Ειδήσεις

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης στον Παλαμά


Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, ξεκίνησε από την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και θα διαρκέσει έως και  την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων  για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο «Πρόγραμμα Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023. (πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»)Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται µέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr) µε τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουν:

α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες

β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Επιπλέον, κάθε αιτούσα θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησής της.

β. Να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση, της αιτούσας, του ετέρου μέλους καθώς και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων για το έτος 2021. Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης της αιτούσας καθώς και του ετέρου μέλους σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για το 2021, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. Στην περίπτωση που ενώ υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τις αιτούσες φορολογική δήλωση έτους 2021, πλην όμως κατά τον χρόνο εφαρμογής των κριτηρίων του παρόντος άρθρου δεν έχει εκκαθαριστεί αυτή από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε είναι δυνατή η συμπερίληψη των αιτουσών αυτών στις ωφελούμενες της Δράσης, με την οριστικοποίηση της εκκαθάρισης, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα voucher, δυνατότητα που δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 30/09/2022.

γ. Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού) των δύο συζύγων/μερών και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον έχουν εισοδήματα, για το φορολογικό έτος 2021 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2021 – 31/12/2021), το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό των 42.000€ για τη συμμετοχή στις κατηγορίες δομών Α1 και Α2, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

  • Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
  • Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
  • Έως 39.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά,
  • Έως 42.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Ο αριθμός των παιδιών που προαναφέρονται και υπολογίζονται στο εισόδημα είναι τα παιδιά μέχρι και 24 ετών ή τα άτομα μεΑ , ανεξαρτήτως ηλικίας.

Προτεραιότητα εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Παλαμά για το σχολικό έτος 2022-2023 έχουν:

α) τα παιδιά που έχουν εγκριθεί με voucher

β) τα παιδιά που έχουν κάνει αίτηση παρ’ όλα αυτά δεν εγκρίθηκαν

γ)  εφ’ όσον απομείνουν  κενές θέσεις όλα τα υπόλοιπα παιδιά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ατομικά από κάθε αιτούσα σε περίπτωση μη δυνατότητας υποβολείς της αίτησης οι ενδιαφερόμενες θα μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. στο τηλέφωνο 2444029095 και ώρες 08:00-14:00 και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας να προσέλθουν για να υποβάλουν την αίτηση.

Λόγω της διασποράς του covid-19 οι γονείς-κηδεμόνες καλούνται να εφαρμόζουν τους γενικούς κανόνες του ΕΟΔΥ για την πανδημία.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Αλλάζει η νοτιοδυτική είσοδος και έξοδος της πόλης της Καρδίτσας με κυκλικό κόμβο στο 6ο Δημοτικό Σχολείο
Επόμενο άρθρο Με τους προέδρους των αρτοποιών και κρεοπωλών συναντήθηκε ο Χρ. Αθανασιάδης