Tag Archive | "Ξύλου"

Tags: , ,

Ανεξέλεγκτη η ελληνική αγορά των πέλλετ ξύλου – Του Δρ. Γεωργίου Ι. Μαντάνη

Posted on 19 Μαρτίου 2019 by admin

Οι πελλέτες ξύλου (πέλλετ, pellets) αποτελούν σημαντικές καύσιμες ύλες στη χώρα μας, διότι, κατά βάση, η χρήση τους προάγει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μη εξαρτώμενες από το πετρέλαιο∙ αρκεί να πληρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας. Επίσης, αν η παραγωγή τους είναι εγχώρια, αυτό και θετικό είναι για την απασχόληση αλλά και μειώνει τη συνεχή και διαχρονική εξάρτηση της χώρας μας από άλλα κράτη εξαιτίας των εισαγωγών σε ενέργεια. Αφορμές για την εκπόνηση αυτής της μικρής έρευνας για τα κυκλοφορούντα πέλλετ ξύλου, αποτέλεσαν αφενός μεν η διαρκώς αυξανόμενη δυσαρέσκεια και τα παράπονα αρκετών πολιτών, γνωστών και φίλων για την ποιότητα των πέλλετ που αγοράζουν, για τα προβλήματα που είχαν κατά την καύση τους, και αφετέρου, η δική μας αίσθηση ότι υπάρχουν παθογένειες και σ’ αυτό τον κλάδο της ελληνικής αγοράς με βάση στοιχεία προηγούμενων μετρήσεων (έτους 2015, βλ. http://users.teilar.gr/~mantanis/DT-pellets-2015.pdf).

 

Καταρχήν, επίσημος φορέας ελέγχου των πέλλετ δεν γνωρίζουμε να υπάρχει στη χώρα. Σίγουρα αν υπάρχει, και είναι θεσμοθετημένος, αυτό που πρέπει να κάνει δηλ. τυχαίους ελέγχους στην αγορά για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, σήμερα δεν το κάνει! Η ελληνική αγορά των πέλλετ ξύλου είναι ανεξέλεγκτη. Αυτό θα το κατανοήσουμε με στοιχεία παρακάτω.

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά ποιότητας που παρουσιάζουν τα πέλλετ ξύλου, βάσει του προτύπου DIN ΕΝ ISO 17225-2, ταξινομούνται σε τρεις κλάσεις ποιότητας: ENplus Α1, Α2, και Β. Στη μελέτη αυτή, όλοι (πλην μιας εξαίρεσης) δηλώνουν πάνω στις σακούλες των προϊόντων τους ότι παράγουν την άριστη ποιότητα Α1. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού οι μετρήσεις μας έδειξαν ότι αυτό δεν ευσταθεί. Οι επιχειρήσεις αυτές, των οποίων τα δείγματα ελέχθησαν, εικάζουμε ότι: είτε αυθαίρετα από μόνες τους, είτε έχοντας λάβει ψευδείς βεβαιώσεις (πιστοποιητικά) από εργαστήρια ημεδαπής/αλλοδαπής, εξαπατούν τους καταναλωτές.

Αναλυτικά, στο εργαστήριο Υλοχρηστικής & Τεχνολογίας Ξύλου (πρώην τμ. Δασοπονίας & ΔΦΠ) του νέου Παν/μίου Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα, συλλέχτηκαν από τις αρχές του Ιαν. 2019, με τυχαίο τρόπο, από εμπορικές συσκευασίες προϊόντων, αρκετά δείγματα πέλλετ. Τα δείγματα ελήφθησαν από το εμπόριο, από κυκλοφορούντα προϊόντα, και η δειγματοληψία έγινε με τη βοήθεια αποφοίτων του π. τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου (που βοήθησαν εθελοντικά στην παρούσα μελέτη), από τις πόλεις: Βόλος, Λάρισα, Ιωάννινα, Ορεστιάδα, Φλώρινα, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Καρδίτσα, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Τρίπολη, Αθήνα, Λαμία, Πάτρα, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη και Κατερίνη.

Τα δείγματα αυτά, φυσικά σε κλειστές πλαστικές σακούλες, αρχειοθετήθηκαν, ταξινομήθηκαν κατά προέλευση και κατά εταιρεία παραγωγής και εκτιμήθηκαν εργαστηριακά δύο (2) βασικές ιδιότητές τους, ήτοι: α) περιεχόμενη υγρασία, και β) περιεχόμενη τέφρα, με βάση τις προδιαγραφές DIN ΕΝ ISO 18134-2 και DIN ΕΝ ISO 18122, αντίστοιχα. Κάθε μέτρηση (τιμή) που αναφέρεται παρακάτω, αποτελεί το μέσο όρο πέντε (5) μετρήσεων.

Σημειωτέον, η τέφρα προκαλεί τα περισσότερα και μεγαλύτερα προβλήματα στους καταναλωτές∙ είναι δηλ. το κυριότερο και κρισιμότερο ποιοτικό χαρακτηριστικό (ιδίως στην αγορά της Ν.Α. Ευρώπης), αφού η αυξημένη περιεκτικότητα σε τέφρα σχετίζεται με πολλά προβλήματα μειωμένης θερμικής απόδοσης και προβληματικής λειτουργίας των καυστήρων. Επιπλέον, συμβάλλει δραματικά στη μόλυνση του αέρα, καθώς η τέφρα απομένει ως λεπτόκοκκο υπόλειμμα μετά την καύση και ο κίνδυνος διασποράς της στην ατμόσφαιρα είναι βέβαιος.

Κατόπιν των ανωτέρω, προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

 • Σε ότι αφορά την υγρασία, τα δείγματα πληρούν τις προδιαγραφές, καθώς είχαν τιμές μικρότερες του 10%. Ωστόσο, σε τέσσερις (4) περιπτώσεις είχαν περιεχόμενη υγρασία σαφώς υψηλότερη από την επικαλούμενη στα προϊόντα τους.
 • Όσον αφορά την περιεχόμενη τέφρα (ash content), παρατηρήθηκε ότι μόνο τα 7 από τα 20 προϊόντα πέλλετ καλύπτουν την αυστηρή απαίτηση για κλάση Α1, δηλ. τέφρα λιγότερη από 0,7%. Συνεπώς, πολλά πέλλετ στην ελληνική αγορά δηλώνονται ως άριστης ποιότητας Α1, αλλά δεν είναι!
 • Το χαμηλότερο ποσοστό σε τέφρα, δηλ. την πλέον άριστη ποιότητα, την είχε ένα εισαγόμενο προϊόν πέλλετ (αρ. 14), που διακινείται στην ελληνική αγορά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο έξι (6) ελληνικές επιχειρήσεις πέλλετ (από τις 14) παράγουν στην Ελλάδα άριστη ποιότητα προϊόντος (Α1), με χαμηλό ποσοστό ανόργανων στοιχείων (τέφρας). Οι λοιπές ιδιότητες των προϊόντων πέλλετ είναι επίσης σημαντικές και θα πρέπει να αξιολογηθούν από τον αρμόδιο φορέα, για τυχόν επίσημη πιστοποίηση. Τελικό πόρισμα της παρούσας μελέτης, χωρίς ουδεμία αμφιβολία, είναι ότι: η ελληνική αγορά των πέλλετ δεν υφίσταται ελέγχους ποιότητας από έναν ανεξάρτητο φορέα, γι’ αυτό και υπάρχουν πολλά προβλήματα στα προϊόντα πέλλετ.

Του Δρ. Γεωργίου Ι. Μαντάνη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Comments (0)

Tags: , ,

Τα Τμήματα Ξύλου και Δασοπονίας για την ψήφιση του νομοσχεδίου

Posted on 18 Ιανουαρίου 2019 by admin

Τα Τμήματα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας χαιρετίζουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου “Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις”.

Θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος νόμος του κράτους, βάσει του οποίου ιδρύονται μεταξύ άλλων (α) πενταετές Πανεπιστημιακό Τμήμα «Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού» καθώς και (β) Ινστιτούτο «Ξύλου-Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας», είναι εξαιρετικά ωφέλιμος τόσο για τους φοιτητές και το προσωπικό των δύο Τμημάτων μας, όσο και για την πόλη την Καρδίτσας γενικότερα.

Ευχαριστούμε θερμά τους φορείς της Καρδίτσας, τον Υπουργό Παιδείας, και όλους εκείνους που πίστεψαν από την πρώτη στιγμή στην κοινή προσπάθειά μας και συνέβαλαν στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση των Τμημάτων μας με τη δημιουργία των παραπάνω ακαδημαϊκών δομών.

Εκφράζουμε την αισιοδοξία μας ότι το νέο ακαδημαϊκό πλαίσιο θα μας δώσει τη δυνατότητα  να προσφέρουμε επιπρόσθετο ακαδημαϊκό και κοινωνικό έργο, προβάλλοντας έτσι εντονότερα το ακαδημαϊκό προφίλ της Καρδίτσας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Παρουσίαση του ΤΕΙ Ξύλου στη Σχολή Ξυλογλυπτικής Καλαμπάκας

Posted on 07 Ιανουαρίου 2019 by admin

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας του εργαστηρίου, με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γ. Μαντάνη, οργανώθηκε στη Σχολή Ξυλογλυπτικής της Καλαμπάκας μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση.

Συγκεκριμένα η εν λόγω τεχνική σχολή, η οποία ονομάζεται ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας «Ξυλογλυπτικής & Διακοσμητικής Επίπλου», ανήκει στον οργανισμό ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ και παρέχει τεχνικές σπουδές σε αποφοίτους λυκείου στο αντικείμενο της ξυλογλυπτικής, ενώ λειτουργεί με επιτυχία από το έτος 1949.

Συγκεκριμένα, το εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Ξύλου, με την αρωγή του τμήματος ΣΤΞΕ, δώρισε στη Σχολή Ξυλογλυπτικής πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που αποτελούνταν από περίπου σαράντα (40) δοκίμια ξύλου ελληνικών και τροπικών ειδών, για το μάθημα της ξυλογνωσίας, καθώς και πλαστικοποιημένες διαφάνειες που αφορούν το μάθημα «Δομή ξύλου», με σκοπό την πληρέστερη και καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών της σχολής. Ζητήθηκε επίσης η οργάνωση μιας εκδήλωσης – μαθήματος σχετικού με τη δομή ξύλου και τα είδη ξύλου που χρησιμοποιούνται στην ελληνική αγορά σε διάφορες κατασκευές όπως και σε κατασκευές διακοσμητικής και ξυλογλυπτικής εν γένει.

Την εκδήλωση που έτυχε πολύ θερμής υποδοχής από 30 μαθητές της σχολής, από μεγάλες ηλικιακές ομάδες, παρακολούθησαν και ο δ/ντής της σχολής κ. Σωτήρης Ζαμπούρας, και η διδάσκουσα, δασολόγος κα. Κων/να Καλλιμοπούλου. Η συμμετοχή τους ήταν πάρα πολύ ενεργή, με πλήθος ερωτήσεων και αποριών, γεγονός που βοήθησε να γίνει μια χρήσιμη εκπαιδευτική δραστηριότητα, για τα είδη του ξύλου, τις ιδιότητές των και τις βέλτιστες εφαρμογές αυτών.

Προγραμματίστηκε, τέλος, μια επίσκεψη των μαθητών της Σχολής, τον προσεχή Απρίλιο 2019, στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια του τμήματος ΣΤΞΕ στην Καρδίτσα, και μια εκπαιδευτική δραστηριότητα σχετική με την αναγνώριση των ειδών ξύλου με μακροσκοπικά και μικροσκοπικά μέσα.

Ο καθ. Γ. Μαντάνης, και το τμήμα ΣΤΞΕ, παραμένουν στη διάθεση της Σχολής Ξυλογλυπτικής της Καλαμπάκας για να βοηθήσουν στο μέλλον, όπου είναι εφικτό.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Διδακτική επίσκεψη φοιτητών του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου

Posted on 04 Ιανουαρίου 2019 by admin

Δέκα (10) τελειόφοιτοι φοιτητές του 7ου εξαμήνου, του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου της Καρδίτσας, συνοδευόμενοι από τους διδάσκοντες, κ.κ. Γ. Μαντάνη και Αθ. Μακρή, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την κατασκευαστική εταιρεία Urban Innovations που ασχολείται με το σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων αστικού εξοπλισμού και οργάνων παιδικής χαράς, καθώς και αθλοπαιδιών, και εδρεύει στο Προάστιο του ν. Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα οι φοιτητές στα πλαίσια του Ε.Υ. μαθήματος «Τεχνολογία ξύλινων κατασκευών, ΙΙ. Εξωτερικές κατασκευές» (link) για πρώτη φορά, διαμέσου αυτής της εκπ/κής εκδρομής, είχαν την ευκαιρία να μάθουν ενδιαφέροντα στοιχεία και τεχνικές πληροφορίες για τις μεταλλικές και τις μικτές κατασκευές (ξύλου & μετάλλου) από τον υπεύθυνο της εν λόγω εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Τσίντζα και τη σχεδιάστρια της εταιρείας, κα. Γεωργία Πασχαλίδου, απόφοιτο του τμήματος.

Της γενικής εισήγησης, ακολούθησε ξενάγηση στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, επίδειξη των μικτών και ξύλινων κατασκευών που υλοποιούνται, καθώς και ειδικότερη ενημέρωση από την κα. Πασχαλίδου για το σχεδιασμό (design) και τα σχεδιαστικά προγράμματα με τα οποία υλοποιούνται οι κατασκευές της εταιρείας, η οποία σημειωτέον δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα. Ο κ. Τσίντζας εξεδήλωσε το ενδιαφέρον του, να απασχολήσει  έναν (1) τελειόφοιτο φοιτητή στην παραγωγική διαδικασία, στην αρχή του επόμενου ακαδ/κού εξαμήνου, με την προοπτική της μόνιμης απασχόλησης.

Αυτή η βιωματική εκπαιδευτική δραστηριότητα (επίσκεψη) χαροποίησε τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου, οι οποίοι πρόσθετα έθεσαν πλήθος ερωτήσεων στον κ. Τσίντζα και έγινε μια χρήσιμη συζήτηση. Αφετέρου βέβαια, οι ίδιοι διαπίστωσαν τις δυσκολίες που υπάρχουν στο επάγγελμα και ότι απαιτείται πολλή δουλειά και μόχθος για να πετύχεις στην αγορά εργασίας, και ότι: ‘τίποτε δεν χαρίζεται’. Ο υπεύθυνος του μαθήματος Καθηγητής Γ. Μαντάνης, και ο κ. Μακρής αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν την εν λόγω εταιρεία για την υποστήριξη, τη φιλοξενία και το χρόνο που διέθεσαν.

Προγραμματίζεται, το επόμενο Α.Ε. 2019-2020, η εταιρεία Urban Innovations να επισκεφτεί το τμήμα μας (στα πλαίσια του μαθήματος ΤΞΚ ΙΙ.) και να προβεί σε δύο τεχνικές εισηγήσεις σχετικές με τις παιδικές χαρές, σε ειδικό happening που θα οργανωθεί από τον κ. Γ. Μαντάνη.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού; – Επιστολή του Καθ. Γεώργιου Ι. Μαντάνη

Posted on 08 Οκτωβρίου 2018 by admin

Με βάση την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα, τη συνάφειά μου με το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και τον κόπο και την προσπάθεια ετών για να ολοκληρωθεί ακαδημαϊκά και οργανωτικά το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (ΣΤΞΕ) της Καρδίτσας -με σημαντική συλλογική προσπάθεια (team effort)- σας θέτω ευθαρσώς τους προβληματισμούς και τις διαμαρτυρίες μου για τη συγχώνευση αυτή που επιχειρείτε, και παρακαλώ να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:

Υποβαθμίζετε ένα πετυχημένο και πλήρως αυτοδύναμο τμήμα όπως το τμ. ΣΤΞΕ και το κάνετε κατεύθυνση τμήματος;

Δεν έχετε ενημερωθεί για το ακαδ/κό έργο του τμήματος και τη σπουδαιότητά του για την ελληνική αγορά προϊόντων ξύλου, ξύλινων κατασκευών και επίπλου; Δεν γνωρίζετε ότι το τμ. ΣΤΞΕ είναι πλήρως αυτοδύναμο, έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και σύγχρονα εργαστήρια και στελεχώνεται σήμερα από 19 μόνιμα μέλη προσωπικού (11 μέλη ΔΕΠ, 6 μέλη ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ, και 2 ΔΠ);

Γνωρίζετε ότι τα πεδία των επιστημών ξύλου και σχεδιασμού προϊόντων από αυτό, είναι αναγνωρισμένα πεδία διεθνώς (http://users.teilar.gr/~mantanis/Wood-Depts.pdf), τα οποία για τη χώρα μας καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από το τμ. ΣΤΞΕ;

Δεν γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΣΤΞΕ δεν έχει συνάφεια με τη δασοπονία (forestry), δηλ. τη διαχείριση δασών, τη βοτανική, τη δασική οδοποιία, την προστασία δασικών οικοσυστημάτων, τη δασική γενετική, τη λιβαδοπονία, την άγρια πανίδα, τη διευθέτηση ορεινών υδάτων; Συνεπώς, ότι το τμήμα ΣΤΞΕ δεν ταιριάζει με τα γνωστικά αντικείμενα ενός τμ. Δασολογίας;

Γνωρίζετε ότι: α) στην Ελλάδα υπάρχουν άλλα 4 τμήματα Δασολογίας – Δασοπονίας, που λειτουργούν ήδη και δίνουν εκατοντάδες αποφοίτους (εκτιμώνται σε 7.000 περίπου) που ουσιαστικά παραμένουν άνεργοι; β) την κατεύθυνση Δασολογίας που σχεδιάζετε στο νέο τμήμα που προτείνετε, ποιοι θα την υποστηρίξουν στο νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας; τα αξιότιμα τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ που υπάρχουν σήμερα∙ δηλ. 4 καθηγητές (ΔΕΠ) θα στηρίξουν μια ολόκληρη κατεύθυνση ενός τμήματος ΑΕΙ με 27 μαθήματα;

Είστε βέβαιος ότι η απόφασή σας αυτή βασίζεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια και όχι άλλα;

Τονίζοντάς σας ότι το τμ. ΣΤΞΕ στα 20 έτη λειτουργίας του ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην παροχή τεχνολογικής εκπαίδευσης σ’ ένα αντικείμενο που δεν υπήρχε, εύλογα προκύπτει το αμείλικτο ερώτημα: Γιατί πειράζετε το τμήμα ΣΤΞΕ; Κάτι που έχει αποδειχθεί ότι «δουλεύει καλά», γιατί το πειράζετε αξιότιμε κ. Υπουργέ;

Κάπου εδώ θα σταματήσω τις ερωτήσεις.

Πιστεύω ακράδαντα ότι:

 • Πρόκειται για σοβαρό σφάλμα που το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε έχοντας λαθεμένες πληροφορίες από «κακούς» και «υστερόβουλους» συμβούλους του.
 • Στα πλαίσια της εφαρμοζόμενης μεταρρύθμισης, το εν λόγω τμήμα ΣΤΞΕ πρέπει κατά την άποψή μου να διατηρήσει την αυτοτέλειά του ως αυτόνομο, με τέσσερα έτη σπουδών.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Γ. Μαντάνης: Τα ΤΕΙ πρέπει να εξελιχθούν σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια

Posted on 24 Ιουλίου 2018 by admin

Η δύσκολη πορεία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), που ξεκίνησε από την απότομη μετεξελικτική πορεία των ΚΑΤΕΕ και την ξαφνική εν έτει 2001 αναβάθμισή τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα συνεχίζεται. Τα ΤΕΙ σήμερα αναζητούν διέξοδο και νέα κατεύθυνση. Ο νόμος 2916/01 και η νομολογία που θεσπίστηκε τα τελευταία έτη από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και η συνεχής προσπάθεια των Ιδρυμάτων συνέβαλαν σημαντικά στην αναβάθμιση των ΤΕΙ και στην καλύτερη παρεχόμενη τεχνολογική εκπαίδευση. Αλλά γιατί σήμερα τα ΤΕΙ παρουσιάζουν προβλήματα, δεν είναι τόσο ελκυστικά στους αποφοίτους λυκείου, δεν αναγνωρίζονται όσο θα έπρεπε, δεν προβάλλεται το έργο τους από τα ΜΜΕ, ή/και κάποιες φορές δυσφημούνται; Οι λόγοι είναι πολλοί: α) η αλματώδης εξέλιξή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, β) η πολύ χαμηλή βάση εισαγωγής σε αρκετά τμήματα ΤΕΙ, γ) η έλλειψη μιας στοιχειώδους βάσης εισαγωγής στα ΤΕΙ, π.χ. 10.000 μόρια, δ) η έντονη διάκριση της Πολιτείας, διαχρονικά υπέρ των Πανεπιστημίων, σε πόρους οικονομικούς και ανθρώπινους κ.ά.

Ωστόσο, τα ΤΕΙ έχουν προσφέρει πάρα πολύ σημαντικό έργο στη χώρα, στους παραγωγικούς φορείς και τις επιχειρήσεις∙ έχουν αποδώσει στην ελληνική αγορά πτυχιούχους – έτοιμα στελέχη μεσαίου επιπέδου – που τα χρειάζεται η Ελλάδα πάρα πολύ. Ιδίως σήμερα το 2018, που αρχίζει να παρατηρείται μια αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα συνεχιστεί έντονα τα επόμενα έτη. Σήμερα το 2018, πρέπει να «κλείσουν» τα ΤΕΙ; Απεναντίας, τα ΤΕΙ πρέπει να ενισχυθούν, όσο ποτέ άλλοτε.

Εξ’ ορισμού, ο θεσμικός ρόλος των ΤΕΙ δεν επιβάλλει τη μετατροπή τους σε Πανεπιστήμια. Τα ΤΕΙ είναι Τεχνολογικά ιδρύματα της Ανώτατης εκπαίδευσης. Το 2008, είχα προβεί σε μια δημόσια παρέμβαση με τίτλο: «Τα ΤΕΙ πρέπει να παραμείνουν ΤΕΙ», διότι η διεθνής εμπειρία μας δείχνει ότι κάθε χώρα πρέπει να στηρίζεται και σε Πανεπιστημιακή και σε Τεχνολογική ανώτατη εκπαίδευση (βλ. Γερμανία, Αυστρία κ.α.). Σήμερα, πιστεύω ακράδαντα ότι: Τα ΤΕΙ πρέπει να εξελιχθούν σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια (Univ. of Applied Sciences) και όχι σε Πανεπιστήμια. Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι οι περισσότεροι πτυχιούχοι των ΤΕΙ βοηθούν την ελληνική αγορά, τις επιχειρήσεις, τους φορείς και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και εξελίσσονται σε δυναμικά στελέχη. Ενδεικτικά αναφέρουμε: τεχνολόγοι τροφίμων, τεχνολόγοι πληροφορικής και ηλεκτρονικής, τεχνολόγοι διαιτολογίας, στελέχη υπηρεσιών τουρισμού, τεχνολόγοι αυτοματισμού, πτυχιούχοι διακόσμησης, τεχνολόγοι γραφιστικής, τεχνολόγοι μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας, πτυχιούχοι βιβλιοθηκονομίας, σχεδιαστές και τεχνολόγοι ξύλου και επίπλου, πτυχιούχοι λογιστικής, πτυχιούχοι νοσηλευτικής, ιατρικών εργαστηρίων και μαιευτικής, πτυχιούχοι βρεφονηπιοκομίας, τεχνολόγοι φυσικοθεραπείας, τεχνολόγοι συντήρησης κ.ά. Οι περισσότεροι από αυτούς τους αποφοίτους των ΤΕΙ είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας. Κατανοώ βέβαια, τη μέγιστη και ενθουσιώδη υποστήριξη των περισσότερων καθηγητών των ΤΕΙ (όχι όλων), στα σχέδια νόμου του Υπουργείου Παιδείας..

Στη Γερμανία, το σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης (τριτοβάθμια εκπαίδευση) δομείται από: i) τα Πανεπιστήμια (Universitäten), τα οποία είναι στην υψηλότερη κατηγορία και με τις υψηλότερες απαιτήσεις και αποδίδουν τίτλους μεταπτυχιακών και διδακτορικών σε όλο το φάσμα των επιστημονικών πεδίων, ii) τα Τεχνολογικά Πανεπιστήμια (Fachhochschulen), γνωστά και ως Universities of Applied Sciences, που καλύπτουν τα πεδία της μηχανικής και των τεχνολογικών αντικειμένων, του σχεδιασμού κ.α. και επικεντρώνονται στη λεγόμενη τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα με πιο στενή σύνδεση με τη βιομηχανία και την πραγματική οικονομία (χωρίς δικαίωμα απόδοσης διδακτορικών διπλωμάτων), και iii) τα Πανεπιστήμια Καλών Τεχνών / Μουσικής (Kunstund Musikhochschulen), τα οποία δίνουν προτεραιότητα στις καλές τέχνες, τη μουσική, το θέατρο, κ.α. Το σύστημα αυτό θεωρείται το καλύτερο της Ευρώπης, μακράν το αποδοτικότερο, και εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία, και εν μέρει στη Σουηδία, τη Φινλανδία, τις Βαλτικές χώρες. Χρειάζονται αποδείξεις γι’ αυτό; Δεν μας αρκεί μια ματιά στην οικονομία αυτών των χωρών, μια ματιά στις παραγωγικές επιχειρήσεις τους, μια ματιά από μια επίσκεψη σε ένα Fachhochschule π.χ. της Αυστρίας;

Κατόπιν των παραπάνω διαλαμβανομένων, έχω να διατυπώσω δύο ερωτήματα στον αξιότιμο κ. Υπουργό Παιδείας και στα στελέχη του Υπουργείου: 1) Δεν μας αρκεί να δούμε το καλό παράδειγμα το Γερμανικό (όπως ανωτέρω) και να πειστούμε να το εφαρμόσουμε με επιπλέον χρηματοδότηση και αξιολόγηση των ΤΕΙ και των τμημάτων τους (δηλ. «κλείσιμο» συγχώνευση των ομοειδών τμημάτων, ή των τμημάτων που δεν έχουν μελλοντικές προοπτικές); 2) Θα εφαρμόσουμε εφεξής ένα σύστημα, όπου όλα τα τμήματα της χώρας θα γίνουν Πανεπιστημιακά χωρίς να υπάρχει μια κατηγορία ιδρυμάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης; Γνώμη μου είναι ότι συντελείται μια απολύτως λανθασμένη πολιτική, τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν πολύ σύντομα.

Είτε το θέλουμε είτε όχι, σήμερα με τις άθλιες οικονομικές συνθήκες, δεν έχουμε την πολυτέλεια ως χώρα να διαθέτουμε 250 τμήματα Πανεπιστημίου και 160 τμήματα ΤΕΙ! Τα τμήματα των ΤΕΙ θα πρέπει να μειωθούν στα απολύτως απαραίτητα, και αυτά πρέπει να ενισχυθούν στη συνέχεια. Να υπάρξει σωστός χωροταξικός σχεδιασμός και προγραμματισμός.

Κλείνοντας, οφείλω να τονίσω ότι στα ΤΕΙ έχουν επέλθει τα τελευταία 15 χρόνια σημαντικές θετικές αλλαγές: νέοι εξοπλισμοί και νέες υποδομές, νέα κτίρια και σύγχρονα εργαστήρια, νέοι συνάδελφοι προσοντούχοι, με τίτλους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς, έχουν εκλεγεί στα ιδρύματα. υτή η κατάσταση θα πρέπει να συνεχιστεί με ταχύτερους ρυθμούς και μάλιστα με κύρια ενίσχυση των τμημάτων των τομέων φυτικής – ζωικής παραγωγής, τροφίμων, υπηρεσιών τουρισμού, λογιστικής νοσηλευτικής, πληροφορικής – νέων τεχνολογιών, βιομηχανικού σχεδιασμού και αυτοματισμού, των τομέων παραγωγής αγαθών και προϊόντων, κ.ά. Τα ΤΕΙ θα πρέπει να εξελιχθούν σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια!

Του Καθ. Γεωργίου Μαντάνη, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου / ΤΕΙ Θεσσαλίας

Comments (0)

Tags: , ,

Το Τμήμα ΣΤΞΕ για το σχέδιο συγχώνευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Posted on 10 Ιουλίου 2018 by admin

 Στις 05-07-2018, στην Καρδίτσα, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, σε πλήρη απαρτία, η Συνέλευση του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Συζητήθηκε εκτενώς το νέο Σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

– Τα μέλη του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. είναι ομόφωνα υπέρ της συγχώνευσης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τις κατάλληλες όμως προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν τη δημιουργία ενός δυνατού Πανεπιστημιακού Τμήματος στην Καρδίτσα το οποίο θα αποτελεί μετεξέλιξη, και θα διατηρεί και θα επεκτείνει τον επιστημονικό χαρακτήρα και τα γνωστικά αντικείμενα του υπάρχοντος Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε.

– Ο προτεινόμενος από το Υπουργείο, τίτλος «Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δασικών Πόρων» ομόφωνα απορρίπτεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση ομόφωνα κρίνει ότι ο τίτλος αυτός δεν καλύπτει τα εγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολογίας Ξύλου, του Σχεδιασμού Επίπλου και της Τεχνολογίας Παραγωγής Επίπλου και Ξύλινων Κατασκευών, τα οποία πραγματεύεται το Τμήμα με επιτυχία τα τελευταία είκοσι έτη.

– Η Συνέλευση επίσης ομόφωνα διαφωνεί με την πρόταση του Υπουργείου για τη δημιουργία «δεξαμενής» μελών ΔΕΠ σε ένα ενιαίο ΓΕΝΙΚΟ Τμήμα, και εκφράζει την αντίθεσή της. Προτείνει να εφαρμοστεί ότι ίσχυσε στις λοιπές συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (βλ. Ηπείρου), ανά τη χώρα, και τα μέλη ΔΕΠ να υπαχθούν στα τμήματα που δημιουργούνται.

– Επιπλέον η Συνέλευση θεωρεί ότι για λόγους καλής λειτουργίας και ισοκατανομής αρμοδιοτήτων θα πρέπει να οριστεί η έδρα τουλάχιστον μιας Πανεπιστημιακής Σχολής στην Καρδίτσα.

– Στη συνέχεια η Συνέλευση, μετά από διαλογική και εκτεταμένη συζήτηση, κρίνει κατά πλειοψηφία ότι το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. μπορεί να πορευτεί αυτοδύναμα έχοντας πλήρεις υποδομές και εγκαταστάσεις, οργανωμένα εργαστήρια και αριθμό μελών (ΔΕΠ: 11 μέλη και 1 μέλος υπό διορισμό, ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ: 5 μέλη, και ΔΠ: 2 μέλη), και συνεπώς δεν εγκρίνει τη σύμπραξη με το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Δασικού Περιβάλλοντος, ειδικά με τη μορφή και τον τίτλο που προτείνεται στην πρόταση του Υπουργείου.

– Η Συνέλευση μετά από επιπλέον εκτεταμένη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, μεταξύ όλων των μελών, εγκρίνει και ομόφωνα αποφασίζει τη μετονομασία του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε στο πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου ως: Τμήμα Επιστημών & Σχεδιασμού Προϊόντων Ξύλου και Βιοϋλικών. Το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. θα συνεχίσει έτσι την αυτοδύναμη πορεία του, ως πανεπιστημιακό τμήμα, και το τετραετές πρόγραμμα σπουδών που προτείνεται στο Υπουργείο Παιδείας θα πραγματεύεται τα επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολογίας και του Σχεδιασμού Προϊόντων Ξύλου και Βιοϋλικών.

Comments (0)

Tags: , ,

Εκπαιδευτική επίσκεψη του Τμήματος Ξύλου & Επίπλου

Posted on 16 Μαΐου 2018 by admin

Πραγματοποιήθηκε το διάστημα 28/4 – 4/5/2018 η προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη φοιτητών και καθηγητών του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Σχεδιασμού &Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα αποστολή 38 ατόμων επισκέφτηκαν συνολικά 5 χώρες (Πολωνία, Γερμανία, Τσεχία, Αυστρία και Κροατία), στις οποίες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν εξαιρετικά ιδρύματα και φορείς, ενώ ήρθαν σε επαφή με το σύγχρονο επιστημονικό, ερευνητικό και οικονομικό γίγνεσθαι της Κεντρικής Ευρώπης.

Η αποστολή ξεκίνησε από την Καρδίτσα τοΣάββατο, στις 28/4 και αεροπορικώς μετέβη στην Πολωνία. Μετά από μια σύντομη αλλά περιεκτική περιήγηση στην πόλη της Βαρσοβίας, η αποστολή κατέληξε βράδυ στο Βερολίνο (Γερμανία).

Η Κυριακή ήταν αφιερωμένη σε επίσκεψη στο Πότσδαμ και το Μουσείο της Περγάμου, μαζί με περιήγηση στα βασικά αξιοθέατα της πόλης, όπως το γερμανικό κοινοβούλιο Bundestag, την πύλη του Βρανδεμβούργου κά.

Την Δευτέρα 30/4 πραγματοποιήθηκε μετάβαση στη Δρέσδη. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το πολύ γνωστό στον κλάδο του Ξύλου – Επίπλου Ινστιτούτο IHD(InstitutefurHolztechnologie Dresden), όπου υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή SteffenTobisch και του Dr. Rico Emmler τύχαμε πλήρους ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, τις σύγχρονες τάσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων του κλάδου Ξύλου – Επίπλου στη Γερμανία (και όχι μόνο), ενώ επισκεφτήκαμε τα εργαστήρια του Ινστιτούτου και ενημερωθήκαμε σε τρέχοντα προγράμματα.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με επίσκεψη και στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου θαυμάσαμε την ανάπλαση μιας ολοσχερώς κατεστραμμένης πόλης, στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Η επόμενη ημέρα (1/5) ήταν αφιερωμένη σε επίσκεψη στην πανέμορφη πόλη της Πράγας και η αποστολή στη συνέχεια (2/5) κατέλυσε στη Βιέννη.

Εκεί πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Φυσικών Πόρων και Επιστημών Ζωής (Univ. of NaturalResources&LifeScience, Boku), όπου με εξαιρετικά φιλόξενη διάθεση μας δέχτηκε και μας ξενάγησε ο Καθηγητής Alfred Teischinger, επικεφαλής στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών και Μηχανικών Διεργασιών.

Η επόμενη ημέρα (3/5) ήταν αφιερωμένη κύρια στην πόλη του Γκράτς, όπου η αποστολή είχε τη μοναδική εμπειρία να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του υποδειγματικού στην Ευρώπη clusterστον τομέα του Ξύλου, που δραστηριοποιείται στην περιφέρεια Styria. Πραγματοποιήθηκε διεξοδική ενημέρωση από το στέλεχος του Οργανισμού κ. MasaJasarevits, που έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τα τεκταινόμενα των συνεργειών ομοειδών επιχειρήσεων, σε μια χώρα με έντονα αναπτυγμένη την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων από ξύλο, με αξιοποίηση της βιοενέργειας και με έντονη δόμηση με χρήση ξύλου.

Η αποστολή αναχώρησε το απόγευμα (μέσω Σλοβενίας) με προορισμό το Ζάγκρεμπ της Κροατίας όπου και κατέλυσε, έχοντας χρόνο και για μια μικρή αλλά ικανοποιητική ξενάγηση.

Η Παρασκευή (4/5) ήταν αφιερωμένη στην επιστροφή, μέσα από ένα κοπιαστικό αλλά πολύ ενδιαφέρον οδικό ταξίδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη της αποστολής μόνο με δικά τους έξοδα αποφάσισαν να συμμετέχουν στην παραπάνω εκπαιδευτική επίσκεψη, η οποία ήταν εγκεκριμένη και από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Συνοδοί καθηγητές από το Τμήμα, που είχαν την πρωτοβουλία και διοργάνωσαν αυτή την εκπαιδευτική επίσκεψη, ήταν οι Καθηγητές: Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Νταλός και Μιχάλης Σκαρβέλης, ενώ συμμετείχαν και συνεργάτες του Τμήματος: ο Επίκουρος Καθηγητής του Α.Π.Θ. Μάριος Τρίγκας και Δρ. Αδαμάντιος Σιδεράς.

Οι συνοδοί καθηγητές και η διοίκηση του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. εκφράζουν τις ευχαριστίες τους και αναγνωρίζουν την άψογη συμπεριφορά και συνεργασία των φοιτητών που συμμετείχαν στην αποστολή αυτή του Τμήματος. Ο όγκος της πληροφόρησης υπήρξε πολύ μεγάλος, ωστόσο οι συμμετέχοντες φοιτητές επέδειξαν αξιόλογη ικανότητα αφομοίωσης, που οφείλεται προφανώς και στο υπόβαθρό τους.

Τους αξίζουν τα καλύτερα και θα προσπαθήσουμε και στο μέλλον να διοργανώσουμε ανάλογες δραστηριότητες, που θα συμβάλλουν σε ενημέρωση, γνώση, απόκτηση πρόσθετων εφοδίων και προβολή!

Comments (0)

Tags: , ,

Νέες καινοτόμες έρευνες από το Μεταπτυχιακό του Τμήματος Ξύλου & Επίπλου

Posted on 08 Μαρτίου 2018 by admin

Στις 3/3/2018 παρουσιάστηκαν στο κεντρικό αμφιθέατρο του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. στην Καρδίτσα επτά (7) νέες ερευνητικές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του 1ουκαι 2ουκύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) με τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου(Σ.Τ.Ξ.Ε.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, οι οποίες απέσπασαν πολύ κολακευτικά σχόλια και ανέδειξαν θέματα αιχμής στο αντικείμενο του προγράμματος.

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα διπλωματικών εργασιών:

 1. «Ανάλυση δημιουργίας νέας επιχείρησης στην Ελλάδα της κρίσης. Η περίπτωση των ξύλινων αξεσουάρ»από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Μαστρογιώργο Αθανάσιο, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα Γλυκερία Καραγκούνη και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Παπαδόπουλο Ιωάννη και Τρίγκα Μάριο.

Ο Θανάσης Μαστρογιώργος παρουσίασε την   μελέτη περίπτωσης δημιουργίας νεοφυούς επιχείρησης κατασκευής και προώθησης ξύλινων αξεσουάρ σε καιρό κρίσης. Η εργασία  αναδεικνύει  πρακτικές και παράγοντες επιτυχίας  αναλύοντας την περίπτωση καθώς αυτή εξελίσσεται, δηλαδή από την σύλληψη της ιδέας έως και την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου ζωής της. Η αξία της παρούσας μελέτης έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι οι περιορισμοί, τα εμπόδια αλλά και οι δυνατότητες είναι πραγματικοί και μη ελεγχόμενοι. Επομένως και τα αποτελέσματα και συμπεράσματα είναι πιο αξιόπιστα. Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η καινοτομία, η δικτύωση και η εξωστρέφεια αποτελούν μονόδρομο για τις επιχειρήσεις  παραδοσιακών κλάδων  που φιλοδοξούν να επιβιώσουν στην Ελλάδα της κρίσης.

 1. «Εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης σε επιχειρήσεις ξύλου»από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Δρακόπουλο Ηλία, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ, Ιωάννη Παπαδόπουλο και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Καραγκούνη Γλυκερία και Τρίγκα Μάριο.

Ο Ηλίας Δρακόπουλος διερεύνησε και ανέδειξε τα συστήματα κοστολόγησης που εφαρμόζουν οι εταιρείες του κλάδου του ξύλου τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον Κυπριακό χώρο. Στόχος της έρευνας ήταν να επισημάνει τα δεδομένα εκείνα με τα οποία προσδιορίζονται οι βασικές παράμετροι λειτουργίας των επιχειρήσεων ξύλου, λαμβάνοντας τις κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να αντιμετωπίζονται οι όποιες δυσκολίες, να χαράζουν τη στρατηγική τους και να πραγματοποιούν όσο γίνεται ορθότερη κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων ξύλου, μέσω των κατάλληλων συστημάτων. Με τη χρήση ειδικά δομημένου ερωτηματολογίου τέθηκαν και απαντήθηκαν τα βασικά ερωτήματα της έρευνας. Έτσι αναδείχθηκε ότι η εφαρμογή των διαφόρων συστημάτων κοστολόγησης είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος των επιχειρήσεων, ενώ η αναλυτική κοστολόγηση σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την συστηματική παρακολούθηση των κέντρων κόστους: των προμηθειών πρώτων υλών της παραγωγής, της αποθήκευσης, της διανομής και των πωλήσεων. Επίσης, η κοστολόγηση των τελικών προϊόντων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την τιμολόγηση των προϊόντων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις, καθώς και τον καθορισμό του κόστους παραγγελιών και υπηρεσιών για τη λήψη αποφάσεων και πολλά ακόμη σημαντικά.

 1. «Κατασκευή σύνθετων επικολλητών δοκών με τη χρήση ελληνικής ξυλείας για την κατασκευή μεταφερόμενων οικισμών»από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Μάνδρου Χρύσα,με επιβλέποντα καθηγητή τον κ, Γεώργιο Νταλόκαι μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Σκαρβέλη Μιχαήλ και Τρίγκα Μάριο.

Η καΜάνδρου ασχολήθηκε με την έρευνα αντικατάστασης της εισαγόμενης ξυλείας που χρησιμοποιείται για την κατασκευή επικολλητών δοκών.Στην Ελλάδα υπάρχουν τρεις μεγάλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή επικολλητής ξυλείας για την κατασκευή δοκών μεγάλων διαστάσεων. Μέχρι σήμερα το σύνολο της πρώτης ύλης προέρχεται από εισαγωγές ξυλείας αυξάνοντας έτσι το κόστος παραγωγής. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής έγινε αντικατάσταση της εισαγόμενης ξυλείας με ελληνικής προέλευσης ξύλο μαύρης πεύκης προέλευσης Γρεβενών και ελάτης προέλευσης Καλαμπάκας.Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν άκρως ικανοποιητικά δίνοντας τιμές μηχανικών ιδιοτήτων πολύ κοντά σε αυτές των επικολλητών από εισαγόμενη ξυλεία. Τα αποτελέσματα θα δοθούν στις ελληνικές βιομηχανίες με την ελπίδα σύντομα να αρχίσει η αξιοποίηση της ελληνικής ξυλείας δημιουργώντας συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις ξύλου, αλλά και την Πολιτεία.

 

 1. «Αισθητική αναβάθμιση λεπίδας μονόπλευρου μεταλλικού στηθαίου ασφάλειας οδών σε περιοχές φυσικού κάλους με ξύλο»από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Παπασπύρο Ηλία,με επιβλέποντα καθηγητή τον κ, Γεώργιο Νταλόκαι μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Σκαρβέλη Μιχαήλ και Κακαρά Ιωάννη.

Ο κ. Ηλίας Παπασπύρος στο πλαίσιο της διπλωματικής του διατριβής ασχολήθηκε με την αντικατάσταση των μεταλλικών στηθαίων λεπίδων σε δρόμους που βρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η μέχρι στιγμής πραγματικότητα οδηγεί στην χρήση μεταλλικών λεπίδων που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη αισθητική αξία παρά μόνο ασφάλεια. Σε περιοχές όμως που ανήκουν στο δίκτυο NATURAκαι προστατεύονται, ή γενικότερα παρουσιάζουν ιδιαίτερα φυσική ομορφιά η ύπαρξη των μεταλλικών στηθαίων λεπίδων μειώνει πολύ την αισθητική αξία του τοπίου. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής έγιναν πειράματα για να βρεθεί η δυνατότητα να αντικατασταθούν τα μεταλλικά αυτά στοιχεία από ξύλο και μάλιστα ελληνικής προέλευσης. Δοκιμάστηκαν έτσι ως προς τις μηχανικές ιδιότητες και ιδιαίτερα ως προς την αντοχή σε κρούση, επικολλητή ξυλεία ερυθρελάτης, ξυλεία ελάτης εμποτισμένη και ξυλεία καστανιάς. Τα αποτελέσματα ήταν απόλυτα ενθαρρυντικά με την ξυλεία της καστανιάς να δίνει τα καλύτερα, που σε συνδυασμό με την φυσική της αντοχή να εμφανίζεται ότι μπορεί να αντικαταστήσει χωρίς πρόβλημα τις μεταλλικές λεπίδες σε οδούς που η κίνηση γίνεται με ταχύτητα μικρότερη από 90 χλμ/ώρα. Ελπίζουμε τα αποτελέσματα να υιοθετηθούν για την βελτίωση της αισθητικής των όμορφων τοπίων της χώρας μας.

 1. «Κατασκευή και ποιοτικός έλεγχος ξύλινου εκπαιδευτικού παιγνιδιού για παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού»από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Χουβαρδά Σουλτάνα,με επιβλέποντα καθηγητή τον κ, Γεώργιο Νταλόκαι μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Σκαρβέλη Μιχαήλ και Ντιντάκη Ιωάννη.

Η κα Τάνια Χουβαρδά ασχολήθηκε στα πλαίσια της μεταπτυχιακής της διατριβής με μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Προσπάθησε να δημιουργήσει με βάση το ξύλο ως υλικό εκπαιδευτικά παιχνίδια που να απευθύνονται σε παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Κατά τη διάρκεια της εργασίας της,  σχεδίασε, κατασκεύασε αλλά και έλεγξε ποιοτικά τις δημιουργίες της, με βάση την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 71-1 ώστε τα παιχνίδια αυτά πέραν της εκπαιδευτικής συμβολής τους να είναι και ασφαλή για τα παιδιά. Για τις δημιουργίες της χρησιμοποίησε αντικολλητή ξυλεία που πληρούσε τις προδιαγραφές για την περιεχόμενη φορμαλδεΰδη και παρουσίασε ενδιαφέρουσες δημιουργίες που θα βοηθήσουν τα παιδιά αυτής της ειδικής κατηγορίας στο να εξοικειωθούν με τα γράμματα και τους αριθμούς, καθώς και με ασκήσεις ευλυγισίας. Θα ήταν χρήσιμο οι δημιουργίες της να υιοθετηθούν από τα Ελληνικά ειδικά σχολεία ώστε οι δημιουργίες της καςΧουβαρδά να πιάσουν τόπο.

 1. «Παραμετρικός σχεδιασμός κλίμακας με χρήση του Solidworks» από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Αχουριώτη Κων/νο, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ, Ιωάννη Ντιντάκη και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Κυράτση Παναγιώτη και Σκαρβέλη Μιχαήλ.Ο Κων/νος Αχουριώτης μελέτησε και παρουσίασε τις κλίμακες (σκάλες) και κυρίως την γεωμετρία των διαφόρων στοιχείων της, ώστε να τα απλοποιήσει, τυποποιήσει και έπειτα με την χρήση του σχεδιαστικού λογισμικού Solidworks να σχεδιαστούν παραμετρικά κάποια είδη κλιμάκων τα οποία θα μπορούν να μεταβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε κτηρίου και παράλληλα να διευκολύνουν τον σχεδιαστή κατά τη διαδικασία μοντελοποίησης με τη χρήση εξειδικευμένων λειτουργιών οι οποίοι εξορισμού δεν υπάρχουν σε αντίστοιχα λογισμικά.
 2. «Ανάπτυξη «ευφυούς» ξύλινης ράβδου υποστήριξης/υποβοήθησης έργου κτηνοτρόφων και επισκεπτών φυσιολατρικού τουρισμού»από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Φωτάκη Ευθυμία,με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Αντώνιο Καραγεώργοκαι μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Κυράτση Παναγιώτη και Ντιντάκη Ιωάννη.

Η κα Έφη Φωτάκη διερεύνησε την δυνατότητα ανάπτυξης μιας ξύλινης ράβδου υποστήριξης (κοινώς «γκλίτσα»), η οποία να διαθέτει συστήματα εντοπισμού και επικοινωνίας με στόχο την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας προς τον χρήστη που μπορεί να είναι: κτηνοτρόφοι, περιηγητές, επισκέπτες φυσιολατρικού τουρισμού, αθλητές υπαίθρου, επαγγελματίες που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους (δασολόγους/ δασεργάτες, βιολόγους, που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές.Η χρήση της επικεντρώνεται στις περιπτώσεις που το άτομο χρειάζεται άμεσα φροντίδα με την παρέμβαση τρίτου, όπως είναι όταν αδυνατεί να καλέσει σε βοήθεια (αιφνίδιο πρόβλημα υγείας, ατύχημα), όταν δεν διαθέτει άλλο μέσο επικοινωνίας ( έλλειψη ή αδυναμία χρήσης κινητού τηλεφώνου, κακή ποιότητα σήματος, πανικός, καταστροφή της συσκευής από πτώση), όταν ακόμη και όταν διαθέτει τα μέσα δεν μπορεί να προσδιορίσει τη θέση του, αλλά και αντίστροφα όταν το άτομο πρέπει να ενημερωθεί άμεσα για απρόβλεπτες συνθήκες και πιθανό κίνδυνο.

Η μελέτη επικεντρώθηκε στην επιλογή της καταλληλότερης για το ζητούμενο ράβδου υποστήριξης (και συγκεκριμένα της παραδοσιακής Ελληνικής ποιμενικής), ενός συστήματος εντοπισμού και ενός συστήματος επικοινωνίας. Τα επιμέρους συστήματα έπρεπε να ικανοποιούν τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός, όσο και ορισμένες προδιαγραφές ως ενιαίο σύστημα. Οι δοκιμές που έγιναν σε διάφορους χώρους με τη βοήθεια ενός πρωτοτύπου που κατασκευάστηκε με τους μηχανισμούς που επιλέχθηκαν, έδειξαν ότι η κατασκευή μιας «ευφυούς» πλέον ράβδου υποστήριξης είναι εφικτή, μπορεί να παρέχει σε υψηλό βαθμό υπηρεσίες ασφάλειας στο χρήστη χωρίς να υπολείπεται σε λειτουργικότητα και χρηστικότητα, οικονομικά και αποτελεσματικά. Οι υπηρεσίες δε που μπορεί να παρέχει είναι προσαρμόσιμες στο είδος της χρήσης και τις απαιτήσεις του χρήστη, και να προσαρμόζονται στις τρέχουσες εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο του εντοπισμού και της επικοινωνίας, με πολύ προσιτό κόστος.

Οι παραπάνω διπλωματικές εργασίες κρίθηκαν άριστες και πολύ καλές από τις εξεταστικές επιτροπές, ενώ σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία ήταν ανοικτή για το κοινό για να παρακολουθήσει την υποστήριξη των παραπάνω διπλωματικών εργασιών.

Η διερεύνηση καινοτόμων και επίκαιρων επιστημονικών ζητημάτων που απασχολούν την αγορά και τις επιστήμες του ξύλου, της σχεδίασης, της επιχειρηματικότητας και του μάνατζμεντ, συνεχίζεται δυναμικά από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. που ετοιμάζεται μέχρι τις 30/3/2018 να ορκίσει κι άλλους δέκα (10) αποφοίτους του στην 2η τελετή ορκωμοσίας από την ίδρυσή του (το 2015).

Αξίζει να σημειωθεί ότι εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 18/6.3.2018 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. η ολοκληρωμένη μελέτη – πρόταση επανίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, που προβλέπεται υποχρεωτικά από το Ν. 4485/2017 και περιλαμβάνει ένα πολύ ενδιαφέρον και ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων, με ιδιαίτερα αξιόλογους και προσιτούς διδάσκοντες, που διεξάγεται στην Καρδίτσα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε.

Τέλος, τονίζεται ότι το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. με τη λειτουργία του μεταπτυχιακού του προγράμματος. την ύπαρξη της απαιτούμενης κρίσιμης ομάδας μελών ΔΕΠ κατόχων διδακτορικού διπλώματος, την 18ετή του σημαντική ερευνητική πορεία, τις υποδομές, και την θετική του εξωτερική αξιολόγηση, φαίνεται να πληροί όλα τα κριτήρια (και τα 7) ώστε να περιληφθεί μέσα στα πρώτα τέσσερα (4) Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την απόκτηση της δυνατότητας απονομής διενέργειας τρίτου κύκλου σπουδών για την εκπόνηση και απονομή διδακτορικών διατριβών, και επομένως οδεύει ακάθεκτα προς την πλήρη και αντάξιαπανεπιστημιοποίησή του!

 

Ο Δ/ντής του ΜΠΣ

 

Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας

 

Comments (0)

Tags: , ,

Τελετή ορκωμοσίας στο ΤΕΙ Ξύλου και Επίπλου

Posted on 07 Δεκεμβρίου 2017 by admin

Τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11/12/2017 και ώρα 12:00μμ.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Μια ακόμη επιτυχημένη εκδήλωση του Τμήματος Ξύλου & Επίπλου

Posted on 13 Νοεμβρίου 2017 by admin

Στις 10/11/2017 πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου στην Καρδίτσα, από τα στελέχη της εταιρείας ALUMIL: τον κ. Ευάγγελο Λυρούδια, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, την κα Ιωάννα Ράλλη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό και τον κ. Ζήση Ζώτο. Μηχανολόγο Μηχανικό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής, παρουσιάστηκαν τόσο το νέο προϊόν της εταιρείας, το WOODEE (μίξη 60% από ξύλο και 40% από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο HDPE), καθώς κι αλλά προϊόντα και συστήματα της εταιρείας. Η εταιρεία απηύθυνε επίσης ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή του Τμήματος σε δύο (2) πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για τον εξοπλισμό ενός παιδικού σταθμού και τη διαμόρφωση υπαίθριων κατασκευών σε δημοτική έκταση μεγάλου Δήμου της Αττικής.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 150 περίπου καθηγητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, αρχιτεκτόνων της Θεσσαλίας κά. Όλοι οι συμμετέχοντες διατήρησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος της εκδήλωσης, ενώ στο τέλος, όλοι οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν το πλούσιο γεύμα, προσφορά της ALUMIL!

Την πρωτοβουλία πραγματοποίησης της εκδήλωσης αυτής είχαν ο κ. Ευάγγελος Λυρούδιας, αρχιτέκτων μηχανικός και σύμβουλος της ALUMILκαι ο καθηγητής του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν και ο συντονιστής της όλης προσπάθειας. Ενεργό συμμετοχή στην εκδήλωση αυτή είχαν οι καθηγητές του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε.: Γεώργιος Νταλός, Σκαρβέλης Μιχάλης, Καραγεώργος Αντώνιος, Καραγκούνη Γλυκερία, Μαντάνης Γεώργιος, Ντιντάκης Ιωάννης, Αθανάσιος Μακρής, Κων/νος Νινίκας, Αικατερίνη Ράμμου κά, καθώς και ο Επίκουρος Καθηγητής του ΑΠΘ Μάριος Τρίγκας.

Στα στελέχη της ALUMILέγινε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. και επίδειξη του υπερσύγχρονου εξοπλισμού του, που μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και του Τμήματος.

Από τις συζητήσεις που προηγήθηκαν και ακολούθησαν της εκδήλωσης αυτής, εκφράστηκε η κοινή βούληση πραγματοποίησης μιας νέας συνάντησης μεταξύ των καθηγητών του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. και της διοίκησης της ALUMIL με τη συμμετοχή φυσικά και των προαναφερομένων στελεχών της μέσα στον Ιανουάριο του 2018, στα κεντρικά γραφεία της ALUMIL στη Θεσσαλονίκη ή στο εργοστάσιο στο Κικλίς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την επόμενη ημέρα το Σάββατο 11/11/2017 σε αντίστοιχη εκδήλωση της εταιρείας ALUMULπου πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα σε Αρχιτέκτονες Μηχανικούς της Θεσσαλίας, προσκλήθηκαν και συμμετείχαν οι Καθηγητές του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. Ιωάννης Παπαδόπουλος και Γεώργιος Νταλός. Ο κ. Λυρούδιας εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό του και ιδιαίτερα για το ανθρώπινο δυναμικό του!

Με βάση τα παραπάνω διαφαίνονται πολύ καλές οι προοπτικές ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ της εταιρείας ALUMILκαι των φοιτητών και καθηγητών του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. σε τομείς, όπως:

 • Συμμετοχή καθηγητών, αποφοίτων και φοιτητών του Τμήματος ΣΤΞΕ σε διαγωνισμούς δημιουργίας πρωτότυπων κατασκευαστικών σχεδίων για το νέο υλικό της ALUMIL με την εμπορική ονομασία WOODEE, με σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας του υλικού σε χρήσεις όπως: παγκάκια, κιόσκια, στάσεις λεωφορείων, παιδικές χαρές, καλάθια απορριμμάτων, έπιπλα μπάνιου, πόμολα για ειδικά κουφώματα κλπ.
 • Τεχνική υποστήριξη σε θέματα ποιοτικών ελέγχων και πιστοποιήσεων με την αξιοποίηση του εξοπλισμού του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε.
 • Διαρκής συνεργασία σε θέματα βιομηχανικού σχεδιασμού με μέλη Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. με την εξειδίκευση αυτή.
 • Συνεργασία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.
 • Πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου.
 • Απασχόληση αποφοίτων προπτυχιακού & μεταπτυχιακού προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλουκά

Εκφράζονται ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Λυρούδια Ευάγγελο, τα στελέχη της εταιρείας ALUMILΙωάννα Ράλλη, αρχιτέκτονα μηχανικό, τον κ. Ζήση Ζώτο, Μηχανολόγο Μηχανικό, αλλά και τη διοίκηση της ALUMIL για την πρωτοβουλία τους για ανάπτυξη συνεργασιών με το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου και ιδιαίτερα για τα κίνητρα και την παρακίνηση των φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος για ανάπτυξη νέων δημιουργιών!

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΠΚΜ-ΠΡΟΞΥ

Comments (0)

Tags: , ,

Εκδήλωση για τις εξωτερικές ξύλινες και μικτές κατασκευές

Posted on 07 Νοεμβρίου 2017 by admin

Τη Δευτέρα 06-11-2017, με πρωτοβουλία του Καθηγητή Γ. Μαντάνη οργανώθηκε στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα, εκδήλωση / happening σχετική με τις εξωτερικές ξύλινες και μικτές κατασκευές, και ειδικότερα με τις παιδικές χαρές.

Στα πλαίσια του κατ’ επιλογήν μαθήματος «Τεχνολογία ξύλινων κατασκευών ΙΙ.» φιλοξενήθηκε στο τμήμα ΣΤΞΕ η εταιρεία κατασκευών Ηλιαχτίδα από την Αθήνα (http://www.iliachtida.com/el/), με προσκεκλημένο τον κο. Αθανάσιο Μασούρα, απόφοιτο του τμ. ΣΤΞΕ (βασικό σχεδιαστή της εταιρείας). Παρουσιάστηκαν τεχνικές εισηγήσεις σε θέματα τεχνολογικά-σχεδιαστικά, και τεχνικών προδιαγραφών που διέπουν τα έργα των παιδικών χαρών. Την εκδήλωση που έτυχε θερμής υποδοχής από περίπου 50 φοιτητές, παρακολούθησαν ο Πρόεδρος του τμήματος κ. Αντ. Καραγεώργος, καθώς και μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος, ήτοι οι κ.κ. Ι. Παπαδόπουλος, Γ. Νταλός, Γλ. Καραγκούνη, Ι. Ντιντάκης, Αθ. Μακρής, Κ. Νινίκας, Σωτ. Φερφυρή, στην αίθουσα Α’ του νέου κτιρίου. Η συμμετοχή τους βοήθησε να γίνει μία παραγωγική εν γένει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων — βλ. παρουσίαση: https://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-c4bacf26.pdf (του κ. Αθ. Μασούρα).

Σημειωτέον, η εν λόγω εταιρεία εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία κατασκευών αστικού εξοπλισμού (μικτές κατασκευές ξύλου-μετάλλου κ.α.) και εξοπλισμού παιδικών χαρών, διαθέτει πλήρη μονάδα μεταλλικών και ξύλινων στοιχείων, ενώ έχει ως έδρα το Αιγάλεω. Η εταιρεία ενδιαφέρεται να απασχολήσει τελειόφοιτους φοιτητές του τμ. ΣΤΞΕ, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης.

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ευκαιρία πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών στην Καρδίτσα

Posted on 05 Σεπτεμβρίου 2017 by admin

Στην πόλη της Καρδίτσας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Έτσι, δίνεται ευκαιρία σε αποφοίτους τόσο του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, όσο και σε διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχους Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Τμημάτων Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, καθώς και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του εν λόγω ΜΠΣ, που διαμένουν στην Θεσσαλία και όχι μόνο, να παρακολουθήσουν το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/5.9.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, έχει δοθεί ολιγοήμερη παράταση υποβολής αιτήσεωνστους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εγγραφούν στον 3ο κύκλο τουΜεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» (ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥ), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι:

α) Τα μαθήματα θα αρχίσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2017 και θα πραγματοποιούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. στην Καρδίτσα, κάθε Παρασκευή (απόγευμα) και Σάββατο (πρωί), προκειμένου να διευκολύνονται εργαζόμενοι φοιτητές που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από την Καρδίτσα.

β) Το ΠΜΣ προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση.

γ) Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα αυτό για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 ανέρχεται στους τριάντα (30).

δ) Το Π.Μ.Σ. – ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥ αυτοχρηματοδοτείται και τα συνολικά δίδακτρα είναι 2.800 € ανά φοιτητή και για τα τρία (3) εξάμηνα σπουδών, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ε) Δίνονται υποτροφίες τόσο στους φοιτητές που εισάγονται στο ΜΠΣ με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, όσο και σε όποιον/α συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στα 5 μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Ειδικά για το Α.Ε. 2017-18 δίνεται μια πλήρης υποτροφία που αντιστοιχεί σε απαλλαγή από το σύνολο των διδάκτρων του ΜΠΣ, από την εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ελληνική βιομηχανία παραγωγής τεχνητής ξυλείας) για τον εορτασμό των 40 ετών επιτυχούς λειτουργίας της.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση msc.wfdt@teithessaly.gr, πλήρως συμπληρωμένη την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. – ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥhttp://msc.wfdt.teithessaly.gr, καθώς και να υποβάλλουν στο διάστημα αυτό στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Β. Γρίβα 11, 43100 – Καρδίτσα) αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά συστημένο φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πλήρες και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (ή Παραρτήματα Διπλωμάτων) ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση και ορκωμοσία τους μέχρι της 29 Σεπτεμβρίου 2017.
 4. Βεβαίωση αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
 5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής, εκπαιδευτικής εμπειρίας και εν γένει επιστημονικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
 7. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
 8. Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας

Πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό: Τηλέφωνα: 24410-64730, 693-7384777 – E-mail: msc.wfdt@teithessaly.gr – Ιστοσελίδα: http://msc.wfdt.kard.teilar.gr

Ο Διευθυντής

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας

 

Comments (0)

Tags: , ,

Τελετή ορκωμοσίας στο ΤΕΙ Ξύλου και Επίπλου

Posted on 24 Ιουλίου 2017 by admin

Γίνεται γνωστό πως η 1η τελετή ορκωμοσίας, καθώς και το πρόγραμμα εκδήλωσης των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 28/7/2017 και ώρα 11.00 πμ στις εγκαταστάσεις του Τμήματός μας στην Καρδίτσα.

Comments (0)

Tags: , ,

ΤΕΙ Ξύλου και Επίπλου: Έξι νέες ερευνητικές διπλωματικές εργασίες

Posted on 26 Μαΐου 2017 by admin

Στις 20/5/2017 παρουσιάστηκαν στο κεντρικό αμφιθέατρο του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. στην Καρδίτσα οι πέντε (5) πρώτες ερευνητικές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του 1ουκύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) με τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου(Σ.Τ.Ξ.Ε.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, οι οποίες απέσπασαν πολύ κολακευτικά σχόλια και κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα διπλωματικών εργασιών:

 1. «Σύγχρονα υλικά με βελτιωμένες μηχανικές – θερμομονωτικές ιδιότητες (Κατασκευή- Ποιοτικός έλεγχος) από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Αργύρη Βασίλειο, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Γ. Νταλό και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους Καθηγητές: Σκαρβέλη Μιχαήλ και Τρίγκα Μάριο.

Στην εργασία αυτή ερευνήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του ξύλου τόσο ως προς τις φυσικές του ιδιότητες, όπως η πυκνότητά του, η προσρόφηση υγρασίας, η ρίκνωση και διόγκωση,  όσο και ως προς τις μηχανικές του ιδιότητες όπως το μέτρο θραύσης και το μέτρο ελαστικότητας, καθώς επίσης και ως προς τις θερμικές του ιδιότητες (θερμοαγωγιμότητα). Μελετήθηκαν υλικά από μασίφ ξύλο όπως αυτό της ελάτης, της πεύκης και του μεραντιού αλλά και σύνθετα υλικά (τρικολλητά), όπως τρικολλητό μεράντι (ΜΤ) και τα προτεινόμενα νέα υλικά, τρικολλητό μεράντι – ελάτη – μεράντι (ΜΕΤ) και τρικολλητό ελάτη – μεράντι – ελάτη (ΕΜΤ)  με σκοπό την βελτίωση των μηχανικών και θερμομονωτικών τους ιδιοτήτων αλλά και την μείωση του κόστους κατασκευής των υλικών αυτών για την αξιοποίηση τους σε δομικές κατασκευές και κατασκευές κουφωμάτων. Όλες οι ιδιότητες ερευνήθηκαν ξεχωριστά για κάθε ένα υλικό.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας ήταν ότι η συμπεριφορά των δύο προτεινόμενων νέων υλικών μπορούμε να πούμε ότι κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με τα ανταγωνιστικά υλικά κατασκευής κουφωμάτων με συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα ανταγωνιστικά υλικά που κυκλοφορούν στην αγορά προϊόντων κατασκευής κουφωμάτων να είναι το μειωμένο κόστος τους καθώς επίσης και η μειωμένη θερμοαγωγιμότητα.

 

 1. «Ξύλινο κούφωμα – Δυνατότητες βελτίωσης των θερμομονωτικών ιδιοτήτων με την χρήση νέων υλικών από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Παππά Μιλτιάδη, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Γ. Νταλό και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους Καθηγητές: Σκαρβέλη Μιχαήλ και Παπαδόπουλο Ιωάννη.

Στην έρευνα αυτή, σε συνέχεια από την προηγούμενη εξετάστηκαν προτάσεις για κατασκευή κουφωμάτων,  με νέα υλικά προϊόντα του ξύλου, τόσο ως προς τις θερμομονωτικές  του ιδιότητες και τη σύγκριση με τα υπάρχοντα υλικά, όσο και τον έλεγχο σύμφωνα με τα πρότυπα που υπάρχουν για ανεμοπερατότητα, υδατοπερατότητα.

Έτσι, προέκυψαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την παραγωγή ξύλινων κουφωμάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις με μειωμένο κόστος παραγωγής, προκειμένου να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές στην δύσκολη αυτή αγορά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

 1. «Social Media Marketing επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά επίπλων & ξύλου», από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια καΠλατογιάννη Ευανθία, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους Καθηγητές: Τρίγκα Μάριο και Καραγκούνη Γλυκερία.

Στην έρευνα αυτή εξετάστηκε η εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων του internet μάρκετινγκ στις ελληνικές επιχειρήσεις ξύλου και επίπλων με την χρήση ενός ειδικού ερωτηματολογίου που καταρτίστηκε και δόθηκαν απαντήσεις στα ζητήματα:

 • Ποια είναι τα βασικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που γνωρίζουν οι Έλληνες επιχειρηματίες του κλάδου και ο βαθμός χρήσης και εφαρμογής τους;
 • Σε ποιο βαθμό έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλων και ξύλου από το 2009 μέχρι σήμερα;
 • Σε ποιο βαθμό οι καταναλωτές προϊόντων ξύλου – επίπλων στρέφονται στα social media για να πραγματοποιήσουν έρευνα αγοράς και να λάβουν τις αγοραστικές του αποφάσεις;
 • Σε ποιο βαθμό η ενημέρωση του αγοραστή προϊόντων ξύλου – επίπλων πριν προβεί στην αγορά αυτών αυξάνει τις απαιτήσεις τους και δημιουργεί μεγαλύτερες προσδοκίες;
 • Σε ποιο βαθμό κρίνεται ότι μια επιχείρηση ξύλου – επίπλου, θα πρέπει να κάνει αισθητή τη παρουσία της στα social mediaκαι τα οφέλη που αποκομίζει, προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της;

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι αρκετά ενδιαφέροντα και πιστεύεται ότι θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου για να τα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο.

 1. «Σχεδιασμός και εργονομική μελέτη βοηθητικού επίπλου εξυπηρέτησης ατόμων με κινητικά προβλήματα σε στάδιο ανάρρωσης», από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια καΦερφυρή Σωτηρία, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Ντιντάκη Ιωάννη και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους Καθηγητές: Κυράτση Παναγιώτη και Νταλό Γεώργιο.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μελετήθηκε η σχεδίαση ενός βοηθητικού επίπλου, που να στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, των ατόμων που βρίσκονται σε στάδιο ανάρρωσης, μετά από μια χειρουργική επέμβαση μέσης.

Σήμερα τα διαθέσιμα έπιπλα αφορούν κατά κύριο λόγο «Περιπατητήρες» τύπου «Π» που έχουν σαν σκοπό την στήριξη στο βάδισμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σκοπός της παρούσης εργασίας αποτελεί η σχεδίαση ενός επίπλου το οποίο να μην αποσκοπεί μόνο στην στήριξη κατά το βάδισμα αλλά να στηρίζει τον ασθενή στην όρθια θέση και να εξυπηρετεί καθημερινές ανάγκες και δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης εργασίας τα βασικά ερωτήματα που απαντήθηκαν ήταν τα εξής:

 • Πώς θα πρέπει να μελετηθεί και να σχεδιαστεί ένα βοηθητικό έπιπλο ώστε να υποστηρίξει τις ανάγκες των χρηστών στο στάδιο της ανάρρωσης;
 • Ποιες θα είναι οι ανάγκες που θα είναι ικανό ένα τέτοιο έπιπλο να εξυπηρετεί τον χρήστη στο στάδιο της ανάρρωσης;
 • Ποια θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του επίπλου ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητα ζωής του χρήστη;
 1. «Σχεδιασμός & εργονομική μελέτη επίπλου για άτομα με κινητικά προβλήματα», από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια καΠετεινάρα Εβελίνα, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Ντιντάκη Ιωάννη και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους Καθηγητές: Κυράτση Παναγιώτη και Παπαδόπουλο Ιωάννη.

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε και σχεδιάστηκε ένα κάθισμα (αμαξίδιο) εσωτεικού χώρου το οποίο ως στόχο τη διευκόληνση στη μετακίνηση των ατόμων με κινητικά προβλήματαώστε να καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες μέσα στο σπίτι χωρίς να εξαρτώνται απόλυτα από την ύπαρξη δεύτερου ατόμου. Στο πλαίσιο της εργασίας τα βασικά ερωτήματα που απαντήθηκαν ήταν τα εξής:

 • Είναι δυνατή η σχεδίαση ενός ευέλικτου αμαξιδίου που να καλύπτει τις ανάγκες ατόμων με κινητικά προβλήματα;
 • Είναι εφικτή η σχεδίαση ενός αμαξιδίου που θα επιτρέπει στους χρήστες να καλύπτουν καθημερινές ανάγκες τους όπως το μπάνιο, το φαγητό κτλ ;
 • Είναι εφικτή η χρήση του ξύλου ως υλικό κατασκευής σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο;

 

 1. «Παραμετρική σχεδίαση κουζίνας για όλους τους χρήστες με τη βοήθεια του σχεδιαστικού προγράμματος SolidWorks», από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Τσουτσουλίγκα Νικόλαο, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Ντιντάκη Ιωάννη και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους Καθηγητές: Κυράτση Παναγιώτη και Παπαδόπουλο Ιωάννη.

Αυτή η διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη σχεδίαση επίπλων κουζίνας τα οποία να πληρούν τις αρχές της ‘Σχεδίασης προϊόντων για όλους'(UniversalDesign). Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι ο χώρος της κουζίνας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου καλά τόσο από υγιεί άτομα όσο και απο άτομα με αναπηρία, Στο πλαίσιο της προτεινόμενης εργασίας τα βασικά ερωτήματα που απαντήθηκαν ήταν τα εξής:

 • Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία κατά τη χρήση μιας κοινής κουζίνας;
 • Είναι εφικτή η κατάλληλη σχεδίαση κουζίνας ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες όλως των χρηστών;
 • Τα σύγχρονα λογισμικά παραμετρικής σχεδίασης είναι ικανά να συμβάλουν θετικά στο σχεδιασμό κουζίνας για όλους τους χρήστες;

Οι παραπάνω διπλωματικές εργασίες κρίθηκαν άριστες και πολύ καλές από τις εξεταστικές επιτροπές, ενώ σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία ήταν ανοικτή για το κοινό για να παρακολουθήσει την υποστήριξη των παραπάνω διπλωματικών εργασιών.

Βαίνουν προς ολοκλήρωση δέκα εννέα (19) ακόμη εξίσου σημαντικές και ενδιαφέρουσες ερευνητικές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του 1ου κύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σημειώνεται η 1η ορκωμοσία των αποφοίτων του ΜΠΣ ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.

Τέλος, σε λίγες ημέρες αναμένεται η ανακοίνωση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής και παρακολούθησης του 3ου κύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο»

 

Ο Δ/ντής του ΜΠΣ

Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας

 

 

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Ιούλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC