρδίτσας, παρουσία όλων των μελών και ιδίως των συναδέλφων  αναπληρωτών. Αν δεν σταματήσουμε την αδιοριστία και την εργασιακή ομηρία των αναπληρωτών είναι θέμα χρόνου το πότε θα γενικευθούν οι συνθήκες ανασφάλειας και για τους «μόνιμους».

Να αποφασίσουμε την μετάβαση στην Αθήνα και να οργανώσουμε διαμαρτυρία στην Καρδίτσα για να ενημερωθεί και η τοπική κοινωνία καλώντας τοπικούς φορείς και συλλόγους Γονέων.

Να δημοσιοποιήσουμε τα αιτήματά μας με συνέντευξη τύπου.

Η δωρεάν παιδεία  προϋποθέτει:

  • Μαζικούς, μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών στην εκπαίδευση με βάση το πτυχίο.
  • Όχι στο προσοντολόγιο του ΟΟΣΑ για το σύστημα πρόσληψης.
  • Ίσα δικαιώματα στους αναπληρωτές με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (άδειες κλπ)
  • Ανατροπή του εκπαιδευτικού Μνημονίου κυβέρνησης – ΕΕ – ΟΟΣΑ

Comments (0)

Σεπτέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930EC